Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

2. Види об'єктів цивільних правовідносинДо матеріальних благ як об'єктів цивільних правовідносин відносяться речі, а також результати робіт або послуг, що мають матеріальну, речову форму (наприклад, результат будівництва або ремонту будь-якого матеріального об'єкта). У цьому сенсі матеріальним благом може бути не тільки річ, але і діяльність по створенню або покращенню речей, і навіть діяльність з надання інших матеріальних послуг. Тому в дану групу об'єктів включаються і послуги, які не супроводжуються створенням або зміною речей, але створюють відомий корисний ефект матеріального, хоча і не обов'язково уречевленої характеру (наприклад, послуги зі зберігання речей, перевезення пасажирів і багажу або послуги оздоровчого або культурно-видовищного характеру) . Всі ці об'єкти об'єднує їх економічна природа як товарів, об'єктивно вимагають для себе цивільно-правового оформлення (режиму).
Разом з тим слід розрізняти речі як мають товарну форму предмети матеріального світу (об'єкти речових прав) та інші матеріальні блага, наприклад роботи, послуги, інші чужі дії, тобто поведінка зобов'язаних осіб (об'єкти зобов'язальних прав). Адже вклад у банку або пай (частка) у майні товариства, товариства чи кооперативу являють собою не речі, а можливості (права) вимоги певної поведінки від зобов'язаних осіб. Тому з приводу таких матеріальних благ і складаються особливі (зобов'язальні, або членські, чи корпоративні) правовідносини. Отже, таке "безтілесне майно", як, наприклад, зобов'язальні права вимоги або користування, теж є об'єктом цивільних прав.
До нематеріальних благ належать результати творчої діяльності (твори науки, літератури і мистецтва, винаходи і т. п.) і деякі інші подібні з ними за своєю природою об'єкти (об'єкти "промислових прав" у вигляді промислових зразків, товарних знаків, фірмових найменувань і т. д., окремі види інформації і т. п.), а також особисті немайнові блага, що користуються цивільно-правовим захистом. Нематеріальні блага, за винятком особистих немайнових, також набувають економічну форму товарів, що і дає їм можливість ставати об'єктами майнового обороту (об'єкти виключних прав).
Отже, економічне поняття товару як об'єкта товарного (майнового) обігу в цивільному праві втілюється не тільки в речах, а й в інших, в тому числі нематеріальних, об'єктах. Категорія товару у відомому сенсі може служити синонімом категорії об'єкта цивільних правовідносин (об'єкта цивільних прав), якщо не враховувати в числі останніх особисті немайнові блага. Інакше кажучи, переважна більшість об'єктів цивільних прав виступає у формі товарів і в силу цього входить у поняття об'єктів цивільного (майнового) обігу.
Таким чином, до об'єктів цивільних прав (правовідносин) належать:
1) речі та інше майно, в тому числі майнові права;
2) дії (роботи і послуги або також їх результати як речового, так і неовеществленную характеру);
3) нематеріальні об'єкти товарного характеру (результати творчої діяльності та способи індивідуалізації товарів та їх виробників);
4) особисті немайнові блага (пор. ст. 128 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Види об'єктів цивільних правовідносин "
 1. 1. Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин
  види об'єктів цивільних
 2. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  види доказів і правила доведення, а також структуру рішення суду. Арбітражному суду, іншим учасникам процесу законом надаються певні і відповідні їх процесуальному становищу права і покладаються обов'язки. Наприклад, обов'язок доведення лежить на особах, що у справі. Процесуальні права та обов'язки реалізуються в ході процесу у вигляді процесуальних
 3. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  види, але проте в ньому в якості основного регламенту можна виділити правила позовного провадження, що є основою для розгляду більшості підвідомчих арбітражним судам справ. Справи окремого провадження і про неспроможність (банкрутство) порушуються шляхом подачі заяви. Таким чином, позов - один із засобів порушення арбітражного процесу по конкретній справі. Саме поняття
 4. 14. Функції та види конституційного надзо-ра.
  Об'єктами конституційного нагляду. У другому випадку перевіряється зміст законів та інших нормативних актів з точки зору відповідності їх змістом консти-туції. Процедура конституційного нагляду може порушуватися як з конкретного приводу, яким є судова справа (США, Італія, ФРН, Мексика, Індія), так і без конкретного приводу з ініціативи встановлений-них законом суб'єктів
 5. 15. Правовідносини: поняття, види, ознаки.
  Об'єктами правовідносини. Людина вступає в правовідносини для задоволення своїх потреб. Реалізація інтересів - рушійна сила правовідносини. При цьому воля суб'єкта, спрямована на досягнення правового результату, повинна відповідати державній волі. Індивідуальний характер - норма права регулює загальні, типові, повторювані відносини. Тому норма завжди розрахована на
 6. 48. Суб'єкт і об'єкт правовідносини. Юридичні особи.
  Види, що володіють громадянством цієї країни; іноземні громадяни; - особи без громадянства (апатриди); - особи з подвійним громадянством (біпатриди), 2) колективні суб'єкти (юридичні особи): - державні органи, організації , установи, підприємства; - органи місцевого самоврядування; - комерційні організації (акціонерні товариства, приватні фірми і т. п. - вітчизняні, іноземні,
 7. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  види застави (права забудови, права вимоги тощо), не йшла мова про перезаставу і т.д. З'явився також новий спосіб забезпечення зобов'язань - гарантія, що була по суті, поручительством, але у відносинах між соціалістичними організаціями (ст. 196). Таким чином, був закріплений принцип "винного з виключенням" начала. Це стало кроком вперед. Окремим видам зобов'язань присвячена друга
 8. 7. Поняття і предмет науки цивільного права, її система.
  види, елементи, виникнення, здійснення і захист цивільних прав та обов'язків). 3) Вчення про суб'єктів цивільних прав та обов'язків. 4) Вчення про об'єкти цивільних правовідносин. 5) Загальні положення про виникнення цивільних прав та обов'язків (юридичні факти в цивільному праві, угоди, представництво, довіреність). 6) Вчення про права на речі (право власності,
 9. 8. Поняття і види цивільних правовідносинах.
  Об'єктом є майно (матеріальні блага). У свій чергу вони поділяються на правовідносини, що опосередковують статику суспільних зв'язків (наприклад, правовідносини власності), і правовідносини, опосредуюшіе динаміку суспільних зв'язків (наприклад, зобов'язання). Немайнові правовідносини не мають безпосередньо такого змісту. Вони можуть бути поділені на пов'язані з
 10. 32. Поняття і види об'єктів цивільних прав. Поняття «майна» в цивільному праві.
  види: речі, дії (послуги), продукти творчої діяльності, особисті немайнові блага, комерційна таємниця. Речі виступають основним об'єктом цивільних прав, в свою чергу, вони діляться на 3 групи: речі, вилучені з цивільного обороту, речі, обмежені в обороті, і вільно обертаються речі. Речі - це матеріальні предмети, які здатні вирішувати першочергові потреби людини і
© 2014-2021  ibib.ltd.ua