Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЕкстремальна психологія
ЗМІСТ:
Тарабрина Н. В.. Практикум з психології посттравматичного стресу. - СПб: Пітер - 272 с: ил. - (Серія «Практикум з психології»)., 2001
У книзі представлені огляди по історії, теорії, клініко-психологічної діагностики посттравматичного стресу, психотерапії та сучасному стану цієї проблеми у вітчизняній і зарубіжній психології. Представлені російськомовні версії психологічних методів, найбільш широко використовуваних у світовій психологічній практиці вивчення посттравматичного стресового розладу (ПТСР).
Передмова
ЧАСТИНА I ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ посттравматичного стресу
Введення
Глава 1 Стрес, посттравматичний стрес : співвідношення понять
Глава 2 Історичний огляд
Дослідження наслідків катастроф
Дослідження ПТСРу жертв сексуального насильства
Стрес радіаційної загрози і його наслідки
Суїцидальна поведінка і ПТСР
Глава З Теоретичні моделі ПТСР
Глава 4 Критерії діагностики ПТСР
Ді агностичні критерії ПТСР в класифікаціях психічних і поведінкових розладів
Епідеміологія
Характеристика психічних функцій при ПТСР
Сімейний та інтерперсональний контекст
Глава 5 Особливості посттравматичного стресу у дітей
Події, пов'язані з військовими діями
Психологічні наслідки насильства у дітей
Особливості прояву ПТСР у дітей
Глава 6 Дисоціація і посттравматичний стрес
Визначення поняття «дисоціація»
Діссоціатівние феномени
Методики для оцінки дисоціації
Емпіричні дослідження діссоціатівних феноменів
Роль дисоціації в совладания з психічною травмою
Глава 7 Лікування ПТСР
Висновок
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ посттравматичного стресового розладу
Введення
ГЛАВА 8 Шкала для клінічної діагностики ПТСР (Clinical-administered PTSD Scale - CAPS)
ГЛАВА 9 ШКАЛА ОЦІНКИ ВПЛИВУ травматичної події (Impact of Event Scale-R - IES-R)
Коротка історія створення шкали оцінки впливу травматичної події (ШОВТС)
Розвиток ШОВТС (IES-R)
Результати застосування ШОВТС (ies-r) у вітчизняних дослідженнях
ГЛАВА 10 Міссісіпської ШКАЛА ДЛЯ ОЦІНКИ посттравматичного РЕАКЦІЙ
ГЛАВА 11 Опитувальник вираженості психопатологічної симптоматики (Simptom Check List-90-Revised - SCL-90-R)
Історія створення SCL-90-R
Операціональні визначення шкал SCL-90-R
Підрахунок балів за шкалами SCL-90-R
Список літератури
ГЛАВА 12 Опитувальник депресивності Бека {Beck Depression Inventory - BDI)
ГЛАВА 13 Методи діагностики посттравматичного стресового розладу у дітей
Полуструктурированное інтерв'ю для оцінки травматичних переживань дітей
Батьківська анкета для оцінки травматичних переживань дітей
Шкала дисоціації {Dissociative Experience Scale - DES)
Російськомовний варіант DES
Валідність російської версії DES
ДОДАТОК (БЛАНКИ МЕТОДИК) Шкала для клінічної діагностики ПТСР (Clinical-administered PTSD Scale - CAPS)
Шкала оцінки впливу травматичної події {Impact of Event Scale-R)
Міссісіпської ШКАЛА (військовий варіант)
Міссісіпської ШКАЛА (цивільний варіант)
Опитувальник вираженості психопатологічної симптоматики {Simptom Check List-90-Revised - SCL-90-R)
Опитувальник депресивності Бека (Beck Depression inventory - BDI)
Полуструктурированное інтерв'ю для оцінки травматичних переживань дітей
Батьківська анкета для оцінки травматичних переживань дітей
Опитувальник перітравматіческой дисоціації
Шкала дисоціації {Dissociative Experience Scale - DES)
Екстремальна психологія:
  1. Малкіна-Пих І. Г.. Психологічна допомога в кризових ситуаціях - М.: Изд-во Ексмо. - 960 с. - 2005 р.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua