Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЗемельне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по земельному праву України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

40. Встановлення та зміна цивільного призначення земель.


Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення
земель
1. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.
2. Зміна цільового призначення земель провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про передачу цих земель у власність або надання у користування, вилучення (викуп) земель і затверджують проекти землеустрою або приймають рішення про створення об'єктів природоохоронного та історико-культурного призначення.
3. Зміна цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
4. Зміна цільового призначення земель, зайнятих лісами, провадиться з урахуванням висновків органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та лісового господарства.
Стаття 21. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни
цільового призначення земель
Порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою для:
а) визнання недійсними рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам;
б) визнання недійсними угод щодо земельних ділянок;
в) відмови в державній реєстрації земельних ділянок або
визнання реєстрації недійсною;
г) притягнення до відповідальності відповідно до закону
громадян та юридичних осіб, винних у порушенні порядку
встановлення та зміни цільового призначення земель.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "40. Встановлення та зміна цивільного призначення земель."
 1. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства
  встановленого порядку користування лісами, а також земельними ділянками лісового фонду і передбачає юридичну відповідальність винної в цьому особи. Перелік порушень лісового законодавства міститься в ст. 98 ЛК України. Це такі порушення: незаконне вирубування та пошкодження дерев і чагарників; знищення або пошкодження лісу внаслідок підпалу або недбалого поводження з вогнем; порушення вимог
 2. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  встановлення відпо відальності за порушення законодавства про державну таєм ницю: Закон України від 21 вересня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 42. - Ст. 2076. 258. Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22 жовтня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 45. - Ст. 2224. 259. Про розформування Національної гвардії України: Закон Ук раїни від 11 січня 2000 р. //
 3. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  встановленого Конституцією і законами України правового статусу Кабінету Міністрів, актами Президента України згідно до п. 10 статті 116 Конституції України можуть визначатися конкретні функції уряду, а відповідно до частини третьої Ст. 113 Конституції України можуть також вирішуватись інші питання щодо пріоритетів в діяльності Кабінету Міністрів України. При практичному запровадженні
 4. 84. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
  встановлення фактів, від яких залежить виникнення, зміна або припинення суб'єктивних прав іромадян. Проте не завжди той чи інший факт, що мас юридичне значення, може бути підтверджений відповідним документом у зв'язку з його втратою, знищенням архівів тощо. Тому закон передбачає судовий порядок встановлення фактів, що мають юридичне значення за таких умов: а) факти, що піл.іяіаюіь встановленню,
 5. 94. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації.
  встановлених цивільним процесуальним законодавством чи призначених судом для вчинення відповідних процесуальних дій. Відповідно до ст. 325 ЦПК право касаційного оскарження може бути реалізоване протягом двох місяців з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційнім о суду. У разі пронущеніїя цього строку з поважних причин, суд касаційної інстанції, за заявою особи, яка подала касаційну
 6. 3. Принципи земельного права.
  встановлено три форми власності: державна, колективна й приватна. Всі названі форми власності визнаються рівноправними; 2) принцип державного управління земельним фондом. Об'єктивна необхідність державного управління земельним фондом обумовлена економічним значенням землі для життєдіяльності суспільства, просторовою обмеженістю земельного фонду, незамінністю у сфері матеріального виробництва та
 7. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  встановленого судом терміну, але не більше 3 років. У загальноосвітніх школах соціальної реабілітації неповнолітніх можуть тримати у виняткових випадках до досягнення ними 15 років, а у професійних училищах соціальної реабілітації - до досягнення 19 років, якщо це необхідно для завершення навчального року або професійної підготовки. Учні загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації, яким
 8. Тема 11. Підсудність цивільних справ
  встановлена опіка, вважається місце проживання їх законних представників. Справа розглядається судом, якому вона була підсудна на момент прийняття її до провадження. Наступна зміна обставин, які зумовлюють підсудність, не є підставою для передачі справи до іншого суду. За правилами альтернативної підсудності по деяких справах підсудність може визначатися за волевиявленням позивача. Заяви про
 9. Тема 11. Підсудність цивільних справ
  встановлені законом випадки виключної підсудності (ст. 130 ЦПК). Задача 1 Громадянина Голибороду було засуджено Житомирським обласним судом за ст. 86 КК України і направлено для відбуття покарання в місцях позбавлення волі. Організація, в якій до засудження працював Голиборода, звернулася до районного суду м. Житомира з позовом до Голибороди про стягнення одержаних і неповернутих матеріалів.
 10. Виклик до суду
  встановленою формою і змістом документи, які видаються судом та іншими юрисдикційними органами для примусового виконання постановлених ними рішень, ухвал та інших актів. Відповідач - це юридична чи фізична особа, яка притягується за заявою позивача до відповідальності за порушення чи оспорення прав або охоронюваних законом інтересів позивача. Державне мито - грошовий збір, що справляється із
© 2014-2021  ibib.ltd.ua