Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія самоорганізації → 
« Попередня Наступна »
Макаров Василь Іванович. Філософії самоорганізації. - М.: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 432 с., 2009 - перейти до змісту підручника

«Тектологія. Загальна організаційна наука »Олександра Олександровича Богданова

У1989 р. вперше повторно після десятилітті забуття цю роботу видадуть у СРСР і назвуть се видатним пам'ятником російської теоретичної думки початку XX в. Але для науки, тим більше світової, значення цього пам'ятника залишається, незважаючи на багато спроби вчених, ще далеко не розкритим. Хоча на батьківщині ці спроби, боязкі і часом суперечливі, починалися ще в 60-х рр.. Свідчення тому роботи А. І. Уемова («Питання філософії.» № 8.1961), М. І. Сетрова [193], А. А. Малиновського (сина А. А. Богданова) [123], Т. Котарбіньсного («Трактат про хорошу роботу. »М.: Економіка, 1975), а також A. JI. Тахтаджяна, найбільш докладно представив зміст організаційної науки, та ще в світлі історії тектологіческій ідей [197]. Були й нападки на творчість великого вченого-мислителя. Прикладом тому робота Л. А. Пструшенко [150], у якій фактично запозичуються, причому без визнання авторства, ідеї, опубліковані 50-60 років тому А. А. Богдановим, і одночасно наводиться нищівна критика.

.. на самого автора.

З моменту другого видання «Тектології» починається другий етап визнання організаційної науки, його автора і всього його творчої спадщини. На цей раз слідують не тільки численні роботи про Богданова, то: вже згаданих Г. Д. Гловелі, Н. С. Шухова, а також Н. О. Лоського [114], Н. Н. Нікітіної [139], І . С. Нарской [137], В. Г. Пушкіна [169] та ін, але і влаштовуються навіть міжнародні наукові конференції: в 1989 р. в Москві [124], в 1995 р. в Університеті Східної Англії [126] і в 2003 р. при Міжнародному інституті Олександра Богданова. Але актом найбільш дружного визнання стала конференція в Англії, яка працювала за темою «Витоки і розвиток організаційної теорії в Росії», тобто спеціально присвячена «Тектології». Про зміст виступів учасників говорять вже назви їхніх доповідей, наприклад: «Тектологія А. Богданова на шляху до нової парадигми» Л. Абалкін, «Моністична філософія як основа Топології А. А. Богданова» II.

Кузьміних, «Біологічні ідеї Тектології А Богданова і система мислення XX століть» С. Н. Пустильнік, «План і ринок в текгологіческой концепції А Богданова» С. С. Дзарасова, «Тектологія і загальна теорія систем (порівняльний аналіз) »Ю. А Урманцев-ва,« Самоорганізація та організація в розвитку суспільства »Г. І, Рузавіна,« Тектологія Богданова і сучасність »Н, Н. Моїсеєва. У доповіді по-: следнего прямо заявляється, що якщо перевести тектологшо на сучасну мову, то ця павука є «єдина складова теорії самоорганізації» [134]. На конференції прозвучало і вельми дивне заяв-1 ня, що нібито А. А. Богданов у своїй «Тектології» сформулював. сінергетічсскую ідею самоорганізації систем. Нічого подібного! Сінер-] Гетика - самостійне течія, що претендує на науковість, але ні-] чого спільного з самоорганізацією і творчістю Богданова поки не має. ^ О синергетики нижче ще буде сказано. и

і

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "« Тектологія. Загальна організаційна наука »Олександра Олександровича Богданова"
 1. Центральні положення системного аналізу
  загальну організаційну науку », де положення про організацію приблизно відповідає нинішньому змістом системи. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 БОГДАНОВ (Малиновський), Олександр Олександрович (1873, м. Соколка, Гродненська губ. - 1928, Москва) -
 2. Література 1.
  Загальної організаційної науки як загальнонаукового еволюційного світогляду / / Вісник МІАБІТ. 2003. № 3. 74. Казначеєв В. Я. Вчення Вернадського про біосферу і ноосферу. Новосибірськ: Наука, 1989. 75. Кейлоу П Принципи еволюції. М.: Світ, 1986. 76. Кемп Я, Армі К. Введення в біологію. М.: Світ, 1988. 77. Клебанер В. С. Олександр Богданов і його спадщина / / Зап. філос. 2003. № 1. 78. Князева Е.
 3. Теоретичні методи.
  Загальної аксиоматизации математики. Системний метод і системний підхід з'явилися в арсеналі людського знання і діяльності в XX столітті завдяки в першу чергу Л. фон Берталанфі, австрійському біологу-теоретику (з 1949 р. жив і працював у США і Канаді), оформилася в "Загальну теорію систем" (ОТС). Розвиток цієї теорії бурхливо протікало, починаючи з 50-х рр.. XX століття. Однак у зрілому вигляді, ще в
 4. богобудівництво і теоретичні шукання А.А.Богданова
  «тектология» (термін був утворений вченим від грецького «тектос» - будівництво) повинна була стати новою, універсальної наукою про принципи організації систем і структур. «Як не різні елементи всесвіту, - електрони, атоми, речі, люди, ідеї, планети, зірки, - і як ні різні за зовнішності їх комбінації, але можливо встановити невелике число загальних методів, за якими ці які завгодно
 5. Теорія «історичних типів суспільства» Н.И.Бухарина
  «Тектології», а й з теоретичними пошуками критичних марксистів, зокрема, з теорією історичного процесу, представленої в роботі Бердяєва «Суб'єктивізм і індивідуалізм у громадському філософії ». Корінне відмінність цих двох теорій полягало в тому, що для Бердяєва історичний рух людської думки йшло до осягнення абсолютних цінностей, Бухарін ж вважав, що всі класові способи
 6. Примітки 1
  організаційна наука). У 2-х кн. Кн.1. М., 1989. С.79; Марр Н.Я. До питання про первісному мисленні у зв'язку з мовою у висвітленні А.А.Богданова [1926] / / Марр Н.Я. Вибрані роботи. Т.З: Мова і суспільство. М.-Л., 1934. С.78-84. 140 Дьяконов І.М. З приводу спогадів О.М.Фрейденберг про Н.Я.Марра / / Схід - Захід: Дослідження, переклади, публікації. М., 1988. С.179-180. 141 Карєєв Н.І.
 7. СПИСОК
  організаційна павука). У 2-х кн. Кн. 1. - М.. Економіка, 19S9. - 304 с 25 Богданов А А Тектологія. (Загальна організаційна наука) У 2-х кн. : Кн. 2. - М - Економіка, 1989. - 35] з 26 Бруно Дж Вигнання торжествуючого звіра Про причину, початок і єдине - Мн: Харвест, 1999. - 480 с 27 Брюханов В А Світогляд До Е. Ціолковського і його науково-технічна творчість. - М., Изд-во
 8. 6.7. Шляхи та результати відбору
  загальна незворотність процесів природи. Негативний відбір йде скрізь і всюди, а те, що він бере; він забирає безповоротно: форми зруйновані вийшли з економії природи, і сама природа вже не та, і все нове утворюється в нових умовах. Якщо наука говорить про явища необоротних або повторюваних, то це лише приблизні, практичні характеристики; при достатньому дослідженні можна завжди
 9. 6.9. Організаційна діалектика
  загальної організаційної науки, сміємо відмітити наступне. 1. У тектологии є всі необхідні елементи для того, щоб назвати її самостійною наукою, то: своя термінологія, поняття, визначення, постулати, закони і навіть окремі теорії. 2. Можемо виділить в тектологии найбільш важливі, на наш погляд, постулати: - явища живої природи є організаційні процеси, або, по-нашому,
 10. 6.1. Про необхідність перекладу термінів] і понять, вживаних в тектологии, і проблеми їх перекладу
  загальну організаційну науку, можемо розглядати як єдине вчення про процеси і продуктах самоорганізації в природі, суспільстві, пізнанні. Ключ до аналогічного перекладу дає нам сам Богданов, стверджуючи: «Загальну організаційну науку ми будемо називати" Тектології "». У буквальному перекладі з грецької це означає «вчення про будівництво» - найбільш широкий, найбільш підходящий синонім для
 11. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  загальне озброєння народу, управління всім народним господарством як єдиної фабрикою, тобто усунення товарно-грошової форми господарювання і заміна її обміном і розподілом продуктів, розподільної соціальної середовищем, держава як знаряддя, за допомогою якого насильно затверджується новий суспільний лад, знайшли втілення в роботі В. Леніна «Держава і революція». Необхідно
 12. 3. Соціально-економічні та політичні перетворення в Росії (1907 -1914 рр..
  загальне початкову освіту. Це відповідало б потребам індустріального розвитку країни і дозволяло селянинові підвищити свій освітній ценз, необхідний для представництва в земських органах самоврядування. Свободу совісті та віротерпимість покликана була здійснити реформа церкви. Таким чином, реформи Столипіна були націлені на те, щоб покласти початок культурної революції
© 2014-2021  ibib.ltd.ua