Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна . Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 8. Керуючі (менеджери), посадові особи, службовці

У системі управління корпорацією особливе місце належить

керуючим (менеджерам) і іншим посадовим особам.

До керуючим відносяться не тільки члени правління, а й

особи, які керують структурними підрозділами, ведуть

окремі ділянки роботи, відповідають за певне коло пи-

сов, маючи справу з людьми, але проте в число членів правління

не входять. Таким чином, шар керуючих у корпорації набагато

ширше, ніж зазвичай прийнято вважати: це працівники, що здійснюють

управлінські, розпорядчі функції, наділені правом

самостійного вирішення питань в межах наданих їм

повноважень і мають певну владу над своїми підпорядкованих-

неннимі.

Менеджери, на відміну від підприємців, управляють чужи-

ми капіталами. Власник визначає програму, менеджери ре-

шают, як, якими способами її втілити в життя. Підприємцям-

тель (власник) працює в неструктурованому оточенні, де

швидкі зміни відбуваються весь час. Менеджери, навпаки,

працюють в рамках налагодженої управлінської ієрархії. Звідси

слід цілеспрямованість в діях менеджера, продиктована

жорсткою логікою існуючих організаційно-господарських

структур.

Конкретний перелік осіб, що здійснюють управлінські

функції, наділених правом самостійного вирішення адміністра-

тивних питань, встановлюється самими корпораціями в своїх

корпоративних актах.

!! 282

Що ж являє собою цей шар працівників корпорації?

Який імідж керуючих (менеджерів) у суспільній свідомості?

Зазвичай це здатні люди.

Зараз їм вже явно недостатність-

але середнього або середньої спеціальної освіти. Менеджери на

підприємствах, особливо випускають складну продукцію, майже

всі мають вищу освіту. Не завжди керуючі працюють

по отриманої ними спеціальності, але високий рівень освіти

є неодмінною умовою.

Керуючі повинні бути тонкими психологами, але це ка-

кість швидше вроджене, ніж придбане. Велику роль

грає і наявність інтуїції. Саме це дозволяє їм ладити з

людьми, знаходити потрібних людей, надійних друзів і партнерів.

Контактність, приємний характер, вміння справити на співрозмовника

гарне враження, а то і вміння викликати з його боку довіру

становлять психологічну характеристику осіб даної категорії.

Керуючі, як правило, багато працюють. Їх робоча неде-

ля може становити 55 - 60 годин. Їм доводиться іноді брати

частину роботи додому і займатися нею у свій вільний час,

забуваючи про існування трудового законодавства. Вони випробовувати

вають велику напругу на роботі у зв'язку з прийняттям рішень,

але не бачать у цьому нічого особливого і вважають це нормою.

Невипадково трудове законодавство відносить їх до працівників з

ненормованим робочим днем. Нагородою за цей пекельний труд

може бути множення власності, гордість за свою справу і

хороша оплата праці, а також можливість самовираження.

Щоб домогтися успіхів, менеджерам необхідно максимально

раціоналізувати своє життя, розраховувати по хвилинах кожен

день.

Це стосується не тільки виробничої, а й побутової, що не

тільки зовнішньої, а й внутрішньої, душевно-духовного життя.

Спілкування з людьми, поєднане з необхідністю надавати

на них вплив, а нерідко і тиск, змушує їх виглядати

респектабельно, одягатися по моді, зазвичай в костюми строгого

покрою, добре зшиті, з тканин високої якості. Світла

сорочка, краватка, щоденний душ, тонка косметика, застосовувана

досить помірковано, повинні стати атрибутами їх ділового життя.

У години дозвілля менеджерів все більше і більше входять заняття

фізкультурою і спортом, найчастіше в плавальних басейнах або

на тенісних кортах . Духовному розвитку і розширенню кругозору

також приділяється увага, але вибір найчастіше падає на легені

жанри: читання детективів, захоплення естрадою, оперетою.

