Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ОУНЮА. Конституційне право, 2010 - перейти до змісту підручника

1. Соціально-економічні права і свободи.


Соціальні права з'явилися вже у Другій Республіці у Франції, закріплені конституцією 1848 Час її прийняття співпало з хвилею потужних збройних виступів пролетаріату практично по всій Європі? новий баланс сил відбився і на тексті прийнятого тоді основного закону. До них відносяться право на працю, освіту, отримання кваліфікації, право профспілок і т.д. Далі соціально-економічні права і свободи виявилися відображеними в Мексиканської конституції 1917 року, а після II Світової війни вони набули характеру повсюдного інституту.
Еволюція поглядів на соціально-економічні права у нас:
Революція повністю перемістила акценти, і в СРСР на першому місці опинилися соціально-економічні права і свободи / тепер - навпаки , на першому місці особисті права і свободи - як скрізь /.
Еволюція в світі відбувалася:
а) держава - ворог людини (? Захист людини від держави; людина абсолютно беззахисний? Концепція держави - «нічного сторожа» - держави з мінімальними функціями);
б) держава - гарант реалізації прав і свобод, зафіксованих в конституції; ці обов'язки держави - юридичні гарантії / юридичний обов'язок органів влади вживати дії з реалізації проголошуваних прав і свобод / - маються на увазі закони, що захищають ці права;
в) держава вживає (в т.ч. матеріальні та фінансові) дії з реалізації проголошуваних прав і свобод - пенсії, допомоги та ін
Спочатку в ДПЧГ 1789 декларувалися особисті політичні права. Згодом - в ДПЧГ 1793 - вперше з'явилося соціально-економічне право: право займатися будь-яким працею. Розгорнутий перелік соціально-економічних прав і свобод з'явився в Конституції Франції 1848 Соціально-економічні права - сприяють самовираженню людини в суспільстві. При цьому держава зобов'язана сприяти йому. Серед соціально-економічних прав виділяють наступні їх групи:
а) пов'язані з трудовими відносинами: право частнопредпрінімательскойдіяльності (випливає з права приватної власності, деякими конституціями относимого до особистих прав), принцип свободи праці - можу працювати , а можу і ні (? в деяких конституціях перших повоєнних років - право на працю), право на створення профспілок, право на укладення колективних договорів, право на відпочинок, оплати по праці, на підвищення кваліфікації, на страйк;
б) пов'язані з соціальним забезпеченням: право на гідну винагороду в старості, на охорону здоров'я, на отримання коштів, коли людина не може їх заробляти за станом здоров'я? питання житла (вибору житла, зміни місця проживання, але не безкоштовна квартира);
в) права найбільш вразливих категорій населення - жінок і дітей (проявляються в основному у сприянні збереженню сім'ї та чисельності населення): захист шлюбно -сімейних відносин, заборона на використання праці дітей;
г) пов'язані з освітою, наукою і культурою - тобто все, що стосуються духовної сфери: право на освіту, свобода викладання, свобода доступу до культурних цінностей, до осягнення культури (музеї), свобода творчості;
д) право на здорове довкілля.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Соціально-економічні права і свободи. "
 1. 17. Основ-ні соціально-економічні права і свободи.
  Соціально-економічними правами і свободами, по-друге, особистість як член політичної спільності наділяється певними політичними правами і свободами. І, нарешті, по-третє, як фізична особа особистість наділяється визначеними особистими правами і свободами. Ми розглянемо соціально-економічні права і свободи. Соціально-економічні права і свободи визначають правове становище особи
 2. Види і стадії адміністративного права
  соціально-економічної політики держа-ви б) розробляє комплексних прогноз соціально-економічного розвитку РФ , її регіонів і галузей економіки в) розробляє фінансовий баланс держави, забезпечує економічне обгрунтування окремих статей доходів і витрат Феде-рального бюджету г) проводить аналіз економічного стану країни д) формулює пропозиції щодо основ цінової
 3. 2. Селяни середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  соціального явища, ввів поняття «моральна економіка». В. П. Данилов, високо оцінюючи внесок дослідника у вивчення проблем аграрної історії, справедливо зазначає, що концепція Скотта є розвитком поглядів вчених російської організаційно-виробничої школи (А.В. Чаянов, О.М. Челіщев, Н. П. Макаров) . Скотт продовжив аналіз натурально-споживчого господарства (тобто господарства,
 4. 4.Питання вивчення народних рухів
  соціальні конфлікти відбувалися в Київській Русі і в цілому в домонгольський період російської історії . Характеризуючи народні рухи Стародавньої Русі І. Я. Фроянов відзначає складність їх характеру, вони часто не піддаються однозначній трактуванні. Нерідко в одних і тих же подіях були присутні елементи соціальних, політичних і релігійних протиріч. До перших автор відносить зіткнення в період
 5. Петро Великий
  соціальні перетворення і особливо заходи в галузі освіти, поширення наук. Цікаво, що М.В. Ломоносов написав також «Примітки» на рукопис Вольтера «Історія Російської імперії при Петрові Великому ». Іншу, ніж В. Н. Татищев і М. В. Ломоносов, позицію зайняв князь М.М. Щербатов. У 1782 р. ним була створена робота« смотрением про пороки і самовладдя Петра Великого ». У ній автор, з
 6. 1. Національний характер
  соціальної несправедливості. Нужда і горе отруювали серця. У селянському побуті спостерігалося побиття дружин чоловіками, особливо у п'яному вигляді, покарання дітей і інші темні боку побуту. Так, жорстокість виявлялася в сімейних відносинах, коли патріарх - голова сім'ї - ставав деспотом. Цей досвід характерний був для найменш культурних верств населення, а також купців, багато з яких відрізнялися
 7. Олександр I
  соціальний егоїзм дворянства, групові інтереси вищої аристократії, верхівки армії, могутнього чиновництва, пасивність і політична апатія народних мас стояли потужним перешкодою на шляху реформ. Ось чому реформаторські зусилля царя, давши певні результати в області освіти, друку , державного управління, не завершились корінними змінами в соціально-економічному,
 8. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
  соціальних груп від аристократії (С. Перов-ська, П. Кропоткін) до робітників (С. Халтуріна, Д. Рогачов). Інша назва цього етапу - «революційно-демократичний» - звужує його зміст і рушійні сили, бо окрім революціонерів за перетворення Росії боролися багато представників інших напрямів суспільного життя. З точки зору цілей цей етап переважніше назвати етапом боротьби за
 9. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  соціального відродження Росії , однак для того, щоб вона могла функци-оніровать як така, треба було перш за все усунути згубні впливу, яким вона піддається в усіх сторін, а потім забезпечити їй нормальні умови вільного розвитку ». Вже після смерті К. Маркса і Ф. Енгельс в суто теоретичному плані не виключав общинну альтернативу розвитку Росії за умови перемоги
 10. 7. З історії російського лібералізму
  соціальної бази. Переважна більшість населення жило своїми випробуваними століттями поняттями і не могло сприйняти ліберальні ідеї. Незважаючи на нечисленність, ліберали мали в деякі моменти історії XIX століття велику вагу, що визначалося тим, що в їх рядах були великі сановники, які за підтримки імператора і забезпечили ті реформи, які здійснювалися в цьому столітті в Росії. Взагалі
© 2014-2022  ibib.ltd.ua