Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Мальцев . Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003 - перейти до змісту підручника

Права державного службовця

1. Державний службовець має право:

1) на ознайомлення з документами, що визначають його права та обов'язки за державної посади державної служби, критерії оцінки якості роботи та умови просування по службі, а також на організаційно-технічні умови , необхідні для виконання ним посадових обов'язків;

2) на одержання в установленому порядку інформації і матеріалів, необхідних для виконання посадових обов'язків;

3) на відвідування у встановленому порядку для виконання посадових обов'язків підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності;

4) на прийняття рішень та участь у їх підготовці відповідно до посадовими обов'язками;

5) на участь за своєю ініціативою в конкурсі на заміщення вакантної державної посади державної служби;

6) на просування по службі, збільшення грошового утримання з урахуванням результатів і стажу його роботи, рівня кваліфікації;

7) на ознайомлення з усіма матеріалами свого особистого справи, відгуками про свою діяльність та іншими документами до внесення їх до особової справи, долучення до особової справи своїх пояснень;

8) на перепідготовку (перекваліфікацію) та підвищення кваліфікації за рахунок коштів відповідного бюджету;

9) на пенсійне забезпечення з урахуванням стажу державної служби;

10) на проведення на його вимогу службового розслідування для спростування відомостей, що ганьблять його честь і гідність;

11) на об'єднання у професійні спілки (асоціації) для захисту своїх прав, соціально-економічних і професійних інтересів;

12) на внесення пропозицій щодо вдосконалення державної служби в будь інстанції.

Державний службовець має право звернутися до відповідних державних органів або до суду для вирішення спорів, пов'язаних з державною службою, в тому числі з питань проведення кваліфікаційних іспитів і атестації, їх результатів, змісту виданих характеристик, прийому на державну службу, проходження державної служби, дисциплінарної відповідальності державного службовця, недотримання гарантій правового і соціального захисту державного службовця, звільнення з державної служби.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Права державного службовця "
 1. Державний службовець як споживач інформації
  права державний службовець може запитувати і отримувати необхідну інформацію, користуватися сучасними засобами її зберігання і обробки. При цьому органами державної служби та місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами всіх організаційно-правових форм діяльності та форм власності повинен бути встановлений порядок запиту та отримання інформації
 2. 5. Предмет адміністративного права
  права. Адміністративне пра-во взаємодіє з наступними галузями права: 1) конституційним. Воно бере початок у нормах конституційного права, що регулюють принципи організації та діяльності виконавчої влади, права і свободи громадян. 2) цивільним. Нормами цивільного права регулюється прави-ло руху майна, передача, вилучення у сфері державного управління, тобто по
 3. 4. 1. по суб'єктах можна розділити на відносини між
  права б) процесуальні, пов'язані з дозволом індивідуально-конкретних справ, які регулюються адміністративно-процесуальними
 4. 1. Поняття та принципи державної служби2. Поняття і класифікація державної должностей3. Поняття державних службовців, їх основні права та обо-занності4. Проходження державної служби5. Заохочення і відповідальність державних служащіх6. Муніципальна службаН / а ФЗ від 5 липня 95 р. "Про основи державної служби РФ" СЗ РФ 95 р., № 31Федеральний закон від 8 січня 98 р. "Про основи муніципальної служби в РФ" СЗ РФ 98р., № 2Закон "Про держ. службі у Воронезькій області "від 29 лютого 96 р., Комуна, 96 р. № 19-20 мартаЗакон" Про муніципальної службі в Злодій. області "від 15 квітня 96г.
  Права та обо-занності4. Проходження державної служби5. Заохочення і відповідальність державних служащіх6. Муніципальна службаН / а ФЗ від 5 липня 95 р. "Про основи державної служби РФ" СЗ РФ 95 р., № 31Федеральний закон від 8 січня 98 р. "Про основи муніципальної служби в РФ" СЗ РФ 98р., № 2Закон "Про держ. службі у Воронезькій області "від 29 лютого 96 р., Комуна, 96 р. № 19-20
 5. 1. Під державною службою розуміється
  права і сво-боди ч. і р. 3. Єдність системи держ. влади, розмежування предметів ведення між РФ і суб'єктами РФ - федералізм. 4. Поділ законодавчої, виконавчої та судової вла-стей. 5. Головний доступ до держ. службі. 6. Обов'язковість для гос. службовців рішень, прийнятих вище-вартими держ. орг. та керівниками в межах їх повноважень і від-повідно до законодавства РФ. 7.
 6. Види і стадії адміністративного права
  права. 7. ... Про виправні роботи. 8. ... Про адміністративний арешт. 9. ... Про адміністративне видворення за межі РФ. 1. Виконання постанов про накладення адміністративних взи-Скан є заключною стадією адміністративного права. Воно складається з етапів: 1) звернення постанови до виконання На даному етапі юридичний орган повинен своєчасно спрямувати постанову
 7. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Права в Московському університеті, був відомий своїми працями з історії права. У 1859 році його статтю про графа В. Н. Паніна (міністрі юстиції) А. И. Герцен помістив у своєму «Колоколе», в ній учений критикує всю систему судочинства в Росії, вимагаючи гласності в суді, вважаючи, що вона допоможе вилікувати хвороби російської бюрократії. Вимога гласності в 1859 році і «скляний погляд чаклуна» в
 8. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  права Установчих зборів. Так створювався вакуум влади. Вантаж історично затрималися реформ нападав на плечі Установчих зборів, і кожен прострочений день катастрофічно примножував цей тягар, підриваючи його шанси зупинити сповзання країни до загального кризі та громадянської війни. Левоекстемістскіе сили формула «непредрешеіія» пов'язувала лише в тій мірі, в якій вони визнавали за
 9. Процесуальне становище представника в арбітражному процесі. Вимоги, що пред'являються до представників
  права дозволений давня суперечка про місце судового представника серед інших суб'єктів процесу (його процесуальному положенні). Так, в науці цивільного процесуального права представника відносили як до осіб, які беруть участь у справі (Гуреєв П.П., Чечот Д.М., Чечина НА, Іллінська ІМ.), Так і до осіб, содей-ствующим здійсненню правосуддя (Гурвич М . А., Абрамов С.Н., Добровольський А.А.). В даний
 10. 3. Метод адміністративного регулювання: значення, зміст і практичне застосування.
  Права важливого значення набуває метод правового регулювання, що характеризує становище сторін в даних правовідносинах. Він пов'язаний з встановленням і забезпеченням прав і обов'язків сторін. У найбільш загальному вигляді метод адміністративно-правового регулювання можна позначити як нерівність сторін, тобто як метод влади і підпорядкування. Один з учасників відносин - суб'єкт управління, інший
© 2014-2021  ibib.ltd.ua