Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 3. Осудність і неосудністьФізична особа тільки тоді може бути визнано винні у вчиненні злочину, коли воно поєднує певну суму біологічних умов, має здатність до вменению. Осудність особи в більшості випадків презюміруется і спеціально не встановлюється. Водночас деколи обставини суспільно небезпечного Діяння, поведінку суб'єкта До, під час ілі'после переступив-
лення дають підстави засумніватися в його психічній повноцінності. У таких ситуаціях необхідно встановити його осудність під час вчинення суспільно небезпечного посягання. Встановлення факту осудності чи неосудності відноситься до компетенції суду. Для констатації цих станів суд використовує дані судово-психіатричної експертизи.
Оскільки кримінальне право виходить з положення, що всяке фізична особа є правоздатним і дієздатним (у тому числі і здатним нести кримінальну відповідальність), поки не буде доведено протилежне, то основна увага законодавство зосереджує на негативній стороні питання , на визначенні та ознаках неосудності. Поняття осудності дається тільки в доктрині.
Під осудністю слід розуміти психічний стан особи, що полягає в його здатності за рівнем соціально-психологічного розвитку, соціалізації, віком і станом психічного здоров'я віддавати звіт у своїх діях, бездіяльності та керувати ними під час вчинення злочину і , як наслідок цього, у здатності нести кримінальну відповідальність і покарання.
Осудність характеризується двома критеріями: юридичним (психологічним) і медичним (біологічним). Юридичний критерій означає здатність особи розуміти фактичні обставини вчиненого діяння (усвідомлювати зовнішню сторону здійснюється дії або бездіяльності і причинний зв'язок між ним і наступним результатом) і його соціальну значимість, тобто суспільно небезпечний характер вчиненого, а також здатність особи керувати своїми вчинками. Медичний критерій осудності визначає стан психіки суб'єкта під час вчинення злочину: відсутність певних психічних захворювань і вад розумового розвитку, певний рівень соціалізації особистості (освіта, життєвий або професійний досвід і т. п.). Лише наявність цих двох критеріїв дозволяє констатувати осудність суб'єкта.
Як вже було зазначено вище, доктрина і законодавство основний акцент зробили на визначенні неосудності як стану, що виключає можливість притягнення до кримінальної відповідальності. Історія права демонструє нам різні підходи до вирішення питання про визначення неосудності. Спочатку найбільш практичним здавалося дати в законі перелік конкретних умов, що усувають
осудність. До них відносили малолітство, божевілля, глухонімоту, постаріння, лунатизм та ін Але при такому підході легко могли бути опущені окремі ненормальні психічні стани, що усувають осудність. Тому наступним кроком у законодавстві було встановлення для різних станів неосудності узагальнених формул, здатних охопити різноманітні випадки неосудності, прагнення вказати в статті закону умови неосудності і ті підстави, завдяки яким ці стани усувають відповідальність.
Такий підхід зберігся і в сучасному законодавстві. Згідно ст. 21 КК особа визнається неосудним, якщо під час вчинення суспільно небезпечного діяння воно не могло усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку свого діяння або керувати ним внаслідок хронічного психічного розладу, тимчасового психічного розладу, слабоумства або іншого хворобливого стану психіки.
Як і осудність, неосудність характеризується двома критеріями. Медичний критерій визначає її джерело, причини, в якості яких виступають психічні розлади хворобливого характеру, що мали місце під час вчинення діяння, перелічені в ст. 21 КК (про зміст кожної з чотирьох груп див. розділ VI цього підручника "Примусові заходи медичного характеру").
Але сама по собі наявність цих захворювань ще не свідчить про те, що особа неосудності. Не можна забувати, що багато відомих людей страждали такими психічними розладами. Так, Юлій Цезар, Наполеон і Петро 1 були епілептиками. Довгий список великих світу цього, що страждали божевіллям, наводиться в книзі Ломброзо "Геніальність і божевілля" (Чедліні, Гете, Гобс, Гуно, Ампер, Батюшков, Мюссе ^ Шуман, Огюст Конт, Тассо, Свіфт та ін.)
Для встановлення неосудності необхідно констатувати наявність юридичного критерію, що включає інтелектуальний і вольовий моменти. Інтелектуальний момент полягає в тому, що особа під час вчинення суспільно небезпечного діяння не могла віддавати звіт у своїх діях, тобто не усвідомлювала або фактичну сторону вчиненого, або його суспільно небезпечний характер. Інтелектуальний момент неосудності найчастіше має місце при розладах свідомості (наприклад, при сумереч-
ном стані мислення, при маніакально-депресивних психозах), емоцій.
Вольовий момент юридичного критерію означає нездатність особи керувати своїми діями, керувати поведінкою, контролювати вчинки, навіть якщо <воно усвідомлює їх фактичну сторону і суспільну небезпеку. Вольовий момент має місце при рухово-вольових розладах (клептоманія, піроманія, некрофілія, ексгібіціонізм і т. п.).
Юридичний критерій неосудності передбачає наявність одного з названих ознак, але для визнання особи неосудною необхідно поєднання та медичного, і юридичного критеріїв. Такого поєднання не було у відомих сексуальних маніяків і вбивць Чікатілоі Міхасевіча. Незважаючи на те, що експертами було встановлено певне відхилення їхньої психіки, і той, і інший повністю розуміли не тільки суспільну небезпеку своїх діянь, але і їх протиправність і могли керувати своїми діями. Свідченням цього є епізоди, коли злочинці переривали розпочате злочин на стадії приготування або замаху, якщо їм загрожувало затримання або викриття.
Невменяемость особи визначається стосовно конкретного діяння. Тому ніхто не може бути визнаний неосудним взагалі, безвідносно до скоєного. Точно так само не має сили раніше визнана неосудність стосовно знову скоєного діяння. Необхідна повторна процедура вирішення цього питання.
Особи, визнані неосудними на момент вчинення злочину, не підлягають кримінальній відповідальності, але суд може застосувати до них у випадках, коли психічний розлад пов'язано з можливістю заподіяння цими особами ійого істотної шкоди або, з небезпекою для себе або інших осіб, примусові заходи медичного характеру. Детальніше про порядок їх призначення - у розділі VI "Примусові заходи медичного характеру".
Подібні заходи можуть бути застосовані і до осіб, які після вчинення злочину захворіли психічним розладом, при якому призначити або виконати покарання неможливо. Але в цьому випадку суб'єкт не звільняється від кримінальної відповідальності і за його лікуванні до нього повинні бути застосовані заходи кримінального покарання, якщо не минули відповідні строки давності. При цьому час примусового лікування в психіатричному стаціонарі зараховується в строк позбавлення волі з розрахунку день за день
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Осудність та неосудність"
 1. Типові помилки експертів
  Методичні помилки 1. Невідповідність форми висновків вимогам, що пред'являються законом до висновку експерта. Відсутність дослідної частини; спроби обмежитися при експертному дослідженні тільки вивченням матеріалів справи (і) або бесідою, що призводить до недостатньої аргументації висновків; висновки робляться без посилань на результати обстеження, носять поверхневий характер. 2. В
 2. § 3. Система кримінального права
  В результаті тривалої історичної еволюції кримінально-правові норми, розпорошені по різних джерелах, поступово сформувалися у певну систему, що володіє безліччю власних (властивих тільки системі) елементів: інститут (сукупність однорідних норм), окрема норма, гіпотеза, диспозиція, санкція норми і т. д.; як автономна, вона взаємодіє з іншими системними
 3. § 2. Категорії осіб, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру
  Примусові заходи медичного характеру можуть застосовуватися в наступних випадках. 1. До осіб, які вчинили діяння, передбачені статтями Особливої частини КК в стані неосудності. Згідно ст. 21 КК неосудними визнаються особи, які не могли усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними внаслідок хронічного психічного
 4. 19. Правопорушення
  Правопорушення - шкідливе, протиправне, винне діяння, за яке законом передбачена юридична відповідальність. Ознаки правопорушення: Шкідливість - правопорушення заподіює шкоду суспільним чи приватним цінностям. Результатом правопорушення може бути як фактично заподіяну шкоду, так і загроза її заподіяння. Носять формальний характер, тобто відповідальність за їх вчинення
 5. ВСТУП
  Кримінальний Кодекс Російської Федерації (1996 року) встановив щодо неповнолітніх нове, додаткове (непозначеному в главі 11) підставу звільнення від кримінальної відповідальності. Воно регламентується ст.20 ч. III КК РФ і відноситься до випадків, коли підліток, досягнувши віку 16 (14 років), з якого ця відповідальність настає, має не пов'язане з психічним розладом
 6. Поняття вікової неосудності .
  Історія розвитку кримінального права свідчить про те, що з 17-18 в.в. в правових системах різних країн стала встановлюватися нижня вікова межа кримінальної відповідальності. При цьому бралося до уваги: а) ступінь соціальної зрілості неповнолітніх окремих вікових груп, що проживають і виховуються в певних соціально-економічних умовах; б) ідеологічні,
 7. Виявлення в процесі попереднього розслідування (судового слідства) обставин, що свідчать про відставання в психічному розвитку обвинуваченого (підозрюваного) неповнолітнього.
  Вікова неосудність, обумовлена відставанням у психічному розвитку є безумовною підставою звільнення від кримінальної відповідальності. Ця обставина не можна не враховувати при визначенні обов'язкових елементів предмета доказування у справах неповнолітніх. Виявлення можливих ознак відставання в психічному розвитку має входити до переліку таких елементів поряд з
 8. Термін призначення експертизи.
  Експертиза для вирішення питання про наявність у неповнолітнього відставання у психічному розвитку, внаслідок якого він не міг повною мірою усвідомлювати фактичний характер або суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними може бути призначена на будь-якому етапі процесу кримінального судочинства, як тільки у слідчого, прокурора або судді виникнуть обгрунтовані
 9. Виробництво експертизи
  Перша задача, що стоїть перед експертами - встановити, чи мало місце в конкретному випадку відставання в психічному розвитку у підлітка. Оскільки закон пов'язує вікову неосудність з відставанням у розвитку, рівень психічного розвитку підлітка необхідно порівняти з тим комплексом змістовних ознак, які свідчать про відсутність відставання, про типовий для певного
 10. Суперечливість висновків.
  Суперечливість експертних висновків була відзначена в 58% актів. Виявлені протиріччя можна було розділити на такі основні групи: між описовою частиною і діагностичним судженням (твердження про відсутність психічного розладу при описі такого); між даними психіатричного огляду та укладенням психолога (з опису випливає наявність олігофренії, а в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua