Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологічне консультування → 
« Попередня Наступна »
Міняйло В. Ю .. Психологічне консультування: робота з кризовими і проблемними ситуаціями. - 2-е вид., Стер. - М.: Сенс. - 182 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Теорії самогубства

У будь-якій кризовій або взагалі психологічну службу самогубство незмінно є однією з найбільш хвилюючих тем. Особливо це стосується початківців психоло-гов-консультантів. Та й для пропрацювали значний час чергова зустріч з чиїмось суїцидом, суїцидальними намірами - ще один, черговий виклик особистісної стійкості і професіоналізму. Тому особливо важливо мати як емоційну, так і когнітивно-поведінкову підготовку до зустрічі з суїцидальної ситуацією, підготовку, яка дозволить діяти з достатньою часткою впевненості. Виходячи з цих передумов, поговоримо про суїцид максимально докладно і почнемо з різних теоретичних концепцій.

Ще з давнини ставлення до смерті і суїциду носило двоїстий характер: до перших цивілізацій Єгипту, Греції та Риму самогубство, мабуть, не заохочувалося, потім ставлення до нього стало більш толерантним. Багато пізніше зайшла суперечка про те, чи є такий спосіб відходу з життя чимось нормальним або патологічним. Перші психологічні концепції, що беруть початок у наукових працях першої половини XIX століття, розглядали самогубство як продукт болісно зміненої психіки, кваліфікуючи суїцидальні прояви як симптом психічного захворювання.

Еськироль, зокрема, вважав, що тільки в стані безумства людина здатна робити замах на власне життя, і все самогубці - душевнохворі. Аналогічних поглядів дотримувалися й деякі російські дослідники (див.: Клінічна психіатрія, 1989). На початку XX століття (1912 р.

) ортодоксальним психіатричним поглядами була протиставлена соціологічна теорія самогубств Дюркгейма, який вважав, що суїцидальні думки виникають насамперед у результаті розриву інтерперсональних зв'язків особистості, відчуження індивіда від тієї соціальної групи, до якої він належить. Враховуючи особливості цього розриву, Е. Дюркгейм (1994) виділяв такі типи суїцидів: 1)

егоїстичний (у осіб, недостатньо інтегрованих з соціальною групою), 2)

альтруїстичний (повна інтеграція з соціальною групою), 3)

аномічний (реакція особистості на важкі зміни в соціальних порядках, що призводять до порушення взаємних зв'язків індивіда і соціальної групи) 2.

Вплив цієї теорії помітно простежується і в сучасній концепції, що розглядає самогубство як своєрідний «крик про допомогу». Далі в роботах психоаналітичного напрямку суїцид трактується як наслідок порушення психосексуального розвитку особистості в результаті відсутності важливих осіб у вирішальних стадіях розвитку, як метод відновлення втраченого об'єкта любові і возз'єднання з ним. Фрейд також розглядав суїцид в руслі взаємин Ероса і Та-натоса. Суїцид - вплив Танатоса, тобто інстинкту смерті, а не життя {Фрейд, 1984). Іншими словами, агресія по відношенню до самого себе.

Більшість радянських авторів при поясненні механізмів, що лежать в основі суїцидальної поведінки, виходили з класичних уявлень І. П. Павлова про суїцид як слідстві короткочасного або тривалого гальмування рефлексу мети.

За І. П. Павлову, рефлекс мети - це «прагнення до володіння дратівливим предметом, розуміючи і володіння, і предмет в широкому сенсі слова» (цит. за: Клінічна психіатрія, 1989). Сила цього рефлексу являє собою відносно стабільну величину, яка виявляється незалежно від сенсу і цінності мети. Однак перебуваючи під постійним впливом зовнішніх умов, рефлекс мети піддається широким змінам: від посилення до майже повного зникнення. В останньому випадку і виникає суїцид, так як із згасанням рефлексу мети зникає і цінність життя.

