Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., Оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с., 2000 - перейти до змісту підручника

5. Відомства та їхні керівники

Відомство - це державний орган виконавчої влади спеціальної компетенції, тобто спеціалізований в певній сфері державного управління, який має саме в цій сфері встановленими владними повноваженнями. Номенклатура відомств різна і залежить від національних традицій слововживання. Відомства можуть бути урядовими, коли їх керівники входять до складу уряду, і неурядовими, керівники яких до складу уряду не входять. Серед останніх слід виділити незалежні відомства, що не знаходяться в підпорядкуванні якого б то не було органу, включаючи уряд. Останні ми торкалися у зв'язку з питанням про допоміжних органах при парламентах, хоча, строго кажучи, це не завжди правильно, оскільки частина з цих незалежних органів є за своїм характером виконавчими. Однак велика кількість різноманітних форм і поєднань державних органів у різних країнах не дає можливості послідовно провести строгу класифікацію.

Серед урядових відомств найчастіше зустрічаються міністерства, які часом іменуються департаментами або секретаріатами, а в соціалістичних країнах - ще державними комітетами. Втім, в деяких соціалістичних країнах один час було модно включати до складу урядів керівників «масових громадських організацій» - профспілкової, молодіжної, жіночої і т. п. (Румунія) або давати їм право присутності на засіданнях з дорадчим голосом (Куба), перетворюючи центральний апарат цих організацій в різновид відомств. На Кубі в таке відомство був навіть формально перетворений і апарат Академії наук.

Урядові відомства організуються і діють на основі єдиноначальності, включаючи соціалістичні державні комітети, назва яких наводить на думку про їх колегіальному характері.

Деякі відомства (наприклад, фінансів) володіють певними надвідомчими повноваженнями. Це означає, що інші рівні їм за рангом відомства деякі свої повноваження здійснюють за згодою або під контролем таких відомств.

У складі міністерств (і аналогічних їм органів) іноді створюються великі самостійні підрозділи з різними найменуваннями, очолювані державними секретарями або іншими посадовими особами подібного рангу.

Так, згаданий іспанська закон встановив, що в міністерських департаментах вищими органами є міністри, державні секретарі, підсекретар і генеральні секретарі, які мають ранг підсекретар. Всі інші органи і одиниці центральної адміністрації держави перебувають у підпорядкуванні цих вищих органів. Наприклад, у міністерстві головування маються державний секретаріат з питань публічної адміністрації та подсекретаріат головування, в міністерстві освіти і науки - державний секретаріат у справах університетів і досліджень і подсекретаріат освіти і науки, в міністерстві внутрішніх справ - подсекретаріат внутрішніх справ і дирекція безпеки держави з рангом подсекретаріата і т.д.

Неурядові відомства, що також мають широкий спектр найменувань (комісії, комітети, ради, агентства, бюро тощо), можуть бути підпорядковані урядовим, а можуть перебувати в прямому підпорядкуванні уряду або його глави (глави виконавчої влади). Їх керівники можуть призначатися і зміщатися або главою уряду безпосередньо або через акт глави держави, або колегіальним рішенням уряду також безпосередньо або через акт глави держави.

Незалежні відомства засновуються конституцією або законом, їх керівники призначаються узгодженим рішенням законодавчої та виконавчої гілок влади. Часто вони, як згадувані філіппінські конституційні комісії - цивільної служби, з виборів і аудитні, - здійснюють юрисдикційні функції, тобто дозволяють певні юридичні конфлікти.

Члени урядів у більшості випадків іменуються міністрами (від лат. Minister - підручний, служитель), хоча, як ми бачили, в ряді країн вживані інші найменування.

Для керівників відомств, особливо урядових, а також інших членів урядів часто встановлюються певні привілеї та імунітети (для глав урядів, зрозуміло, теж і в першу чергу).

«Член Союзного уряду користується імунітетом, як і союзний депутат», - говорить, наприклад, частина четверта ст. 100 Конституції Союзної Республіки Югославії 1992 року. За скоєні ними посадові (іноді і не тільки посадові) правопорушення керівники відомств та інші члени урядів несуть відповідальність в особливому порядку, чого ми торкнемося трохи нижче. Встановлюється для них іноді і несумісність з певними публічними функціями і приватними заняттями.

У країнах з парламентською формою правління, як правило, члени уряду мають бути парламентаріями або навіть депутатами тільки нижньої палати (Великобританія, Індія, Німеччина), а при дуалістичних і деяких змішаних формах правління характерна несумісність членства в уряді з парламентським мандатом (Болгарія, Австрія, Франція, США).

