Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

24.1. Формування системи міжнародного екологічного співробітництва

Основна особливість глобальних проблем полягає в тому, що жодна країна самостійно не може з ними впоратися. Наша природне середовище є складовою частиною планетарної екологічної системи, і вирішення таких глобальних проблем, як охорона озонового шару, боротьба з транскордонним перенесенням забруднюючих речовин, запобігання антропогенного зміни клімату, збереження біорізноманіття, лесовосстановле-ня та інших, в державному масштабі нереально без об'єднання зусиль всього світової спільноти. В основі глобальних екологічних проблем лежать процеси і явища планетарного масштабу, що зачіпають основи існування людської цивілізації, тому їх рішення вимагає участі всього світового співтовариства.

На необхідність загальнолюдських зусиль для запобігання руйнування екосистеми планети вказував ще на початку XX в. В.І. Вернадський у контексті своєї концепції ноосфери. Згодом результати моделювання глобального розвитку підтвердили висновок про те, що країни світу повинні більш відповідально підходити до вирішення екологічних проблем на основі міжнародного співробітництва. У наші дні держави добровільно делегують частину своїх прав міжнародним організаціям, які від їх загальної імені вводять раціональні норми природокористування. У цьому процесі проявляються деідео-логізація міждержавних відносин, "верховенство загальнолюдської ідеї", що в значній мірі сприяє й оздоровленню міжнародного політичного клімату.

У ході становлення і розвитку міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища зазнало істотних змін. Виділяють такі періоди формування сучасної системи міжнародного екологічного співробітництва:

1913-1948 рр..;

1948-1968 рр..;

1968 -1992 рр..;

з 1992 р. по теперішній час. Перший етап пов'язаний із спробами об'єднання зусиль різних країн з метою захисту природи в рамках міжнародних конференцій. Вперше конференція такого роду, що зібрала науковців із 18-ти країн, відбулася в 1913 р. в Берні (Швейцарія). У 1923 р. в Парижі пройшов I Міжнародний конгрес з охорони природи. У 1928 р. у Брюсселі було відкрито Міжнародне бюро захисту природи. Але зусилля міжнародної громадськості на цьому етапі не користувалися підтримкою урядів, носили інформаційний, дискусійний характер і не привели до вироблення яких практичних заходів з охорони природного середовища.

Другий етап розпочався з створенням ООН, якій нині належить провідна роль у міжнародному екологічному співробітництві. Можна сказати без перебільшення, що всі органи ООН поряд з політичними, економічними, соціальними та іншими проблемами займаються питаннями охорони навколишнього середовища. Разом з тим ООН має спеціальну програму, головним завданням якої є виключно охорона навколишнього середовища, - ЮНЕП. Перша міжнародна природоохранительная організація (Міжнародний союз захисту природи) була створена в 1948 р. на базі Брюссельського бюро при активній підтримці ЮНЕСКО. У 50-ті роки відбувається зміна концептуального підходу до проблем навколишнього середовища: на зміну концепції захисту природи як збереження окремих природних об'єктів прийшла концепція охорони природи, що припускає раціональне, комплексне використання природних ресурсів. У зв'язку з цим в 1956 р. Міжнародний союз захисту природи був перейменований в Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів (МСОП).

Третій етап характеризується надзвичайною активізацією багатостороннього міжнародного екологічного співробітництва, що було обумовлено негативними наслідками науково-технічної революції. У 60-ті роки вплив людини на навколишнє середовище набуває глобального характеру і все

349

348

частіше перевищує природні можливості екосистем до самовідновлення. У 1968 р. сесія Генасамблеї ООН прийняла резолюцію, що встановила роль сприятливого навколишнього середовища для дотримання основних прав людини. Найважливішим етапом в екологічній політиці держав і всього міжнародного співтовариства прийнято вважати що відбулася в Стокгольмі (1972) Міжнародну конференцію з навколишнього людини середовищі. Відповідно до її рішенням і був заснований постійно діючий орган ООН з охорони навколишнього середовища - ЮНЕП.

Стокгольмська конференція створила прецедент розгляду екологічних проблем в контексті людського розвитку. Наступні міжнародні конференції з різних соціально-економічних проблем, що проводяться під егідою ООН (Конференція з народонаселення в Бухаресті (1974), Всесвітня продовольча конференція в Римі (1974), Конференція ООН по населених пунктах у Ванкувері (Канада, 1976), Конференція з новим і поновлюваних джерел енергії в Найробі (Кенія, 1981) та ін.), так чи інакше торкалися питань охорони середовища проживання людини.

Початок четвертого етапу знаменує відбулася 3-14 червня 1992 в Ріо-де-Жанейро Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку. Вона підвела підсумки міжнародної діяльності з охорони навколишнього середовища за двадцять років, що минули після Стокгольмської конференції, прийняла цілий ряд програмних документів, розробила концепцію сталого людського розвитку, відкрила для підписання міжнародні конвенції * про охорону кліматичних ресурсів та про біологічне різноманіття. Конференція в Ріо задала програму подальшого міжнародного співробітництва в галузі природоохоронної діяльності прийняттям "Порядку денного на XXI століття" та інших підсумкових документів.

М Сучасна система міжнародного екологічного співробітництва об'єднує такі основні напрямки:

1) парламентську співпрацю, що складається в координації законодавчої діяльності та забезпечує вирішення міждержавних екологічних проблем шляхом розробки модельних (рекомендаційних) законів у сфері екології;

2) взаємодія виконавчих структур окремих держав, орієнтоване на координацію розробки та реалізації екологічних програм під егідою ООН;

3) конвенційне регулювання природоохоронної діяльності шляхом укладення договорів та інших видів международ-

хКонвенція (від лат. соггуепіо - угода) - договір, угода між державами з якого-небудь спеціального питання.

350

них угод, що передбачають єдиний підхід різних країн до вирішення конкретних екологічних проблем;

4) науково-технічне співробітництво, спрямоване на обмін науково-технічною інформацією, спільну реалізацію природоохоронних проектів, комплексне використання наукових розробок, спільне здійснення експертиз тощо;

5) екологічне співробітництво громадських організацій, ділових кіл, проведення міжнародних екологічних форумів і т.д.

Найбільш поширеною і дієвою формою співробітництва з питань охорони навколишнього середовища є укладення міжнародних договорів та інших угод. Партнерами в таких угодах зазвичай виступають країни-сусіди чи держави, об'єднані спільністю інтересів у збереженні природного середовища регіону або спільне використання деяких ресурсів.

Міжнародно-правова природоохоронна практика має більш ніж вікову історію. Початок їй було покладено укладанням угод з регулювання використання та охорони ресурсів тваринного світу. У 1875 р. Австро-Угорщина та Італія прийняли Декларацію про охорону птахів, а в 1882 р. була укладена Конвенція про порядок регулювання рибальства в Північному морі. У тому ж році в Парижі кількома європейськими країнами була підписана перша Міжнародна конвенція по захисту корисних для сільського господарства птахів. У 1897 р. Росія, Японія і США підписали угоду про спільне використання та охорону морських котиків у Тихому океані. Рибальство, видобуток китів та інших морських тварин - традиційна сфера міжнародних угод. Зараз у цій області діє більше 70 договорів.

Зростаюча стурбованість погіршенням стану морських вод спонукала 20 країн світу до ув'язнення в Лондоні Конвенції по запобіганню забруднення морів нафтою (1954). Договором заборонений злив нафти і нафтопродуктів у межах 80-250 км від узбереж підписали його країн. Згодом у цій сфері були укладені нові конвенції (Лондон, 1972, 1973), що передбачають жорсткий режим повного запобігання яких би то не було скидів та поховань у Світовому океані, у тому числі радіоактивних.

Найважливішим в історії міждержавних угод є Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою, підписаний більш ніж 100 країнами в Москві в 1963 р.

Проблема захисту навколишнього середовища від руйнування в ході військових дій знайшла відображення у підписаній в 1977 р. безстрокової Конвенції про заборону військового чи іншого

351

ворожого використання засобів впливу на природне середовище, ідея якої була висунута СРСР. Термін "засоби впливу на природне середовище" відноситься до будь-яких засобів для зміни динаміки, складу або структури Землі або космічного простору шляхом навмисного управління природними процесами. Учасники конвенції зобов'язалися не вдаватися до військового чи іншого ворожого використання засобів впливу на екосистему планети, які мають широкі, довгострокові або серйозні наслідки як способів руйнування, нанесення шкоди іншій державі, а також не допомагати у здійсненні такого роду дій іншим країнам і організаціям. Конвенція не обмежує використання в мирних цілях засобів впливу на природне середовище відповідно до принципів міжнародного права.

У наші дні жодна країна світу не може забезпечити собі безпеку за рахунок іншої. Єдиний шлях - зниження рівня військового протистояння, насамперед шляхом радикального скорочення ядерних арсеналів. У грудні 1987 р. був зроблений перший реальний крок до ядерного роззброєння в результаті підписання у Вашингтоні між США і СРСР Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Одночасно був досягнутий прогрес на шляху до 50%-му скорочення стратегічних озброєнь СРСР та США.

Сучасне конвенційне регулювання спрямоване на запобігання можливих наслідків для навколишнього середовища небезпечних видів господарської діяльності. З цією метою міжнародним співтовариством були підписані такі документи: Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані (1979), Віденська конвенція про охорону озонового шару (1985), Конвенція про допомогу в разі ядерної війни або радіаційної аварійної ситуації (1986), Конвенція про перевезення небезпечних вантажів (1989) та ін Міжнародним досягненням виняткової важливості визнається Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар (1987), відповідно до якого його сторони зобов'язалися до 2000 р. знизити на 50% викиди в атмосферу хлорфторсодержа-щих вуглеводнів, згубно діючих на захисну оболонку Землі.

Загальну зацікавленість представляє і збереження біологічного та ландшафтного різноманіття планети. З цією метою міжнародним співтовариством були підписані такі зобов'язання, як Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як середовища існування водоплавних птахів (1971), Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972), Конвенція про охорону мігруючих видів диких тварин (1979) і

352

ін Але одним з найбільш істотних досягнень міжнародного екологічного співробітництва є укладення в 1992 р. Конвенції про збереження біологічного різноманіття. З метою створення матеріальних стимулів збереження біорізноманіття конвенцією закріплено визнання біологічних ресурсів суверенної власністю держав, які мають ними. Крім того, країни, що володіють великою різноманітністю генофонду, згідно з конвенцією мають право стягувати плату за доступ до цього цінного ресурсу.

Прийняті міжнародні угоди принесли конкретні позитивні результати. Так, реалізація Конвенції про запобігання транскордонного забруднення атмосфери на великі відстані привела до значного зниження рівня забруднення повітря в Європі. Різко зменшилася кількість котрих вбивають в Африці слонів в результаті прийнятої в 1990 р. Конвенції про міжнародну торгівлю зникаючими видами дикої флори і фауни. Відповідно до угоди 1991 р. в Антарктиді заборонені розвідка і видобуток корисних копалин строком на 50 років. В цілому держави взяли понад 178 екологічних угод.

Інший ефективною формою міжнародної співпраці є створення і діяльність міжурядових спеціалізованих установ при Організації Об'єднаних Націй (ООН).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24.1. Формування системи міжнародного екологічного співробітництва "
 1. Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем
  екологічних
 2. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 3. ВИСНОВОК
    системи екологічної освіти та виховання населення, що підвищує рівень екологічної самосвідомості людей. Велику роль будуть відігравати громадські екологічні рухи. Зросте роль міжнародного співробітництва у справі охорони природи, так як біосфера - це спільний дім всього людства, і навести в ньому екологічний порядок можна тільки зусиллями всього світового
 4. 40. * Скласти тезу на запропоновану тему, обгрунтувати його (до 6-7 речень).
    Злочинність. Дружба. Чесність. Благородство. Людяність. Співчуття. Агресія. Справедливість. Носії зла. Відповідальність. Краса. Порядок. Виховання. Суперництво. Співпраця. Екологічна ситуація в місті Улан-Уде. Екологічна культура жителів Бурятії. Люди без певного місця проживання. Безпритульні діти. Мудрість. Фізичне здоров'я. Душевне здоров'я.
 5. Зростання міжнародного тероризму.
    формування геостратегії
 6. § 87. ЩО ТАКЕ СУСПІЛЬСТВО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
    формування нової людини - «Homo ecologicus» - з обмеженими потребами, підвищення ефективності міжнародного співробітництва та активізація громадських екологічних рухів. Рішення кожної з проблем - сходинка на шляху до суспільства сталого розвитку. Проблеми зниження рівня забруднення середовища і збереження біологічного різноманіття, вже були розглянуті. Розглянемо
 7. Контрольні питання
    системи державного екологічного управління в Російській Федерації? Список літератури Федеральний закон «Про охорону навколишнього середовища» від 10 січня 2002 р. № 7-ФЗ / / Відомості Верховної Ради України. 2002. № 2. Ст. 133. Федеральний закон «Про охорону атмосферного повітря» / / Відомості Верховної Ради України. 1999. № 18. Ст.
 8. Питання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
    системи. Класифікація екосистем за ступенем господарського впливу. 9. Принципи взаємодії суспільства і природи. 10. Основні концепції взаємодії суспільства і природи. 11. Сталий розвиток: основні ознаки, принципи стратегії. 12. Поняття про природних продуктивних силах. 13. Класифікація ПР: природна (генетична); екологічна (за ознаками вичерпності і
 9. М. Л. Аграновіч, А. В. Полєтаєв, А. В. Фатєєва. . Російське освіта в контексті міжнародних показників. - М.: Аспект Пресс,. - 76 с.,, 2004
    системи освіти з національними освітніми системами 30 країн - членів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і 18 країн, що розвиваються. У доповіді, на тлі загальних соціально-економічних і демографічних характеристик, розглянуті питання охоплення освітою, організації освітнього процесу, фінансування
 10. Джерела норм міжнародного права
    міжнародного права являють собою встановлені державами в процесі правотворчості форми втілення узгоджених рішень, форми існування міжнародно-правових норм. Стаття 38 Статуту Міжнародного суду містить перелік джерел міжнародного права, які він застосовує при вирішенні переданих йому суперечок. До таких джерел відносяться: міжнародні конвенціі1,
 11. КОНФЕРЕНЦІЇ І УГОДИ
    формування сталого розвитку суспільства і збереження природного середовища; - Програма дій ООН «Порядок денний на XXI століття» - як зробити розвиток стійким з соціальної, економічної та екологічної точок зору; охарактеризовані екологічні проблеми світу, можливості міжнародної співпраці на шляхах їх вирішення; - Заява « Про принципи щодо лісів »- про управління, захисту та
 12. § 96. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МОРАЛЬНОСТІ
    формування екологічного мислення та світогляду, що базуються на принципі індивідуальної екологічної відповідальності. Екологічна освіта має бути безперервним - починатися в дошкільних установах і в молодших класах школи і тривати в старших класах школи, у вузах і на спеціальних курсах перепідготовки фахівців. Велику роль в екологічному
 13. 16.8. Роль міжнародного співробітництва
    міжнародні програми очолює ЮНЕСКО (Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). ЮНЕСКО була створена в 1946 р. для координації діяльності урядів та наукових установ. У 1972 р. у м. Стокгольмі ЮНЕСКО організувала першу велику Міжнародну конференцію з питань
 14. 16.9. "Концепція переходу України до сталого розвитку"
    систем. Складнощі переходу РФ до сталого розвитку полягають в несприятливої економічної ситуації, яка поставила країну на грань екологічної кризи. Однак реалізацію Концепції полегшують: невисока щільність населення, низький рівень споживання, наявність на території РФ 8 млн. км2 природних ландшафтів, які практично не порушені людиною і тому відіграють важливу
 15. Співвідношення національного і міжнародного права
    систем. Норми міжнародного права раніше регулювали в основному тільки ті відносини, які лежали поза компетенцією того чи іншого національного права. Проте останнім часом процеси загальносвітової глобалізації призводять, по-перше, до все більшої уніфікації національних систем права (наприклад, шляхом розробки і прийняття модельних нормативних актів, шляхом реформи системи законодавства),
 16. 1.2. Програмна лекція 1.1 за модулем 1 "Вступ"
    система. Основні ознаки системи. 1.11. Визначення понять біоценоз, екосистема, геосистема. 1.11.1. Ступінь взаємозв'язку і принципові відмінності між ними. 1.11.2. Структура екосистеми. 1.11.3.Определеніе поняття "екологічна піраміда". Трофічні ланцюги. продуценти, консументи, редуценти. 1.11.4. Відмінність екосистем від технічних систем. 1.11.5. Ієрархія
 17. Зразкові питання для підготовки до іспиту.
    формування. 13. Роль природного відбору. Євгеніка як наука. 14. Роль мутаційних факторів у формуванні генофонду людини. 15. Фактори забезпечення тривалості життя людини. 16. Концепція "егоїстичного гена". Здатність до розмноження природних організмів. 17. Механізми прискорення еволюції. Партеногенез, гермафродитизм. 18. Теорія
 18. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
    міжнародних економічних відносин можна віднести світову (міжнародну) торгівлю, міжнародні кредитно-фінансові відносини, міжнародне виробниче співробітництво, міжнародні науково-технічні зв'язки і надання міжнародних послуг. Світова торгівля - найстаріша і традиційна форма зовнішніх економічних зв'язків. За темпами зростання світова торгівля випереджає і
 19. § 101. «Концепція переходу України до сталого розвитку»
    систем. Складнощі переходу РФ до сталого розвитку полягають в несприятливої економічної ситуації, яка поставила країну на грань екологічної кризи. Однак реалізацію Концепції полегшує наявність на території Росії 8 млн. кв. км. природних ландшафтів, які практично не порушені людиною і тому відіграють важливу стабілізуючу роль в біосфері.
 20. 15.2. Екологічна освіта
    система екологічної освіти визнана завданням державного значення, що вимагає негайного рішення. Ефективна система екологічної освіти повинна спирається на наступні принципи. Безперервність. Екологічна освіта починається в самому ранньому віці, проходить через середню загальноосвітню і спеціальну школу, вуз, курси підвищення кваліфікації. Воно
© 2014-2022  ibib.ltd.ua