Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЕкстремальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Тарабрина Н. В.. Практикум з психології посттравматичного стресу. - СПб: Пітер - 272 с: ил. - (Серія «Практикум з психології»)., 2001 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 8 Шкала для клінічної діагностики ПТСР (Clinical- administered PTSD Scale - CAPS)


Шкала клінічної діагностики CAPS розроблена у двох варіантах (Weathers FW et al., 1992; Weathers F. W, 1993). Перший розроблений для діагностики тяжкості поточного ПТСР як протягом минулого місяця, так і в посттравматичному періоді в цілому. Другий варіант CAPS призначений для диференційованої оцінки симптоматики протягом останніх двох тижнів. Застосування методики не тільки дає можливість оцінити за п'ятибальною шкалою кожен симптом з точки зору частоти та інтенсивності прояву, а й визначити достовірність отриманої інформації.
Шкала CAPS застосовується, як правило, додатково до структурованого клінічного інтерв'ю (СКІД) (Structured Clinical Interview for DSM-III-R) для клінічної діагностики рівня вираженості симптоматики ПТСР і частоти її прояви. Її використовують, якщо в ході інтерв'ю диагносцируется наявність яких симптомів ПТСР або всього розлади в цілому (Weathers FW, Litz В. Т., 1994; Blake DD, 1995).
CAPS-1 дозволяє оцінити частоту народження та інтенсивність прояву індивідуальних симптомів розладу, а також ступінь їх впливу на соціальну активність і виробничу діяльність пацієнта. За допомогою цієї шкали можна визначити ступінь поліпшення стану при повторному дослідженні у порівнянні з попереднім, валідність результатів і загальну інтенсивність симптомів. Якщо можливо, бажано використовувати шкалу CAPS-1 в комплексі з іншими методами діагностики (самооцінюючої, поведінковими, фізіологічними). Необхідно пам'ятати, що час рас-

смотрения проявів кожного симптому - 1 місяць. За допомогою запитань шкали визначається частота народження досліджуваного симптому протягом попереднього місяця, а потім оцінюється інтенсивність прояву симптому. Формулювання ключових моментів шкал оцінки можуть бути зачитані пацієнту (як при визначенні частоти, так і інтенсивності симптому). Це дозволить отримати максимально коректні оцінки. Оцінка частоти gt; 1 і оцінка інтенсивності gt; 2, відображаючи реальні проблеми, пов'язані з даним симптомом, можуть служити підставою для висновку про його наявність. Важливо підкреслити, що критерії C, DnE вимагають, щоб не було проявів симптому до травми. Інтерв'юер повинен уточнити, що у пацієнта маніфестація симптомів C , DHE сталася саме після травми. Якщо минулого місяця стан пацієнта відповідало діагностичним критеріям ПТСР, то воно автоматично визначається як задовольняє критеріям ПТСР, що розвинувся в посттравматичний період. CAPS-1 був переведений в лабораторії психології посттравматичного стресу та психотерапії РАН, він застосовувався в комплексному дослідженні ПТСР на різному контингенті, отримані дані наводяться нижче (Тарабрина Н. В. та ін, 1995,1996).
Таблиця 8.1 Демографічні дані груп, обстежених CAPS

Обстежені
групи

Вік

Освіта

М

SD

N

М

5 »

N

Біженці« норма »(40) *

39,26

13,86

53

13,54

2,15

53

Біженці з ПТСР (41)

45,00

15,61

7

12,86

2, 54

7

Ліквідатори «норма»
(ПО)

40,62

7,97

95

12,26

2,63

86

Ліквідатори з ПТСР (111)

37,14

6,66

22

12,00

2,45

14

Ветерани Афганістану
«норма» (120)

31,45

6,25

83

11,35

3,04

83

Ветерани Афганістану з ПТСР (121)

32,76

6,15

17

11,18

2,94

17

Всі групи

36,96

9,89

277

12,16

2,79

260


Таблиця 8.2

Обстежені
групи

F

/

Г

М

SD

N

М

SD

N

М

SD

N

Біженці, «норма»
(40) *

9,53

8,23

53

9,15

6,95

53

18 , 68

14,95

53

Біженці, ПТСР (41)