Грецька Конституція пред'являє до членів Уряду та державним секретарям ті ж вимоги, що і до депутатів (грецьке громадянство, право голосу, досягнення 25-річного віку), а крім того, вимагає від них припиняти на час виконання своїх функцій будь-яку професійну діяльність, допускаючи встановлення законом також іншої несумісності (ч. 2-4 ст. 81). Відповідно до частини першої ст. 23 французької Конституції «функції члена Уряду несумісні з парламентським мандатом, з будь-яким професійним представництвом загальнонаціонального характеру, з усякою державною службою або із заняттям будь професійною діяльністю». Тому-то у Франції депутати та обираються разом із заступниками: якщо і поки депутат є міністром, його депутатські повноваження здійснює заступник. А ч. 5 ст. 75 Конституції Індії свідчить, що міністр, протягом 6 місяців не складається членом будь-якої з палат Парламенту, після закінчення цього терміну перестає бути міністром.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Відомства та їх керівники "
 1. 1. Орган виконавчої влади
  відомства, структурні підрозділи адміністрації). в) органи міжгалузевої компетенції, які відають спец. во-просами управління, що мають міжгалузеве значення. Государствен-ні комітети, федеральні комісії і нагляди. г) органи змішаної компетенції, тобто органи, що мають ознаки як галузевий, так і міжгалузевої сфери діяльності. Міністерство охорони здоров'я РФ керує
 2. Види і стадії адміністративного права
  установчо-сти. Етап має місце лише тоді, коли особа, яка вчинила розслідування і склала протокол, само не вправі вирішити справу по суті або вважае за необхідне передати його на розгляд в інші державні органи. Справа, за якою проведено розслідування, направляється: а) органу чи посадовій особі, уповноваженій розглядає-вать відповідну категорію
 3. 6. Архіпелаг ГУЛАГ
  відомства охоче використовували ув'язнених на своїх підприємствах. ІТК існували на багатьох об'єктах, які не належали ОГПУ-НКВД. На будівництві Магнітогорського комбінату, наприклад, в середині 1934 р. у такий колонії налічувалося 12 тис. чоловік, а в 1939 р. НКВС направив на будови і підприємства інших наркоматів і організацій понад 130 тис. ув'язнених. У роки 3-ей п'ятирічки господарська
 4. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження. Легалізація документа. Апостиль
  відомчих їм органів та установ юстиції та відповідних судових органів республіки, краю, області, округу, міста, а також на нотаріальних копіях документів, скоєних в тій же республіці, краї, області, окрузі, місті ; органи актів цивільного стану суб'єктів Російської Федерації, а також підвідомчі їм органи РАГСу - на свідоцтвах про реєстрацію актів цивільного
 5. Вимоги пред'являються до документів іноземного походження.
  Відомчих їм органів та установ юстиції та відповідних судових органів республіки, краю, області, округу, міста, а також на нотаріальних копіях документів, скоєних в тій же республіці, краї, області, окрузі, місті; органи актів цивільного стану суб'єктів Російської Федерації, а також підвідомчі їм органи РАГСу - на свідоцтвах про реєстрацію актів цивільного
 6. 7. Джерела адміністративного права.
  Відомчими органу, який видав акт. У систему джерел адміністративного права включені нормативні акти, що діють не тільки в межах України, а й регулюють роботу українських установ за кордоном. Щодо адміністративно-територіального устрою республіки можуть існувати джерела, які діють в рамках області, району, міста і т.д. Специфіка джерел
 7. 3. Міністерства та відомства в системі органів виконавчої влади
  відомствами. До них відносяться: комітети, головні управління, державні інспекції, комітети тощо, а також органи, створювані при Кабінеті Міністрів або при міністерствах. Розмежування міністерств і відомств проводиться відповідно з характером, обсягом і масштабом діяльності, порядком формування. Міністерства керують певною галуззю або декількома галузями (Міністерство
 8. 30. Класифікація актів управління.
  За адресатам: зовнішні внутрішні За рівнем самостійності: основні - мають самостійну юр силу залежні За змістом поставленої мети: встановлюють регулятивні контролюючі За маштабам дії: стратегічні тактичні За формою: офіційні - письмові не формальні - усні За причинно слідчому ознакою: інніціатівние акти вимушені настанням юридичних фактів
 9. 87. Армія як інститут держави. Правовий статус військовослужбовців.
  відомства про стан збройних сил, виконанні військового бюджету. Спеціальні комітети і комісії контролю за діяльністю військових здійснюють перевірку додержання прав військовослужбовців, обгрунтованість рішень про застосування збройних сил і т. д. Безпосереднє керівництво армією здійснює міністерство оборони. Досвід державного будівництва показав, що змішання політичного та
 10. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  відомчих нормативних актів, що регулюють здійснення валютних операцій, і виконання резидентами зобов'язань перед державою в іноземній валюті; здійснює контроль за повнотою надходження в установленому порядку коштів в іноземній валюті за зовнішньоекономічними операціями; бере участь у веденні контролю за дотриманням порядку квотування і ліцензування експорту товарів і послуг;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua