Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

9. Заявлення і вирішення клопотань (ст. 129 КПК).


Клопотання - це звернення у письмовій чи в усній формі заінтересованого учасника досудового слідства до посадової особи, яка його веде, з метою домогтися виконання певних процесуальних дій на свою користь.
Учасники досудового слідства (підозрюваний, обвинувачений, його захисник, а також потерпілий і його представник, цивільний позивач, цивільний відповідач або їх представники) мають право заявити клопотання про виконання будь-яких слідчих дій.
Слідчий зобов'язаний:
- розглянути у строк не більше 3 діб і задовольнити їх, якщообставини, про встановлення яких заявлено клопотання, маютьзначення для справи;
- про результати розгляду клопотання повідомити особу, яка заявила клопотання (про повну або часткову відмову в клопотанні складають мотивовану постанову).
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 1:
Досудове слідство є другою обов'язковою стадією кримінального процесу у справах публічного та приватно-публічного обвинувачення.
Досудове слідство здійснюється у двох формах: 1) дізнання;2) власне досудове слідство.
У цій стадії остаточно кваліфікують злочин і визначають межісудового розгляду кримінальної справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "9. Заявлення і вирішення клопотань (ст. 129 КПК)."
 1. 19. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.
  Передумовами виникнення цивільних процесуальних правовідносин слід тині і п наявність віднонілної норми цивільного процесуального права та цивільну процесуальну иравосуб'єкт-ність, а підставою є псиний юридичний факт (конкретна дія або подія, з якою цивільний процесуальний закон пов'язує виникнення, зміну або припинення цивільних процесуальних правовідносин). Норми цивільного процесуального права
 2. 95. Порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції.
  Діяльність суду касаційної інстанції побудована на тих само засадах, шо й суду першої інстанції. Касаційне провадження базується на його основних принципах, однак реалізація деяких з них має свої особливості, шо обумовлені спеціальною метою цього провадження - розглянути постановлені судові рішення, які набрали законної сили, на предмет їх відповідності нормалі матеріального та процесуального
 3. 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРИНЦИПІВ
  Принцип змагальності. Принцип змагальності сторін - це правове положення, згідноз яким двом рівноправним сторонам (обвинувачення і захисту)забезпечується можливість брати активну участь у дослідженні обставин кримінальної справи перед незалежним арбітром - судом,який не може здійснювати інших функцій, окрім функції правосуддя. Стаття 7 Загальної декларації прав людини, ст. 14 Міжнародного пакту
 4. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
  заслуховування доповіді прокурора (ч. 2 ст. 240 КПК); заслуховування думок прокурора та інших учасників процесу(ч. 2 ст. 240 КПК); дії судді, пов'язані із вирішенням клопотань, заявлених учасниками розгляду (ч. 2 ст. 240 КПК); вручення копії обвинувального висновку і повістки про викликдо суду (ст. 254 КПК); забезпечення права на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи (ст. 255
 5. 2.4. Етапи стадії
  Етапи стадії попереднього розгляду справи суддею визначаються її функціями та завданнями. 1-й етап пов'язаний із реалізацією контрольної функції стадії. Зміст його становлять процесуальні дії, метою яких є з'ясування можливості призначення кримінальної справи до судового розгляду. Термін провадження таких процесуальних дій - не більше 10 діб, а у разі складності справи - не більше 30 діб з дня її
 6. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
  Для вирішення завдань стадії судового розгляду кримінальної справи законодавець передбачив специфічні процесуальні засоби Діяльності суду. Як і в стадії досудового слідства, стрижнем кри-мінально-процесуальної діяльності під час судового розгляду є доказування обставин злочину. З огляду на це переважна більшість процесуальних засобів - це засоби пізнавальної діяльності, а саме: - судові слідчі
 7. Закінчення судового слідства.
  Суд (судді), закінчуючи судове слідство, діють у такій послідовності: головуючий запитує в учасників судового розгляду, чи бажаютьвони доповнити судове слідство і чим саме; у разі заявлення клопотань суд (суддя) обговорює їх і вирішує,про що складає ухвалу (постанову); після виконання додаткових дій із вирішення клопотань головуючий оголошує судове слідство
 8. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  2.1. Завдання стадії Завдання апеляційного провадження визначаються контрольною (перевірною) функцією цієї стадії щодо рішень, ухвалених судами першої інстанції (місцевими судами). Такими завданнями є: виявлення помилок матеріального (кримінально-правового)і процесуального характеру, допущених місцевими судами в процесірозгляду і вирішення кримінальних справ; вжиття передбачених законом заходів
 9. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  Особливості провадження в справах неповнолітніх, що виявляються в центральній стадії кримінального процесу - судовому розгляді, полягають у такому. 1 Див.: Землянська В. Запровадження відновлюючих підходів: зміна погляду на кримінальне судочинство // Право України. - 2003. - № 10. - С. 155. 1. Справу, що надійшла до суду від прокурора з постановою про її закриття і застосування примусових заходів
 10. Тема 18. Постанови суду першої інстанції
  Вся діяльність судових органів проходить у певній процесуальній формі. Воля суду також виражається у певній формі, яка має назву «судові постанови». Постанови суду першої інстанції з приводу вирішення по суті справ позовного провадження, окремого провадження та тих, що виникають з адміністративно-правових відносин, називаються судовим рішенням. Рішення суду повинне бути законним і обґрунтованим.