Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

2.1.5. Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржникаОдним із наслідків здійснення процедури банкрутства є обмеження повноважень власника (органу, уповноваженого управляти майном) стосовно управління і розпорядження майном. У процедурі розпорядження майном Суд має право відсторонити керівника боржника від посади та покласти виконання його обов'язків на розпорядника майна. Так само з дня винесення ухвали про санацію керівник боржника відсторонюється від посади, і управління боржником переходить до керуючого санацією. Одночасно припиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи, повноваження органів управління передаються керуючому санацією.
Отже, власник майна боржника, з одного боку, є учасником провадження у справі про банкрутство, а з другого - має досить обмежені повноваження як порівняти з іншими учасниками.
Наведемо перелік основних можливостей власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника в процесі провадження справи про банкрутство: 1) учасник провадження у справі про банкрутство (ст. 1 Закону); 2) має право здійснювати досудову санацію (ст. 3 Закону); 3) зобов'язаний вживати своєчасних заходів для запобігання банкрутству підприємства-боржника (ст. 3 Закону); 4) має право приймати рішення про звернення боржника з заявою до Суду про порушення провадження у справі про банкрутство (ст. 7 Закону); 5) має право подавати клопотання про продовження або скорочення строку виконання функцій розпорядником майна (ст. 13 Закону); 6) за розсудом комітету кредиторів, за необхідності, представник органу, уповноваженого управляти майном боржника, має право брати участь із правом дорадчого голосу в роботі комітету кредиторів (ст. 16 Закону); 7) має право відповідно до плану санації виконати зобов'язання боржника (ст. 18 Закону); 8) повноваження власника припиняються з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, якщо цього не було зроблено раніше (ст. 23 Закону); 9) має право оскаржувати до Суду дії ліквідатора (ст. 25 Закону); 10) має право отримати копію ухвали Суду про ліквідацію боржника (ст. 32 Закону) 11) має право отримати майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (ст. 31 Закону); 12) керівник боржника до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство має право подати заяву про порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення керівником процедури санації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.1.5. Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника"
 1. 2.1.2. Боржник
  власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про звернення боржника до господарського суду з заявою; 2) наявність майна, достатнього для покриття судових витрат; 3) наявність плану санації; 4) наявність бухгалтерського балансу на останню звітну дату, підписаного керівником і бухгалтером підприємства-боржника; 5) перелік і повний опис заставленого майна із зазначенням його
 2. 1. Поняття та ознаки банкрутства. Організаційні заходи запобігання банкрутству.
  власник майна, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, у межах своїх повноважень зобов'язані вживати своєчасних заходів щодо запобігання його банкрутству. Відповідно до статті 214 ГК України державну політику щодо запобігання банкрутству, забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності суб'єкта підприємництва або
 3. 2. Сторони у справі про банкрутство.
  власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, а також інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство, Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника. Слід відмітити, що будь-яка сторона у справі про банкрутство визнається одночасно учасником провадження у
 4. 4. Підстави, порядок та наслідки порушення справи про банкрутство.
  власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про звернення боржника до господарського суду з заявою; бухгалтерський баланс на останню звітну дату, підписаний керівником і бухгалтером підприємства-боржника; перелік і повний опис заставленого майна із зазначенням його місцезнаходження та вартості на момент виникнення права застави; - протокол загальних зборів працівників
 5. 24. Посвідчення договорів застави
  власник, який має право відчужувати заставлене майно на підставах, передбачених законом, а також особа, якій власник у встановленому порядку передав майно і право застави на це майно. Визначення поняття особи, якій власник у встановленому порядку передав майно і право застави на майно, а також порядку передачі як майна, так і права застави на нього, чинне законодавство не містить. У цьому
 6. 5. Поняття, зміст та особливості судових процедур, що застосовуються до боржника у процесі провадження справи про банкрутство.
  власника (органу, уповноваженого управляти майном) боржника. Розпорядник майна має право здійснювати такі повноваження: скликати збори кредиторів і брати в них участь з правом дорадчого голосу; аналізувати фінансове становище боржника та рекомендувати зборам кредиторів заходи щодо фінансового оздоровлення боржника; звертатися до господарського суду; одержувати винагороду; залучати для
 7. Санація.
  власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств); одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується в першу чергу за рахунок реалізації майна боржника; звільнення працівників боржника,
 8. Ліквідаційна процедура.
  власника (власників) майна банкрута, якщо цього не було зроблено раніше. Опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури здійснюється ліквідатором у офіційних друкованих органах за рахунок банкрута у п'ятиденний строк з дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом. Необхідно зазначити, що у постанові про визнання боржника банкрутом
 9. 6. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності.
  власника майна боржника (органу, уповноваженого управляти майном); за наявності письмової згоди кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує п'ятдесят відсотків заборгованості. До заяви керівника боржника додається план санації боржника, погоджений з кредиторами, що дали згоду на її проведення, письмова згода кредиторів на призначення керуючим санацією керівника боржника та пропозиція щодо
 10. 86. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
  власника або власник якої невідомий, вважається безхазяйною (ст. 335 ЦК). Право власності на таку річ набувається залежно від того, є вона рухомою чи нерухомою. На рухомі речі воно може виникнути за набувальною давністю, а безхазяйні нерухомі речі можуть передаватися у комунальну власність. Відповідно до ст. 355 ЦК безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну
© 2014-2022  ibib.ltd.ua