30, 00

9,71

7

31,29

9,41

7

61,29

18,79

7

Ліквідатори, «норма» (НО)

11,36

9 , 83

101

11,42

9,50

101

22,77

19,20

101

Ліквідатори, ПТСР (111)

23,07

7,78

28

23,82

8,75

28

46,89

16,29

28

Ветерани Афганістану, «норма» (120)

6,60

6,11

86

7,51

6,80

86

14,12

12,78

86

Ветерани Афганістану, ПТСР (121)

27,41

8,52

17

29,88

7,78

17

57,29

15,51

17

Всі групи

12,13

10,54

292

12,60

10,66

292

24,73

21,03

292

Т Абліцов 8.3
Порівняння середніх значень обстежених груп за віком (тест Scheffe)

Обстежені
групи

{40}

{41}

{110}

{111}

{120}

{121}

«л
II

М = 45,0

М = 40,6

М = 37,1

М = 31,4

М = 32,8

Біженці, «норма» (40)


0,7781

0,9790

0,9728

0,0003 * "

0,2519

Біженці, ПТСР (41)

0,7781


0,9093

0,5484

0,0144 *

0,1101

Ліквідатори, «норма» (НО)

0,9790

0,9093


0,7532

0,0000 * "

0,0571

Ліквідатори, ПТСР (111)

0,9728

0,5484

0,7532


0,2331

0,8145

Ветерани Афганістану, «норма» (120)

0 , 0003 * = *

0,0144 *

0,0000 **

0,2331


0,9976

Ветерани Афганістану, ПТСР (121)

0,2519

0,1101

0,0571

0,8145

0,9976


Позначення: * - ймовірність помилки р lt; 0,05, ** - р lt; 0,01; М - середнє по групі.
Таблиця 8.4
Порівняння середніх значень обстежених груп за шкалою «частота симптомів »(F) (тест Scheffe)

Обстежені
групи

{40}

{ 41}

{110}

{111}

{120}

{121}

М = 9,53

М = 30,00

М = 11,36

М = 23,07

М = 6,60

М = 27,41

Біженці, «норма» (4 0)


0,0000 * "

0,8902

0,0000 **

0,5408

0,0000 * "

Біженці, ПТСР (41)

0,0000 *"


0,0000 * "

0,5646

0,0000 **

0,9927

Ліквідатори, «норма» (ПО)

0,8902

0,0000 **


0,0000 * "

0,0108 *

0,0000 *"

Ліквідатори,
ПТСР (Ш)

0,0000 * "

0,5646

0,0000 *"


0,0000 **

0,7166

Ветерани Афганістану, «норма» (120)

0,5408

0,0000 **

0,0108 *

0,0000 * "


0,0000 **

Ветерани Афганістану, ПТСР (121)

0,0000 * "

0,9927

0,0000 * '

0,7166

0,0000 **Таблиця 8.5

ледоваіние

{40}

{41}

{110}

{111}

{120}

{121}

групи

М = 9,15

М = 31,29

М = 11,42

М = 23,82

М = 7,51

М = 29,88

Ци,
а »(40)


0,0000 "

0,7493

0,0000"

0 , 9321

0,0000 **

Ци,
(41)

0, 0000 "


0,0000"

0,4572

0,0000 **

0,9996

орендаря, а »(ПО)

0,7493

0,0000"


0,0000 "

0,0624

0,0000 **

[орендаря,
(111)

0,0000 "

0,4572

0,0000"


0,0000 **

0,3255

ти Афгані-
«норма» (120)

0,9321

0,0000 "

0,0624

0,0000 * 1


0,0000 * "

ши Афгані-
ПТСР (121)

0,0000 "

0,9996

0,0000"

0,3255

0,0000 * Л


іаченія: * - ймовірність помилки р lt; 0,05, ** - р lt; 0,01; М - середнє по групі.

Таблиця 8.6

слідувати

{40}

{41}

{110}

{111}

{120}

{121}

групи

М = 18,68

М = 61,29

М = 22,77

М = 46,89

М = 14,12

М = 57,29

1ЦИ,
іа »(40)


0,0000 **

0,8196

0,0000 **

0,7632

0,0000 * '

ЩИ,
gt; (41)

0,0000 **


0,0000 * '

0,4957

0,0000 **

0,9976

адатори, іа * (110)

0,8196

0,0000 * *


0,0000 **

0,0238 *

0,0000 **

ідатори,
'(111)

0,0000 **

0,4957

0,0000 **


0,0000 **

0,5037

ани Афгані, «норма» (120)

0,7632

0,0000 **

0,0238 *

0, 0000 **


0,0000 **

ани Афгані, ПТСР (121)

0,0000 **

0,9976

0,0000 **

0,5037

0,0000 **


кочення: * - ймовірність помилки р lt; 0,05, ** - р lt; 0,01; М - середнє по групі.

Загальний бал CAPS (Т)

L

JС

? и
_ L
; з

?

с

= gt;+110111120121 Групи
Позначення:
Стандартне відхилення] Стандартна помилка "Середнє значення

С

p:
_ L

J: c

?

с

= i40 41
110 Ш 120 121
Групи
70
50
30
, 10
-10
С

?
С

J1 С

= 3

?_.

40 41
+110111120121 Групи
Субшкала «частота симптомі» - (F) CAPS Субшкала «інтенсивність- (/) CAPS
90
Список літератури
 1. Тарабрина Н.В., Лазебная Е.О., Зеленова М. Е ., Петрухін Є. В. Пост-травматичний стрес у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС / / Праці інституту психології РАН, Т. 1. Книга 1. - М.,
 1. - С. 66-99 .
 1. Тарабрина Н. В., Лазебная Є. О., Зеленова М.Є. та ін Психофізіологічна реактивність у ліквідаторів аварії на ЧАЕС / / Психологічний журнал. - 1996. - Т. 17, № 2.-С. 30-45.
 2. Blake DD, Weathers FW, Nagy LM, Kaloupek DG et al. (1995). The development of a clinician-administered PTSD scale / / Journal of Traumatic Stress. - 1995. - № 8. - P. 75-90.
 3. Weathers FW, Blake DD, Krinsley К. E. et al. The Clinician-Administered PTSD Scale: Reliability and construct validity. Paper

presented at the annual meeting of the Association for Advancement of Behavior Therapy. - Boston, MA, 1992.
 1. Weathers F. W, Litz В. T. Psychometric properties of the Clinician-Administered PTSD Scale - Form 1 (CAPS-1) / / PTSD Research Quarterly. - 1994. - V. 5. - P. 2-6.


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ГЛАВА 8 Шкала для клінічної діагностики ПТСР (Clinical- administered PTSD Scale - CAPS) "
 1. Введення
  шкала (CAPS - Clinical-administeredPTSD Scale). СКІД включає ряд діагностичних модулів (блоків питань), що забезпечують діагностику психічних розладів за критеріями Д5М-/ В (афективних, психотичних, тривожних, викликаних вживанням психоактивних речовин і т. д.). Конструкція інтерв'ю дозволяє працювати окремо з будь-яким модулем, в тому числі і з модулем ПТСР. В кожному модулі дані чіткі
 2. Методики для оцінки дисоціації
    шкала оцінки впливу травматичної події (ШОВТС), шкала дисоціації (ШД), Міссіссіпская шкала ПТСР (цивільний і військовий варіанти). Крім того, для оцінки наявності та вираженості симптомів ПТСР, а також постановки діагнозу ПТСР, серед біженців проводили структуроване інтерв'ю за допомогою клінічної шкали ПТСР (Clinical administeredposttraumatic scale, CAPS). Згідно з отриманими даними,
 3.  ГЛАВА 9 ШКАЛА ОЦІНКИ ВПЛИВУ травматичної події (Impact of Event Scale-R - IES-R)
    ГЛАВА 9 ШКАЛА ОЦІНКИ ВПЛИВУ травматичної події (Impact of Event Scale-R -
 4.  Глава 4 Критерії діагностики ПТСР
    діагностики
 5. ГЛАВА 10 Міссісіпської ШКАЛА ДЛЯ ОЦІНКИ посттравматичного РЕАКЦІЙ
    шкала (МШ) була розроблена для оцінки ступеня вираженості посттравматичних стресових реакцій у ветеранів бойових дій (Кеапе Т. M., et al., 1987, 1988). В даний час вона є одним із широко використовуваних інструментів для вимірювання ознак ПТСР. Шкала складається з 35 тверджень, кожне з яких оцінюється за п'ятибальною шкалою Ліккерта. Оцінка результатів проводиться
 6. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
    клінічний психоаналіз ДС. 16 Введення в психоаналітичну терапію ДС.17 Психологія сексуальності ДС. 18 Спостереження за психічним розвитком немовляти Д С. 19 Методи нейропсихологічне діагностики ДС.20 Методи патопсихологической діагностики ДС .21 Методи психологічної діагностики та корекції при психосоматичних і соматичних розладах ДС.22 Проективні методи
 7. Висновок
    для здоров'я нації. Список літератури Х.ВіннікотД. В. Маленькі діти та їхні матері. - М.: Клас, 1998. Фрейд 3. Вступ до психоаналізу. Лекції. - М.: Наука, 1989. Фрейд А. Введення в дитячий психоаналіз. - СПб.: Східно-Європейський Інститут Психоаналізу, 1995. Шапіро Ф. Психотерапія емоційних травм за допомогою рухів очей: основні принципи, протоколи та процедури / Пер. з англ. - М.:
 8. Валідність російської версії DES
    для дослідження психологічного конструкту дисоціації або диссоциативной психічної активності, що виявилася в частоті діссоціатівних психічних станів. Одним з видів конструктної валідності є валідність з вікової диференціації. Ми дотримувалися схеми періодизації віку. Вибірка була розбита відповідно до цієї періодизацією на три групи. Юнацький вік: 17-21
 9.  ГЛАВА 3 ПСИХОТЕРАПИЯ посттравматичного стресового розладу (ПТСР)
    ГЛАВА 3 ПСИХОТЕРАПИЯ посттравматичного стресового розладу
 10. Результати застосування ШОВТС (ies-r) у вітчизняних дослідженнях
    шкала «вторгнення», А V - Субшкала «уникнення», AR - Субшкала «фізіологічна збудливість». Порівняння середніх значень загального балу по тесту ШОВТС (IES-R) по групах (тест Sheffe) IES-R lt; 1} «:«} {| ») {6) {10} {40} {41} {110} { 111} М-16, 6 М-29, 6 М-14, 4 М-22, 4 М-24, 8 М-40, 8 М-77, 4 М-42, 4 М-68, 3 Пожежні (1) 0,0015 *
 11. Суїцидальна поведінка і ПТСР
    для життя, спостерігається виражена тенденція будь-яким способом (в основному - алкоголь і наркотики) піти від переживань, пов'язаних з війною (Solursh, 1989). У ретроспективних дослідженнях Фарбероу з співавторами (Farberow NL, Kang Н. К. amp; Bullman, 1990) виявлено, що наявність симптомів ПТСР було значно вище серед в'єтнамських ветеранів, які вчинили суїциди, ніж серед ветеранів, загиблих в
 12. Спосіб вимірювання оцінки.
    шкала оцінки. Це може бути загальна, прийнятна для всіх критеріїв шкала або для кожного критерію своя шкала. Що оцінює особа при оцінці повинно позначити ціну поділки певної шкали і на підставі цього дати оцінку. Можливе використання різних видів шкал. Описова шкала - при описі поділів для кожної з них застосовуються словесні визначення. Номінальна шкала, поділу якої
© 2014-2022  ibib.ltd.ua