Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

1.5. Використання прийомів дослідження документальних даних та методів фактичного контролю господарської діяльності в практиці органів внутрішніх справ


Успішне розкриття злочинів багато, в чому залежить від своєчасного виявлення їх ознак, наукового і практичного знання природи скоєння злочинів. Філософи відзначають,
59
що все в природі, предметах (речах) та відносинах взаємопов'язане і передає певну частину інформації про себе іншим явищам. Ця теза є методологічним обґрунтуванням того, що в світі немає абсолютно невідомих діянь і, отже, будь-яке діяння можна пізнати за прямими або опосередкованими ознаками, що запишаються як у матеріальних предметах, так і у свідомості окремих осіб.
В умовах економічної реформи стиль і методи роботи відповідних підрозділів органів внутрішніх справ потребують постійного вдосконалення. Ефективність боротьби з розкраданнями та іншими корисливими злочинами на етапі переходу економіки держави до ринку визначається насамперед тим, наскільки ефективно апарати Державної служби боротьби з економічною злочинністю використовують можливості не тільки оперативно-розшукових заходів, але й гласних методів документування та виявлення злочинів.
Гласні методи виявлення та документування тминів, спрямованих проти майна підприємств, молена об 'єднати в три групи, а саме:
- спеціальні методи економічного аналізу:
- методи дослідження документів:
- методи фактичного контролю за господарськими операціями.
У спеціальній економічній та юридичній літературі виділяються такі види аналізу господарської діяльності, як економічний, оперативно-економічний і економіко-право-вий. Ці види аналізу відрізняються як за методикою, так і за завданнями. Разом з тим, у них спільна основа - використання (тією чи іншою мірою) економічних показників господарської діяльності підприємств.
Економічний аналіз як галузь економічної науки -це знаряддя управління підприємством і контролю за його діяльністю. За допомогою економічного аналізу оцінюються результати роботи і досягнутий рівень розвитку підприємства, викриваються резерви виробництва та визначаються шляхи їх раціонального використання тощо. Аналіз господарської діяльності здійснюється економічною службою підприємства. Його зміст визначається конкретним завданням.
Джерелами економічного ансиїііу є:
а) планова інформація, яка міститься в різних планах, додаткових завданнях, кошторисах;
б) облікова інформація, до якої належить бухгалтерська, статистична й оперативно-технічна звітність, а також дані поточного обліку:
60
в) позаоблікова (періодична) інформація, яка ґрунтується на даних актів відомчих ревізій, актів та матеріалів перевірок, що здійснюються іншими органами контролю (податковими інспекціями, Міністерством фінансів, установами банків тощо);
г) нормативно-довідкова інформація, яка міститься в довідниках, інструкціях, держстандартах і таке інше.
Підрозділи Державної служби боротьби з економічною злочинністю одержують відомості про оперативну обстановку на об'єктах шляхом використання оперативних та слідчих можливостей. Офіційні гласні матеріали і канали одержання інформації, як правило, ігноруються. Причина цього полягає в поверховому знанні економіки, особливостей обліку матеріальних цінностей та грошових коштів, технології виробництва, порядку зберігання й реалізації продукції. Таке становище не дозволяє правильно оцінювати стан зберігання майна підприємств, цілеспрямовано планувати як профілактичну, так і оперативно-розшукову роботу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1.5. Використання прийомів дослідження документальних даних та методів фактичного контролю господарської діяльності в практиці органів внутрішніх справ"
 1. Економіко-правовий аналіз
  використання доцільних методів документування, а також раціональної організації оперативного обслуговування підприємств галузі. Такі рекомендації спрямовані на надання 64 допомоги оперативним працівникам у виявленні різних протиріч, невідповідностей у системі показників, що характеризують діяльність підприємства. Викриття цих протиріч дозволяє висовувати обгрунтовані версії про можливі ознаки
 2. Відмінність ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, від комплексної ревізії
  використання спеціальних знань з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. Визначається як метод фінансово-економічного контролю господарської діяльності підприємств, метод управління господарством. 2. Основними завданнями с: установлення і перевірка фактів розкрадань, інших корисливих злочинів, а також законності здійснення господарських операцій. Основними завданнями е:
 3. ЗМІСТ
  прийомів дослідження документальних даних та методів фактичного контролю господарської діяльності в практиці органів внутрішніх справ ... 59 Розділі II. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ ... 75 2.1. Використання облікових документів при виявленні та
 4. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  використанням; - спрямування діяльності органів виконавчої влади переважно на забезпечення реалізації та захисту прав і свобод та надання гро мадянам державних (управлінських) послуг. Стосовно центральних органів виконавчої влади якісне оновлення статутного законодавства має бути спрямоване на подолання таких існуючих у сучасній практиці державного управління вад, як: 268
 5. § 5. Основи взаємодії та інформаційного забезпечення в методиці розслідування злочинів
  використання відповідних засобів, прийомів та методів. Основою взаємодії є обов'язкова участь відповідних правоохоронних та контролюючих органів у розкритті злочинів з виділенням для цього необхідних, специфічних для кожного органу, джерел інформації, сил та засобів. Слід зазначити, що така взаємодія не зводиться лише до обміну процесуальною, оперативно-розшуковою та іншою службовою інформацією,
 6. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  використання за межами України валютних рахунків (ст. 208 КК). Валютна виручка суб'єктів господарської діяльності - це сума валютних надходжень від продажу товарів та послуг за іноземну валюту (включаючи й валюту країн СНД), незалежно від джерела їх походження. Ця виручка підлягає обов'язковому та повному зарахуванню на спеціальні розподільчі рахунки, що відкриваються й ведуться у комерційних
 7. 1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії
  використання обліково-бухгалтерської, фінансової та статистичної документації. Бухгалтерські та інші економічні знання відіграють важливу роль у кримінальному та цивільному судочинстві, в організації та проведенні оперативно-розшукових і профілактичних заходів щодо виявлення та попередження корисливих правопорушень. Дійовим інструментом в оволодінні цими знаннями з метою використання їх в
 8. 3.4. Судово-бухгалтерська експертиза
  використання спеціальних знань з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. Питання про призначення судово-бухгалтерської експертизи у кожному конкретному випадку залежно від обставин розв'язує слідчий. Виходячи з вимог ст. 76 КПК України призначення судово-бухгалтерської експертизи не є обов'язковим для органу, у провадженні якого знаходиться справа. Практика розслідування
 9. Відмінність судово-бухгалтерської експертизи віл ревізії, яка проводиться за ініціативою органів внутрішніх справ
  використання спеціальних знань експерта-бухгалтера. Ревізія - це спосіб збору доказів органом дізнання та слідчим шляхом використання спеціальних знань ревізора. Правовою підставою призначення експертизи є ст. 75, 196 КК У країни. Ревізія призначається відповідно до ст. 66 КПК України. Проведення її регулюється Законом України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні».___ 3.
 10. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому; бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень; внутрішньогосподарський (управлінський) обпік - система обробки та підготовки інформації про
© 2014-2022  ibib.ltd.ua