Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
А. В. Мазуров. Правознавство. Короткий курс лекцій. МОСКВА.ЮРАЙТ, 2003 - перейти до змісту підручника

1.5. Цінність права

Право є соціальним явищем, тому до нього застосовне поняття соціальної цінності як явища об'єктивної дійсності, здатного задовольнити певні соціальні потреби. Отже, цінність права повинна розкрити його позитивну роль для суспільства та окремих особистостей. Цінність права проявляється в наступному.

- Право впорядковує суспільні відносини, робить їх цивілізованими і стійкими. Воно впливає на поведінку людей за допомогою узгодження їх різних інтересів, обмежує приватні устремління в загальних інтересах.

- Право невіддільне від свободи і висловлює масштаб свободи особистості в суспільстві. На основі права можна відокремити справжню свободу від свавілля, безконтрольності і безвідповідальності окремих людей та їх об'єднань.

- Право здатне бути виразником ідей справедливості. У демократичній державі право є критерієм справедливого (правильного) розподілу матеріальних і духовних благ, реально закріплює рівність усіх перед законом.

Стверджуючи справедливість, право стає ближче людям, які саме від нього чекають вирішення своїх життєвих проблем.

- Право в демократичній державі сприяє прогресивному розвитку суспільства в усіх сферах життя: економічної, політичної, соціальної, духовної. Тільки на основі правових норм держава і недержавні суб'єкти можуть налагодити виробництво матеріальних благ у необхідному

6

23

обсязі, забезпечити їх найбільш справедливий розподіл між членами суспільства. Право обмежує втручання в особисте життя людей, зобов'язує державу забезпечувати незаможних, полегшує доступ до культурних цінностей.

- Право, особливо міжнародне, є основою для вирішення міжнаціональних і міжнародних проблем, ефективним стримуючим фактором проти розв'язування воєн, створення загрози світовій безпеці.

Однак не слід перебільшувати цінність права, т.

е. займатися правовим ідеалізмом. Недостатньо, наприклад, просто прийняти закон, щоб ті чи інші суспільні проблеми були вирішені. Закон повинен діяти, і для цього, принаймні, на початковому етапі, коли норми закону тільки входять у суспільну практику, необхідна активна діяльність держави. Воно повинно забезпечувати дію закону шляхом підбору виконавців його норм, вишукування достатніх матеріальних ресурсів та створення інших умов. Ігнорування цього означає нерозуміння не тільки сутності права, але і законів суспільного розвитку. Тому правовий ідеалізм, переоцінював право, іноді виявляється шкідливіше правового нігілізму, недооцінював право і який проявляється в порушенні його норм.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.5. Цінність права "
 1. 17. Соціологія права. Правова соціалізація. Громадська думка про право.
  Цінностей права, що забезпечують самоконтроль особистості своєї поведінки, адаптацію особистості до існуючих правових цінностей, законодавству і практиці його застосування. Розрізняють три канали пр. соціалізації: у вигляді навчання, передачею досвіду і «символічною» соціалізацією. Характерні риси прав. соціалізації визначаються багатьма факторами: психологічними, економічними, політичними,
 2. 19. Право і цінності. Ціннісна характеристика права.
  Цінності права: Соціальна цінність права полягає в тому, що воно, втілюючи загальну, групову та індивідуальну волю (інтерес) учасників суспільних відносин, в яких зацікавлені як окремі індивіди, так і суспільство в цілому. Виявляється у здатності права в досягненні соціального компромісу правовими методами, проявляється через правову культуру суспільства. Інструментальна цінність права
 3. 20. Службова (інструментальна) цінність права. Цінності права.
  Цінності права: Соціальна цінність права. Інструментальна цінність права. Власна цінність права. Особистісна ц.п. Інструментальна цінність права - право виступає як інструмент, за допомогою якого регулюються суспільні відносини. Один з проявів його общесоциальной цінності - полягає в тому, що право є регулятором суспільних завдань, в тому числі для забезпечення
 4. 21. Власна цінність права. Правові цінності.
  Цінністю для відділ. людини, конкретної групи та суспільства в цілому. Правові цінності - це елементи існування права, к.е. дають можливість забезпечити справедливість, свободу і рівність. Всі прав. цінності рівні між
 5. 80. Поняття і характерні риси конституційної держави. Гос-во конституційне та правове.
  Цінністю права людини. Тобто конституційна держава - це та держава, в якому впорядкування політичних процесів та інститутів влади грунтуються на Конституції. У практиці сучасне держави набули поширення 2 доктрини: - «конституційної захисту» - це законодавчі заходи, що приймаються парламентом у ході поточного законодавства, судові заходи та адміністративні
 6. 13. Поняття і зміст цивільної правоздатності, її початок і кінець.
  Цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. У цьому зв'язку слід звернути увагу на ту обставину, що Конституція України передбачила значне розширення правоздатності громадян. Так, до змісту цивільної правоздатності можна віднести право на життя (ст. 27), право на свободу та особисту недоторканність (ст.
 7. § 1. Зміст абсолютних суб'єктивних цивільних прав
  цінність права власності полягає аж ніяк не в індивідуальності тієї чи іншої речі. Навпаки, значимість останньою для її власника визначається суспільним ставленням, в яку власник вступає з усіма третіми особами з приводу цієї речі 13. По-друге, за справедливим зауваженням Б.Н . Чичеріна, "право полягає саме в тому, що присвоєна річ належить йому" (суб'єкту) "навіть коли він
 8. Какрво значення Конституції в регулюванні трудових відносин?
  цінністю . Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Кожен громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
 9. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  цінність права як системи підтримки нового стану суспільства йшла на задній план, якщо взагалі помічалося. Державний примус оголошувалося вододілом між доправовой і правовою організацією суспільства . Такий підхід добре кореспондував з марксистськими уявленнями про роль насильства в житті суспільства, про державу як машині класового насильства, про право як інструменті, придатку
 10. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  цінності права в самому існуванні людства. Тоді до теорії права буде ставитися і те, як право визначає, формує поведінку людей і діяльність їх колективних утворень в економічній, політичній, духовній, соціальній, науково-технічній, екологічній та інших сферах, як воно при цьому взаємодіє з іншими соціальними регуляторами. Іншими словами і, теорія держави
© 2014-2022  ibib.ltd.ua