Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право: Підручник. 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер,, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 3. Спеціальні види зобов'язань зберігання

1. Поняття спеціальних видів зберігання

Правове регулювання деяких видів професійного зберігання (які являють собою як безпосереднє, так і опосередковане надання послуг із зберігання) виділено у ЦК в окремий параграф. Особливості послуг при спеціальному зберіганні не дозволяють обмежитися застосуванням тільки загальних положень про даний договірному зобов'язанні. Спеціальні види зберігання виділяються наявністю спеціальних суб'єктів, що виступають у ролі хранителя, а також тим, що більша частина цих зобов'язань має риси публічного договору.

Як зберігачів при спеціальних видах зберігання законом передбачені:

- ломбард;

- банк;

- транспортна організація загального користування, у віданні якої знаходяться камери схову;

- організація, що пропонує своїм відвідувачам послуги із зберігання речей у гардеробі;

- готель (а також прирівняна до неї організація, що надає готельні послуги).

Особливо необхідно виділити суб'єкта, який надає послуги зі зберігання речі, що є предметом спору (секвестр).

2. Зберігання в ломбарді

У комплексі послуг, надаваних ломбардом, зберігання є додатковим зобов'язанням. У частині зберігання послуги ломбарду можна порівняти з послугами заставодержателя при закладі. Зобов'язання зі зберігання в ломбарді є двостороннім і оплатним (навіть якщо не передбачається конкретно оплата послуг із зберігання, то вона враховується зберігачем при оплаті загальних послуг ломбарду). В якості ломбарду може виступати тільки суб'єкт підприємницької діяльності, що має відповідну ліцензію, а в якості поклажодавця - фізична особа. Договір зберігання в ломбарді є публічним договором. Як об'єкт зберігання в ломбарді допускається тільки рухома річ, призначена для особистого споживання (тобто не є товаром в сенсі ст. 907 ЦК). Факт укладення договору зберігання в ломбарді засвідчується іменний збереженій квитанцією, яка видається поклажодавцеві і не є цінним папером.

Необхідно відзначити особливі обов'язки, що покладаються на ломбард як зберігача. По-перше, ломбард зобов'язаний за свій рахунок страхувати прийняті на зберігання речі на користь поклажодавця. Страхування здійснюється в повній сумі оцінки речей, яка провадиться за згодою сторін при укладанні договору відповідно до цін на речі такого роду. По-друге, ломбард зобов'язаний протягом двох місяців після закінчення обумовленого угодою терміну зберігання зберігати незатребувану річ на тих же умовах.

3. Зберігання в комерційному банку

За участю банку як зберігача слід розрізняти договір зберігання цінностей та договір зберігання цінностей з використанням поклажодавцем індивідуального банківського сейфа (комірки сейфа або ізольованого приміщення в банку). У першому випадку банк приймає на зберігання цінні речі (у тому числі документи) без надання поклажодавцеві яких особливих умов зберігання. Факт укладення договору засвідчується іменним збереженим документом, пред'явлення якого є підставою для видачі збережених цінностей поклажодавцеві.

У другому випадку договором передбачається варіант особливих умов зберігання шляхом використання поклажодавцем індивідуального банківського сейфа для зберігання цінних речей. При цьому можливе умова, коли сам банк приймає від поклажодавця цінності та здійснює контроль як за їх приміщенням в сейф клієнтом, так і за вилученням із сейфа, а також допускається умова, коли клієнту самому надається право поміщати і вилучати речі із сейфа (для чого поклажедателю повинні бути видані ключ від сейфа і спеціальний знак у вигляді картки або документа, що засвідчує право доступу до сейфа).

В останньому випадку, хоча законодавець і відніс дане зобов'язання до спеціальних видів зберігання, ми зустрічаємося з відношенням дещо іншого роду.

По суті, перед нами змішаний договір, що поєднує елементи оренди (сейф надається в користування клієнтові без контролю з боку банку за вмістом сейфа) та послуг з охорони (банк зобов'язаний забезпечити неможливість доступу до сейфа всякого особи, крім клієнта). При подібному варіанті відсутня необхідна передумова зберігання, а саме передача об'єкта зберігання у володіння зберігача з метою збереження його корисних властивостей. Тому логічно, що до договору про надання банківського сейфа в користування іншій особі без відповідальності банку за вміст сейфа застосовуються правила ЦК про договір оренди. Примітно, що в даному випадку має місце оренда без володіння і орендар здійснює лише правомочність користування.

4. Зберігання в камерах зберігання транспортних організацій

Зберігання в камерах зберігання транспортних організацій являє собою публічний договір. Необхідно розрізняти послуги зі зберігання речей власне в камерах зберігання і надання громадянам для використання автоматичних камер зберігання. В останньому випадку ситуація аналогічна розглянутому вище варіанту, коли банк надає в користування клієнтові сейф без контролю з боку банку за вмістом. Тут також має місце змішаний договір з елементами оренди (автоматична камера схову надається в користування без контролю з боку транспортної організації за вмістом) і послуг з охорони (транспортна організація зобов'язана забезпечити неможливість злому автоматичної камери зберігання).

Договір зберігання у звичайній камері зберігання підпорядковується загальному режиму зберігання. Поклажодавцями можуть виступати тільки фізичні особи, яким на підтвердження прийняття речей на зберігання видається квитанція або номерний жетон. Найчастіше об'єктом зберігання є так зване місце зберігання у вигляді валізи, рюкзака, скриньки і т.п. При цьому поклажедателю необхідно заявити суму оцінки речей при їх здачі на зберігання, а зберігачу, в свою чергу, важливо перевірити хоча б приблизне відповідність розміру суми оцінки речей їх реальної вартості. Останнє правило має істотне значення, оскільки збитки поклажодавця внаслідок втрати, нестачі або пошкодження речей, які підлягають відшкодуванню з боку зберігача, розраховуватимуться на базі суми оцінки речей, оголошеної поклажодавцем. Збитки поклажодавця підлягають відшкодуванню протягом 24 годин з моменту пред'явлення вимоги про їх відшкодування.

Термін, протягом якого камера схову зобов'язана зберігати речі, визначається відповідно до загальних положень про перевезення, якщо угодою сторін не встановлений більший строк. Незатребувані речі зберігаються протягом 30 днів, після закінчення яких вони можуть бути продані відповідно до правил про терміни зберігання.

5. Зберігання в гардеробах

Гардеробом слід вважати всяке місце в межах приміщень організації або транспортного засобу (літак, рейсовий автобус і т.п.), спеціально відведене для зберігання верхнього одягу, головних уборів та інших подібних речей. Таким чином, наявність особливої написи "гардероб" або присутність гардеробника не є обов'язковими умовами для того, щоб місце, відведене для зберігання вищевказаних речей, вважати гардеробом.

Охоронець (яким є організація або власник транспортного засобу, в приміщеннях яких розташований гардероб) зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження речей відповідно до загальних правил зберігання.

Зберігання в гардеробі передбачається безоплатним, якщо інше не обумовлено при здачі речі на зберігання.

На підтвердження прийняття речі на зберігання в гардеробі поклажодавцеві може бути виданий номерний жетон, проте подібна умова не є обов'язковим.

6. Зберігання в готелях

При зберіганні в готелях (і в інших організаціях, що надають готельні послуги, а також у зв'язку зі специфікою надаваних послуг в лазнях, басейнах і т.

п.) зберігач відповідає за втрату, нестачу або пошкодження речей клієнта (за винятком грошей або дорогоцінних речей), внесених в приміщення організації. При цьому внесеної в готель річчю вважається річ, ввірена працівникам організації, поміщена в готельному номері чи іншому місці, призначеному для зберігання.

Незважаючи на те що готель як професійний зберігач відповідає за втрату речей клієнта незалежно від своєї вини, на практиці враховується і можлива вина останнього в незабезпеченні збереження своїх речей (вина кредитора відповідно до правил ст. 404 ГК) (1).

---

(1) Докладніше про це див, наприклад: Цибуленко З.І. Зобов'язання зберігання в радянському цивільному праві. Саратов, 1980.

Гроші і дорогоцінні речі можуть бути прийняті готелем на особливу зберігання, після чого охоронець відповідає за втрату подібних речей.

Для зберігання грошей та дорогоцінних речей пожильцю може бути наданий індивідуальний сейф, що знаходиться як в номері, так і в іншому приміщенні готелю. Дана ситуація порівнянна з варіантами надання сейфа в банку і використання автоматичних камер зберігання. Перед нами змішаний договір з елементами оренди та послуг з охорони. Невипадково готель презюміруется відповідальної за втрату речей з сейфа, якщо не доведе, що доступ сторонніх до сейфу був неможливий (іншими словами, охоронні функції були виконані повною мірою) або став можливий внаслідок дії непереборної сили.

При виявленні втрати, нестачі або пошкодження своїх речей постоялець (під загрозою звільнення зберігача від відповідальності за незбереження речей) зобов'язаний без зволікання заявити про це адміністрації готелю.

7. Зберігання в порядку секвестру

Особливе місце в числі спеціальних видів зберігання, безумовно, займає секвестр (зберігання речей, що є предметом спору).

Зберігання в порядку секвестру характерне тим, що його передумовою служить суперечка кількох осіб про право на річ, а підставою для укладення власне договору зберігання служить або угоду сторін спору (договірний секвестр), або рішення суду (судовий секвестр) про передачу спірної речі на зберігання.

Зберігання в порядку секвестру передбачається оплатним за рахунок сторін спору.

Зберігач зобов'язаний повернути річ тій особі, якій вона буде присуджена за рішенням суду або за згодою всіх сперечаються осіб.

Зберігання в порядку секвестру характеризується особливістю об'єкта зберігання - їм можуть бути не тільки рухомі, але і нерухомі речі. Останній варіант за змістом скоєних зберігачем дій більше відноситься до послуг з охорони.

У рамках державного адміністрування на території Російської Федерації можливі варіанти поєднання публічно-правових та приватноправових підстав для виникнення зобов'язань зі зберігання. Зокрема, при здійсненні митної політики використовуються такі поняття, як "вільний склад" (варіант митного режиму) і "тимчасове зберігання" (варіант корисних для поклажодавця дій з боку зберігача). Ці поняття досить докладно регламентовані в тексті Митного кодексу. Але при цьому необхідно враховувати, що приватноправові складові даних відносин регулюються нормами цивільного права і в першу чергу правилами гл. 47 ГК.

Додаткова література

Брагінський М.І. Договір зберігання. М., 1999.

Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга третя. Договори про виконання робіт і надання послуг. М., 2002.

Казанцев М.Ф. Зберігання (гл. 47) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга: Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик. М., 1996.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Спеціальні види зобов'язань зберігання "
 1. Адміністративні стягнення
  спеціального права, наданого даному грома-данина 6) виправні роботи 7) адміністративний арешт 8) адміністративне видворення за межі РФ іноземного гра-жданіна або особи без громадянства. Попередження, ст. 26. Воно носить характер морального воздейст-вия, полягає в офіційному засудженні вчинку правопорушника, але не містить ні майнових, ні особистих обмежень. Воно
 2. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
    спеціальної вищої освіти. Офіцери, які підписали контракт по Ф-I, користуються підвищеними пільгами, встановленими державою. Офіцери II і III категорії частин підрозділу та обслуговування підписують контракт по Ф-2. Особливістю цього контракту є значно нижчий рівень вимог, який пред'являється до офіцерів з виконання нормативів бойової підготовки. Крім того, ці
 3. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
    спеціально серед суб'єктів цивільно-правових відносин, але такий її статус випливає зі змісту окремих норм (наприклад, про право власності, про спадкування тощо). Цивільний кодекс 1963 більш повно і точно, в порівнянні з раніше діючим кодексом, визначив поняття юридичної особи. Разом з тим, тут залишилося досить багато неясностей. Зокрема не визначено співвідношення
 4. 33. Поняття і види речей у цивільному праві.
    спеціальних правил. До речей, обмеженим в обігу, належать речі, перераховані в затвердженому постановою Верховної Ради України від 17 червня 1992 року спеціальний порядок набуття права власності на окремі види майна. До них відносяться: вогнепальна гладкоствольна та нарізна зброя, газові пістолети, револьвери і патрони до них, радіоактивні речовини, а також пам'ятники
 5. 36. Комісійні та довірчі операції банку з векселями
    спеціальний банківський рахунок, можуть бути використані для оплати векселів або повернені на вимогу довірителя на його поточний рахунок. На вимогу законного векселедержателя банк приймає в оплату і здійснює платіж за векселем за умови пред'явлення оригіналу векселя, а також наявності коштів для оплати на відповідному рахунку. У слу-- чаї недостатності коштів на спеціальному рахунку для
 6. § 1. Цивільне законодавство та його система
    спеціальні закони, що регулюють окремі види суспільних відносин, що входять у предмет цивільного права. Наприклад, Закон Російської Федерації "Про страхування", який регулює відношення в області страхування між страховими організаціями та громадянами, підприємствами, установами, організаціями, а також відносини страхових організацій між собою; Патентний закон Російської Федерації,
 7. § 2. Континентальна система
    спеціальними владельческими позовами, використання яких можливе при порушенні володіння, задовольняє певним критеріям, незалежно від вини порушника. Основним речовим правом, природно, вважається право власності. Саме йому присвячена левова частка норм речового права. Незважаючи на те що зміст права власності розкривається в законодавстві кожної країни по-своєму, є і
 8. § 1. Поняття угоди. Види угод
    спеціально спрямована на виникнення, припинення або зміна цивільних правовідносин; г) угода породжує цивільні відносини, оскільки саме цивільним законом визначаються ті правові наслідки, які настають у результаті здійснення операцій. Як вольовому акту угоді притаманні психологічні моменти. Оскільки угода передбачає намір особи породити певні юридичні
 9. Звернення стягнення на заставлене майно.
    спеціальну ліцензію. Предметом застави в ломбарді може бути рухоме майно призначене для особистого користування. Для державних ломбардів є навіть перелік предметів, прийнятих ломбардами в заставу. Ломбарди відповідно до отриманої ними ліцензією можуть приймати речі як в заставу, так і на зберігання. Договір про заставу речей у ломбарді оформляється видачею ломбардом заставного
 10. § 1. Цивільне законодавство та його система. Інші джерела цивільного права
    спеціальні встановлення про окремі різновиди кожного з названих договорів. Цивільний кодекс Російської Федерації займає особливе місце в системі цивільного законодавства. Як галузевої кодифікований законодавчий акт він покликаний забезпечити однакове правове регулювання майново-вартісних і особистих немайнових відносин у ринкових умовах господарювання,
 11. § 2. Інші об'єкти цивільних прав
    спеціально передбачених у законі. Що ж до матеріального носія створеного об'єкта творчості (книга, промисловий зразок), то такий по суті являє собою річ і може бути залучений в цивільний оборот без будь-яких обмежень. Інформація. Будь-яка діяльність юридичних і фізичних осіб, її ефективність перебуває в прямій залежності від певних стартових
 12. § 8. Захист права власності та інших речових прав
    спеціальний закон або інший правовий акт, який би встановив правила визначення збитків, порядок і терміни відшкодування, а також конкретний орган, що відшкодовує завдані державою збитки. Право власності може бути захищене і шляхом визнання недійсним ненормативного акта державного органу або органу місцевого самоврядування, якщо він не відповідає закону або іншим правовим
 13. § 1. Поняття зобов'язання. Поняття зобов'язального права
    спеціальними федеральними законами. Застосування інших (ніж закон) нормативних актів для регламентації зобов'язальних відносин допускається лише в окремих випадках, прямо обумовлених у ГК РФ. Необхідність такого обширного нормативного регулювання викликана, в першу чергу, тим, що зобов'язання являють собою найбільш поширений і різноманітний вид цивільних правовідносин. У
 14. Істотними умовами договору про заставу є наступні:
    спеціальні підстави: 1) припинення забезпеченого заставою зобов'язання. Інакше й бути не може, враховуючи акцесорних характер застави. Підстава припинення основного зобов'язання (виконанням, наданням відступного, заліком і т. п.) для припинення застави значення не має; 2) вимога заставодавця при грубому порушенні заставоутримувачем своїх обов'язків по утриманню та забезпеченню.
 15. § 2. Підстави виникнення цивільно-правової відповідальності
    спеціально не передбачені інші початку відповідальності, діє загальна норма абз. 1 ст. 401 ГК РФ: відповідальність настає за провину. У цивільному праві (на відміну від кримінального) діє презумпція вини порушника (п. 2 ст. 401 ГК РФ). Порушник передбачається винним, поки не доведе відсутність своєї провини. Затвердження презумпції вини засноване, по-перше, на загальній свободі участі суб'єкта
© 2014-2022  ibib.ltd.ua