Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТранспортне право → 
« Попередня Наступна »
ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК ВОДІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

Стаття 25.1. Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення

1 Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, має право знайомитися з усіма матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання і відводи користуватися юридичною допомогою захисника, а також іншими процесуальними правами відповідно до цього Кодексу. 2.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається за участю особи щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення.

У відсутність зазначеної особи справа може бути розглянуто лише у випадках, передбачених частиною 3 статті 28.6 цього Кодексу, або якщо є дані про належному повідомленні особи про місце і час розгляду справи і якщо від особи не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи або якщо таке клопотання залишено без задоволення. 3.

Суддя, орган, посадова особа, що розглядають справу про адміністративне правопорушення, вправі визнати обов'язковою присутність при розгляді справи особи, щодо якої ведеться провадження у справі При розгляді справи про адміністративне правопорушення, яке тягне адміністративний арешт або адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства, присутність особи, щодо якої ведеться провадження у справі, є обов'язковим. 4.

Неповнолітня особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, може бути видалено на час розгляду обставин справи, обговорення яких може справити негативний вплив на зазначену особу.

Стаття 25.2. Потерпілий 1.

Потерпілим є фізична особа або юридична особа, яким адміністративним правопорушенням заподіяно фізичний, майновий чи моральну шкоду. 2.

Потерпілий має право знайомитися з усіма матеріалами справи про адміністративне правопорушення, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання і відводи, користуватися юридичною допомогою представника, оскаржити постанову по даній справі, користуватися іншими процесуальними правами відповідно до цього Кодексом. 3. Справа про адміністративне правопорушення розглядається за участю потерпілого. У його відсутність справа може бути розглянуто лише у випадках, якщо є дані про належному повідомленні потерпілого про місце і час розгляду справи

і якщо від потерпілого не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи або якщо таке клопотання залишено без задоволення 4.

Потерпілий може бути опитаний відповідно до статті 25.6 цього Кодексу.

Стаття 25.3. Законні представники фізичної особи 1.

Захист прав і законних інтересів фізичної особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, чи потерпілого, які є неповнолітніми або за своїм фізичним або психічним станом позбавлених можливості самостійно реалізувати свої права здійснюють їх законні представники .

2.

Законними представниками фізичної особи є її батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники. 3.

Родинні зв'язки або відповідні повноваження осіб, які є законними представниками фізичної особи, засвідчуються документами, передбаченими законом 4.

Законні представники фізичної особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, і потерпілого мають права і несуть обов'язки, передбачені цим Кодексом щодо представляються ними осіб. 5.

При розгляді справи про адміністративне правопорушення, скоєне особою у віці до вісімнадцяти років, суддя, орган, посадова особа, що розглядають справу про адміністративне правопорушення, вправі визнати обов'язковою присутність законного представника зазначеної особи.

Стаття 25.4. Законні представники юридичної особи 1.

Захист прав і законних інтересів юридичної особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, або юридичної особи, яка є потерпілим, здійснюють його законні представники. 2.

Законними представниками юридичної особи відповідно до цього Кодексу є його керівник, а також інша особа, визнана відповідно до закону або установчими документами органом юридичної особи. Повноваження законного представника юридичної особи підтверджуються документами, що засвідчують його службове становище. 3.

Справа про адміністративне правопорушення, скоєному юридичною особою, розглядається за участю його законного представника чи захисника У відсутність зазначених осіб справа може бути розглянуто лише у випадках, якщо є дані про належному повідомленні осіб про місце і час розгляду справи і якщо від них не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи або якщо таке клопотання залишено без задоволення 4.

При розгляді справи про адміністративне правопорушення, скоєному юридичною особою, суддя, орган, посадова особа, у виробництві яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, вправі визнати обов'язковою присутність законного представника юридичної особи

Стаття 25.5. Захисник і представник 1

Для надання юридичної допомоги особі, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, у провадженні у справі про адміністративне правопорушення може брати участь захисник, а для надання юридичної допомоги потерпілому - представник. 2

В якості захисника або представника до участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення допускається адвокат або інша особа.

3. Повноваження адвоката посвідчуються ордером, виданим відповідним адвокатським утворенням. Повноваження іншого особи, яка надає юридичну допомогу, засвідчуються довіреністю, оформленої відповідно до закону

4.

Захисник і представник допускаються до участі у провадженні у справі про адміністративне правопорушення з моменту складання протоколу про адміністративне правопорушення. У разі адміністративного затримання фізичної особи у зв'язку з адміністративним правопорушенням захисник допускається до участі у провадженні у справі про адміністративне правопорушення з моменту адміністративного затримання

5 Захисник і представник, допущені до участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення , має право знайомитися з усіма матеріалами справи, подавати докази, заявляти клопотання і відводи, брати участі в розгляді справи оскаржити застосування заходів забезпечення провадження у справі, постанову по справі, користуватися іншими процесуальними правами відповідно до цього Кодексу.

Стаття 25.6. Свідок

Як свідок у справі про адміністративне правопорушення може бути викликана особа, якій можуть бути відомі обставини справи підлягають встановленню.

Свідок зобов'язаний з'явитися за викликом судді, органу, посадової особи в провадженні яких знаходиться справа про адміністративне правопорушення, і дати правдиві показання повідомити все відоме йому у справі, відповісти на поставлені питання і засвідчити своїм підписом у відповідному протоколі правильність занесення його показань.

Свідок має право: 1)

не свідчити проти себе самого, свого чоловіка і близьких родичів; 2)

давати показання рідною мовою або мовою, якою володіє; 3)

користуватися безкоштовною допомогою перекладача; 4)

робити зауваження з приводу правильності занесення його показань до протоколу. 4.

При опитуванні неповнолітнього свідка, який не досяг віку чотирнадцяти років, обов'язкова присутність педагога чи психолога У разі необхідності опитування проводиться у присутності законного представника неповнолітнього свідка

5 Свідок попереджається про адміністративну відповідальності за дачу завідомо неправдивих показань.

6. За відмову або за ухилення від виконання обов'язків, передбачених частиною 2 цієї статті, свідок несе адміністративну відповідальність, передбачену цим Кодексом

Примітка У цій статті під близькими родичами розуміються батьки, діти, усиновителі, усиновлені, рідні брати і сестри, дідусь, бабуся, онуки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 25.1. Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення "
 1. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
  особою, у виробництві яких перебуває дана справа. 2. Клопотання заявляється в письмовій формі і підлягає негайному розгляду Рішення про відмову в задоволенні клопотання виноситься суддею, органом, посадовою особою, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, у вигляді визначення. Стаття 24.5. Обставини, що виключають провадження у справі про
 2. Стаття 29.1. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
  статтями 5 35, 6.10, 20.22 цього Кодексу, розглядаються за місцем проживання особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення 4. Справа про адміністративне правопорушення, яке тягне позбавлення права керування транспортним засобом, може бути розглянуто за місцем обліку транспортного засобу. Стаття 29.6. Строки розгляду справи про
 3. Стаття 28.1. Порушення справи про адміністративне правопорушення
  стаття цього Кодексу, що передбачає адміністративну відповідальність за дане адміністративне правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи. 5. У протоколі огляду місця скоєння адміністративного правопорушення описуються: 1) дії посадових осіб, зазначених у частині 3 статті 28.1_1 цього Кодексу, в тому порядку, в якому вони проводилися; 2) стан
 4. 6. Призупинення провадження у справі
  обличчям, бере участі у справі; залучення громадянина, що є особою, які беруть участь у справі, для виконання державного обов'язку; знаходження громадянина, що є особою, бере участі у справі, в лікувальному закладі або тривалої службової відрядженні; розгляду міжнародним судом, судом іноземної держави іншої справи, рішення по якому може мати значення для розгляду
 5. 7. ЗУПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
  обличчям, бере участі у справі; залучення громадянина, що є особою, які беруть участь у справі, для виконання державного обов'язку; знаходження громадянина, що є особою, бере участі у справі, в лікувальному закладі або тривалої слу -бові відрядженні; розгляду міжнародним судом, судом іноземної держави іншої справи, рішення по якому може мати значення для розгляду
 6. 9. ПРИПИНЕННЯ ВИРОБНИЦТВА У СПРАВІ
  ставлення не допускає правонаступництва. Арбітражний суд також припиняє провадження у справі в разі затвердження мирової угоди (ст. 150 АПК РФ). Даний перелік підстав для припинення провадження у справі є закритим. Про припинення провадження у справі арбітражний суд виносить ухвалу. У визначенні арбітражного суду зазначає підстави для припинення провадження у справі, а
 7. 8. Припинення провадження у справі
  ставлення не допускає правонаступництва. Арбітражний суд також припиняє провадження у справі в разі затвердження мирової угоди. Про припинення провадження у справі арбітражний суд виносить ухвалу. У визначенні арбітражного суду зазначає підстави для припинення провадження у справі, а також вирішує питання про повернення державного мита з федерального бюджету у випадку,
 8. 1. Суб'єкти адміністративного права
  особа або організація, які відповідно до чинного законодавства, є учасниками управлінських відносин, регульованих норма-ми адміністративного права, наділені певними правами і обов'язками у сфері державного управління і здатні їх здійснюва -
 9. Суб'єкти адміністративного процесу
    особа, які наділені правом прини-мати владні акти, складати правові документи, визначати рух і долю справи, повт. органи, що накладаються адміністрацією стягнення. Іншою стороною процесу є особи, що захищають свої права та інтереси: 1) особа, яка притягається до адміністративної відповідальності 2) потерпілий 3) з-ві представники обох сторін, тобто особи, які залучаються до ад-
 10. 15.1. Адміністративне правопорушення, покарання, відповідальність і їх суб'єкти
    особа, яка досягла до моменту вчинення адміністративного правопорушення віку шістнадцяти років. 206 8 КпАП диференціює адміністративну відповідальність за правопорушення, вчинені фізичними особами поза зв'язку з виконанням ними службових обов'язків (громадянами, недолжностнимі особами) і посадовими особами. Відповідно до ст. 2.4 КоАП під посадовою особою розуміється особа,
 11. Кого заборонено залучати до надурочних робіт?
    стаття 176), 2) осіб молодше вісімнадцяти років (стаття 192), 3) працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, в дні занять (стаття 220). Законодавством можуть бути передбачені й дру-) Гії категорії працівників, яких забороняється залучати до надурочних робіт. Жінки, що мають дітей віком від трьох до че-і
 12. Стаття 17. Заходи, що вживаються посадовими особами органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю щодо фактів порушень, виявлених під час проведення перевірки
    особа, уповноважена відповідно до ст. 28.3 КоАП РФ складати протокол про адміністративне правопорушення, за вчинення якого може бути призначено адміністративне покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності. Про тимчасову заборону діяльності складається протокол, де зазначається підстава застосування цієї заходи забезпечення провадження у справі про адміністративне
 13. Стаття 23.1. Судді
    статтями 20.25 цього Кодексу 2. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 12 2, частиною 4 статті 12.9, частиною 1 статті 12 10, частиною 2 статті 17 грудня, частинами 1 і 2 статті 12 21 січня, частьюі статті 12.21 2, статтею 12 24, частини 2 статті 12.27 цього Кодексу, розглядаються суддями, у випадках, якщо орган чи посадова особа, до якої надійшла справа про
 14. 3. Адміністративно-правові відносини
    особа, наділена управлен-тичними повноваженнями державно-владного характеру. 2. для цих відносин характерна нерівність сторін, тобто одна сторона приймає рішення і може застосувати примус у ставлення-ванні інший. 3. Багато органів виконавчої влади та їх посадові особи мають право видання нормативного акта, т.к. діють за дорученням-нию держави. 4.
 15.  1. Поняття адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями права.
    ставлення адміністративного права з суміжними галузями
 16. 34. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
    особою громадянства при зміні Державного кордону РФ). Вихід особи з російського громадянства здійснюється на підставі його вільного волевиявлення; разом з тим вихід особи з громадянства РФ не допускається, якщо: 1) особа має не виконане перед РФ зобов'язання, встановлене федеральним законом; 2) особу притягнуто компетентними органами РФ в якості обвинуваченого по кримінальній
 17. Види адміністративної дієздатності:
    особа, яка під час вчинення протиправної дії чи бездіяльності знаходь-лось в стані неосудності, тобто не могло віддавати собі звіт у своїх діях або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого
© 2014-2021  ibib.ltd.ua