Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право : У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998.-816с., 1998 - перейти до змістом підручника

3. Випадки безоплатного примусового вилучення майна у власникаЛише у двох випадках закон допускає безоплатне вилучення у власника належного йому майна без його волі.
По-перше, це звернення стягнення на майно власника за його зобов'язаннями (оскільки ст. 24, 56 і 126 ГК допускають звернення стягнення кредиторів на майно власників-боржників). По-друге, конфіскація майна власника відповідно до ст . 243 ЦК.
Звернення стягнення на майно власника за його боргами за загальним правилом допустимо тільки на підставі судового рішення. Але законом можуть бути передбачені випадки такого
роду стягнень та в позасудовому порядку, наприклад при зверненні стягнення на майно за вимогами податкових органів. Не виключено їх виникнення і за договором, наприклад при зверненні заставоутримувачем стягнення на заставлене майно у позасудовому порядку - за нотаріально посвідченою згодою з заставодавцем (абз. 2 п. 1 ст. 349 ЦК). Право власності на таке майно припиняється у колишнього власника з моменту виникнення права власності на нього у набувача. До цього моменту власник-боржник несе і ризик, і тягар власності.
Певне майно публічних власників як учасників цивільного обороту теж може стати об'єктом стягнення з боку їх кредиторів, у тому числі в порядку виконання судового рішення. Позасудовий порядок погашення боргів публічними власниками може бути пов'язаний і з прийняттям їх органами владних (нормативних) актів, як це, наприклад, мало місце при погашенні зобов'язань по різних державних позиках.
Іншою підставою примусового вилучення майна у власника без компенсації є його конфіскація.
Конфіскація являє собою санкцію, застосовану до приватного власника в установленому законом порядку за вчинення ним правопорушення (ст. 243 ЦК).
Така санкція може бути застосована до приватного власника за вчинення кримінального злочину (відповідно до правил конкретних норм Кримінального кодексу) або іншого правопорушення (зазвичай - адміністративного). Чи не єдиний випадок застосування конфіскаційної санкції за цивільне правопорушення передбачає правило ст. 169 ЦК, яка встановлює можливість безоплатного вилучення майна в дохід держави у разі умисного вчинення правочину з метою, суперечною основам правопорядку та нравственності1.
1 Пункт 4 ст. 49 Закону про авторське право і суміжні права передбачає можливість винесення судом рішення про конфіскацію контрафактних примірників твору або фонограми (виготовлених або розповсюджуються з порушенням авторських або суміжних прав), а також використаних для їх виготовлення матеріалів і устаткування. Однак на вимогу власника авторських або суміжних прав контрафактні екземпляри твору або фонограми можуть бути передані йому, що не можна розглядати в якості конфіскації (бо остання завжди проводиться тільки на користь держави).
За загальним правилом конфіскація здійснюється у судовому порядку. Адміністративний порядок конфіскації може передбачатися законом (наприклад, при вилученні предметів контрабанди митними органами, незаконних знарядь полювання і лову - органами охорони природи і т. д.). Однак у цьому випадку вилучення може бути оскаржено до суду, навіть якщо воно вироблено на підставі норм адміністративного, а не цивільного законодавства, оскільки цим порушується право власності, зміст і багато гарантії якого встановлює саме цивільний закон.
Додаткова література
Венедиктов А. В. Державна соціалістична власність. М.-Л., 1948 (гл. Ill, IV);
Генкін Д. М. Право власності в СРСР. М., 1961;
Кулагін М. І. Підприємництво і право: досвід Заходу. М., 1992 (гл. 2);
Наришкіна Р. Л. Довірча власність у цивільному праві Англії та США. М., 1965;
Рубанов А. А. Проблеми вдосконалення теоретичної моделі права власності / / Розвиток радянського цивільного права на сучасному етапі. М., 1986;
Рубанов А. А . Еволюція законодавчої конструкції власності: основні тенденції / / СДП. 1989. № 8;
Суханов Е. А. Лекції про право власності. М., 1991;
Толстой Ю. К. Поняття права власності / / Проблеми цивільного та адміністративного права. Л, 1962;
Толстой Ю. К. До вчення про право власності / / Правознавство. 1992. № 1;
Шершеневич Г. Ф. Підручник російського громадянського права (з видання 1907 р.). М., 1995 (
§ 18-22).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Випадки безоплатного примусового вилучення майна у власника "
 1. Адміністративні стягнення
  випадках і в межах, що передбачаються цим Кодексом, що виражається у величині, кратній мінімального розміру ме-місячної оплати праці, устано. з- ву РФ на момент закінчення або припинення правопорушення, а також у величині, кратної вартості викраденого, втраченого, пошкодженого майна або розміром незаконного доходу, отриманого в результаті адміністративного правопорушення. Він
 2. 73. Підстави виникнення і припинення права власності.
  випадку стає той, хто виготовив або створив цю річ для себе. Момент виникнення такого права власності залежить від того, яка річ створена - рухома або нерухома. Так, право власності на рухому річ виникає з моменту її створення, а на нерухому - з моменту її державної реєстрації у встановленому законом порядку. 2. Специфікація або переробка - це створення нової
 3. 80. Підстави виникнення і припинення права приватної власності.
  випадків, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами України. 2. Вилучення майна у власника допускається при зверненні стягнення на це майно за зобов'язаннями власника у випадках і порядку, передбачених цим Законом, а також Цивільним і Цивільно-процесуальним кодексами України . З. За обставин надзвичайного характеру: у випадках стихійних
 4. 90. Поняття конфіскації, реквізиції, націоналізації.
  випадків, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами України. 2 . Вилучення майна у власника допускається при зверненні стягнення на це майно за зобов'язаннями власника у випадках і порядку, передбачених цим Законом, а також Цивільним і Цивільно-процесуальним кодексами України. З. За обставин надзвичайного характеру: у випадках стихійних
 5. Основна специфіка правового режиму нерухомого майна
  разі ненадання йому індивідуально-визначеної або родової речі (ст. 398 ЦК) та ін Речі подільні та неподільні. Ділимими визнаються речі, які не змінюють у результаті розділу свого первісного господарського чи іншого призначення. Так, наприклад, без жодного збитку можна розділити на частини продукти харчування, паливо, матеріали тощо, бо кожна частина цих речей може бути використана
 6. § 3 . Підстави виникнення і припинення права власності
  випадках перевагу віддають критерію волі, в інших-критерієм правонаступництва. Відповідно цьому, прихильники критерію волі до первинних відносять такі способи, при яких право власності виникає незалежно від волі, а до похідних-такі, за яких воно виникає з волі попереднього власника. Ті ж хто в основу розмежування кладуть критерій правонаступництва, до первинних
 7. § 3. Припинення права власності
  випадку йдеться про різні угодах по відчуженню свого майна, скоєних власником (купівля-продаж з усіма її різновидами, міна, дарування, оренда з наступним викупом та ін.) У другому - про використання продуктів харчування, палива, мастильних матеріалів і т. д. (споживані речі), які призначені для певних господарських цілей. Сюди ж відноситься і забій худоби з
 8. § 8. Захист права власності та інших речових прав
  випадках пред'являтися не може вимагати своє майно з чужого незаконного володіння (ст. 301 ЦК). виндикационном визнається позов не володіють власника до незаконно володіючого невласника про вилучення майна в натурі. віндикаційний позовом захищається право власності в цілому, оскільки він пред'являється в тих випадках, коли порушені права володіння, користування і розпорядження
 9. 1. Віндикаційний позов
  випадок незаконного вибуття (втрати) речі з фактичного володіння власника і полягає в примусовому витребування власником свого майна з чужого незаконного володіння . Віндикаційний позов - позов не володіє річчю власника до незаконно володіє нею невласника. Суб'єктом права на віндикацію є власник (або інший титульний, тобто законний, власник), який,
 10. 8. Зміст заставного правовідносини
  випадку розпорядження заставодавцем предметом застави з порушенням зазначених правил заставодержатель може вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов'язання, а якщо ця вимога не буде задоволена, то і звернути стягнення на предмет застави (пп. 3 п. 2 ст. 351 ЦК). Дещо інші наслідки передбачені ст. 39 Закону про іпотеку. При відчуженні нерухомого майна,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua