Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЕкстремальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Тарабрина Н. В.. Практикум з психології посттравматичного стресу. - СПб: Пітер - 272 с: ил. - (Серія «Практикум з психології»)., 2001 - перейти до змісту підручника

Емпіричні дослідження діссоціатівних феноменів


Починаючи з середини 1970-х рр.., В США відзначається зростання інтересу до проблеми дисоціації, який обумовлений трьома основними факторами. По-перше, американське суспільство зіткнулося з проблемою де-задаптівних форм поведінки ветеранів війни у В'єтнамі, які багато в чому були наслідками пережитого ветеранами військового стресу. По-друге, до цього часу з'являються публікації досліджень, присвячених проблемі дитячого сексуального та фізичного насильства, згідно з якими це явище є не таким вже рідкісним в американському суспільстві, як це вважалося раніше. По-третє, зросла кількість публікацій, присвячених опису випадків розлади множинної особистості, що характеризується тим, що в одному індивіді можуть існувати дві або більше особистісні структури чи особистісних стану, які можуть функціонувати з тим або іншим ступенем незалежності один від одного, час від часу беручи контроль над поведінкою індивіда. Згідно з цими публікаціями, пацієнти з розладом множинної особистості часто мали історію тривалої важкої травми в ранньому дитинстві. До найбільш значущих з точки зору суспільного резонансу можна віднести книги «Три особи Єви» (Thigpen В. W., Cleckley Н., 1957) і «Сібіл» (Schrei-Ьег FR, 1973), в яких документально описані історії життя пацієнтів з розладом множинної особистості.
Дослідження дисоціації у учасників бойових дій (Brans-comb L., 1991; та інші дослідження) з використанням DES показали, що бал DES позитивно корелює з виразністю симптомів ПТСР, а ступінь Диссоціативна, вимірювана DES, значимо вище у ветеранів з ПТСР. Аналіз структури чинника посттравма-тичні симптомів у учасників бойових дій, зроблений в ряді досліджень (Davidson J. та ін, 1989) показав, що діссоціатівние феномени є однією з домінуючих рис посттравма-тичні станів. Ретроспективні дослідження діссоціатівних феноменів під час військової травми показали, що інтенсивність
пережитих у момент травми діссоціатівних феноменів у ветеранів з ПТСР була значимо вище. Аналогічні результати були отримані в комплексному дослідженні психологічних наслідків травматичного стресу у біженців та осіб, вимушено переселених з різних регіонів Росії і республік колишнього СРСР (Тарабров-на Н. В. та ін, 1998).
Кілька досліджень були присвячені взаємозв'язку між виразністю Диссоціативна і ПТСР, прикордонного розлади особистості і діссоціатівним розладами у психіатричних пацієнтів, що мають в анамнезі історії фізичного та / або сексуального насильства в дитинстві (Coons et al., 1989; та інші дослідження).
У дослідженнях наслідків дитячого психотравмуючого досвіду показано, що бал DES у пацієнток з історією дитячого насильства був значимо вище в порівнянні з пацієнтками не пережили в дитинстві насильство. Проте, величина бала DES не була пов'язана з діагнозами ПТСР або діссоціатівних розладів на цій вибірці, що відрізняється від результатів, отриманих Кунсом (Coons et al., 1989).
У ряді досліджень виявлена значуща достовірний зв'язок між тяжкістю травматичного досвіду у осіб, що пережили в дитинстві психотравмуючі ситуації, пов'язані з фізичним і / або сексуальним насильством, тяжкістю симптомів ПТСР і наявністю діагнозу прикордонного розлади особистості. У пацієнтів з діагнозом прикордонне розлад особистості бал DES був значимо вище, ніж у пацієнтів без такого діагнозу.
В інших роботах, де використовувалося Структуроване клінічне інтерв'ю для діагностики діссоціатівних розладів (SCID-D), показана висока поширеність історій дитячого насильства серед пацієнтів з діагнозами діссоціатівних розладів і розладів особистості.
Ці дослідження переконливо демонструють, що дисоціація відіграє важливу роль у розвитку психопатології, пов'язаної з травмою (Spiegel D., Cardena Є., 1991; Marmar С. R. та ін, 1994; Tarabrina N . та ін, 1997).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Емпіричні дослідження діссоціатівних феноменів "
 1. Методики для оцінки дисоціації
  досліджень не суперечать гіпотезі, згідно з якою висока інтенсивність діссоціатів них переживань, які відчуває індивід, що піддається потенційно психотравмуючої ситуації, є одним з важливих факторів, що обумовлюють виникнення ПТСР. Опитувальник ОПД включений в батарею експрес-діагностики наслідків психічної травматизації у співробітників Державної пожежної служби
 2. Визначення поняття «дисоціація»
  емпіричні дані, що суперечать цієї моделі. Так, Вал-лер і Патнем (Waller NG, Putnam FW, 1996), проаналізувавши досить значний масив даних, зібраних за допомогою DES (Dissociation Experience Scale) як на клінічних, так і на «нормальної» популяціях, за допомогою процедур таксонометричних аналізу показали , що так звана патологічна дисоціація є таксоном,
 3. Емпіричний і теоретичний рівні пізнання, їх співвідношення
  емпіричний, теоретичний, ме-татеоретіческій рівні. Вони розрізняються по: - предмету, - гносеологічної спрямованості дослідження, - співвідношенню чуттєвого і раціонального корелятів пізнання, - характеру і типу одержуваного знання, - методам і формам пізнання, - пізнавальним функцій. Емпіричний рівень пізнання Предметом дослідження на емпіричному рівні
 4. Валідність російської версії DES
  емпіричне дослідження, що полягає в опитуванні нормальної вибірки студентів; в батарею, серед інших опитувальників, були включені анкета ППС і російський варіант DES. Нульова гіпотеза (ПЗ) формулювалася так: між двома підгрупами - пережили ППС і не мають у своїй історії ППС - не буде відмінностей у середньому балі DES. Гіпотеза Н1: середній бал DES підгрупи пережили ППС буде вище, ніж
 5. Г. С. БЄЛІМОВ. Прояв інших світів в земних феномени. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 212 с., 1999
  досліджень - вивчення різних феноменів як можливих факторів впливу іноміра на людей. Наводиться і аналізується ряд детально вивчених автором свідоцтв контактів людей з іноміром і робиться висновок скоріше про розумних діях ВЦ, ніж про властивості психіки чи підсвідомості особистості. Пропонуються шляхи по реалізації даної гіпотези в науковому пошуку. Книга розрахована на широке
 6. Глава 1. Проблеми вимірювання, що виникають в емпіричних дослідженнях
  емпіричних
 7. ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РАН. Постіндустріальний світ: ЦЕНТР, ПЕРИФЕРІЯ, РОСІЯ / Збірник 4. Світова культура на порозі XXI століття, 1999
  дослідження унікальних духовних проблем сьогоднішнього світу спирається не тільки на традиційні методи соціогуманітарних наук, а й на методи, розроблені в надрах філософії та історіографії постмодернізму; способи постмодерністської критики культури застосовані і до самого постмодернізму. Книга розрахована на дослідників, аспірантів, студентів, а також на широке коло
 8. Глава II ЦЕНЗУРА XX СТОЛІТТЯ як соціокультурний феномен
  Глава II ЦЕНЗУРА XX СТОЛІТТЯ як соціокультурного
 9. 3.9. ВИСНОВОК ПО ЧОЛІ 3
  емпірично спостережуваних і доступних експериментальному вивченню проявів. Особистісний сенс у вузькому значенні слова проявляє себе у феноменах трансформації просторових, тимчасових і інших характеристик значущих об'єктів у їх образі. Смислова установка проявляє себе в ефектах стабілізуючого, Преградний, що відхиляє або руйнівного впливу на протікання діяльності. Мотив
 10. Взаємозв'язок емпіричного і теоретичного рівнів дослідження
  емпіричного і теоретичного, розділити ці два рівня в цілісному процесі пізнання повністю неможливо, що показали невдалі спроби зробити це в рамках неоп- Взаємозв'язок емпіричного і теоретичного рівнів дослідження зітівізма. Неопозитивісти наполягали на принциповій можливості відомості т.зв. теоретичного мови до мови спостережень; стверджували, що «теоретичні
 11. Діссоціатівние феномени
  дослідження показує відносну збереження функцій органів почуттів, емоційних переживань і розумність розумового процесу. Тен (Меграбян А. А., 1978) дає таке образне порівняння стану деперсоналізації: він порівнює суб'єкта, що знаходиться в стані деперсоналізації, з гусеницею, яка, зберігши свої гусеничні поняття і спогади, перетворилася на метелика з почуттями і
 12. Контрольні питання по § 3: 1.
  Дослідженню сутності та механізму совісті? 2. Що переважає, на Ваш погляд, у феномені совісті: індивідуальне чи соціально-групове? 3. Як взаємопов'язані совість і відповідальність в людському буття? 4. Які рівні людської відповідальності і чим вони обумовлені? 5. Чим відрізняються побутової та буттєвий рівень діалогу совісті і відповідальності? 6. Що таке «чиста
 13. 3. Самообретеніе у затвердженні Добра
  емпіричної дійсності, далекий обрій закритий її пеленою, і, щоб прориватися у вищі сфери життя і творчості, щоб трансцендентне, хоча на мить і ціною найбільших зусиль стало для нас іманентним і небо приклонилось до землі. потрібен не тільки порив натхнення, але неминучі і борошна, які зазвичай називають муками творчості і які насправді представляють собою боріння нашого
 14. Роль дисоціації в совладания з психічною травмою
  емпіричний матеріал, в який увійшли результати опитувань, експериментів та клінічних спостережень. Однак з теоретичних позицій ще далеко не все ясно як щодо самої концепції дисоціації, так і окремих діссоціатівних феноменів. Повернення до досліджень дисоціації після багатьох років забуття (у середині XX в.), Інтерес, який виявляють до цієї проблеми психологи самих різних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua