Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → біохімія людини
««   ЗМІСТ   »»

БІОСИНТЕЗ (АНАБОЛІЗМ) РИБОНУКЛЕОТИДІВ

Рибонуклеотиди і дезоксірібо- нуклеотиди є мономерами ДНК, яка знаходиться в хромосомах і мітохондріях і відповідає за зберігання, передачу, трансформацію і реалізацію спадкової інформації.

Практично всі живі організми, за винятком деяких видів бактерій, мають здатність синтезувати потрібні їм нуклеїнові кислоти. Синтез нуклеїнових кислот в організмі визначається швидкістю синтезу пуринових і піримідинових нуклеотидів. Синтез нуклеотидів, в свою чергу, залежить від наявності всіх складових їх компонентів - рибози, фосфорної кислоти, підстав.

Джерелом рибози і дезоксирибози є продукти перетворення глюкози в пентозофосфатному циклі. Фосфорна кислота надходить в достатній кількості з їжею.

Синтез пуринових рибонуклеотидов аденозілмонофосфата АМР (аденилат) і гуанозілмонофосфата GMP (гуанілат) починається з рибоза-5-фосфату, на якому послідовно в кілька стадій будується пуриновое ядро.

Спочатку утворюється ацикличний попередник рибонуклеотиду, а з нього після замикання ланцюга - пуриновий рибонуклеотид.

На перших двох стадіях в рибоза-5-фосфат переноситься аминогруппа від глутаміну і виходить 5-фосфо-О-рібозіламін (рис. 9.22).

Наступні стадії починаються з приєднання гліцину до 5-фосфо-Е-рибо-зіламіну і закінчуються замиканням имидазольного кільця пуринового ядра і освітою инозиновой кислоти (рис. 9.23).

Перетворення 0-рибоза-5-фосфату в 5-фосфо-1) -рібозіламін

Мал. 9.22. Перетворення 0-рибоза-5-фосфату в 5-фосфо-1) -рібозіламін

Спочатку до вільної NH2-rpynne 5-фосфорібозіламін (реакція потребує доставці енергії через АТР) приєднується молекула гліцину з утворенням гліцінамідрібонуклеотіда. На наступній стадії ланцюг подовжується за рахунок приєднання формільной групи з МЛМ-метілтетрагідрофоліевой кислоти і освіти формілгліцінамідрібонуклеотіда. Потім до формільной групі останнього приєднується амидная група глутаміну і синтезується формілглі- цінамідінрібонуклеотід (реакція йде також зі споживанням енергії АТР).

На наступній стадії замикається пятичленное імідазольного кільце з утворенням 5-аміноімідазол-4-карбонової кислоти. Далі за участю аспарагінової кислоти і АТР в двухступенчатом процесі утворюються 5-аміноімідазол-4 карбоксамідрібонуклеотід і фумарова кислота.

При цих реакціях азот аспарагінової кислоти включається в 1-е положення майбутнього пуринового ядра. Останній вуглецевий атом кільця пурину приєднується до 5-NH-rpynne у вигляді формільного залишку (джерело - N-форміл- тетрагидрофолієвая кислота). Потім відбувається замикання другого кільця при відщепленні молекули води. На цьому закінчується освіту попередника пуринових нуклеотидів - инозин монофосфата IMP (инозиновой кислоти).

Перетворення 5-фосфо-0-рібозіламіна в инозиновой кислоту

Мал. 9.23. Перетворення 5-фосфо-0-рібозіламіна в инозиновой кислоту

Біосинтез пуринових рибонуклеотидов з инозиновой кислоти

Мал. 9.24. Біосинтез пуринових рибонуклеотидов з инозиновой кислоти

Для перетворення инозиновой кислоти в аденілові (АМР) необхідне введення ще однієї аміногрупи, донором якої також є аспарагінова кислота (рис. 9.24). Джерелом енергії служить GTP. Проміжний продукт реакції - аденілоянтарная кислота.

Біосинтез GMP починається з дегідрогеназну реакції IMP, в результаті якої виходить ксантіловая кислота. В її амінірованіе використовується тільки амідний атом глутаміну. Освіта GMP каталізує IMP-дегидрогеназа і GMP-синтетаза. Освіта АМР каталізується послідовним дією аденілсукцінатсінтетази і аденілсукцінатліази.

Перетворення АМР і GMP в нуклеозідді- і нуклеозидтрифосфат протікає в дві стадії за участю нуклеозідмонофосфаткінази і нуклеозіддіфосфаткі- називаються:

Потрібно зауважити, що в клітинах існує досить тонкий механізм регуляції синтезу пуринових нуклеотидів. Їх синтез гальмується кінцевими продуктами за принципом зворотного зв'язку, т. Е. Пригніченням першої стадії перенесення аміногрупи глутаміну на PRPP. Інша особливість механізму регуляції полягає в тому, що надлишок GMP гальмує тільки свій синтез, не впливаючи на синтез АМР, і навпаки.

 1. Будова органів дихання, повітроносні шляхи - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Система зовнішнього дихання людини утворена органами і тканинами, що забезпечують процес легеневої вентиляції, і складається з повітроносних шляхів, легенів, частини кістково-м'язової системи, що бере участь в організації дихальних рухів, - грудної клітки і діафрагми (рис. 10.1). До повітроносних
 2. Будова м'язи - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Структурною одиницею скелетного м'яза є поперечно-смугасте м'язове волокно - скорочувальної багатоядерне освіту, оточене мембраною - сарколеммой (Від лат. sarcos - м'ясо) (рис. 7.27, 7.28). Кінці волокон закруглені і переходять в сухожилля. Діаметр волокна коливається від 12 до 70 мкм, а довжина
 3. Будова хромосом. Каріотип - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Морфологію хромосом зазвичай описують на стадії метафази або анафази, коли вони краще видно в клітці. Для деяких рослин морфологію хромосом можна описати в профазі мітозу або мейозу. Залежно від розташування центромери розрізняють: а) акроцентрічні, або палочкообразниє, хромосоми, у яких центромера
 4. Бронхіт хронічний - сестринський догляд в фізіотерапевтичної практиці
  Фізичні методи при хронічному бронхіті застосовують для лікування загострень захворювання та їх профілактики. Фізіопрофілактики проводиться з метою підвищення загальної резистентності організму, нормалізації нейрогуморальних систем регуляції, імунітету та компенсаторно-пристосувальних процесів
 5. Близнюковий метод - біологія. Частина 1
  Цей метод полягає у вивченні закономірностей успадкування ознак в парах одно- і двуяйцевих близнюків. Він запропонований в 1875 р Гальтон спочатку для оцінки ролі спадковості і середовища в розвитку психічних властивостей людини. В даний час цей метод широко застосовують у вивченні спадковості
 6. Біосинтез триацилгліцеролів., біосинтез гліцерофосфоліпідів - біохімія частина 2.
  Біосинтез з фосфатидного кислоти триацилгліцеролів завершується дефосфорілірованіем і подальшої есте- ріфікаціей утворює 1,2-діацілгліцерола третьої молекулою КоА-про- похідних жирної кислоти по наведеній нижче схемі: Синтез триацилгліцеролів відбувається переважно в печінці і жировій тканині
 7. Біосинтез незамінних амінокислот - біохімія частина 2.
  Як зазначалося раніше, незамінні амінокислоти не синтезуються в організмі людини і тварин, їх необхідно включати до складу їжі для забезпечення оптимального росту і для підтримки азотистого балансу. Для людини є незамінними наступні амінокислоти: лейцин, ізолейцин, валін, лізин, метіонін,
 8. Біосинтез дезоксирибонуклеотидів - біохімія людини
  Будівельні блоки ДНК, т. Е. Дезоксі- рибонуклеотиди, утворюються з рибонуклеотидов в реакції відновлення ри- бонуклеотіда до відповідного дезоксіпроізводного. Всі чотири рібонуклеозіддіфосфата відновлюються в дезоксірібонукле- озіддіфосфати dADP, dGDP, dCDP. dUDP за участю складної ферментної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua