Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова експертиза → 
« Попередня Наступна »
Каткова Т. В. Кожевников Г. К.. Судові експертизи. СБ питань. / Ін-т внутрішніх справ. - Харків: «Оригінал», ІМП «Рубікон». - 144 с. - (Б-ка слідчого). , 1994 - перейти до змісту підручника

Експертиза при встановленні здатності сприймати обставини і давати про них правильні показання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

1. Враховуючи індивідуальні та вікові особливості випробуваного й конкретні умови, в яких відбувалася подія (ука-

79

зать, яке), чи міг випробуваний правильно сприймати важливі для справи обставини (вказати, які)?

2. Враховуючи психічний стан випробуваного-

го в момент сприйняття, чи міг він правильно сприймати важливі для справи обставини (вказати, які)?

3. Чи володіє випробуваний абсолютної чувст-

вительностью зорового, слухового (або іншого) аналізатора, достатньої для сприйняття подразника (вказати, якого)?

4. Чи є у випробуваного ознаки підви-

шенной сугестивності?

5. Чи є у випробуваного ознаки підви-

шенной схильності до фантазування?

6. Є у випробуваного ознаки ейдетіче-

ської пам'яті?

Експертиза при встановленні здатності згвалтованих правильно розуміти що здійснюються з ними дії і чинити опір винним

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

1. Чи є у випробуваної індивідуально-психологічні особливості, які могли істотно вплинути на її поведінку в досліджуваній ситуації?

2. Враховуючи індивідуально-психологічні особливості випробуваної і зміст досліджуваної ситуації, могла випробувана розуміти характер і значення скоєних з нею дій?

3. Враховуючи індивідуально-психологічні особливості випробуваної і зміст ис-

следуемой ситуації, могла випробувана чинити опір?

Експертиза при встановленні здатності неповнолітніх обвинувачених усвідомлювати свої дії та керувати ними

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

1. Яка загальна психологічна характеристи-

ка особистості випробуваного (темперамент, характер, схильності, потреби і т. д.)?

2. Які властивості психіки особистості носять яскраво виражений характер і можуть чинити істотний вплив на її поведінку (запальність, замкненість, крайня обережність тощо)?

3.

Які домінуючі мотиви поведінки даної особи?

4. Який вид пам'яті у даної особи є переважаючим і якого роду асоціативні зв'язки найбільш надійно викликають у нього відтворення раніше сприйнятого?

5. Чи могло дану особу, виходячи з його інді-

відуально-психологічних особливостей, сприйняти певний звук, світло, запах, колір, швидкість руху об'єкту і т. д.?

6. Чи є цього особи вікові та індивідуальні особливості, здатні вплинути на об'єктивність його показань? Обов'язковою умовою повноти і високої якості психологічного дослідження є з'ясування питань, що відносяться до стану психіки особистості в момент сприйняття або дії. Вони можуть бути сформульовані наступним чином.

1. Як могло вплинути психічний стан суб'єкта в момент сприйняття події на правиль-

81

ність сприйняття, запам'ятовування, відтворення фактів, що мають значення для справи?

2. Чи могло особа, перебуваючи в певному психічному стані, передбачати наслідки своїх дій?

У розвитку інтелекту в окремих осіб можуть спостерігатися деякі (часом значні) відхилення, не пов'язані з душевними захворюваннями, що може робити істотний вплив на характер поведінки цих осіб у певних ситуаціях і, безумовно, на ступінь їх суспільної небезпеки і відповідальності.

На дозвіл експертизи в цих випадках можуть бути поставлені такі питання:

1. Чи є цього особи ознаки не пов'язаної з душевним захворюванням розумової відсталості і в чому вони виражаються; яка ступінь і форма відсталості?

2. Чи здатний обвинувачений, якщо врахувати рівень і особливості його розумового розвитку, правильно усвідомлювати значення своїх дій та їх наслідки?

3. Якою мірою обвинувачений, з урахуванням особливостей її психічного розвитку, міг керувати своїми діями?

Можуть бути поставлені й інші питання, повний перелік яких дати неможливо, оскільки не можна передбачити, які психологічні особливості обвинувачених можуть представляти інтерес для слідчого.

Експертиза при встановленні у обвинуваченого в момент події стану, здатного впливати на його свідомість і діяльність

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

1. Чи знаходився випробуваний в момент вдосконалення-

82

шення злочину в стані фізіологічного афекту?

2. Чи знаходився випробуваний в момент скоєння злочину в емоційному стані (стрес, фрустрація, розгубленість та ін.), яке могло істотно вплинути на його свідомість і діяльність?

Експертиза при встановленні психічних особливостей, що виключають нормальне виконання професійних функцій

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

1. Чи знаходився випробуваний в момент інкрі-

мініруемих йому діянь у психічному стані, яке могло зробити істотний вплив на якість виконання професійних функцій?

2. Чи міг випробуваний, враховуючи його індивідуально-психологічні особливості, правильно оцінити ситуацію (або її окремі компоненти), прийняти правильне рішення і реалізувати його?

3. Чи відповідає психологічний рівень сформованості у випробуваного професійних навичок вимогам конкретної ситуації?

Експертиза при встановленні стану, що привертають до самогубства

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

1. Знаходилася дана особа в період, що передував смерті, у психічному со-

83

стоянні, що призводять до самогубства?

2. Якщо так, то чим це стан могло бути викликано?

Експертиза при встановленні у обвинуваченого особливостей, які могли сприяти протиправним діям

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

1, Які основні психологічні особливо-

сти випробуваного?

2. Чи є у випробуваного індивідуально-

психологічні особливості (інтелектуальні, характерологічні, емоційно-вольові, мотиваційні та ін.), які могли істотно вплинути на його поведінку в досліджуваній ситуації?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Експертиза при встановленні здатності сприймати обставини і давати про них правильні свідчення "
 1. 10. УЧАСТЬ ОСІБ, сприяння правосуддю
  експертизи доручається установі, суб'єктом, безпосередньо її проводять і несучим за це відповідальність, є компетентний працівник даної установи. Для отримання інформації про іноземному праві, арбітражний суд може залучити експертів (фахівців-практиків, науковців). Залучення їх в процес можна здійснювати в порядку, передбаченому для призначення експерта. Хоча доцільніше
 2. Поняття вікової неосудності.
  Експертизи робить висновок про наявність відставання більш обгрунтованим і переконливим. Наявність психічного розладу неповнолітнього і пов'язаного з ним відставання в психічному розвитку виключає застосування ст. 20.3 КК РФ. У такому випадку мова може йти не про віковий, а про загальну неосудності, пов'язаної з психічним розладом, установлюваної щодо неповнолітніх, так само як і
 3. § 2. Вік як ознака суб'єкта злочину
  експертиза. У цьому випадку днем народження суб'єкта слід вважати останній день того року, який названий експертами, а при визначенні мінімального і максимального кількості років суду слід виходити з передбачуваного ними мінімального віку особи. Життєві умови та обставини, в яких відбувається розвиток підлітків і їх формування, досить різноманітні - від найсприятливіших до
 4. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  експертизу, іноді перевіряються в експериментальному порядку. Прийняття ж рішення здійснюється, як правило, шляхом голосування. Воно вважається прийнятим, якщо за нього про-голосувало кваліфіковане або проста більшість. Республіканське правління засноване часом на принципі поділу єдиної державної влади на ряд влади: законодавчу, виконавчу і судову. Це означає, що
 5. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  природа і причини злочинності. Соціальна відповідальність-ність та її види. Юридична відповідальність та її види. Звільнення від юридичної відповідальності. Презумпція невинності. У попередніх темах неодноразово згадувалося «пра-вило поведінки» як синонім норми права. Йшла мова і про вплив права на поведінку, і про поведе-нии як об'єкт правовідносин, і про біхевіорістском підході до розуміння
 6. Принципи діяльності нотаріату в Україні
  експертизу (ст . 51 Закону). Принцип обгрунтованості нотаріальних дій Зміст цього принципу означає, що всі дії нотаріуса мають відповідати дійсним обставинам, а його висновки повинні бути обгрунтованими. Для реалізації цього принципу законодавство передбачає певні правові гарантії. По-перше, нотаріус має право витребувати додаткові документи й відомості,
 7. 1.1. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ ТА ЗАВДАННЯ
  експертизи і заява потерпілої Г., однак головуючий стороні захисту зауваження не зробив (тут же адвокат говорив про обставини заподіяння поранення К. самому собі), у останньому слові К. повідомив про те, що: "Тут відбувається не суд, а судилище. Я просто хочу вибачитися перед своїми батьками". Він також звернувся до Петунін зі словами: "Любов Миколаївна, якби поруч був
 8. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  експертизу. Дійсно, цинічність, бездумність поведінки Д., явне порушення співвідношення цілей і засобів їх досягнення давали підстави припускати, що Д. відстає в психічному розвитку і тому не міг повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій і повною мірою керувати ними. Від кримінальної відповідальності Д. був звільнений. Рішення в даному випадку
 9. § з. Суб'єктивна сторона злочину - найважливіший структурний елемент суспільної небезпеки злочинного діяння
  за умови, якщо вони вчинені винне, тобто навмисно або з необережності '. Торкаючись співвідношення протиправності і суспільної небезпеки, слід виходити із загальноприйнятого в юридичній літературі положення, що суспільна небезпека і протиправність співвідносяться між собою як зміст і форма 2. Для розкриття співвідношення суб'єктивної і об'єктивної сторін можуть бути застосовані і такі
 10. § 2. Критерій наявності необхідних умов для реалізації принципу невідворотності покарання
  застосування покарання, «Боротьба за невідворотність покарання, - пише А. А . Піонтков-ський, - ключ до підвищення общепредупредітельного дії покарання »2. Зважаючи на важливість суспільних відносин, з охор-1 В. І. Л е н і н. Полі. зібр. соч., т. 4, стор 412. 2 А . А. Піонтковський. Шляхи зміцнення соціалістичного правопорядку. - «Радянська держава і право», 1967, № 1, стор 35. 38 екпортувати кримінальних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua