Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяАнтологія → 
Наступна »
Сер. Філософська спадщина;. Антологія світової філософії (в 4-х томах), Том 3, 1972 - перейти до змісту підручника

ВІД РЕДАКЦІЇ

Третій том «Антології світової філософії» включає в себе тексти європейських філософів кінця XVIII - перших двох третин XIX в. Частина цих філософів знаходиться на домарксистской за своїм характером стадії розвитку, інша частина в своїх навчаннях відобразила початок кризи буржуазної філософії. Вони розподілені по наступних розділах: німецька філософія Просвітництва, класичний німецький ідеалізм, філософи кантівського і гегелівського напрямків, німецькі матеріалісти 40-60-х років XIX ст., Утопічний соціалізм, позитивізм, «емпіричні метафізики», ірраціоналізм. Найбільше місце приділено витягів з творів самих значних філософів вказаного періоду, особливо тих, які зіграли важливу роль у теоретичній підготовці філософії марксизму.

Тексти представників філософської думки народів СРСР XIX в. будуть поміщені в четвертому томі «Антології». Деякі тексти, вміщені тут, публікуються російською мовою вперше. У вступній статті до цього тому дається загальний огляд та аналіз розвитку європейської філософії в період, охвачепний рамками даного тому. При читанні статті слід враховувати, що короткі біографічні відомості про філософів, а також ряд відомостей про їх творах, джерелах, з яких запозичені матеріали для цього видання, містяться у вступних текстах до уривків з цих творів, як це було зроблено і в попередніх томах. У цих текстах названо прізвища укладачів і перекладачів, а також авторів самих вступних текстів. У тих випадках, коли прізвище не вказана, авторство належить редактору-упорядника томи І.
С. Нарской. Сторінки джерел вказані безпосередньо після публікованих уривків; в тих випадках, коли даються фрагменти з кількох видань, перед зазначенням сторінок в дужках арабською цифрою позначений порядковий номер, що відповідає номеру у вступному тексті, де дається опис джерела; римська цифра означає номер тому джерела.

У тих випадках, коли редакція розподілила фрагменти з творів мислителів за тематичним принципом, назви тематичних рубрик і підрубрик, які не належать автору, дано у квадратних дужках.

У даному томі, як і в другому, ряд текстів з технічних причин набраний петитом.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВІД РЕДАКЦІЇ "
 1. 7. Руська правда. Скорочена редакція.
  Редакція Руської правди являє собою витяги з Великої редакції Руської правди, що включають її статті, найбільш актуальні для XVв., Тобто часу, коли була створена дана
 2. 6. Руська правда. Велика редакція.
  Редакція Руської правди складається з Суду (статуту) Ярослава (ст.ст.1-52) та Статуту Володимира Мономаха (ст.ст.53-131). Мабуть, основний текст Великої редакції Руської правди був прийнятий на нараді князів і бояр в Берестове в 1113. Ця редакція Руської правди діяла в російських землях до XIV-XVвв. Велика редакція Руської правди розвиває положення Короткої редакції Руської правди,
 3. План
  редакції «Руської Правди» як джерела. Економіка Київської Русі по «Руській Правді» Короткої редакції. Соціальний лад Давньої Русі на підставі короткої редакції Руської
 4. Таблиця змін і доповнень, внесених до Кримінального кодексу Російської Федерації
  редакція? ? ? ? (В ред.от 08.12.2003 р.? 2003. N 252. 16????? N 161-ФЗ)? Грудня; N 262. 30? ? ? ? ? ? Грудня (уточнення)? ?
 5. 5. Руська правда. Коротка редакція.
  Редакціям Руської правди: Коротка, Велика (найбільше списків) і Скороченою. Хоча, наприклад, проф. С.В. Юшков виділяв серед списків Руської правди 6 редакцій. Але навіть всередині редакцій тексти деяких списків збігаються не повністю. В оригіналі текст Руської правди не був розділений на статті, ця класифікація була проведена пізніше Володимирським-Будановим. Коротка редакція Руської правди
 6. Під редакцією професора Є.П. Іванова. Історія Батьківщини. Проблеми. Погляди. Люди Під редакцією професора Є.П. Іванова. - Львів: ПГПИ, 2004. - 448 с., 2004
  Книга розрахована на широкого читача, в тому числі вчителів історії, учнів середніх та студентів вищих навчальних закладів. Вона може бути використана всіма, хто цікавиться історією Росії. У посібнику викладається комплекс найважливіших, на погляд авторів, проблем історії нашої країни, точки зору дореволюційних, радянських і сучасних істориків, а іноді і вчених-емігрантів на ці проблеми. В
 7. Як здійснюється регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав?
  Редакції Закону № 1807-ПІ від 08.06.2000 р.) трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних гра 1 Праця і зарплата, З 199?. З № 12. 2 В.С. Стичййекій, І.В. 8уб, В.Г. Ї'еїайь. З научайтесь-йрактіческйй коментар ї ааконодательетву України про працю. У 2 томах, З Т. 1.З Сімферополь, ИТаврідаи.З 1998.З Сс. 50-51. 47 ждан, що працюють на
 8. Господарський і громадський лад Стародавньої Індії по «Законам Ману» і «Артхашастре».
  Редакція східної літератури видавництва «Наука». 1985. Гол. 12, 13, 14. Бешем А. Чудо, яким була Індія. М.: Головна редакція східної літератури видавництва «Наука». 1977. З глав 4 і 5. Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В.І. Кузищина. М., 1999. Гол. 28-33 (с. 337-340, 346-348). Історія Сходу. / Под ред. Р.Б.Рибакова та ін М., 2000. Т.1. Глава 22. Історія Стародавнього Сходу. Тексти та
 9. 7. Сфера дії авторського права
  редакції 1971 р.) і Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 р. (у редакції 1971 р.). Важливо і ще одне правило. Твір також вважається опублікованим в Російській Федерації, якщо протягом 30 днів після дати першого опублікування за межами РФ воно було опубліковано на території
 10. Тема 1. Актуальні проблеми боротьби з організованою злочинністю в Росії
  редакцією А.Я. Боргова - М., 1998. Додаткова Правоохоронні органи Російської Федерації. Під редакцією В.П. Божьева. - М.: Спарк, 2005. Криміналістика. Под ред. І.Ф. Герасимова і Л.Я. Драпкіна - М., 2000. 3. Організаційна злочинність. Під редакцією А. Я. Боргова - М.,
 11. Література:
  редакцією Генкина Б.М., М., 1996 Пугачов В.П. Керівництво персоналом організації М., 1999. Травін В.В. Основи кадрового менеджменту, М., 1995. Управління персоналом організації під редакцією А.Я. Кибанова, М., 1997. Управління персоналом. Підручник, М., 1997. Управління персоналом: Підручник для вузів / Під. Ред. Т.Ю. Базарова, Б. Л. Єрьоміна, М., 1998. 23.Управленіе персоналом. Журнал. 24.Человек і
 12. 2. Всесвітня конвенція про авторське право
  редакції 1952 Після розпаду СРСР Російська Федерація ще в грудні 1991 прийняла на себе всі зобов'язання колишнього Радянського Союзу, що випливають з її участі у Всесвітній конвенції, а через три роки приєдналася до Паризької (1971 р.) редакції цієї Конвенції та Додаткового протоколу до неї № 1 і 2. В даний час рівень авторсько-правової охорони, який забезпечується
 13. 2. Джерела авторського права
  редакції Закону від 19 липня 1995 р.2, Законом РФ від 23 вересня 1992 р. "Про правову охорону програм для електронно-обчислювальних машин і баз даних" (далі - ЗПЕВМ) 3 , низкою указів Президента РФ і постанов Уряду РФ. З числа міжнародних договорів РФ найбільше значення як джерела авторського права мають Бернська конвенція про охорону літературних і художніх
 14. Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000
  редакцією доктора юридичних наук, завідуючої кафедрою підприємницького та комерційного права Одеської національної юридичної академії Саніахметової
 15. Додаткова література
  редакції Федерального закону від 6 жовтня 1997р.) Кореневський Ю.В. Токарєва М.Є. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності в доведенні по кримінальних справах: Методичний посібник. - М.: «Юрист - Інформ», 2000. Маркушин А.Г. Оперативно-розшукова діяльність: необхідність і законність. - Н. Новгород, 1997. Михайлов В. І. Контрольована поставка як оперативно-розшукова операція.
 16. План
  редакцій. Процес формування великого феодального землеволодіння. Структура вотчини. Сільська громада Київської Русі по «Руській
 17. VII. Рекомендована література
  редакції зі змінами та доповненнями на 1 січня 2005р) Федеральний закон «Про боротьбу з тероризмом» від 25 липня 1998р. Федеральний закон «Про протидію легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 7 серпня 2001 р. (із змінами та доповненнями на 30 жовтня 2002 року.) Указ Президента РФ. «Про впорядкування організації та проведення оперативно-розшукових заходів з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua