Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
Алексєєва В. І.. К. Е. Ціолковський: філософія космізму - М.: Самоосвіта. - 320 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Технічний ідеал К. Е. Ціолковського в порівнянні з дійсністю.

І все-таки в сучасній дійсності соціальна роль техніки не визначається однозначно як позитивна чи негативна, прогресивна або регресивна, та й не може бути такою. У рівній мірі виступають як інтегративна, так і розділова функції, причому вони можуть свідомо плануватися або виникати в якості несподіваного для нас дії надіндивідуальної; при цьому всі вони є

носіями обох функцій при відсутності загального глобального плану соціального розвитку. У галузі військової техніки розділова функція явно переважає, хоч і об'єднує людей на рівні відомчих, партійних, державних інтересів, інтересів військових союзів. У народногосподарському аспекті (промисловість, енергетика, транспорт, зв'язок, побутова техніка) на перший план виходить інтегративна функція. Тут техніка розвивається в інтересах великих мас людей (страт, держава, нація, союзи держав, регіони планети), однак, не будучи глобальною, вона проте розділяє земну кулю. Типи і види техніки традиційних цивілізацій значною мірою відрізняються від західноєвропейських і американських зразків; глобальні типи техніки, застосовуючи у практиці більшості держав, використовуються не всіма - космічна техніка, зв'язок, трансконтинентальний транспорт. Техніка нашого світу вирішує завдання державні, національні, регіональні, відомчі, але не завжди вирішує завдання загальнолюдські.

Жоден з цих типів завдань не вирішується в світі Ціолковського, де техніка грає значно більшу роль в області соціального будівництва. Техніка в його світі універсалізована як у плані пристосованості до геофізичної та космічної середовищі (універсальні, комплексні види), так і в плані доступності для всіх членів соціуму. Вона твориться для всіх, і поняття державного, національного, відомчого, класового стають абсурдними. Соціальна філософія задається питанням: чи є техніка самостійної реальністю або вона є інобуття людини, відображення його самого в упредметнених контурах техносфери? Безумовно вона є і те, і інше.

Техніка як зовнішня реальність задає параметри техногенного світу, професійну структуру населення, виховує потреби у зв'язку, в засобах пересування, в комфорті і безпеки.

Створена одним поколінням, вона виховує наступні, постаючи перед ними в якості певним чином організованої реальності. Вона задає наше соціальний час: ритми праці та відпочинку, а ритми промислового виробництва вимагають від людини обслуговувати його. Машинізованого реальність в масштабах планети і Сонячної системи включатиме людини в свою систему не тільки в якості суб'єкта - творця, але й об'єкта, чиї потреби і можливості диктуються розвиненою техносферою.

Проте техніка в світі Ціолковського як інобуття людини досконалого не здатна виступати відчуженим від людини монстром, вона виступає уречевленим ідеалом загального соціального блага. Гарантією цього блага виступають інтегрують принципи однорідності, універсальності, глобалізму; ідеї демократичності та загальної згоди на застосування саме таких зразків техніки. Соціальне організовує технічне. Якщо образ техносфери як підсистеми соціуму несе в собі всі своєрідність конкретного суспільства, зокрема, соціального змісту держави, то техніка в космічній філософії Ціолковського відображає духовно-матеріальну єдність світу в його переломленні до соціуму.

Комплекс ідей Ціолковського в галузі енергетики може мати чисто практичне значення - від використання енергії вітру і хвиль до наземних і космічних сонячних енергетичних установок. Окремі приватні досліди з екологічно чистими установками в нашій країні - створення особистих вітряків, використання металевих дзеркал для отримання високих температур - дають відмінні результати.

Головним виправданням технічної утопії Ціолковського може служити її системність, продуманість і логіка. Сьогодні ми маємо многообразіеразрозненних вогнищ високотехнологічного розвитку, «перерви поступовості», різні обличчя техніки в сучасних традиційних і техногенних цивілізаціях.

Техніка об'єктивно вирішує локальні - відомчі, державні, регіональні, місцеві завдання. Планування техносфери не є комплексом, що забезпечує життєві потреби людини - плануючи виробництво хімії, ми не плануємо виробництво чистого повітря, хоча сучасні кібернетичні системи управління на базі теорії систем дозволяють прорахувати параметри і динаміку надскладних середовищ, таких, як атмосфера і біоценози. Часткова системність реалізує себе як безсистемне, ірраціональне, несподівано і трагічно проявляється у вузько-раціоналістично спланованих технологічних елементах людського життя. Не можна виключати того, що світ техніки Ціолковського може послужити принципової моделлю системного підходу до вирішення духовно-матеріальних завдань сучасного суспільства.

Таким чином, техніка в уявленнях К. Е. Ціолковського виступає як інобуття людини досконалого. Техногенез, будучи іманентною складовою социогенеза, онтологічно і функціонально не виходить за межі загального процесу

гармонізації людини, природи і суспільства. Подібна утопічно-прогностична парадигма технічного розвитку багато в чому протилежна висновків європейської філософії техніки кінця XX століття. Технічна рефлексія Ціолковського далека і від реалій сучасного світу з його техногенними катастрофами і актуальними протиріччями між біологічними потребами людини і параметрами штучно створеної середовища проживання. Однак коріння подібних протиріч, причини екологічних та техногенних катастроф можуть лежати не там, де ми звикли їх бачити, а в іншій площині - у недостатній широті світоглядного горизонту людини, у спотворенні його моральних посилок, в невірному розумінні ієрархії цінностей.

17 Зак. 3671

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Технічний ідеал К. Е. Ціолковського в порівнянні з дійсністю."
 1. Відкриття К. А. Тімірязєва.
  Технічного музею, коли 19-річний Ціолковський закінчував своє перебування в столиці. Свідчень про його відвідини цих лекцій немає. Однак працями Тімірязєва він безумовно користувався згодом, знав біографію знаменитого фізіолога, засвоїв його світоглядну позицію. У бібліотеці Ціолковського мається книга А. П. Модестова «Климент Аркадійович Тімірязєв (Короткий біографічний нарис)» с
 2. Соціальний еволюціонізм.
  Технічних, антропологічних ідей. Саме вони створюють інтелектуальну рушійну силу суспільства. Науки про людину, природу і суспільство стають ключовим інтелектуальним ресурсом, безпосередній домінантою соціальної дії. Забезпечуються мобільні потоки горизонтальній (виробник - споживач) і вертикальної (управлінські структури - товариство) інформації. Розмах і потужність
 3. Проблематичні боку соціального вчення.
  Технічна складова у проекті Ціолковського значно вище, ніж у сучасному техногенному світі. Предметно розгорнута сфера соціального буття людей сягає меж штучного, які тільки можливо помислити. Планета втрачає свій природний геофізичний вигляд, зникають води світового океану і гірські вершини, природні пейзажі, зрештою зникає атмосфера планети. Світ
 4. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  технічного прогресу, появою глобальних екологічних проблем та іншими факторами починаються інтеграційні процеси, які призводять до створення складних держав і їх утворень: федерацій, конфедерацій, співтовариств і т.д. Федеративна форма державного устрою є ще більш багатоликої, ніж унітарна. Кожна федерація має унікальні, специфічними особливостями. І
 5. Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  технічного прогресу приносять у жертву багато духовні цінності. Нарешті, питання про взаємини держави та органів самоврядування, самоорганізації суспільства. Такі органи виникають для вирішення так званих місцевих справ: побутового та комунального пристрою, обрядової духовного життя. Це різні поради, муніципалітети, сходи, збори, клуби, батьківські комітети і т.п. До таких
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  технічного, інформаційного та інших факторів. Однак підкреслимо, що своєрідні особливості російської державності, як буде показано нижче, ось вже впродовж декількох століть надають саме ці питання. І саме вони повинні бути в першу чергу осмислені в рамках теорії російської державності. Селянське питання - це питання про те, як найбільш ефективно поєднати
 7. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  технічній, екологічній та інших сферах, як воно при цьому взаємодіє з іншими соціальними регуляторами. Іншими словами і, теорія держави займається державно організованим суспільством, теорія права - юридичними способами і формами організації і діяльності суспільства, складових його індивідів і колективів. Зауважимо, що це розходження в теоретичному знанні, його практичну
 8. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  технічні норми. Загальне та особливе в соціальних нормах. Право як соціальний регулятор. Нові знання про походження права як суспільної регулятивній системі, що з'явилася одночасно з державою в результаті переходу людства від присвоює до виробляє економіці в III-II тис. до н.е., що має своєю глобальною метою забезпечення нового соціально-господарського, духовною і навіть
 9. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  технічної, духовної, творчої сферах, в територіальній організації гуртожитки тощо Процес соціалізації людини, який про-продовжували і нині, наповнюється новими правами і свободами, обов'язками і відповідальністю, де-монстріруя організаційну, Коеволюційний взаємозв'язок права і людини. Саме в цьому спеціалізованому сенсі і розуміється особистість в сучасній теорії права як
 10. приватноправове уніфікація у вигляді типових контрактів.
  Технічних особливостей. Наприклад, транскордонне застосування Інтернету викликало до життя появу Ні-кодексу, контрактне регулювання виникаючих відносин з користувачами і операторами набуває чільне значення, застосування внеюрідіческіх заходів (відключення від зв'язку, перерва у наданні послуг) впливає ефективніше, ніж прийняті судом заходи. Набирає силу електронна
 11. 8.6. Тенденції та проблеми розвитку зарубіжної демократії
  технічному прогресу і економічному підйому. Крім того, в демократичних країнах «суворіше дотримуються закони, суди більш незалежні, майнові права краще захищені, договірні зобов'язання виконуються неухильно, втручання в економічний процес з боку уряду або політиканів, які діяли б за своїм уподобанням, малоймовірні» 200. Правда, тісний зв'язок
 12. § 2 Дух і Літера: можливості експлікації метафізичних сутностей
  технічного, інтуїтивного і дискурсивного, емпіричного і містичного, природничо-наукового і гуманітарного і т.д. і т.п. Подібно до того, як розпиляний магніт на кінцях своїх фрагментів знову виявляє різницю потенціалів - позитивного і негативного, кожен з названих полюсів, взятий окремо, так само норовить протиставити себе самому собі. Справа, можливо, не в горезвісній і
 13. § 1 Проблема сенсу моралі як можливості здійснення належного
  технічні, і всі вони умовні. Але причина можливості категоричних імперативів в тому, що вони не відносяться ні до якого іншому визначенню произволения (завдяки якому йому могло б бути приписано намір), крім свободи произволения ".9 Свобода - причина можливості належного вчинку як такого, і тут немає протиріччя, яке вбачав Шопенгауер, так як людина підпорядкований тільки тим
 14. 5.2.3. Російська культура початку XX в.
  технічне переозброєння промисловості, розвиток нових технологій, входила у протиріччя з вельми низьким рівнем освіченості населення. За статистичними даними, на початку століття навіть елементарно грамотних було не більше 21%. Реформа початкової освіти, проведена П.А. Столипіним, сприяла підвищенню процентного співвідношення грамотного населення до 30%. При цьому, в Російській
 15. Традиційні суспільства Сходу і проблеми модернізації.
  технічному, військовому, культурному та іншому співпрацю. Якщо ж це не допомагає або не виходить, західні держави, особливо США, не вагаючись, вдаються до насильства, збройної інтервенції, економічній блокаді і іншим засобам тиску в дусі традиційного колоніалізму (як у випадку з Афганістаном, Іраком та іншими країнами). Проте, в майбутньому під впливом змін у розвиток
 16. ПОЧАТОК РЕФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СРСР. І989 - ПОЧАТОК 1990
    технічної творчості молоді (ЦНТТМ) і мережа ЦНТТМ при кожному райкомі в Москві. Це були перші комерційні структури. Їх головний привілей полягала в праві переводити безготівкові гроші у готівку. За посередницькі операції ЦНТТМ отримували від 18 до 30% прибутку, з яких 5% перераховували до ЦК КПРС. Ці Центри стали згодом зародками найбільших комерційних підприємств. Іншою формою
 17. ТЕНДЕНЦІЇ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ПІСЛЯ СЕРПНЯ 1991
    технічно не залишили місця для маневру: у столиці виявилося неможливим знайти приміщення для наміченого пленуму ЦК. Проти його проведення були і Горбачов, і Ельцін13. Горбачов далі не захотів займатися справами партії, склавши з себе обов'язки генерального секретаря і запропонувавши ЦК саморозпуститися, що фактично добивало жорстко централізовану КПРС. В указі (від 25 серпня) про припинення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua