Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

3. Товариство власників житлаОсобливим різновидом некомерційних організацій є товариства власників житла, нерідко необгрунтовано ототожнюються з споживчими кооперативами. Створення таких організацій стало наслідком проведення в широких масштабах приватизації державного та муніципального житла. Громадяни, ставши власниками окремих житлових приміщень у багатоквартирних будинках, зіткнулися з необхідністю спільної експлуатації загальних для всіх квартир елементів будівель (підвалів, дахів і горищ, сходових майданчиків, ліфтів, санітар-но-технічного та іншого обладнання і т. п.). При цьому в силу добровільності приватизації житла у деяких (неприватизованих) квартир збереглися колишні, в тому числі публічні, власники, які також зіткнулися з вказаною необхідністю. Однією з основних організаційно-правових форм вирішення названих завдань законодавство визнало створення товариств власників житла.
Товариством власників житла визнається організація, створена на засадах членства громадянами чи іншими власниками житла для спільного використання знаходяться в їх спільній власності об'єктів нерухомості, обслуговуючих належні їм житлові приміщення 1.
Товариства власників житла можуть виникати і на базі житлових та житлово-будівельних кооперативів, учасники яких повністю виплатили свої пайові внески.
Товариство організовується не менше ніж двома домовласниками, в якості яких можуть виступати не тільки громадяни, а й інші власники житлових приміщень - юридичні особи та публічно-правові утворення (за рішенням останніх членами товариства можуть стати їх унітарні підприємства або установи). Установчим документом товариства є його статут. Вищим (волеобразующім) органом товариства є загальні збори його учасників, що має виняткову компетенцію, але правомочна вирішувати будь-яке питання, віднесене до компетенції колегіального виконавчого органу. Виконавчими (волевиявлятися) органами товариства є правління та його голова (одноособовий орган).
Учасники товариства володіють правом голосу в управлінні його справами пропорційно частці належних їм жилих приміщень, якщо інше прямо не передбачено статутом товариства. Членство в товаристві зумовлено правом власності на відповідне житлове приміщення. Тому з втратою даного права по будь-яких підстав членство в товаристві припиняється. У разі смерті громадянина або реорганізації юридичної особи членами товариства стають їхні спадкоємці (правонаступники) з моменту виникнення у них права власності на відповідне житлове приміщення. Учасник не може бути виключений з товариства. У разі порушення ним обов'язку зі сплати внесків у майно товариства він повинен відшкодувати товариству завдані цим збитки.
Товариство є власником свого майна, в тому числі вступних та інших внесків учасників та їх обов'язкових платежів на підтримання в порядку загального майна. Учасники, однак, не набувають на це майно жодних прав, не має права вимагати від товариства жодних виплат або видач у разі виходу з нього і не несуть ніякої відповідальності за його зобов'язаннями.
1 Див: ч. 8 ст. 1 Закону про основи федеральної житлової політики (ВПС РФ. 1993. № 3. Ст. 99; СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 147; 1997. № 17. Ст. 1913) і ст. 1, 24 і 25 Закону про товариства власників житла (СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2963).
Господарська (підприємницька) діяльність товариства строго обмежена рамками експлуатації та ремонту загальних приміщень і обладнання, а отриманий від неї дохід йде на загальні потреби і не розподіляється між учасниками.
Товариство власників житла реорганізується і ліквідується за загальними правилами цивільного законодавства. На відміну від кооперативів закон не передбачає для такого товариства можливості його перетворення в інший вид юридичної особи та її банкрутства.
Таким чином, товариство власників житла істотно відрізняється від виробничого кооперативу і не може бути визнано його разновідностью1. У ньому немає пайових відносин, а його учасники не володіють рівною кількістю голосів в управлінні загальними справами і не вправі претендувати на отримання від товариства будь-якого майна. Вони також не можуть бути виключені з товариства і не несуть ніякої відповідальності за його боргами. Все це неможливо для кооперативу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Товариство власників житла "
 1. § 7. Некомерційні організації
  товариством власників житла. Приватизація житла та розвиток ринкових відносин в інших сферах економіки поставили перед законодавцем проблему адекватного врегулювання відносин спільної власності на нерухоме майно. Як об'єднати різноманітні інтереси безлічі власників приміщень у багатоквартирних будинках? Однією з можливих форм такого об'єднання і виступає товариство
 2. Право власності виробничих і споживчих кооперативів.
