Головна
ГоловнаCоціологіяЕтносоціологія → 
« Попередня Наступна »
Губогло М.Н.. Ідентифікація ідентичності: Етносоціологічні нариси / М.Н. Губогло; Ін-т етнології та антропології ім. М.М. Миклухо-Маклая. - М.: Наука,. - 764 с., 2003 - перейти до змісту підручника

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ФАКТОР

, Важливу роль в утвердженні регіональної ідентичності у населення Придністров'я, безперечно, грає етнодемографічний фактор і в першу чергу - відносна равновелікость трьох етнічних групп37. Згідно з даними останнього радянського перепису населення 1989 р., переважна більшість населення Придністров'я (93.6%) складалося з 39.9% молдаван, 25.4 - росіян і 28.3% українців.
424

Національність

За даними перепису населення, рік

1926

1969

1991

1994

Молдавани

31.1

39.9

38.4

33.5

Російські

8.5

25.4

26.7

28.9

Українці

48.5

28.3

26.4

28.9

Інші

12.9

6.4

6.5

8.7


Жодна з національностей не мала демографічних підстав вважатися абсолютним чисельною більшістю.
Пострадянська історія та етнодемографічної процеси внесли деякі зміни і міжетнічний трикутник став "більш" рівнобедреним, ніж за два роки до розвалу СРСР. Мабуть, позначилися наслідки збройного конфлікту, міграційний обмін населенням між правим і лівим берегом Дністра, а також зміни в адміністративній конфігурації районів, у тому числі перехід кількох сіл Правобережжя до складу РМ, а м. Бендери, навпаки, - до складу ПМР. У підсумку, як показали спеціальні розрахунки, кожна з трьох національностей склала приблизно оцну третина населення регіону (табл. 160).
Рівнобедрений трикутник національностей Придністров'я, що демонструє паритетність в демографічному плані, не є першопричиною складання регіональної ідентичності придністровців. Його роль полягає лише в тому, що він служить таким фоном і базою глибинних взаємодій між етнічними групами, які в кінцевому підсумку формують лояльність і толерантність представників різних національностей один до одного. Більш тонким і надійним показником міжнаціональної лояльності служить міжнаціональна брачность. Ще за часів Радянського Союзу Молдавія, а тим більше Придністровський регіон, славилися найвищими показниками національно-змішаних браков38. Ця традиція зберегла свою привабливість і в пострадянський період.
Половина російських і українських сімей і чверть молдавських, як показало опитування 1998 складалася з осіб різної національності (табл. 161).
Добре вкорінене почуття регіональної ідентичності частіше зустрічається у респондентів, батьки яких складалися або складаються в національносмешанном шлюбі, ніж у тих, хто пов'язаний походженням з однонаціональної батьківської пари. Зазначена тенденція характерна в цілому для всього населення ПМР, про що свідчить відповідний показник (. 162).
Питома вага регіоналісти в сім'ях з національно-різнорідними батьками майже в півтора рази вище, ніж у сім'ях, де батьківські пари належать одній і тієї ж національності, в тому числі серед росіян в
 1. рази, а серед молдаван і українців - у 1.2 рази (див. табл. 162). Отже, формування самосвідомості підростаючих поколінь, складання "інвентаризаційного списку" ідентичностей у національно-змішаних

Національність

Національність дружини (чоловіка)

Молдавани

Російські

Українці

Інші

Чи не збігаються

Молдавани

52.1

12.8

12.0

1.7

26.5

Російські

18.4


31.6

28.1

28.1

Українці

12.2

29.6

29.6

7.1

48.9

Інші

19.G

14.3

52.4


85.7

Всього

28.0

23.7

24.6

4.0

1


162
Національність батьків і регіональна ідентичність в Придністров'ї (за підсумками етносоціологіческіх опитування 1998 р.), у%

Національність батьківської пари

З населенням якого з сусідніх держав є найбільша схожість у населення Придністров'я

Населення
унікально

Молдови

Росії

Україна

Всього

однонаціональними

37.7

19.8

15.6

6.6

Національно-змішана

52.9

7.2

15.2

11.6

Молдавани

однонаціональними

31.3

37.3

12.0


Національно-змішана

37.1

14.3

25.7

14.3

Російські

однонаціональними

37.5

12.5

29.2

4.2

Національно-змішана

61.9

2.4

11.9

14.3

Українці

однонаціональними

41.8

6.0

13.4

14.9

Національно-змішана

52.1

8.3

14.6

10.4


сім'ях відчувають великі навантаження, ніж у національно однорідних сім'ях. Регіональна ідентичність стає в першому випадку не менш конкурентноздатною, ніж етнічна, конфесійна, або яка-небудь інша, крім сімейної.
У Придністров'ї з його історично обширним і глибоким досвідом спільного проживання осіб різної етнічної приналежності "батьківський" фактор, тобто національна приналежність батька і матері, діє як у синхронному, так і в діахронному плані.
Принаймні, у кожній з трьох виділених груп населення - молоді (18-30 років), середнього - (31-50 років) та похилого віку (51 і старше) - частки осіб з переконаним самовідчуттям регіональної ідентичності виявилися приблизно рівними. Це свідчить, що, принаймні протягом XX в., В житті трьох поколінь національно-змішані батьківські пари краще, ніж національно-однорідні "працювали" на відтворення, тобто були в числі факторів, що сприяють формуванню регіональної ідентичності, не загрожуючи при цьому складанню і прояву ідентичності етнічної.
Вплив національно-змішаних шлюбів на формування регіональної ідентичності позначається не тільки в ретроспективному, а й у перспективному плані. Підставою для такого висновку слугує той красномовний факт, що і в даний час, в тому числі в ході що проводилося в Придністров'ї дослідження, два типи сімей - національно-однорідний і національно-змішаний - задавали різні вектори для розвитку регіональної ідентичності. Національно-змішані сім'ї служили живильним середовищем для формування і розширеного відтворення регіональної ідентичності.
Так, наприклад, в сім'ях, де подружжя були різної національності, питома вага регіоналісти був в 1.7 рази більше, ніж у однонаціональних сім'ях. При цьому найбільш сильний вплив національно-змішана середу чинила на формування регіональної ідентичності молдаван, менш помітне - українців і росіян. У національно-змішаних сім'ях в порівнянні з однонаціональними шлюбами переважали особи, що визнали унікальність населення Придністров'я, причому серед молдаван в 2.4 рази, серед українців і росіян - в 1.5 і в 1.2 рази (табл. 163).
163
Регіональна ідентичність в однонаціональних і національно-змішаних шлюбах у Придністров'ї (за підсумками етносоціологіческіх опитування 1998 р.), в 'Ус

Національний склад

З населенням якого з сусідніх держав є найбільша схожість у населення Придністров'я

подружньої пари

Населення
унікально

Молдови

Росії

Україна

Всього

однонаціональними

31.7

23.8

19.8

5.6

Національно-змішана

54.2

9.7

11.0

11.6

Молдавани

однонаціональними

24.6

42.6

13.1


Національно-змішана

58.1

16.1

9.7

3.2

Російські

однонаціональними

44.4

5.6

33.3

2.8

Національно-змішана

51.7

8.6

155

10.3

Українці

однонаціональними

31.0

6.9

17.2

20.7

Національно-змішана

47.9

8.3

10.4

20.8


Ставлення до національно-змішаних шлюбів

Національність

Позитивне

1
Обмежувальне

Негативне

Національність у шлюбі не має значення

Припускають при деяких обмеженнях

Вважають небажаним

Придністров'ї

Молдова

Придністров'ї

Молдова

Придністров'ї

Молдова

Ставлення до шлюбу сина з людиною іншої національності

Молдавани

65.0

37.6

28.2

44.9

2.6

9.8

Російські

67.5

43.4

30.7

34.2

0.9

9.2

Українці

72.4

52.4

22.4

34.2

2.0

1.2

Румуни


13.6


54.5


25.0

Інші

71.4

52.6

23.8

39.5


2.6

Всього

68.3

39.4

27.1

42.6

1.7

9.2

Ставлення до шлюбу дочки з людиною іншої національності

Молдавани

63.2

36.8

30.7

46.1

2.6

9.3

Російські

69.3

46.1

28.1

30.3

1.8

10.5,

Українці

71.4

53.7

24.5

35.3

1.0


Румуни


15.9


56.8


20.5

Інші

71.4

44.7

23.8

42.1


5.3

Всього

68.0

39.1

27.7

43.4

1.7

8.8


Формування національно-змішаних подружніх пар, як генераторів регіональної ідентичності, залежить не тільки від чисельного і процентного співвідношення спільно розселених етнічних груп, не тільки від статистично розрахункової теоретичної ймовірності кількості таких шлюбів, але і від загального клімату міжнаціональних відносин, від ступеня лояльності та толерантності представників різних національностей один до другу39. За час, що минув після розвалу СРСР, в менталітеті населення Лівобережжя та Правобережжя відбулися істотні зміни. Найбільш яскравий прояв ці зміни знайшли в переструктуруванні верств населення з трьома різними установками на укладення національно-змішаних шлюбів. У той час, як в Лівобережжі, як у колишні радянські часи, позитивне ставлення до укладення шлюбу сина чи дочки з людиною іншої національності залишилося позитивним для основної частини населення (68.3 і 68.9%), на правому березі цей показник знизився майже в два рази і склав відповідно для сина та доньки - 39.4 і 39.1%.
Одночасно серед правобережного населення різко зросло негативне ставлення до національно-змішаних шлюбів, у тому числі в 5.4 рази по відношенню до можливості одружити свого сина, і в 5.2 рази до заміжжя дочки (табл. 164).
Одним з результатів підвищення планки етнічної ідентичностіПоряд з національно-змішаними шлюбами, службовцями важливим і відносно надійним показником атмосфери міжнаціональної лояльності та інтенсивності міжетнічних контактів, у формуванні регіональної ідентичності у придністровців помітну роль грають урбанізаційних-ні процеси, що розуміються у вузькому сенсі як абсолютний і відносний зростання чисельності міського населення, в в широкому сенсі - як привнесення міських стандартів життя в сільську місцевість.
Серед усього населення Придністров'я, в тому числі кожної національності окремо, городяни частіше, ніж селяни, переживали почуття унікальності населення Придністров'я і несхожості його з населенням сусідніх держав. При цьому, виявилося, що вплив двох урбанізаційних-них факторів з біографії опитуваних - місця, де народилися, і місця, де проживають в момент опитування, - діяли більш-менш в однаковому напрямку і були в ряду факторів, що забезпечують складання почуття регіоналізму (табл . 165).
 Ефект міста як чинника формування регіональної ідентичності посилювався в поєднанні з фактором часу. Так, наприклад, серед молдаван, що народилися в місті, питома вага прихильників регіональної ідентичності був в 1.8 раз, а серед росіян в 1.6 - більше, ніж серед молдаван і росіян, які народилися в сільській місцевості. Серед молдаван і росіян, які проживають в місті на момент опитування, аналогічний показник становив 1.2 (див. табл. 165).
 Придністровське село, особливо з молдавським населенням, помітно більше, ніж місто, генерував етнічну ідентичність. Так, наприклад, серед молдаван, народжених у сільській місцевості або проживають у ній, питома вага "націоналістів", для яких схожість населення Лівобережжя з населенням Правобережжя виявилася більш очевидною, ніж унікальність (несхожість), був в 2 і в 1.8 рази більше, ніж серед тих, хто народився або проживав у місті (див. табл. 165).
 На відміну від молдавського населення привабливою силою породження (зародження і формування) етнічності та функціонування етнічної ідентичності на Придністровської землі для росіян і українців відповідно були Росія і Україна. "Придністров'я ніколи не було румунської землею і ніколи нею не буде", - було записано в резолюції мітингу дружин-"щин, відбувся 1 вересня 1991 р. в м. Тирасполі. "Ми сподіваємося, - йшлося далі в цьому ж документі, - що великі народи Росії та України захистять братів і сестер незалежного Придністров'я від нового кровопролиття, не дадуть відторгнути наші землі від матері-прародительки" 40.
 При цьому росіяни, що народилися в сільській місцевості, вбачали велику схожість населення Придністров'я з населенням Росії, ніж росіяни, що народилися в місті. Водночас різниця між нинішніми городянами і селянами російської національності в їх розумінні цієї схожості була в цілому не велика (див. табл. 165).
 •  
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ДЕМОГРАФІЧНИЙ ФАКТОР"
 1. § 5. Сімейний календар
    демографічних подій за календарем не був випадковим, хаотичним, він підпорядковувався досить суворим закономірностям. Ці події об'єднувалися в річні цикли (круги) - матримоніальний, дітородний і летальний,-що знаходилися в цепочной взаємозв'язку. Структура циклів пояснюється з позицій багатофакторного підходу. Провідну роль грали природні (сезонні і кліматично), господарські та релігійні
 2. 1.3. Демографічні характеристики і ринок праці (Табл. 3-4)
    демографічної структури населення. Чим вище частка населення в «навчальних» віках (тобто, умовно, у віці 5-29 років), тим більше повинні бути витрати на освіту при рівних показниках охоплення освітою, і тим менше доводиться коштів на одного учня. Частка населення в «навчальному» віці (5-29 років) назад пов'язана з показником середньої тривалості життя - інтегральної
 3. А. Г. Вишневський. Брачность, народжуваність, смертність в Росії і в СРСР. СБ статей. Під. ред. А. Г. Вишневського. М., «Статистика»., 1977

 4. У1.1. Основні поняття демографії
    демографічних процесів із середовищем проживання людей. У даному розділі ми будемо використовувати такі загальноприйняті поняття: «Середній коефіцієнт народжуваності» (СКР) - середнє число дітей, яке народжує жінка протягом життя. «Загальний коефіцієнт народжуваності» (ОКР) - середнє число народжених за рік дітей на 1 ТОВ чоловік населення. «Загальний коефіцієнт смертності» (ГКС) - середнє число
 5. Проблема демографічного оптимуму.
    демографічний - найбільш раціональний з погляду обраного критерію тип відтворення населення. Проблема демографічного оптимуму була поставлена Платоном і Аристотелем у розрахунках чисельності населення ідеальної держави. Потім ця проблема вивчалася Стокгольмської економічною школою (К. Вікселль, Г. Мюрдаль). В основі проблеми оптимуму лежить таке явище як тиск життя
 6. 2. Демографічні показники
    демографічної структури населення. Чим вище частка населення в «навчальних» віках (тобто, умовно, у віці 5-29 років), тим більше повинні бути витрати на освіту при рівних показниках охоплення освітою, і тим менше доводиться коштів на одного учня. Частка населення в «шкільному» віці (5-19 років) назад пов'язана з показником середньої тривалості життя - інтегральної
 7. ПИТАННЯ З ЕКОЛОГІЇ
    демографічні та етологічні. Криві зростання. Виживаність. г - і до - стратегії популяції. 18. Негативні міжвидові фактори: паразитизм; жертва - хижак; конкуренція, Аменсалізм, алелопатія. 19. Позитивні міжвидові фактори: симбіоз, мутуалізм, комменсализм. 20. Поняття популяції, структура, динаміка і гомеостаз популяцій. Принципи дії біотоп-біоценоз. 21. Біосфера, її
 8. 16.1. Регулювання росту народонаселення
    демографічного процесу є синтетичний коефіцієнт народжуваності (СКР), тобто число народжень дітей, що припадають на одну жінку. Сьогодні цей коефіцієнт у світі дорівнює 3,6, у розвинених країнах - близько 2 (це ж значення він має в РБ), в африканських (Руанда, Замбія) - перевищує 8. З величиною СКР пов'язані тривалість життя і дитяча смертність. У країнах з високим СКР
 9. Параметри відтворення населення.
    демографічних "витрат" і "результатів": кількість дівчаток, яке в середньому потрібно народити одній жінці, щоб забезпечити просту заміну материнського покоління (ціна простого відтворення). Ця економічність тим вище, чим ближче ціна простого відтворення до одиниці. У Франції в 1796-1800 рр.. ціна дорівнює 1,83, у Швеції в 1796-1802 рр.. дорівнює 1,77. В даний час ціна простого відтворення
 10. М. Л. Аграновіч, А. В. Полєтаєв, А. В. Фатєєва. . Російське освіта в контексті міжнародних показників. - М.: Аспект Пресс,. - 76 с.,, 2004
    демографічних характеристик, розглянуті питання охоплення освітою, організації освітнього процесу, фінансування
 11. Соціально-педагогічна реальність
    демографічні, національно-етнічні та інші особливості; взаємовідносини різних соціальних груп; народні звичаї, традиції та ін; правова культура населення; діяльність та особливості офіційних і неофіційних спільнот; стиль і методи управління в установах та організаціях; діяльність засобів масової інформації, культури і мистецтва; сім'я і побут та ін У цьому зв'язку можна говорити
 12. А.В. Полєтаєв, к.е.н. М.Л.Аграновіч, Л.Н.Жарова .. РОСІЙСЬКЕ ОСВІТА В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ПОКАЗНИКІВ - порівняльний доповідь, 2002
    демографічних характеристик, в доповіді розглянуті питання охоплення освітою, організації освітнього процесу, фінансування освіти. Доповідь включає докладні аналітичні
 13. 2. Біосоціальні компоненти соціальної структури суспільства (етнічна і демографічна структури).
    демографічна структура суспільства. В якості генеральної спільності демографічної структури суспільства виступає народонаселення - безперервно відтворююча себе сукупність людей. У цьому сенсі говорять про народонаселення всієї Землі, окремої країни, регіону. Народонаселення нерозривно пов'язане з багатьма компонентами єдиного соціального організму, насамперед з економікою. На економіку впливають
 14. 11.1. Урбанізація
    демографічними чорними дірками ". Однак цей фактор важливий для країн третього світу, де триває бурхливе зростання народонаселення. У РФ і РБ молоді сім'ї у містах - несприятливий фактор, одна з причин зниження чисельності населення. Тест для самоконтролю до розділу 11.1 1. До 2000 р. міське населення планети склало: А) 40%; Б) 50%; В) 53%; Г) 58%. 2. У РБ
 15. 3.14.3. Демографічний детермінізм (Л. Гумплович, А. Кост, Е. Дюркгейм, Д.І. Менделєєв, А.А. Богданов, Р. Карнейро, о. Дуглас, Дж. Матрац, Дж. Саймон, Л. Шевальє, Н.І . Моїсеєв та ін.)
    демографічний детермінізм. До демографічному чиннику звертався, наприклад, Л. Гумплович. У плодючості людей він бачив причину грабіжницьких набігів, війн, скорення одних народів іншими, а тим самим і виникнення суспільних класів і держави. З розквітом суспільства і збільшенням добробуту його членів починається «турбота про досягнення майбутнього добробуту потомства шляхом обмеження
 16. НАРОДЖУВАНІСТЬ
    демографічних процесів, то вони могли бути пов'язані тільки - з деяким поліпшенням - втім, дуже незначним - умов життя місцевого населення, його стану здоров'я, а тому могли швидше вести до підвищення, ніж до зниження рівня народжуваності. Підводячи підсумки викладеного, можна стверджувати, що відтворенню населення Середньої Азії в другій половині XIX в. були притаманні всі
 17. ПЕРЕДМОВА
    демографічної проблематики - закономірне відображення глибоких історичних змін у відтворенні населення, місця, яке зайняли в житті сучасного суспільства проблеми народонаселення, що деколи досягають великої гостроти, практичної важливості демографічних досліджень. Стара «класична» демографія, яка обмежувала свої завдання в основному виміром окремих демографічних
 18. 3.5.2 Аналіз конкурентів
    демографічні конкурентів, тиск, переваг, зміни, зростання незадоволений-несприятливі незадоволеності інфляції, ність клієнтів демографічні ь клієнтів зниження загального якістю зміни, якістю рівня продукції, зниження загального продукції, купівельної и зниження загального рівня незадоволеності здібності, із про рівня поку пательня ь клієнтів несприятлива
© 2014-2022  ibib.ltd.ua