Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право : У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998.-816с., 1998 - перейти до змістом підручника

1. Поняття об'єкта цивільних правовідносинОб'єкти цивільних правовідносин - це різні матеріальні (у тому числі речові) та нематеріальні (ідеальні) блага або процес їх створення, становлять предмет діяльності суб'єктів цивільного права.
Названі об'єкти нерідко іменують об'єктами цивільних прав (як це, зокрема, робить Цивільний кодекс). Як відомо, об'єктом правового регулювання може бути тільки поведінка людей (їх діяльність) , а не самі по собі різноманітні явища навколишньої дійсності, наприклад речі або результати творчої діяльності. Тому вважається, що саме воно і складає об'єкт цивільних правовідносин, тоді як речі та інші матеріальні і нематеріальні блага, у свою чергу, складають об'єкт (або предмет) відповідної поведінки учасників (суб'єктів) правовідносин. На цьому грунтуються традиційні спроби розмежування понять "об'єкт цивільних правовідносин" (під яким розуміється поведінка учасників) та "об'єкт цивільних прав" (під яким розуміються матеріальні або нематеріальні блага). Однак такі блага стають об'єктами не тільки прав, а й обов'язків, які в сукупності якраз і складають зміст правовідносин. Таким чином, категорія об'єкта цивільних прав збігається з поняттям об'єкта цивільних правовідносин (або поняття об'єкта цивільних прав слід визнати умовним і вельми неточним).
Насправді поведінка учасників правовідносин неможливо розглядати ізольовано від тих об'єктів, з приводу яких воно здійснюється, бо така поведінка ніколи не є безпредметним і безцільним. Сенс категорії об'єктів цивільних правовідносин (об'єктів цивільних прав) полягає у встановленні для них певного цивільно-правового режиму , тобто можливості або неможливості здійснення з ними певних дій (угод), що тягнуть відомий юридичний (цивільно-правовий) результат. Ясно, що такий режим насправді встановлюється не для різних благ, а для людей, що здійснюють з приводу цих благ різні юридично значимі дії. Інакше кажучи, він визначає саме поведінка учасників правовідносин, що стосується відповідних матеріальних і нематеріальних благ.
У силу цього об'єктом цивільних правовідносин (або об'єктом цивільних прав) можна було б визнати правовий режим різноманітних благ, а не самі ці блага. Адже саме цим (а не своїми фізичними властивостями) відрізняються один від одного різні об'єкти цивільного обороту, і саме ця їхня сторона має значення для цивільного права. Проте за традицією і при відомому спрощення ситуації до числа таких об'єктів відносять саме матеріальні та нематеріальні блага або діяльність з їх створення, маючи на увазі, що у зв'язку з ними (з їх приводу) і виникають відповідні права і обов'язки, що реалізуються в поведінці учасників правовідносин
Майже всі розглянуті об'єкти можуть бути охоплені також поняттям об'єктів цивільного (майнового) обігу. Лише особисті немайнові блага не можуть бути об'єктом обороту, оскільки вони є невідчужуваними від їх володарів. Однак цивільні правовідносини у всякому разі можуть виникати з приводу їх захисту. Тому поняття об'єкта цивільних правовідносин (об'єкта цивільних прав) виявляється ширше поняття об'єкта цивільного обороту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Поняття об'єкта цивільних правовідносин"
 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 2. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці 1. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача до відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального середовищ-ства захисту інтересів
 3. 2. Арбітражна угода
  поняття письмової форми арбітражної угоди. Згідно п. 2 ст. 8 арбітражна угода укладається у письмовій формі. Угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами , повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів електрозв'язку, що забезпечують фіксацію такої угоди,
 4. 15. Правовідносини: поняття, види, ознаки.
  об'єктами правовідносини. Людина вступає в правовідносини для задоволення своїх потреб. Реалізація інтересів - рушійна сила правовідносини. При цьому воля суб'єкта, спрямована на досягнення правового результату, повинна відповідати державній волі. Індивідуальний характер - норма права регулює загальні, типові, повторювані відносини. Тому норма завжди розрахована на
 5. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  понятті уго ловной відповідальності. - «Радянська держава і право», 1967, № 12, стор 41). 2 Див: С. С. Алексєєв. Загальна теорія соціалістичного права, вип. II. Свердловськ, 1964, стор 68. 107 При застосуванні кримінального закону виникає правовідношення, суб'єктами якого є держава в особі органів, відправляють правосуддя, і особа, яка вчинила злочин . Змістом кримінального
 6. § 1. Поняття злочину
  поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання ". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний),
 7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  об'єкт / / Праці ВЮЗИ. - М., 1977. - Т. 71. - С.
 8. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  поняття юридичної особи. Разом з тим, тут залишилося досить багато неясностей. Зокрема не визначено співвідношення понять "організація", "підприємство", "установа", якими оперує законодавець. Немає і самого визначення цих категорій. Кодекс не містить норм, спеціально присвячених визначенню об'єктів права. Велика частина їх розміщена в тих чи інших главах розділу "Право
 9. 7. Поняття і предмет науки цивільного права, її система.
  поняттях, категоріях і т.п., галузі цивільного права, системі цивільного законодавства. та практиці його застосування. В результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студенти повинні придбати грунтовні теоретичні знання у сфері цивілістики, розуміти закономірності, характер і тенденції розвитку цивільного права, а також мати уявлення про пануючу або формується в країні
 10. 8. Поняття і види цивільних правовідносинах.
  об'єктом є майно (матеріальні блага). У свій чергу вони поділяються на правовідносини, що опосередковують статику суспільних зв'язків (наприклад, правовідносини власності), і правовідносини, опосредуюшіе динаміку суспільних зв'язків (наприклад, зобов'язання). Немайнові правовідносини не мають безпосередньо такого змісту. Вони можуть бути поділені на пов'язані з
© 2014-2021  ibib.ltd.ua