Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Морандьер Л.Ж.. Цивільне право Франції / Пер. з фр. та вступна стаття Е. А. Флейшиц. Том 1. - М.: Изд-во іноземної чи.,. - 742 с., 1958 - перейти до змісту підручника

420. Докази, що підлягають поданням позивачем у випадках допустимості субсидіарних засобів доказування.

Позивач повинен представити докази двоякого роду фактів.

1. Він повинен довести наявність обставин, з яких випливає неможливість для нього отримати виписку з реєстрів. При цьому він може користуватися всіма засобами доказування, здатними привести до встановлення достовірності обставин, на які він послався.

2. ОН повинен тими ж способами довести достовірність юридичного факту, на який він послався: народження, смерті, укладення шлюбу, визнання позашлюбної дитини і т. п.

У цих цілях він приводить або показання свідків осіб, які твердять , що вони були присутні при відповідному факті, або домашні записи і папери, що свідчать про ці факти. Стаття 46 начебто обмежує посилання на названі письмові докази випадками, коли вони виходять від померлих батька і матері, однак таке її тлумачення було б противно дійсним намірам законодавця. Там, де допускаються показання свідків, допустима і посилання на інші докази: на домашні записи і папери, навіть на прості припущення. Законодавець лише тому спеціально назвав паперу і записи в даний момент вже покійних батьків, що це найбільш вагомі докази.

421. Сила судового рішення, що заміняє акт.

Визнавши обгрунтованість вимоги, суд не наказує відновлення втраченого або знищеного акту. Він виносить рішення, що встановлює факт, на який було зроблено посилання (шлюб, народження, смерть).

Разом з тим він наказує учинение відмітки про це

291

Акти громадянського стану

вирішенні в реєстрах та на полях акта, найбільш близького за змістом до відсутнього акту.

Це рішення, згідно із загальним принципом відносної сили судового рішення, діє тільки щодо осіб, на користь яких воно винесено виняток становить рішення про оголошення кого-небудь померлим (ст. 92 in fine).

§ 5. ВИПРАВЛЕННЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

422. Необхідність судового рішення для внесення виправлень до актів цивільного стану. Відхилення від цього правила. Помилки, пропуски, недозволені твердження, вкравши в акт цивільного стану, крім описок, не можуть бути усунені ні посадовою особою, що веде акти громадянського стану, ні навіть прокурором республіки, на якого покладена перевірка реєстрів. Для їх усунення потрібне судове рішення, що пропонує виробити виправлення (ст. 99, ч. 1).

Це традиційне правило, прийняте вже в нашому дореволюційному праві, пояснюється необхідністю не допускати зловмисних змін, які під виглядом виправлень могли б вноситися до актів цивільного стану при поблажливе ставлення до таких виправлень з боку мера або навіть осіб прокурорського нагляду.

Існує два відступи від цього правила. 1.

Перше відступ, що випливає із законів 30 вересня 1915 і 18 квітня 1918 року й декрету закону 18 листопада 1939, ставиться до свідчень про смерть, складеним військовими властями під час воєн 1914 і 1939 років.

Свідоцтва про смерть військовослужбовців, моряків державного флоту і вільно найманих службовців військових з'єднань, складені під час військових дій, можуть бути виправлені в адміністративному порядку, якщо ні факт смерті, ні тотожність особи померлого сумнівів не викликають. 2.

Стаття 75 (ч. 5) цивільного кодексу, змінена законом 9 серпня 1919, передбачає випадок, коли акти цивільного стану, представлені одним з майбутніх подружжя для скоєння шлюбу,

292 Загальні правила, що відносяться до громадянського стану

не збігаються одні з іншими в позначенні імені або написанні прізвища, і звільняє майбутнього чоловіка від звернення до суду для виправлення актів.

Посадова особа, провідне акти цивільного стану, пропонує майбутньому чоловікові, а також, якщо він неповнолітній, найближчим його висхідним родичам, присутнім при укладенні шлюбу, заявити, що розбіжність у документах є наслідком упущення чи помилки. Якщо висхідні родичі не мають намір бути присутніми при укладенні шлюбу, вони роблять відповідну заяву в документі, в якому висловлено встановленою формою їх згоду на укладення шлюбу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 420. Докази, що підлягають поданням позивачем у випадках допустимості субсидіарних засобів доказування. "
 1. Допустимість доказів
  Допустимість доказів пов'язана З їх процесуальною формою, тобто засобами доказування. Обставини справи, які відповідно до закону повинні бути підтверджені певними доказами, не можуть підтверджуватися в арбітражному суді іншими доказами (ст. 68 АПК). Таким чином, допустимість доказів - це встановлений законодавством вимога, що обмежує використання
 2. 2. Належність та допустимість доказів, подання та витребування доказів. Основаніяосвобожденія від доказування. Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами
  2. Належність та допустимість доказів, подання та витребування доказів. Основаніяосвобожденія від доказування. Звільнення від доказування обставин, визнаних
 3. Допустимість доказів.
  Допустимість доказів пов'язана з їх процесуальною формою, тобто засобами доказування. Допустимість доказів - це встановлений законодав ством вимога, що обмежує використання конкретних засобів доказування, або вимога, що наказує обов'язкове використання конкретних засобів доказування при встановленні певних фактичних обставин справи при здійсненні
 4. Представлення та витребування доказів.
  Докази подаються особами, що у справі. Копії документів, поданих до суду особою, бере участі у справі, надсилаються їм іншим особам, бере участі у справі, якщо у них ці документи відсутні. Арбітражний суд вправі запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати додаткові докази, необхідні для з'ясування обставин, що мають значення для правильного
 5. Представлення та витребування доказів
  Докази подаються особами, що у справі (ст. 66 АПК). Копії документів, поданих до суду особою, бере участі у справі, надсилаються їм іншим особам, бере участі у справі, якщо у них ці документи відсутні. Арбітражний суд вправі запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати додаткові докази, необхідні для з'ясування обставин, що мають значення для
 6. Тема 7. ДОКАЗИ
  Запитання Поняття і класифікація доказів. Предмет доводячи-ня. Належність, допустимість доказів, подання та витребування доказів. Підстави звільнення від доказування. Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами. Оцінка доказів, забезпечення доказів, судові доручення. Окремі види доказів. Література Амосов С. Тягар доказування в
 7. Относимость і допустимість - необхідні якісні характеристики судового докази.
  Относимость і допустимість - необхідні якісні характеристики судового
 8. Заперечення
  - пояснення відповідача, обгрунтовують неправомірність пред'явленого до нього позову, службовці захисту його інтересів. Возраженіямогут стосуватися: 1. правомірності виникнення процесу чи його продовження, тобто можуть бути спрямовані проти самого роз-гляду судом даної справи; 2. проти заявлених позивачем вимог по суті. Виходячи з цього, заперечення можна розділити на процесуальні і
 9. 2. ОТНОСИМОСТЬ та допустимих доказів, ПРЕДСТАВЛЕННЯ та витребування доказів. Підстави звільнення від доказування. Звільнення від доказування Обставини, визнані СТОРОНАМИ
  Після того як суд встановить коло шуканих фактів, він повинен визначити, які докази треба дослідити, щоб з'ясувати наявність або відсутність шуканих фактів. Для цього суд визначає, які з поданих сторонами доказів можуть бути допущені і які докази треба ще уявити. Вирішуючи ці питання, суд повинен керуватися правилами относимости і допусти-мости
 10. § 4. Відповідальність за невиконання зобов'язань
  Невиконання або неналежне виконання зобов'язання тягне за собою цивільно-правову відповідальність. Під цивільно-правовою відповідальністю слід розуміти лише такі санкції, які пов'язані з додатковими обтяженнями для правопорушника, тобто є для нього певним покаранням за скоєне правопорушення. До правопорушника застосовуються такі небажані наслідки,
 11. Доказ деяких законів логіки методом «від супротивного»
  Закон тотожності: Р з Р Доказ: І.РзР (Р з Р) (дод.) РЛР (ІЧК: 2) Р (КК: 3) Р (КК: 3) рзр (СА: 2,4,6) Закон суперечності: (Р ЛР) Доказ: 1. (РЛР) (РЛР) (дод.) РЛР (УО: 2) Р (КК: 3) Р (КК: 3) 6. (РЛР) (СА: 4,5) Закон виключеного третього: Р vP Доказ: PvP (PvP) (дод.) РЛР (ОД: 2) Р (КК: 3) Р (КК: 3) Р (УО: 5) PvP (СА: 2,4,6) Закон зняття подвійного заперечення: Доказ:
 12. Елементи позову
  Елементи позову - це його внутрішні структурні частини. Загальновизнано виділення двох елементів позову: предмета та основи позову. Під предметом позову розуміється певну вимогу позивача до відповідача, наприклад про визнання права власності, про відшкодування збитків, про захист ділової репутації, про визнання повністю недійсним правового акта державного органу і т. д. Предмет позову не Пред'явлення зустрічного позову.
 13. Зустрічний позов-це позов, пред'явлений відповідачем позивачу для спільного розгляду в основному процесі. Такий позов, відповідно до ст. 110 АПК, може б заявлений відповідачем після порушення справи позивачем і до винесення рішення (у стадії підготовки справи до судового розгляду, інших стадіях, - до видалення арбітражного суду для винесення рішення). Пред'явлення зустрічного позову проводиться за
  Встречный иск-это иск, предъявленный ответчиком истцу для совместного рассмотрения в основном процессе. Такой иск, в соответствии со ст. 110 АПК, может бы заявлен ответчиком после возбуждения дела истцом и до вынесения решения (в стадии подготовки дела к судебному разбирательству, других стадиях,- до удаления арбитражного суда для вынесения решения). Предъявление встречного иска производится по
© 2014-2022  ibib.ltd.ua