Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Меггс П. Б., Сергєєв А. П .. Інтелектуальна власність. - М.: МАУП, 2000. - 400 с., 2000 - перейти до змісту підручника

А. Теоретичні основи патентної охорониПатентування - це спосіб забезпечити собі право на зроблене винахід, за допомогою
якого виключається можливість його використання іншими особами. Патентна охорона є
серйозним стимулом до винахідництва і прогресу саме в тих випадках, коли використання
інституту комерційної таємниці не дає адекватної охорони. Якщо товар або метод його виготовлення
легко можуть бути розкриті методом "зворотної інженерії", то зрозуміло, що їх охорона з
використанням комерційної таємниці не зможе послужити достатнім стимулом для подальших
технічних розробок. При появі нового продукту на ринку відразу ж виникає безліч
його виробників, і вони зводять його ціну до виробничих витрат, не залишаючи місця для
прибутку, якої можна було б компенсувати витрати, пов'язані з дослідженнями та новими
розробками. Оскільки далеко не всі дослідницькі проекти приводять до успіху,
патентування успішних розробок повинно бути потенційно настільки прибутковим, щоб
можна було компенсувати витрати, в тому числі і на що не дали результату дослідні
зусилля. Наприклад, коли фармацевтична компанія при розробці ліків тестує сто
варіантів, щоб знайти єдино вірний, дохід від його патентування повинен компенсувати
цілком всю дослідницьку частину роботи.
Патент - це дорогий для суспільства інститут правової охорони. Протягом того
періоду часу, коли власник патенту має виключне право на виробництво якого-то
продукту, він буде встановлювати на нього таку ціну, яка перевищує всі його виробничі
витрати. Обсяг виробництва при такій монополії буде менше, ніж якби цей продукт
проводився на конкурентній основі, з неминучим в цьому випадку зниженням його ціни. Суспільство
несе певні втрати від подібного обмеження обсягу виробництва. Ці втрати можуть бути
досить істотними. Припустимо, наприклад, що якась фармацевтична компанія створює
серцевий лікарський препарат, але встановлює на нього таку ціну, що тільки 20%
населення, т. Е. найбільш забезпечені люди, можуть собі дозволити його придбати. Патентування
цих ліків обертається для мільйонів людей тим, що вони не можуть його купити. Разом з тим
без патентування не було б проведено того дослідження, яке призвело до появи нового
препарату. Після закінчення терміну дії патенту конкурентну виробництво призведе до падіння
ціни на ці ліки до дуже низького рівня. І саме тому, що патент - це монополія,
дорого стоїть суспільству, дуже важливо, щоб вона поширювалася обмежено і лише на те,
що дійсно служить внеском у рівень розвитку техніки. З цієї причини і в
міжнародних договорах, і в національному законодавстві міститься положення про те, що
патентну охорону можуть отримати тільки винаходи, відповідні винахідницькому
рівню, т. е. свого роду нововведення, до цього не відомі за рівнем техніки і за своєю сутністю
що не випливають просто з наявних раніше відомостей (т. е. є не очевидними, а
оригінальними). Якщо ж отриманий результат - це очевидний наслідок рівня розвитку
техніки, то він все одно б виник і без таких спонукальних мотивів, як патентування.
Визначення того, що заявлене до патентування винахід є дійсно
винаходом, а не очевидним рішенням, процедура не проста і не дешева. Вона вимагає
проведення порівняльного аналізу винаходу з усіма іншими, на які коли-небудь були
видані патенти, і зі всієї існуючої технічною літературою. Видача подібного висновку
в кожній країні завжди була справою національної патентної служби.
Отримання ж патентної охорони на світовому рівні було справою виключно дорогим,
вимагає докладання в крайньому ступені непродуктивних, дублюючих один одного зусиль.
Автори винаходів, які прагнули до отримання такого роду охорони, повинні були подавати
десятки окремих патентних заявок на різних мовах і в особливій формі. Потім вони повинні були
сплачувати мито за розгляд заявки в патентне відомство кожної країни. Оскільки при
підготовки висновку за заявкою обсяг аналізованого матеріалу (наявних патентів і
спеціальної літератури) весь час зростав, а використовувані при цьому технології все
ускладнювалися, постійно зростала і вартість оформлення. У компаній, що роблять значні
вкладення в проведення досліджень, виник інтерес до реформування такої системи патентної
охорони в плані пошуку шляхів здешевлення процесу складання експертних висновків. Вони
бачили всесвітню систему патентування такий, в якій би було потрібно надання одного
єдиного формуляра патентної заявки на одному (англійською) мовою, проводилася одна
експертиза заявки і один раз оплачувалася патентна мито. І хоча ця мета поки що не
досягнута, повільне просування до неї має місце.
Користь, принесена системою патентування, неоднакова в різних країнах. Країни, которие.експортіруют технології, отримують користь із хороших систем патентування по всьому світу,
оскільки доходи, принесені їм монопольним володінням, а також доходи, одержувані від
видачі ліцензій на право користування їх запатентованої власністю, перекривають витрати
на патентування. З іншого боку, технологічно відсталі країни постійно платять все більш
високу ціну за патентовану та ліцензійну продукцію і рідко, або ніколи не отримують
доходу від патентування. Подібна асиметрія породила серйозні протиріччя в розвитку
міжнародного патентного права. Нижче ми їх обговоримо.
Як вже зазначалося, російська доктрина інтелектуальної власності, спираючись,
головним чином, на структуру російського законодавства про промислову власність, що не
обмежує патентне право рамками правової охорони винаходів, а поширює його також
на охорону промислових зразків і корисних моделей. У цій книзі, структура якої
задана іноземним співавтором, відображений, однак, інший підхід, досить поширений за
кордоном, а саме патентним правом іменуються лише ті правила чинного законодавства ,
які стосуються винаходів. Тому все сказане в цьому розділі про російський
патентному праві поширюється лише на охорону прав на винаходи. Правова охорона
промислових зразків і корисних моделей буде розкрита в наступному розділі книги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " А. Теоретичні основи патентної охорони "
 1. I. Введення. Основні інститути права інтелектуальної власності
  основи охорони комерційної таємниці В. Структура міжнародних договорів, які передбачають охорону комерційної таємниці Г. Поняття охорони комерційної таємниці Д. Термін охорони комерційної таємниці Е. Незаконні способи отримання комерційної таємниці конкурентами Ж. Правомірні способи отримання комерційної таємниці конкурентами 1. Незалежне відкриття 2. Зворотний технічний аналіз 3. Сумлінне
 2. Драма «розселянення»
  теоретичні положення її не виходили за рамки «Короткого курсу». У другій половині 50-х-70-і рр.. відбувається істотне розширення кола досліджуваних проблем: детальному дослідженню був підданий ленінський кооперативний план і політика партії на селі (С.П. Трапезников, В.М. Селунс-кая), почалося вивчення розвитку кооперації в 20-і роки і її ролі у підготовці колективізації (І.Г. Булатов, В.А.
 3. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  теоретичної основи для таких висновків, вони просто пропонують нам запам'ятати ці правила кваліфікації. Все це говорить про відставання наукової розробки центрального питання кримінального права - питання про підставу кримінальної відповідальності, про склад злочину. Незадовільний рішення цього питання може вести і веде до судових помилок, коливань в судовій практиці, так як практичні
 4. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  теоретичному, так і в практичному відношеннях. Розглянемо наступну ситуацію. Вчинено тяжкий злочин, факт якого доведений. Відомо особа, яка його вчинила, проте злочинець покінчив життя самогубством або зник. Залучати до відповідальності нема кого, але злочин залишається в уявленні людей, крім того, для запобігання таких злочинів у майбутньому за результатами розслідування
 5. § 2. Класифікація об'єктів злочину
  теоретичному плані іменують ознаками та його носіями (річчю). На відміну від носія, ознака, представляючи собою "показник, знак, за допомогою якого можна дізнатися, визначити що-небудь", не здатний до самостійного існування в просторі і часу і завжди є приналежністю якоїсь речі, щодо якої він не повинен ні ототожнюватися, ні протиставлятися. На жаль,
 6. § 2. Поняття вини
  теоретичному плані провину необхідно розглянути в кількох аспектах, кожен з яких висвічує певну грань цього поняття. 1. Психологічний аспект. Розкриваючи сутність провини, юристи користуються такими психологічними поняттями наміру і необережності, як інтелектуальний і вольовий: свідомість, передбачення наслідків і т. "п. 2. Кримінально-правовий аспект підкреслює ту обставину,
 7. § 1. Поняття стадій умисного злочину
  теоретичному аналізі зберегти вуст (явшійся і досить чітко характеризує етапи разв> ку умисної злочинної діяльності термін "стадії". Традиційно російське кримінальне право виділяє тр стадії розвивається злочинної діяльності: прігото1 ня, замах, закінчений злочин. Крім того, науці кримінального права періодично виникали дискусії про доцільність віднесення до
 8. I. Введення. Основні інститути права інтелектуальної власності
  основна цінність і предмет правової охорони - їх художня форма і мова, які відображають їх оригінальність, то в об'єктах патентного права цінність представляє насамперед сам зміст тих рішень, до яких прийшли винахідники . Саме воно і стає предметом охорони патентного права. На відміну від форми авторського твору, яка фактично неповторна і може бути лише
 9. А. Розвиток права інтелектуальної власності на національному рівні
  засноване на власних винаходах або на закордонних запозиченнях. Довільний надання таких привілеїв поступово стало регулюватися законодавчо. До числа найбільш значущих актів у цій області можна віднести Статут Венеціанської республіки 1474 і англійський Закон про монополії 1628 До початку XIX в. у США і в ряді європейських країн вже було досить розвинене патентне
 10. Б. Виникнення міжнародних стандартів та міжнародних організацій
  теоретичної точки зору, безумовно, повинні бути зараховані до об'єктів інтелектуальної власності. Проте в даний час у більшості країн, що передбачають охорону суміжних прав, відеозапису об'єктами суміжних прав не визнаються. Чи не забезпечується їх охорона і Міжнародної (Римської) конвенцією про охорону інтересів артистів-виконавців, виробників фонограм та радіомовних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua