Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 1. Соціальні передумови кримінальної відповідальностіСутність будь-якої відповідальності, в тому числі і кримінальної, обумовлюється взаємодією трьох основних доданків людського буття: особистості, суспільства і держави. Кожна людина відчуває на собі, як мінімум, потрійну соціально-моральну корекцію: власну свідомо-вольову регуляцію, громадське вплив і вплив державних установлений.
Аристотель говорив, що людина, що не потребує в суспільстві людей, - не людина: він або тварина, або бог. Як не парадоксально, але самостійність людина набуває лише в суспільстві, і чим більшу самостійність суспільство йому надає, тим вище ступінь її свободи. У давні періоди історії людської цивілізації вигнання з племені розглядалося як найважчий покарання.
Держава впливає на людину подвійно: опосередковано - через суспільство (співгромадян) і безпосередньо-як на громадянина. Разом з тим стовідсоткове "розчинення" особистості в суспільстві, як і повне підпорядкування її державі, неприпустимо, бо в іншому випадку людина позбавляється своєї свідомо-правової індивідуальності. У демократичній державі людина є особистістю окремої, вільної і разом з тим нерозривний з загальної державної життям.
Можна укласти, що від тварини людину відрізняє розум, а від раба - свобода. Основою всієї людської діяльності виступає його вільна воля, і тільки за її наявності можна вимагати від людини звіту в його вчинках (діяннях). За Гегелем, право є сама воля, так як грунтом права є взагалі духовне, і його найближчим місцем, вихідним пунктом є воля, яка вільна, бо свобода складає її субстанцію і визначення, і система права є царство реалізованої свободи, світ духу, породжений ним самим, як якась друга природа. Воля і свобода взаємодоповнюють один одного. Воля без свободи являє собою порожнє слово, і точно так само і свобода дійсна лише як воля, як суб'єкт. Разом з тим свобода противна сваволі, бо в свавіллі і укладена несвобода людини. Коли ми чуємо, що свобода - це можливість робити все, то ми можемо визнати таке перед-
ставление повною відсутністю культури думки (Гегель). Таким чином, вільна воля є якраз той самий механізм, сила якого змушує людину приймати відповідне рішення, в тому числі і правового (кримінально-правового) характеру.
Сила волі здатна як позитивно, так і негативно впливати на вибір людських вчинків. Це залежить від багатьох обставин, як суб'єктивних, до виникнення яких причетний сама людина, так і об'єктивних, існування яких від нього не залежить. Феномен відповідальності, таким чином, зароджується в точці перетину: особистих потреб та інтересів людини; громадської думки, який засуджує або схвалює відповідний вчинок; велінь державної влади. Зазначені фактори неоднорідні за змістом і неоднозначні за своїми функціями, в силу чого між ними йде постійна (цілком природна) соціально-моральна та суспільно-політична боротьба. "Примирити" їх на певний час або надовго (якщо не назавжди) може лише єдність цілей, взаємний інтерес. Чим вище ступінь цієї єдності, тим менше ймовірність кримінальної поведінки людей.
З точки зору відповідальності нас в першу чергу цікавить питання, що відбувається після того, як людина скоїла непорядний вчинок, і в другу, чому він це зробив? Перше вимагає наявності відповідальності, другий - її міру. Сили, що стимулюють людини до цього вчинку, згасають після його здійснення. Залишається діяння, воно віддаляється від його творця і постає перед ним як фактор, вже існуючий для інших (і офіційного судді). А оскільки скоєне діяння стосується їх, зачіпає їхні інтереси, остільки воно перетворюється на соціальний (суспільно значимий) феномен, що вимагає негативної оцінки.