  Товариств і товариств. Як вже зазначалося, чинне законодавство підрозділяє кооперативи на виробничі та споживчі, відносячи перший до комерційних, а других-до некомерційних організацій. Відповідно цьому виробничі кооперативи наділяються загальною, а споживчі кооперативи - спеціальноюправоздатність. До виробничих кооперативам можуть бути віднесені
 3. § 2. Загальна часткова власність
  товариствах власників житла. За угодою всіх співвласників порядок визначення та зміни їх часток може побут встановлений залежно від внеску кожного з них в освіту прирощення загального майна. Якщо співвласник вніс у спільне майно поліпшення, то доля поліпшень і їх вплив на розмір частки співвласника у зазначеному майні залежать, по-перше, від того, чи був дотриманий
 4. 1. Некомерційні організації як юридичні особи
  товариств власників житла. Більшість некомерційних організацій, подібно до комерційних, являють собою корпорації, побудовані на засадах членства. Однак серед некомерційних організацій частіше зустрічаються юридичні особи, які не є корпораціями. До останніх відносяться фонди, установи та автономні некомерційні
 5. 2. Споживчий кооператив
  товариства; споживчі товариства; товариства взаємного кредиту ("каси взаємодопомоги"); товариства взаємного страхування (ст. 968 ЦК) та ін Цивільний кодекс передбачає прийняття низки спеціальних законів про окремі види споживчих кооперативів (п. 6 ст. 116) 1. Споживчий кооператив створюється відповідно до рішення його засновників (членів) на підставі статуту, який є її
 6. 4. Майнові комплекси
  спілку або індивідуальний підприємець) відповідно до умов договору передає набувачеві або іншому контрагенту не тільки входять до їх складу нерухомі та рухомі речі, а й належні до них свої права, обов'язки і навіть "кліентелли "(пор. ст. 559 і 656 ЦК). Іншим різновидом майнових комплексів є кондомініум (від лат. Con - загальний, спільний і dominium -
 7. 3. Право власності громадян на житлові приміщення
  товариствах власників житла). По суті це означає, що відповідна частка у праві власності на вказане спільне майно завжди слід долю права власності на житло, будучи нерозривно з ним пов'язаної. 1 См ст. 1 Закону РФ від 24 грудня 1992 р. "Про основи федеральної житлової політики" (ВПС РФ 1993 № 3 Ст 99; СЗ РФ 1996 № 3 Ст 147; 1997 № 17 Ст. 1913). Громадяни - наймачі
 8. 1. Положення житлово-будівельних та житлових кооперативів в умовах переходу до ринку
  товариства власників житла "2. Названий Закон передбачив перетворення житлових та житлово-будівельних кооперативів в товариства власників житла, якщо в кооперативі хоча б один його член виплатив пай і став власником квартири3. Одні автори вважають, що це "не означає, що кооперативи наказали довго жити" і що навряд чи слід розраховувати "на швидкий переклад всіх
 9. § 3. Структурні особливості обмежених речових прав
  товариств або іншим способом розпоряджатися цим майном без згоди на те власника (п. 2 ст. 295 ГК РФ). Звідси виявляється, що підприємство може вчиняти щодо майна, належного йому на праві господарського відання, всі дії за винятком тих, які прямо заборонені цивільним законом, і тих, які віднесені законом до компетенції власника цього майна. Хоча
 10. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  товариств), частина акцій (частки, вклади) яких закріплена у федеральній власності, можуть представляти фізичні особи, які уклали відповідні договори на представлення цих інтересів. Таким чином, російське законодавство виходить з плюралістичної моделі участі держави у цивільному обороті, коли його представляють кілька різних органів, причому порядок взаємодії
© 2014-2022  ibib.ltd.ua