Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психосоматика / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихосоматика → 
« Попередня Наступна »
Малкіна-Пих І. Г.. Психосоматика: Довідник практичного психолога. - М.: Изд-во Ексмо. - 992 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.3.3. ТАТ - тематичний тест апперцепції


Це одна з найбільш використовуваних в світі проективних методик дослідження особистості створена Морган і Мюрреєм в 1935 р.
Стомлений матеріал ТАТ становить стандартний набір з 31 таблиці: 30 чорно-білих картин і одна порожня таблиця, на якій обстежуваний може уявити будь-яку картину. У використовуваних зображеннях представлені відносно невизначені ситуації, що допускають їх неоднозначну інтерпретацію. У той же час кожен з малюнків, володіє особливою стимулюючої силою, провокуючи, наприклад, агрес-
138

Діагностика в психосоматики
пасивного реакції або сприяючи прояву установок обстежуваного в сфері сімейних відносин.
У ході експерименту в певній послідовності подаються 20 картин, що відбираються зі стандартного набору в залежності від статі і віку (є картини для всіх, для жінок, чоловіків, хлопчиків і дівчаток до 14 років). Можливе використання скорочених наборів спеціально підібраних картин. Пропонується придумати невелику історію про те, що призвело до ситуації, зображеної на картині, що відбувається в даний час, про що думають, що відчувають дійові особи, чим ця ситуація закінчиться. Розповіді обстежуваного записуються дослівно, з фіксацією пауз, інтонації, виразних рухів, інших особливостей. Зазвичай вдаються до запису на прихований магнітофон. Відзначається час з моменту пред'явлення картини до початку розповіді і загальний час, витрачений на розповідь по кожній картині. Завершує обстеження опитування, основне завдання якого - отримання додаткових даних про обследуемом, а також уточнення джерел тих чи інших сюжетів, розбір всіх виявлених в оповіданнях логічних неузгодженостей, застережень, помилок сприйняття і т. д.
В підсумку дослідник отримує відомості про основні прагненнях, потребах обстежуваного, впливах, що надаються на нього, конфлікти, що виникають у взаємодії з іншими людьми, і способах їх вирішення, іншу інформацію.
Здійснюється також формальний аналіз розповідей, що включає в себе розрахунок тривалості оповідань, їх стильових особливостей та ін Цей аспект аналізу може бути корисний для виявлення патологічних тенденцій.
2.3.4. Рисункові проектні тести
Найбільш популярними в психології є такі тести, як тест Маховер «Намалюй людини», тест Гудінаф - Харріса «Малювання», тест «Автопортрет» в інтерпретаціях Бернса і Ріда (Нікітін, 1998) .
Ці методики дозволяють створити «психофізичний» портрет індивідуальності на основі вражень реципієнта про своє тіло. Зіставлення виділеної терапевтом структури
139

Глава 2
ознак характеру з уявленнями його носія про особливості своєї психофізики розширює межі об'єктивного сприйняття цілісного образу респондента. За допомогою аналізу зображених на тестовому малюнку області, форми і ступеня розвитку м'язових і структурних напруг ми наближаємося до розуміння психологічної сутності особистості, взаємозв'язку її психічних і тілесних проявів.
На відміну від діагностичних методик, побудованих на вироблений оцінкою, інформативність проектованого малюнка, що виділяє дисфункції, значно переконливіше для людини, що проходить психофізичну корекцію, ніж опис складних умоглядних моделей, не зовсім зрозумілих і, як наслідок цього , які не повністю прийнятих тестируемим. Достовірність діагностики обумовлена і зіставленням зон напруги на малюнку і тілі, і через реальне відчуття реципієнтом дискомфорту і навіть болю в різних частинах тіла.
При роботі з психосоматичними хворими рекомендується застосування наступних рісуночних тестів.
2.3.4.1. Тест «Образ себе»
Аналіз досліджень тестового малюнка «образу себе» у вибірках, що відносяться до різних культурних груп, дозволив виділити ряд найбільш важливих і універсальних критеріїв для опису та створення психологічного портрета людини (Нікітін, 1998).
- Рівень стереотипізації в поданні «образу себе». Акцент в переважній більшості випадків робиться на фрагментах особи (очах), ігноруються кінцівки (пальці рук); фігури зображуються статичними, важкими, в одноманітній позиції (анфас), з укороченим тулубом і кінцівками; в образі або відсутні емоційні прояви і почуття, або присутній «посаджена» посмішка.
- Характер естетичної орієнтації. Тіла відтворюють у грубій формі, без належної уваги. Для представників жіночої статі характерна фіксація уваги на обличчі (очі, губи) та одязі, для чоловіків більш значуща все тіло, хлопчики зорієнтовані на демонстрацію
140
Діагностика в психосоматики
сили. Рідко можна побачити опрацьовану пластику тіла, динамічного, «летить» людини; переважають або «солдатики» - руки по швах, ноги разом, або «поліцейські» - руки заховані, ноги нарізно.
- Рівень усвідомлення тілесної конгруентності. Голова і кінцівки, як правило, не врівноважені, пропорції і розміри їх не дотримані. Увага до кистей ми спостерігаємо тільки у художньо обдарованих респондентів з добре розвиненою дрібною моторикою. У більшості - маленькі оброблення пальці або їх відсутність, оброблення стопи ніг, пряма жорстка спина.
- Рівень рефлексії. Зображення, як правило, носить позаособистісної характер. Реципієнти більшою мірою зорієнтовані на існуючі норми подання себе, ніж на проживання та відображення свого внутрішнього світу. Особистісні мотиви придушуються бажанням виглядати краще в очах майбутніх глядачів. Звідси фантазії швидше зводяться до опрацювання деталей костюма, ніж до спроби зобразити особливості свого типу характеру.
2.3.4.2. Тест «Тілесні стану»
Цей тест одночасно є і методом корекції стану пацієнтів, застосовуваним до групового тілесно-орієнтованої терапії. Він розкриває сенситивний світ людини при сприйнятті ним свого тіла. Зазвичай тестування проводять в групах пацієнтів. Перед початком малювання пацієнтам слід досягти стану релаксації, щоб відчути характер тілесних відчуттів, згадати найбільш часті і типові, комфортні та дискомфортні прояви в різних частинах тіла. Для поглиблення враження і більшої об'єктивізації сприйняття попередньо виконується комплекс діагностичної гімнастики, спеціально розроблений для активізації суглобів і хребта і провідних м'язових паттернів, як у статиці, так і в динаміці. На останньому етапі попереднього знайомства зі своїм тілом учасники тренінгу розбиваються на групи по 4-5 чоловік для проведення вправи «Глина». Один з членів мікрогрупи стає об'єктом впливу з боку
141
Глава 2
своїх колег, гладящімі, розминаючих, що штовхають, які витягали, катають і кидають його протягом 10-15 хвилин, щоб викликати раніше незнайомі йому відчуття і враження про своє тіло. Тільки після настільки ретельно й натхненно проведеної процедури реципієнти відтворюють у фарбах свої відчуття на малюнку. Цікаво, що в результаті нового тілесного досвіду інформативність зображення збільшується і респонденти вперше усвідомлюють раніше не помічали і не диференційовані ними відчуття. У процесі терапії використовувана палітра фарб стає ширше і утонченнее замість використовуваних спочатку трьох-чотирьох основних кольорів. У міру терапевтичної опрацювання тіла розкриваються все нові і нові горизонти його сприйняття пацієнтом, в малюнок вносяться додаткові елементи, що відображають більш високу ступінь проникнення суб'єкта в свою тілесну самість. Одночасно розширюється і психологічний спектр переживань тіла; з пізнанням матеріальної суті змінюється і оцінка своєї самості, свого місця в світі і свого ставлення до людини в цілому.
При зіставленні малюнків тестів «Образ себе» і «Тілесні стану» виявляється тісний взаємозв'язок між виділеними зонами «легкості», «напруги» і «болю» і характером і формами зображення психологічного образу.
Так, наприклад, спостерігається явна проекція зон "напруги" в зовнішньому вигляді намальованого людини. Респондент несвідомо схоплює і вимальовує ділянки тіла таким чином, що в стилі зображення і в характері прорісовиванія окремих деталей тіла можна побачити прояв як психічних, так і соматичних дисфункцій. Звичайно, не в кожному випадку можливо пряме зіставлення. Якість діагностики залежить і від уміння респондентів малювати, і від розуміння ними поставлених завдань, і від досвіду психотерапевта спостерігати і відчувати індивідуальність. Саме тому рисункові тести є насамперед доповненням для цілісної оцінки функціонального стану людини в рамках цілісного підходу. Об'єктивна достовірна діагностика не може бути зведена тільки до даного класу тестування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.3.3. ТАТ - тематичний тест апперцепції "
 1. Додаток 2 Методичні рекомендації щодо використання методики« вербальний проективний тест "в діагностиці психічних розладів
  Додаток 2 Методичні рекомендації з використання методики «вербальний проективний тест" в діагностиці психічних
 2. Додаткові довідники системи НСА
  В архіві можуть створюватися додаткові довідники системи НСА - покажчики, тематичні картотеки та переліки документів і справ, анотовані реєстри описів. Покажчик - архівний довідник, що представляє собою алфавітний, систематичний або складений з якого-небудь іншою ознакою перелік назв (найменувань) предметів, що згадуються в архівних документах, із зазначенням пошукових
 3. Зміст
  Організаційно-методичний розділ 4 Тематичні плани лекцій, семінарських та практичних занять 6 Зміст дисципліни 8 Теми практичних занять 14 Тести 14 VI. Питання для підсумкового контролю 16 VII. Рекомендована
 4. Архівні путівники
  Путівник - архівний довідник, короткі відомості про документи одного або декількох архівів. Видами путівника є: путівник по архівах, путівник по фондах архіву (ів), короткий довідник по фондах архіву (ів), тематичний путівник по фондах архіву (ів). Путівник по архівах {архіву) - вид путівника по фондах архівів, систематизований
 5. Дж. Холтон: тематичний аналіз науки
  Проблема зародження, становлення нового знання є вихідною у дослідженнях американського історика і філософа науки, проф. Гарвардського університету Джеральда Холтона (р. 1922). З точки зору Холтона, кожна подія в історії науки необхідно розглядати як перетин трьох траєкторій: індивідуальність вченого; стан науки в даний час («публічної науки», позбавленої слідів
 6. II. Тематичний план лекцій, семінарських та практичних занять з курсу для денної форми навчання
  № пп Найменування тим Усього Аудиторні години Самостійна і розділів годин Лек Практ. зан. робота 1. Актуальні проблеми боротьби з організованою злочинністю в Росії 4 2 квітня. Система правоохоронних та інших органів, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю. Правові основи їхньої діяльності. 4 4 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних
 7. Тематичний план лекцій, семінарських та практичних занять з курсу для заочної форми навчання
  № пп Найменування тим Усього Аудиторні години Самостійна і розділів годин Лек Практ. зан. робота 1. Актуальні проблеми боротьби з організованою злочинністю в Росії 4 2 квітня. Система правоохоронних та інших органів, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю. Правові основи їхньої діяльності. 4 4 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних
 8. Вправи, практичні ситуації і тести до курсу «Управленіеперсоналом»
  Розділ 1. Концепція управління персоналом організації: понятійний апарат, теоретичні та методологічні основи. Упражненіе1: Зворотній зв'язок (попередня оцінка): Співвіднести основні поняття концепції управління персоналом: організація, персонал, кадри, управління персоналом, керівництво людськими ресурсами, кадрова політика, кадрове адміністрування . Упражненіе2: аналіз SWOT і
 9. Підвищення кваліфікації
  Підвищення кваліфікації проводиться для оновлення теоретичних і практичних знань, умінь і навичок керівників і фахівців у відповідності з постійно зростаючими вимогами державних освітніх стандартів та особливостями розвитку виробництва. Організовується протягом всієї трудової діяльності працівників у міру необхідності відповідно до встановленої для кожної
 10. Дитячої апперцепції тест (CAT)
    Запропоновано Л. Беллак і С. Беллак в 1949 р. (L. Bellak, S. Bel-lak). Є спорідненою ТАТ методикою дослідження особистості і призначений для обстеження дітей у віці від 3 до 10 років. Вперше ідея створення методики була вьідвінута Е. Кріссом, який вважав, що діти набагато легше і краще ідентифікують себе з тваринами, ніж з людьми. У відповідності з цими уявленнями В. Ламонт
 11. Теоретичні передумови створення вербального проектованого тесту
    В основі ТВП лежить гіпотеза проекції. На досягнення цих цілей спрямовані і особливості побудови стимульного матеріалу (його неструктурованість, невизначеність у смисловому відношенні, емоційна насиченість), характер даваемой інструкції (стислість, відсутність конкретизації). Провідне місце в концепції ТВП займає апперцепція, тобто процес, за допомогою якого новий досвід
© 2014-2022  ibib.ltd.ua