У всьому світі немає нічого святішого, по І. Канту, ніж право інших людей. Воно недоторканно і ненарушимо. Значить, воістину вільний лише той, хто, здійснюючи свою свободу, що не нагороджує несвободою інших. Категоричний імператив Канта полягає в наступному: ми повинні чинити так, як вимагаємо від інших, щоб вони поступали по відношенню до нас. Ми повинні поважати людину, права якої порушено, вимагати, навіть за допомогою насильства, задоволення ображеного права. Але якщо ж наша спрага права йде далі, ніж необхідно, то це вже помста.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Соціальні передумови кримінальної відповідальності "
 1. ЗМІСТ
  соціально-правовому просторі 89 § 4. Поняття кримінальної відповідальності 95 § 5. Об'єктивно-суб'єктивна природа кримінальної відповідальності 99 § 6. Підстава кримінальної відповідальності 101 Розділ II. Злочин 104Глава 4. Поняття злочину, його види 104 § 1. Поняття злочину 104 § 2. Види злочинів 138 Глава 5. Склад злочину 151 § 1. Поняття складу злочину 151 § 2. Значення
 2. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  соціального забезпечення, відповідного його високому статусу. До юридичним гарантіям незалежності суддів арбітражних судів належить цілий ряд нормативних приписів. Законом встановлено особливий порядок наділення суддів повноваженнями (призначуваності суддів). Судді Вищого Арбітражного Суду РФ призначаються Радою Федерації Федеральних Зборів РФ за поданням Президента Російської Федерації,
 3. Явище організованої злочинності.
  Соціальні та правові сфери будь-якого суспільства. Проблема організованої злочинності, як зазначалося на VIII Конгресі ООН з попередження злочинності, є другою за ступенем важливості транснаціональної проблемою після екології. Аналізуючи проблему організованої злочинності, В.В.Лунеев зазначає, що розуміння організованої злочинності ще менше визначено, ніж насильницької, корисливої
 4. ВСТУП
  соціально-економічними явищами (безробіття, неможливість забезпечити родині достаток, втрата соціального статусу, житлові проблеми тощо), які гнітюче діють на батьків і відповідно відображаються на дітях. Зазначені обставини в сукупності дають підстави стверджувати, що включення в КК РФ ст. 20.3 не тільки юридично виправдано, а й соціально обгрунтовано. Разом з тим
 5. Поняття вікової неосудності.
  Соціальної зрілості неповнолітніх окремих вікових груп, що проживають і виховуються в певних соціально-економічних умовах; б) ідеологічні, соціально-психологічні установки щодо соціальної, правової, кримінально-правової відповідальності осіб цього віку; в) можливості держави відносно поліпшення становища підростаючого покоління, в тому числі в напрямку
 6. ЗМІСТ
  соціального факту. Оскільки автор стосується складних проблем, ряд положень, що розвиваються в даній роботі, має дискусійний характер. Книга розрахована на науковців-юристів і практиків, студентів юридичних навчальних закладів та слухачів вищих шкіл МВС, а також всіх інших осіб, які цікавляться питаннями теорії радянського кримінального права. Відповідальний редактор: професор, доктор юридичних наук
 7. ВСТУП
  соціальну свободу, так як вільна діяльність можлива лише па основі пізнання необхідності. Іншими словами, свобода людей полягає не в уявній незалежності від законів природи і суспільства, а в пізнанні цих законів і можливості їх використання і дійсному використанні в своїй практичній діяльності. Поки людина не пізнав ці закони, вони діють поза його свідомості,
 8. § 1. Загальні зауваження
  соціальне призначення - створити нову, корисну для суспільства ціннісну орієнтацію. Найважливішим елементом такої ціннісної орієнтації є утвердження в свідомості людей уявлення про те, що покарання - неминучий наслідок злочину. Щоб ця діяльність була планомірною і доцільною, відповідала об'єктивної необхідності, держава закріплює в законі вимоги
 9. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  соціальних фактів (злочинів) і виконуючи одночасно функцію їх пізнання, містить в собі багатство одиничного, і в кінцевому підсумку, синтезуючи одиничні явища як єдність загального та особливого, склад злочину повинен відображати дійсне знання про злочинному діянні. Стосовно до поставленої проблеми це означає, що склад злочину повинен містити ознаки, зазначені як в Загальній,
 10. § 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину
  соціального факту. У процесі здійснення злочинних діянь, як і в процесі будь-якої людської діяльності, що одержує вираження зовні, відбувається об'єктивізація її результатів. Вчинене діяння перетворюється на щось незалежне від суб'єкта, так як його автор (здійснювач) у певному сенсі не в стані вже змінити результати своєї діяльності. Торкаючись сферу суспільних відносин,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua