Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
П.С. Самигин. Історія - Вид. 7-е. - Ростов н / Д: «Фенікс». - 478, [1] с. - (Середня професійна освіта)., 2007 - перейти до змісту підручника

5.6.1 Громадянська війна: основні етапи, наслідки. Причини перемоги більшовиків

Основні етапи війни. Хронологічні рамки громадянської війни в її широкому розумінні охоплюють пе-

333

риод з осені 1917 року до жовтня 1922 року, тобто з перших спроб опору новій владі до завершення збройної боротьби на Далекому Сході.

Нині історики виділяють п'ять етапів у ході громадянської війни:

1. Жовтень 1917 - травень 1918 року. Вже на самому початку свого існування нова влада відновлює проти себе частину соціальних груп, шарів і партійних об'єднань ний. Зокрема, більшовики своїми указами забороняють діяльність усіх політичних партій, окрім лівих Есе рів і їх друковані видання. Декретом ВЦВК розпускається Установчі збори. У країні ліквідується місцеве самоврядування.

Більшовики ставлять у нестерпне становище всіх, хто належав до «імущим» класам або входив в інші партії, крім їх власної. Внаслідок націоналізації підприємств, ліквідації поміщицьких маєтків їх власники позбавляються елементарних засобів до існування. Частина офіцерства, «імущі класи» і інтелігенція, незадоволена введенням загальної трудової повинності сформували соціальну базу антибільшовицького руху на першому етапі громадянської війни.

На першому етапі робляться лише окремі спроби виступити проти нової влади: заколот Керенського-Краснова, створення Добровольчої армії на Дону, тради-ційних ^ терористичні акції есерівських груп. Положення більшовиків обтяжується настанням німецьких військ. Підписавши 3 березня 1918 Брестський мирний договір на надзвичайно важких умовах (втрата величезної території з населенням понад 50 млн осіб), влада отримала тимчасовий перепочинок.

2. Літо-осінь 1918 року. Стадія ескалації війни, свя занная з початком аграрної революції в селі.

Улітку 1918 року більшовики посилили хлібну монополію і ввели продовольчу диктатуру. Така аграрна по литика нової влади викликала невдоволення заможних селян і середняків. Тим самим більшовики створюють масову базу для контрреволюції. Підписання принизливого тельного договору з Німеччиною змусило частину офіцер ства, перш займали нейтральну позицію або со-

334

співпрацюють з більшовиками, виступити проти них.

Радянська влада опинилася у важкому становищі: що висадилися в Мурманську англійські, французькі та американські війська захоплюють весь Далекий Схід. Повстав розтягнутий від Волги до Уралу Чехословацький корпус, підтриманий есерами і білогвардійцями. Активізуються донські і кубанські козаки під проводом Краснова і Дутова і Добровольча армія Денікіна. Створюється ряд урядів (найбільш сильне в Самарі).

Більшовики починають формування регулярної Червоної Армії, створюють організаційну структуру репресивних органів (ВЧК, Ревтрибуналом) і розв'язують масовий терор в державному масштабі. До осені 1918 більшовикам вдається захопити ряд великих міст:. Самару, Симбірськ, Казань та ін.

3. Листопад 1918 - весна 1919 року. Етап протиборства регулярних червоних і білих армій. У збройній боротьбі з Радянською владою домінують «чисті білогвардійці» (кадрове офіцерство) і домагаються найбільших успіхів. Посилюється диференціація соціально-політичних сил табору контрреволюції. Частина революційної демокра тії переходить на бік Радянської влади. Це період запеклої «польовий» громадянської війни, ескалації червоного і білого терору. 4

Радянський уряд анулює Берестейський договір у зв'язку з революційними подіями в Німеччині, виводить німецькі війська з території України, Білорусії, Прибалтики.

На півдні країни зміцнюється влада генерала Денікіна, на північному заході - Юденича, на півночі - Міллера, в Сибіру до влади приходить адмірал Колчак. Східний фронт оголошується головним фронтом громадянської війни.

4. Весна 1919 - весна 1920 року. Етап військового пораже ня білих армій. Більшовики скорегували свою по літики по відношенню до середнього селянства, заявивши про «необхідність більш уважного ставлення до його нуж дам, усуненні свавілля з боку місцевої влади». Селянство, в загальній масі, схиляється на бік Рада ської влади.

Протягом цього року білогвардійці зробили три грандіозних, але погано скоординованих штурму проти більшовиків, які контролювали центр Росії. Через

335

того, що дві найбільші армії (генерала Денікіна й адмірала Колчака) виступили в різний час і намагалися кожен перший увійти до столиці, більшовики змогли організувати гідну відсіч противнику і перейти в контрнаступ. До кінця листопада 1919 Червоної Армії вдалося розгромити основні сили білогвардійців.

5. Період останніх спалахів громадянської війни. У листопаді 1920 року війська Південного фронту остаточно опановують Кримським півостровом. Усередині Росії посилюється вплив есерів і меншовиків, які очолювали антирадянські виступи селян. У відносинах нової влади з селянством позначається гостра криза, пов'язаний з невдоволенням середнього та заможного селянства політикою військового комунізму після розгрому основних сил білих армій.

Селяни своїм масовим опором політиці «воєнного комунізму» змушують більшовиків відступити, ввести нову економічну політику (НЕП). Лібералізація економіки сприяє поступовому загасання громадянської війни.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.6.1 Громадянська війна: основні етапи, наслідки. Причини перемоги більшовиків "
 1. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  громадянську війну більш тривалою і запеклою. Наступне питання - про підтримку більшовиків більшістю народу. Переважна його частина - а це дрібнобуржуазна маса класичної дрібнобуржуазної країни - не була з більшовиками ні навесні, ні влітку 1917 року. Більшість народу, підтримуючи тоді блок партій меншовиків та есерів і союз цього блоку з частиною російської буржуазії, було «центристським» і
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  громадянської війни. Далі це право в інтерпретації В. Леніна та його прихильників мало тимчасову, і в цьому сенсі дуже демагогічну забарвлення. Дійсно, відповідно до марксистсько-ленінської концепцією суспільного розвитку передбачалося, що з поступовим побудовою безкласового суспільства будуть відмирати і національні відмінності. Національна доктрина Леніна і його прихильників
 3. 4.Питання вивчення народних рухів
  громадянської війни початку XVII в. На його думку, загони як І. Пашкова, так і І. Болотникова мало відрізнялися один від одного за складом і характеризуються соціальної строкатістю. Він вважає, що сила руху І. Болотникова якраз і полягала в там, що вона об'єднала різні угруповання і верстви суспільства. Вивчаючи складні перипетії соціально-політичної боротьби в російській державі початку XVII в.,
 4. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Громадянської свободи, конституції, парламенті. Не відав, мабуть, російський венценосец, що ці проблеми він залишає вирішувати майбутню революції. У 1901-1904 рр.. в Росії виникла революційна ситуація, тобто надзвичайно гостра політична криза в загальнонаціональному масштабі, що торкнулася як експлуатованих, так і експлуататорів («низи» і «верхи»). У наявності було загострення вище звичайного потреби і
 5. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
  громадянської війни в Росії. Він, намагаючись применшити роль і значення потужного спонтанного соціального вибуху в поваленні самодержавства, вимовив таку інновацію: «Нам треба переглянути наші канонічні уявлення про те, що самодержавство було повалено збройним шляхом вже 27 лютого 1917. Це не день перемоги Лютневої революції. 26 лютого повстання в Петрограді пішло на спад, а Микола II
 6. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Громадянської війни незмінно розглядалася з позицій звитяжних переможців - «червоних» над «білими» та іноземними інтервентами. А в сталінський час вона була наповнена чималим числом міфів і легенд і одночасно умовчаннями про дійсні події, полководців і воєначальників. У військово-історичних дослідженнях, як правило, не використовувалися або зовсім мало використовувалися архівні
 7. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  цивільному та кримінальному праві, в останньому як «казус», тобто вона розглядала випадок як підстава для звільнення від юридичної відповідальності. Тепер же треба зробити ще один новий крок - перейти від вивчення випадку в галузевих науках до повномасштабного вивчення випадку як характеристики права в цілому (в тому сенсі, про який йшлося вище). Необхідно приділити увагу ролі малих
 8. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
  громадянської війни в Росії. Він, намагаючись применшити роль і значення потужного спонтанного соціального вибуху в поваленні самодержавства, вимовив таку інновацію: «Нам треба переглянути наші канонічні уявлення про те, що самодержавство було повалено збройним шляхом вже 27 лютого 1917. Це не день перемоги Лютневої революції. 26 лютого повстання в Петрограді пішло на спад, а Микола II
 9. 4.0ктябрь 1917 (питання методології)
  громадянську війну більш тривалою і запеклою. Наступне питання - про підтримку більшовиків більшістю народу. Переважна його частина - а це дрібнобуржуазна маса класичної дрібнобуржуазної країни - не була з більшовиками ні навесні, ні влітку 1917 року. Більшість народу, підтримуючи тоді блок партій меншовиків та есерів і союз цього блоку з частиною російської буржуазії, було «центристським» і
 10. Які причини і хто винуватці громадянської війни?
  Громадянську війну у відриві від попередніх їй революційних процесів. І, звичайно ж, революції завжди чреваті громадянськими війнами. Прав видний російський історик В.П. Дмитренко у своєму чіткому затвердження, що громадянська війна - це апофеоз революції, коли революційні процеси доведені до вищого соціального напруження. Коріння громадянської війни лежать глибоко: крайнє загострення соціально-
© 2014-2022  ibib.ltd.ua