Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
В.І. Штанько. Філософія та методологія науки. Навчальний посібник для аспірантів і магістрантів природничонаукових і технічних вузів. Харків: ХНУРЕ. с.292., 2002 - перейти до змісту підручника

Дж. Холтон: тематичний аналіз науки

Проблема зародження, становлення нового знання є вихідною у дослідженнях американського історика і філософа науки, проф. Гарвардського університету Джеральда Холтона (р. 1922). З точки зору Холтона, кожна подія в історії науки необхідно розглядати як перетин трьох траєкторій: індивідуальність вченого; стан науки в даний час («публічної науки», позбавленої слідів неповторної своєрідності індивідуальності вченого); особливостей соціальних факторів, включаючи загальний культурний контекст епохі138. У статті «Всесвіт Йоганна Кеплера, її фізика і метафізика» та інших своїх роботах Холтон намагається показати витоки та своєрідність руху наукових ідей на різних етапах розвитку науки в залежності від успадкованих знань, панівних переконань, світогляду вченого і т.п. У процесі цих досліджень ім розроблена концепція «тематичного аналізу науки», покликана доповнити стандартний аналіз логічної структури наукового знання.

За Холтона, стимулюючим фактором розвитку науки, з одного боку, і фактором, що забезпечує спадкоємність цього розвитку, - з іншого, є «теми» (або проблеми).

«Теми» містять у собі поняття, гіпотези, методології, що представляють собою неявні передумови, евристичні правила, що визначають постановку питання, програму досліджень, способи вирішення фундаментальних проблем, а також висловлюють особисту оцінку, індивідуальне перевагу, отдаваемое вченим тієї чи іншої гіпотези, проблеми, теорії.

«Теми» практично не змінюються в часі і пространстве139. Холтон стверджує, що витоки більшості «тем» дуже давні і нерідко йдуть у пласти міфологічного мислення.

Функція «тематичного аналізу» багато в чому споріднена структурному аналізу, що, на думку Холтона, може привести до відкриття глибинних рис подібності між природничих і гуманітарних мисленням. В якості загальних визначень людського інтелекту «тематичні структури», вважає Холтон, надісторічни і не залежать від конкретно-історичного розвитку науки.

Однак слід звернути увагу на те, що фундаментальні наукові проблеми, або теми, як їх називає Холтон, далекі за своєю природою, походженням і характером від тих структуроутворюючих елементів, які, на думку структуралістів, виявляються в міфах і фольклорі.

Найістотнішим у наукових проблемах не їхні стійкість, а їх розвиток, перетворення.

Навіть для певного, обмеженого відрізка часу, коли ці проблеми дійсно створюють структуру науки даного періоду, вони служать не стільки кристалічною решіткою науки, скільки точками зростання, центрами кристалізації нового знання. Тому в наукових темах, як і в поняттях, слід бачити не тільки спадкоємність, а й якісні перетворення. Отже, не можна не погодитися з Холтоном, що тематичний аналіз «ще далекий від завершення».

У роботах Холтона зібрано багато цікавих фактів, спостережень, висновків. Він прагнути до повноти осягнення факторів, що впливають на ті чи інші уявлення, концепції та теорії, у тому числі світогляду, філософії, загальної культури епохи. При цьому Холтон підкреслює, що тематичний аналіз в набагато більшою мірою порівняно з парадигмами або мировоз-зір звертає увагу на індивідуальність вченого, а не тільки на його соціальне оточення або «суспільство».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дж. Холтон: тематичний аналіз науки "
 1. Підвищення кваліфікації
  Підвищення кваліфікації проводиться для оновлення теоретичних і практичних знань, умінь і навичок керівників і фахівців у відповідності з постійно зростаючими вимогами державних освітніх стандартів і особливостями розвитку виробництва. Організовується протягом всієї трудової діяльності працівників у міру необхідності відповідно до встановленої для кожної
 2. Зміст
  Організаційно-методичний розділ 4 Тематичні плани лекцій, семінарських та практичних занять 6 Зміст дисципліни 8 Теми практичних занять 14 Тести 14 VI. Питання для підсумкового контролю 16 VII. Рекомендована
 3. Мова науки
  Мова кожної науки служить для комунікації між вченими даній області і для вираження наукових результатів. Поняття конкретних наукових дисциплін у систематичному і точному вигляді представлені в підручниках, акумулюючих в собі всі досягнення даної дисципліни. Освоюючи підручник, майбутній фахівець засвоює погляд на світ своєї науки, її результати і методи. Необхідність в особливому науковому мовою
 4. 24.5. Оформлення школи та вчительської
  Оформлення школи - питання педагогічний. Потрібно відмовитися від маси стендів, начисто закривають стіни коридорів, класів, учительської. І справа не тільки в естетичному вихованні дітей. Соціологи відзначають, що надмірне нагромадження картин, цифр, пропагандистського матеріалу мають зворотну дію: ніхто не стоїть і не читає цих матеріалів, вони не справляють враження. Ще нерідко ми бачимо
 5. 1. Предмет науки "Теорія держави і права"
  Мета науки - збір, обробка, аналіз та систематизація об'єктивної інформації. Наукові знання - впорядковані, організовані в певну систему знання, взаємопов'язані і логічно викладені, обгрунтовані, доведені. Об'єкт науки - сукупність досліджуваних явищ. Бувають природні, які вивчають природні явища - астрономія, біологія, хімія та гуманітарні, які вивчають явища соціальної
 6. II. Тематичний план лекцій, семінарських та практичних занять з курсу для денної форми навчання
  № пп Найменування тим Усього Аудиторні години Самостійна і розділів годин Лек Практ. зан. робота 1. Актуальні проблеми боротьби з організованою злочинністю в Росії 4 2 квітня. Система правоохоронних та інших органів, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю. Правові основи їхньої діяльності. 4 4 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних
 7. Тематичний план лекцій, семінарських та практичних занять з курсу для заочної форми навчання
  № пп Найменування тим Усього Аудиторні години Самостійна і розділів годин Лек Практ. зан. робота 1. Актуальні проблеми боротьби з організованою злочинністю в Росії 4 2 квітня. Система правоохоронних та інших органів, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю. Правові основи їхньої діяльності. 4 4 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних
 8. Контрольні питання для СРС 1.
  Що є наука як соціальний феномен? 2. Який предмет філософії науки? 3. Які причини виникнення філософії науки? 4. Як розуміє сутність науки непозітівістскій філософія? 5. На чому грунтуються иррационалистические концепції науки? 6. Чому питання про сутність науки, наукового знання до кінця XX століття все більше займає уми філософів? 7. Який зв'язок філософії науки з
 9. В.І. Штанько. Філософія та методологія науки. Навчальний посібник для аспірантів і магістрантів природничонаукових і технічних вузів. Харків: ХНУРЕ. с.292., 2002

 10. ВІД РЕДАКЦІЇ
  Третій том «Антології світової філософії» включає в себе тексти європейських філософів кінця XVIII - перших двох третин XIX в. Частина цих філософів знаходиться на домарксистской за своїм характером стадії розвитку, інша частина в своїх навчаннях відобразила початок кризи буржуазної філософії. Вони розподілені по наступних розділах: німецька філософія Просвітництва, класичний німецький ідеалізм, філософи
 11. ВСТУП
  Даний посібник призначений для іноземних слухачів, що навчаються на підготовчому факультеті. Мета посібника - формування мовних навичок і умінь, що лежать в основі зв'язного висловлювання, на матеріалі загальнонаукової та спеціальної лексики текстів з економічної географії. Слова і словосполучення відібрані за принципом поширеності, необхідності, тематичної цінності в науковому
© 2014-2022  ibib.ltd.ua