Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

3. ВИДИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ


/. Повернення:
заробітку та інших грошових доходів, які громадянин втративвнаслідок незаконних дій;
майна (в т. ч. грошей, грошових вкладів і відсотків за ними,цінних паперів та відсотків за ними, частки у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибутку, який він не отримав відповідно до цієї частки, інших цінностей), конфіскованого або зверненого в дохід держави судом, вилученого органом дізнання чи досудового слідства; а також майна, на яке накладено арешт;
штрафів, стягнутих на виконання вироку суду, судових витратта інших витрат, сплачених громадянином;
сум, сплачених громадянином у зв'язку з наданням йому юридичної допомоги.
//. Компенсація:
- моральної шкоди*. Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 1167 ЦК України, якщоморальної шкоди фізичній особі завдано внаслідок її незаконногозасудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу триманняпід вартою або підписки про невиїзд, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арештуабо виправних робіт, то ця шкода, так само як і майнова, відшкодовується незалежно від вини органу державної влади.
III. Поновлення порушених прав:
1) трудових:
поновлення на колишній роботі (посаді), а в разі неможливості цього (наприклад, через ліквідацію підприємства, скороченняпосади) - надання державною службою зайнятості іншої відповідної роботи;
визнання недійсним запису про звільнення з роботи (посади),зробленого у трудовій книжці;
зарахування терміну перебування під вартою, терміну відбуттяпокарання, а також часу, протягом якого громадянин не працюваву зв'язку з незаконним усуненням від роботи (посади), до загального трудового стажу та до стажу роботи за спеціальністю, стажудержавної служби, безперервного стажу;
врахування при наданні робітникам, службовцям різних пільгі переваг, в т. ч. при призначенні пенсій і допомоги за державнимсоціальним страхуванням, трудового стажу, обчисленого із зарахуванням періодів перебування під вартою, усунення від роботитощо;
2) пенсійних:
- прирівнювання до роботи, яка передувала незаконному засудженню чи незаконному притягненню до кримінальної відповідальності або яку громадянин має після звільнення від кримінальної відповідальності чи після відбування покарання, періодів
ЦК.
' Підстави і розмір відшкодування моральної шкоди регламентовано ст. 23
перебування під вартою, відбування покарання, усунення від посади при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах (на вибір громадянина);
3) житлових:
- повернення громадянинові, який втратив право користуватися житловим приміщенням внаслідок незаконного засудження,житлового приміщення, яке він займав раніше, а якщо воно незбереглося в натурі, то надання позачергово в тому самого населеному пункті рівноцінного впорядкованого житлового приміщенняз урахуванням складу сім'ї та чинних норм житлової площі (цероблять місцеві органи влади і самоврядування);
4) інших особистих прав:
поновлення військових або інших звань, а також поверненнядержавних нагород;
повідомлення в пресі (на вимогу громадянина, а в разі смерті -родичів чи органу дізнання, досудового слідства, прокуратури чисуду) про рішення, що реабілітує громадянина (відповідно до ст. 37Закону України від 16 листопада 1992 р. "Про друковані засобимасової інформації (пресу) в Україні"), якщо відомості про засудження або притягнення громадянина до кримінальної відповідальності, застосування до нього як запобіжного заходу взяттяпід варту було опубліковано раніше;
повідомлення про рішення (постановлення виправдувальноговироку, закриття кримінальної справи) трудового колективу абогромадської організації за місцем проживання громадянина (цероблять на прохання останнього).
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 3:
Відшкодування шкоди має кілька видів, передбачених різнимигалузями права.
Комплексний порядок правового регулювання відшкодуванняшкоди забезпечує повноту поновлення прав громадян.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. ВИДИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ"
 1. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства
  види шкідливого впливу; порушення строків лісовідновлення та інших вимог щодо ведення лісового господарства, встановлених законодавством у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів; порушення правил зберігання, транспортування та застосування засобів захисту лісів, стимуляторів росту, мінеральних добрив та інших препаратів; знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або
 2. Поняття і особливості принципів екологічного права
  види виробничої, господарської та іншої діяльності, що враховують екологічні, соціальні та економічні
 3. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  види суб'єктів адміністративного права. Факти, що впливають на копо суб'єктів адміністративного права. Адміністративна право- та дієздатність. Адміністративно-правовий статус громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства. Зміст адміністративно-правового статусу виконавчих органів державної влади. Особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування.
 4. Тема 12. Адміністративний процес
  види адміністративно-процесуальних норм. Адміністративно-процесуальні відносини. Однією із особливостей адміністративного права є те, що воно, на відміну від інших галузей права (кримінального, цивільного), включає в себе як матеріальні, так і процесуальні адміністративні норми. Тобто, адміністративно-процесуальне право виступає як підгалузь адміністративного права. На сьогоднішній день можна
 5. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  види державної діяльності: діяльність представницьких органів державної влади, державне упраління, правосуддя, прокурорський нагляд. Отже, управління з боку публічної влади було тільки державним. Із поділом державної влади на законодавчу, виконавчу і судову та запровадженням в Україні місцевого самоврядування управління здійснюється як державними органами виконавчої влади, так і органами
 6. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  види діяльності; - видача документів, що засвідчують права громадян; - реєстрація і перереєстрація документів громадян; - видача дублікатів різних документів громадян; - державна реєстрація майнових прав громадян та інших фізич них і юридичних осіб; - видача дозволів на придбання, зберігання та носіння зброї тощо, на розміщення підприємств сфери обслуговування в пунктах пропуску через
 7. 71. Види і форми відповідальності
  види міжнародно-правової відповідальності держав: політична і матеріальна. Деякі автори поділяють таку відповідальність на матеріальну і нематеріальну, виходячи з того, що міжнародно-правова відповідальність завжди буде виступати в політичній формі. Політична відповідальність, як правило, супроводжується застосуванням у відношенні держави-поруш-ниці примусових заходів і сполучається з
 8. № 39. Поняття зобов'язання, зобов'язального права.
  види
 9. № 114. Поняття шкоди та збитків. Види збитків.
  шкоди». Законодавча традиція розмежовує їх залежно від сфери виникнення негативних наслідків. Якщо вони виникли через невиконання договору, то вживається слово «збитки». Якщо ж сталися вони не у зв'язку з договором (ушкодження здоров'я, каліцтво, смерть, пошкодження чи знищення майна), то вживається слово «шкода». Збитки, і шкода - це грошовий вираз негативних майнових наслідків, які виникли
 10. № 156. Поняття зобов'язання та зобов'язального права.
  види
© 2014-2021  ibib.ltd.ua