Крім названої категорії працівників у корпораціях має-

ся певний штат рядових службовців, що працюють під непос-

редственной керівництвом керуючих і виконують чисто ис-

полнітельскіе функції, які, однак, не пов'язані з витратами

фізичної праці. Праця службовців, так само як і керуючих,

важко враховувати і нормувати. Ось тому практика, як в

стосовно посадових осіб, так і службовців, пішла шляхом

регламентації їх праці за допомогою посадових інструкцій.

!! 283

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 8. Управляючі (менеджери), посадові особи, службовці"
 1. Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності
  посадових осіб органів місцевого самоврядування має суттєві відмінності. В обох випадках підставою є дисциплінарний проступок - винна невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків. Але характер належної поведінки виборних та новообраних посадових осіб органів місцевого самоврядування істотно відрізняється. Як наслідок цього вводяться і різні види
 2. 1. Під державною службою розуміється
  посадовими инструк-ціями. 2. Пріоритет прав і свобод ч. і р., їх безпосередньої дії зобов'язує гос. службовців визнавати, дотримуватися і захищати права і сво-боди ч. і р. 3. Єдність системи держ. влади, розмежування предметів ведення між РФ і суб'єктами РФ - федералізм. 4. Поділ законодавчої, виконавчої та судової вла-стей. 5. Головний доступ до держ. службі. 6.
 3. 18. Юридична відповідальність державних службовців: поняття, види.
  Посадовими особами довірених їм прав і повноважень для особистого
 4. Права державного службовця
  посадових обов'язків; 2) на одержання в установленому порядку інформації і матеріалів, необхідних для виконання посадових обов'язків; 3) на відвідування у встановленому порядку для виконання посадових обов'язків підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності; 4) на прийняття рішень та участь у їх підготовці відповідно до посадовими
 5. Злочини в сфере службової ДІЯЛЬНОСТІ
  посадовими особами розуміються особи, які постійно або тимчасово здійснюють функції представників влади. Види посадових злочинів: істотної шкоди, якщо він лежить у скоєнні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Повторним у ст. 168-170 вважається злочин, вчинений особою,
 6. Наставництво
  менеджера і підлеглого. За молодими людьми повинен спостерігати більш старший за віком співробітник організації, який несе відповідальність за те, щоб їх кар'єра отримала хороший старт. У цьому випадку є надія, що молоді люди навчаться не боятися поразки, філософськи оцінювати що відбувається і чуйно ставитися до людей, інтуїтивно розуміти їх. Характерні риси наставника включають в себе:
 7. Психологічні проблеми вилучення знань.
  Менеджера з кадрів та кандидата на посаду. Втрати інформації в ході бесіди очевидні - до менеджера з персоналу, що проводить інтерв'ю, доходить лише менше третини інформації, якою володіє і про яку хоче розповісти кандидат на посаду. Втрати інформації пов'язані з об'єктивними законами спілкування та обмеженнями вербального (словесного) спілкування. Менеджер з кадрів може збільшити
 8. Відомості про доходи державного службовця і про майно, що належить йому на праві власності
  посадових обов'язків; - тривалу і бездоганну службу; - виконання завдань особливої важливості та складності. Види заохочень і порядок їх застосування встановлюються федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації. Дуже важливим і юридично закріпленим інститутом є відповідальність державного службовця. 1. За невиконання або
 9. Професійні прийоми (темп, стиль, методи та ін.)
  Менеджеру з персоналу знизити напруженість процедури вилучення знань. Типовою помилкою є нав'язування власних темпу і стилю. На успішність також впливає довжина фраз, які вимовляє менеджер з персоналу. Це було встановлено американськими вченими - лінгвістом Р. Інгве і психологом Дж. Міллером при проведенні дослідження про причини низької засвоюваності команд на військово-морському
 10. Підвищення кваліфікації керівників, фахівців і службовців
  менеджер по персоналу або HR-менеджер). Більш глибокі знання з широкого кола питань у порядку підвищення кваліфікації можна отримати на спеціальних факультетах чи курсах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах, навчальних центрах або філіях при великих підприємствах, в галузевих чи міжгалузевих інститутах підвищення кваліфікації та їх філіях, а також на курсах, семінарах ,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua