Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

ЗМІСТ


Вступ
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
РОЗДІЛ І. Поняття, методи і система господарського права
ГЛАВА 1. Господарські правовідносини та господарське право 6
§ 1. Предмет регулювання господарського права 6
§ 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види 12
§ 3. Методи господарського права 16
ГЛАВА 2. Правові форми участі держави і місцевого
самоврядування в регулюванні господарської діяльності 18
§ І. Основні напрями економічної політики держави 18
§ 2. Засоби державного регулювання
господарської діяльності 25
§ 3. Особливості управління господарською діяльністю
у державному та комунальному секторах економіки 37
ГЛАВА 3. Правові засади захисту економічної конкуренції 40
§ 1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну
конкуренцію 40
§ 2. Правове становище Антимонопольного комітету 49
§ 3. Контроль за концентрацією суб'єктів
господарювання 52
§ 4. Відповідальність за порушення законодавства
про захист економічної конкуренції 56
§ 5. Розгляд справ про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції 61
ГЛАВА 4. Господарське законодавство 67
§ 1. Поняття, ознаки та особливості господарського
законодавства 67
§ 2. Нормативні акти господарського законодавства:
поняття і види 72
§ 3. Система господарського законодавства 76
- 585 -
РОЗДІЛ II Суб'єкти господарських правовідносин
ГЛАВА 5. Суб'єкти господарського права.
Суб'єкти господарювання , 84
§ 1. Поняття та види суб'єктів господарського права 84
§ 2. Утворення суб'єктів господарювання,
їх державна реєстрація 86
§ 3. Припинення діяльності суб'єкта господарювання 100
ГЛАВА 6. Правове становище підприємств 106
§ 1. Поняття підприємства як організаційної форми
господарювання 106
§ 2. Види та організаційно-правові форми підприємств 108
§ 3. Організаційна структура та управління
підприємством ПО
§ 4. Правове становище державних підприємств 112
§ 5. Правове становище комунального унітарного
підприємства 117
§ 6. Поняття, види та правове становище підприємств
колективної власності 118
§ 7. Правове становище приватних та інших підприємств... 121
ГЛАВА 7. Правовий статус господарських товариств 125
§ 1. Поняття господарського товариства 125
§ 2. Види господарських товариств 127
§ 3. Майно та майнові права у господарському
товаристві 135
§ 4. Права і обов'язки учасників господарського
товариства 141
§ 5. Управління господарським товариством 142
ГЛАВА 8. Правове становище об'єднань підприємств 147
§ 1. Поняття об'єднання підприємств 147
§ 2. Види та організаційно-правові форми об'єднань
підприємств 150
§ 3. Функції та компетенція об'єднання підприємств.
Управління об'єднанням підприємств 153
§ 4. Правовий статус промислово-фінансових груп 155
§ 5. Асоційовані підприємства та холдингові компанії 158
ГЛАВА 9. Правовий статус громадянина як суб'єкта господарювання. Особливості правового статусу інших суб'єктів господарювання 160
§ 1. Правовий статус громадянина-підприємця 160
§ 2. Особливості правового статусу кредитних спілок
у сфері господарювання 162
- 586 -
§ 3. Особливості правового статусу благодійних та інших
неприбуткових організацій у сфері господарювання 164
§ 4. Особливості правового статусу відокремлених підрозділів у сфері господарювання 166
РОЗДІЛ III Майнова основа господарювання
ГЛАВА 10. Загальні засади майнових відносин
у сфері господарювання 167
§ 1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання 167
§ 2. Види майна суб'єктів господарювання та джерела
його формування 169
§ 3. Право власності та похідні права (право господарського відання, право оперативного управління, право оперативного використання майна)
у сфері господарювання 179
§ 4. Корпоративні права 186
ГЛАВА 11. Правові засади приватизації державного
та комунального майна 188
§ 1. Поняття і головні цілі приватизації.
Законодавство про приватизацію 188
§ 2. Об'єкти приватизації 195
§ 3. Суб'єкти приватизації 197
§ 4. Приватизаційний процес 205
§ 5. Способи приватизації 209
§ 6. Договірні відносини приватизації 212
ГЛАВА 12. Правовий режим цінних паперів у господарській
діяльності 221
§ 1. Поняття та види цінних паперів 221
§ 2. Умови і порядок випуску та обігу цінних паперів 236
§ 3. Державне регулювання ринку цінних паперів 244
РОЗДІЛ IV Господарські зобов'язання
ГЛАВА 13. Загальні положення щодо господарських
зобов'язань 249
§ 1. Поняття, види та підстави виникнення господарських
зобов'язань 249
§ 2. Виконання господарських зобов'язань, забезпечення
виконання господарських зобов'язань 252
§ 3. Припинення господарських зобов'язань 256
§ 4. Розірвання господарських зобов'язань. Недійсність господарського зобов'язання 258
- 587 -
ГЛАВА 14. Господарські договори 260
§ 1. Поняття та ознаки господарського договору 260
§ 2. Види господарських договорів 263
§ 3. Функції господарського договору 266
§ 4. Зміст і форма господарського договору 267
§ 5. Порядок укладання, зміни та розірвання
господарських договорів 270
РОЗДІЛ V
Відповідальність у господарсько-правових відносинах
ГЛАВА 15. Основні засади господарсько-правової
відповідальності 277
§ 1. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової
відповідальності 277
§ 2. Підстави та межі господарсько-правової
відповідальності 281
§ 3. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової
відповідальності 284
§ 4. Відшкодування збитків у сфері господарювання 287
§ 5. Штрафні та оперативно-господарські санкції 290
§ 6. Адміністративно-господарські санкції 294
ГЛАВА 16. Правове регулювання банкрутства 299
§ 1. Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах
банкрутства 299
§ 2. Організаційно-правові питання запобігання
банкрутству 303
§ 3. Підстави для застосування банкрутства 308
§ 4. Провадження у справах про банкрутство 310
§ 5. Ліквідаційна процедура 320
§ 6. Мирова угода 325
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
РОЗДІЛ VI
Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання
ГЛАВА 17. Правове регулювання господарсько-торговельної
діяльності 329
§ 1. Правове регулювання матеріально-технічного
постачання та збуту 330
§ 2. Правове регулювання контрактації сільськогосподарської продукції 341
- 588 -
§ 3. Правове регулювання енергопостачання 343
ГЛАВА 18. Правове регулювання біржової торгівлі 353
§ 1. Поняття та юридичні ознаки біржі 353
§ 2. Функції, права та обов'язки біржі 355
§ 3. Види біржових угод 357
§ 4. Правила біржової торгівлі 361
§ 5. Правовий статус фондової біржі 363
ГЛАВА 19. Правове регулювання оренди та лізингу у сфері
господарювання 366
§ 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди 366
§ 2. Сторони в договорі оренди 370
§ 3. Порядок укладання договору оренди 371
§ 4. Умови договору оренди 374
§ 5. Припинення договору оренди 378
§ 6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні... 379
ГЛАВА 20. Правове регулювання інших видів господарсько- торговельної діяльності (бартер, зберігання у товарному складі) 386
§ 1. Правове регулювання товарообмінних (бартерних)
операцій 386
§ 2. Правове регулювання зберігання у товарному складі... 388
ГЛАВА 21. Правове регулювання комерційного посередництва
(агентських відносин) у сфері господарювання 390
§ 1. Комерційне посередництво (агентська діяльність):
поняття, види, суб'єкти 390
§ 2. Агентський договір: зміст, виконання та припинення.. 391
ГЛАВА 22. Правове регулювання діяльності транспорту 395
§ 1. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна
система України 395
§ 2. Законодавство про транспорт 398
§ 3. Правове становище транспортних організацій 399
§ 4. Транспортні господарські договори 403
ГЛАВА 23. Правове регулювання капітального будівництва 411
§ 1. Поняття капітального будівництва та джерела
його фінансування 411
§ 2. Правове регулювання підрядних відносин
у капітальному будівництві 413
ГЛАВА 24. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної
діяльності 417
§ 1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності 417
§ 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності 421
- 589 -
§ 3. Правові форми реалізації інвестиційної діяльності 422
§ 4. Особливості правового регулювання інноваційної діяльності 424
ГЛАВА 25. Правове регулювання банківської діяльності 427
§ 1. Поняття, види та правове становище банків.
Банківські операції та їх види 427
§ 2. Поняття та види кредиту. Кредитний договір 437
§ 3. Порядок відкриття рахунків у банках 443
§ 4. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті 452
ГЛАВА 26. Правове регулювання страхової діяльності 463
§ 1. Поняття страхової діяльності. Законодавство
про страхову діяльність 463
§ 2. Правове становище учасників страхової
діяльності 467
§ 3. Державний нагляд за страховою діяльністю 474
ГЛАВА 27. Правове регулювання цін та ціноутворення 478
§ 1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення 478
§ 2. Види цін та порядок їх встановлення 480
§ 3. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення 484
ГЛАВА 28. Правові засади бухгалтерського обліку, фінансової
звітності та статистичної інформації 487
§ 1. Організація та ведення бухгалтерського обліку
в господарських організаціях 487
§ 2. Державне регулювання бухгалтерського
обліку та фінансової звітності 493
§ 3. Фінансова звітність суб'єктів господарювання 494
§ 4. Статистична інформація суб'єктів
господарювання 500
ГЛАВА 29. Правові засади аудиторської діяльності 504
§ 1. Поняття та зміст аудиторської діяльності 504
§ 2. Форми та зміст аудиторських послуг.
Види аудиту 507
§ 3. Суб'єкти аудиторської діяльності 512
§ 4. Проведення аудиту, надання інших аудиторських
послуг 522
ГЛАВА 30. Правове регулювання комерційної концесії 528
§ 1. Поняття, зміст та сфера застосування комерційної
концесії 528
§ 2. Договір комерційної концесії 529
РОЗДІЛ VII
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
ГЛАВА 31. Загальні засади правового регулювання
зовнішньоекономічної діяльності 535
§ 1. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство про зовнішньоекономічну
діяльність 535
§ 2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності 539
§ 3. Види зовнішньоекономічної діяльності 543
§ 4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 545
§ 5. Компетенція органів державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності 547
§ 6. Правове становище торгово-промислових палат 552
ГЛАВА 32. Правовий режим іноземних інвестицій 556
§ 1. Поняття іноземних інвестицій і їх роль в економіці
України 556
§ 2. Форми і види іноземних інвестицій 557
§ 3. Державна реєстраціяіноземних інвестицій 558
§ 4. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій, що здійснюються за окремими договорами
(контрактами) 560
§ 5. Гарантії і компенсації іноземним інвесторам 563
РОЗДІЛ VIII Спеціальні режими господарювання
ГЛАВА 33. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон та спеціальний режим господарювання 566
§ 1. Поняття та види спеціальних (вільних)
економічних зон 566
§ 2. Порядок створення спеціальної (вільної)
економічної зони 569
§ 3. Спеціальний інвестиційний режим на територіях
пріоритетного розвитку 572
§ 4. Правове регулювання концесійної діяльності
в Україні 577
§ 5. Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання 583
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ЗМІСТ"
 1. 3.Види обліку в комерційних банках.
  Система обліку включає бухгалтерський (фінансовий), управлінський та податковий облік, які грунтуються на єдиній інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних. Бухгалтерський (фінансовий) облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх
 2. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  Сучасний етап економічного розвитку України характеризується створенням власної економіки ринкового спрямування. Певна річ, успішним ринковим перетворенням мають відповідати економічні важелі управління, адекватні механізмам ринкових перетворень. Серед них визначальним є банківська система, яка забезпечує проведення комплексних грошових операцій через системи платежів та розрахунків, поза якими
 3. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  Банки ретельно підходять до процедури відкриття поточного рахунку. Зміст процедури залежить від категорії клієнта - суб'єкт господарської діяльності або, фізична особа. Для відкриття рахунку підприємство надає банку такі документи: заявку на відкриття поточного рахунку; копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади або в іншому органі, уповноваженому здійснювати
 4. Економічний зміст депозитних операцій
  Вклади (депозити) - це грошові кошти, які внесені у банк клієнтами, зберігаються на їх рахунках і використовуються відповідно з укладеною угодою і банківським законодавством. Депозити, що застосовуються у практиці сучасних банків, відрізняються в залежності від строку, умов внесення і вилучення коштів, сплати відсотків, а також можливостей отримання пільг за активними операціями з банками та
 5. Облікові депозитні операції та методика їх здійснення.
  В аналітичному обліку клієнта до наведених синтетичних рахунків відкриваються особові рахунки окремо за кожним типом ощадного вкладу чи строкового депозиту. В номер рахунку вносять параметри, що характеризують вид, тип вкладу, термін дії, строк закінчення угоди, тип контрагента, відсоткову станку І а ні Депозитна операція - це операція із залучення коштів на депозитні рахунки. Під час її
 6. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  Управління персоналом у єдності своїх різноманітних функцій, суб'єктів і методів виступає предметом науки «управління персоналом». Одночасно ця багатогранна соціальна діяльність і різні аспекти її впливу на підприємство, людину і суспільство є об'єктом аналізу багатьох наук. Управління персоналом - відносно молода наука. Хоча велика кількість її ідей і теорій виникли на початку XX ст. і навіть
 7. Дайте характеристику основних концепцій управління персоналом, як науки
  У практичній діяльності українських фірм останнім часом дедалі ширше запроваджується стратегічне планування. При цьому при розробці стратегічних планів розвитку підприємства визначаються найважливіші пріоритети кадрової політики, завдання та напрямки їх досягнення. Таким чином, основні пріоритети кадрової політики підприємства на певний тривалий період є важливим компонентом стратегічного плану
 8. 1.2 Основні фінансові документи - їх значення для фінансового планування
  Фінансова звітність являє собою систему показників, що відображають інформацію про фінансовий стан організації на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період. Склад, зміст, вимоги та інші методичні основи фінансової звітності на підприємствах України регламентовані новими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів
 9. 1. Формування цінової політики
  Особливості формування цінової політики торговельного підприємства. Розмір доходів торговельного підприємства, який отримується від різних видів діяльності, є функцією від обсягу проведення відповідних операцій (торговельних, виробничих, посередницьких) (О) та рівня цін, які встановлюються на них (Ц); Д=f(0, Ц). Обгрунтування визначення цін на товари (продукцію, роботи, послуги) підприємства
 10. Екологічне право та екологічне законодавство
  Неможливо уявити собі людство поза природою, земними умовами його існування. Життя людини тісно вплітається в систему взаємозв'язків явищ природи, що створюють основу людського буття. Навіть незначні зміни природних умов (темпера-тури, вологості, атмосферного тиску, хімічного складу повітря, води тощо) впливають на людину. *Руйнування навколишнього природного середовища викликало відповідну
© 2014-2022  ibib.ltd.ua