Відповідно з сучасними поглядами, утвердившимися у вітчизняній суїцидології, самогубство розглядається як наслідок соціально-психологічної дезадаптації особистості в умовах пережитих нею мікроконфліктів. Відповідно до цієї теорії, суїцид являє собою один з варіантів поведінки людини в екстремальній ситуації, причому Суїцидогенний ситуації не укладена в ній самій, а визначається особистісними особливостями людини, його життєвим досвідом, інтелектом, характером і стійкістю інтерперсональних зв'язків (Клінічна психіатрія, 1994). Люди часто вбивають себе, не усвідомлюючи, що вони здійснюють самогубство. Такі небезпечні звички як зловживання алкоголем, наркотиками, безрозсудне водіння автомобіля, стрибки з парашутом і т.д. теж можуть бути проявами бажання померти, але, як правило, бажання неусвідомлюваного. 2.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Теорії самогубства "
 1. 7.1.2 Індивідуально-психологічні фактори
  самогубства характерний для дисгармонійних особистостей, при цьому особистісна дисгармонія може бути викликана як перебільшеним розвитком окремих інтелектуальних, емоційних і вольових характеристик, так і їх недостатньою виразністю. Виявлено ряд предіспонірующіх психолого-психіатричних факторів суїцидальної поведінки, до яких відносяться наступні (Короленко, Донських, 1990) '-
 2. Завдання консультанта
  самогубства. Однак на наш погляд це ставлення має в основному узгоджуватися із загальними установками, прийнятими в даній кризовій службі, інакше консультант ризикує стати «білою вороною», а то й лягти жертвою тиску групових норм і покинути службу. В цілому можна виділити наступні завдання консультанта: 1. Вловити «сигнали», що оповіщають про наявність суїцидальних думок або тенденцій. 2.
 3. ОНЮА. Шпагралка з теорії держави і права 2011, 2011
  теорії держави і права представлені відповіді на 53 питання до іспиту з теорії держави і
 4. 7.2 ІНДИКАТОРИ суїцидального ризику
  самогубствами; - часте прослуховування траурної або сумною музики; - «приведення справ у порядок» (оформлення заповіту, врегулювання конфліктів, листи до родичів і друзів, роздаровування особистих речей); - будь раптові зміни в поведінці і настрої, особливо - віддаляють від близьких; - схильність до невиправдано ризикованих вчинків; - відвідування
 5. 7.5 ПІДТРИМКА ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТА
  самогубства пацієнта. Світоглядні установки: - фахівець не може нести відповідальність за те, що говорить і робить пацієнт поза стінами терапевтичного кабінету; - самогубство іноді відбувається всупереч дбайливому ставленню; - не можна запобігти самогубство, якщо пацієнт дійсно прийняв таке рішення Тактика при консультуванні пацієнтів з
 6. Кузіна И.Г.. Теорія соціальної роботи, 2006
  теорії соціальної роботи. Згідно Державному освітньому стандарту, вивчення даної дисципліни передбачає засвоєння студентом основних категорій теорії соціальної роботи, її теоретичних парадигм, придбання знань в області принципів і закономірностей, напрямів, рівнів, форм і методів, об'єктів і суб'єктів соціальної роботи. Спеціаліст повинен знати предмет і об'єкт теорії
 7. 2.5 ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
  самогубств або спроб самогубств. Обстеження населення виявило, що відсоток поширеності ПТСР коливається в діапазоні від 1% до 14% з варіативністю, пов'язаної з методами обстеження та особливостями популяції. Обстеження індивідів з групи ризику (наприклад, ветеранів в'єтнамської війни, людей, постраждалих від вивержень вулкана або насильства) дало очевидне підвищення норм
 8. Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011
  теорії держави і права України наведено відповіді на 87 запитань до іспиту з теорії держави і права
 9. Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011
  теорії держави і права України наведено відповіді на 30 питань до іспиту з теорії держави і права
 10. § 4. Приводи факультативного (необов'язкового) призначення судово-психологічної експертизи
  самогубства. Відповідно до кримінальним законом замах людини на позбавлення життя самого себе не тягне кримінальної відповідальності. Але особи, винні у доведенні людини до самогубства, несуть сувору кримінальну відповідальність. Основні ознаки складу цього злочину - залежність потерпілого від обвинуваченого (підозрюваного), жорстоке поводження з ним, систематичне приниження її
 11. 7.1 ФАКТОРИ суїцидального ризику
  самогубства, обираючи при цьому менш болісні і хворобливі способи, ніж чоловіки; однак у чоловіків суїцид частіше носить завершеного характеру. Так, співвідношення суїцидальних спроб у жінок і чоловіків становить приблизно 2-3:1, але за кількістю суїцидальних спроб, самогубств та актів самоушкоджень, взятих разом, чоловіки випереджають жінок. Освіта і професія. Найчастіше суїциди
 12. ТИПОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 1.
  Теорії соціальної роботи. 2. Соціальні дії, соціальні взаємодії, соціальні відносини і соціальні зв'язки як категорії соціальної роботи. 3. Структурні та змістові компоненти діяльності в соціальній роботі. 4. Діяльнісної-активистский підхід в теорії соціальної роботи. 5. Аспекти практики соціальної роботи. 6. Соціальна допомога та соціальна підтримка як
 13. Чхеїдзе Микола Семенович (1864-1926)
  самогубством.
 14. 7.4 КОНСУЛЬТУВАННЯ уціліли після САМОГУБСТВА
  самогубства »(англ. survivors) поширюється не тільки на що намагалися покінчити з собою, але найчастіше і на їхніх родичів і близьких, переживають горе. Якщо останні звертаються за консультуванням, то мета роботи полягає у прийнятті та інтеграції (Моховиків, 2001а). У процесі бесіди з уцілілими після самогубства доводиться стикатися з такими темами і почуттями: 1. Питання
 15. § 3. Приводи необов'язкового призначення судово-психологічної експертизи
  самогубства. Відповідно до кримінальним законом замах людини на позбавлення життя самого себе не тягне кримінальної відповідальності. Але особи, винні у доведенні людини до самогубства, несуть сувору кримінальну відповідальність. Основні ознаки складу цього злочину - залежність потерпілого від обвинуваченого (підозрюваного), жорстоке поводження з ним, систематичне приниження її
 16. 3J. Еквівалентність
  теорії з різними первинними базисами і, крім того, безсумнівно, гетероморфні, проте можуть мати загальне для них безліч формул. Прикладом цього служать динаміки Гамільтона та Лагранжа. Хоча структура їх відрізняється через відмінності первинних базисів, їх формули можуть бути взаімопереводіми, якщо тільки ми маємо для цього підходяще правило перекладу (наприклад, - L). Іншими словами, з точки
© 2014-2022  ibib.ltd.ua