Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

3. Форма, зміст і види банківської гарантіїЗ визначення банківської гарантії, даного в ст. 368 ГК, слід, що зобов'язання гаранта повинні бути оформлені письмово. На відміну від норм, що регулюють відносини з поручительству, неустойку, заставі і вказують, що недотримання письмової форми угод про застосування цих способів забезпечення тягне їх недійсність, для банківської гарантії чинним законодавством такі наслідки недодержання письмової форми прямо не передбачені Сама сутність банківської гарантії полягає в тому , що це є письмово оформлене зобов'язання, в силу якого кредитор принципала - бенефіціар набуває право вимагати отримання грошей (ст. 368 ЦК). Тому банківська гарантія - це завжди документ, який вчинений у письмовій формі (включаючи електронну документацію, телеграми, телекси, телефакси). У зв'язку з цим у ст. 3 Уніфікованих правил МТП для банківських гарантій за першою вимогою 1992 підкреслено, що тексти самих гарантій, як і інші документи, пов'язані з нею, повинні бути ясними, точними і виключати спірні моменти.
Зміст гарантії складають наступні умови:
1. найменування гаранта;
2. найменування принципала;
3. найменування бенефіціара,
4. посилання на основний договір, в якому передбачена необхідність видачі гарантії,
5. максимальна грошова сума, що підлягає виплаті,
6. строк, на який видана гарантія, або інший юридичний факт, при настанні якого припиняється гарантійне зобов'язання,
7. правила здійснення платежу,
8. положення, спрямоване на скорочення суми гарантійних виплат
Обсяг і деталі перерахованих умов, які входять у зміст банківської гарантії, повинні відповідати вимогам, що містяться в угоді між гарантом і принципалом про видачу гарантії. Але у всіх випадках в тексті банківської гарантії повинні бути зазначені найменування гаранта; сума, на яку видана гарантія; термін, на який вона видана.
Банківські гарантії можна класифікувати за різними ознаками Залежно від характеру зобов'язань, виконання яких забезпечується видачею банківської гарантії, виділяють: тендерні гарантії; гарантії виконання; гарантії повернення платежа1.
Залежно від того, має гарант право відкликати видану гарантію чи ні, банківські гарантії можна розділити на відкличні та безвідкличні.
1 Детальніше про істотні ознаки наведених видів гарантій см Ерпилева Н.Ю. Указ соч З 91-92
За загальним правилом належним чином видана банківська гарантія не може бути відкликана гарантом, якщо в ній не передбачено інше (ст. 371 ЦК).
Право на відгук гарантії може бути безумовним або залежить від настання певних умов (наприклад, визнання принципала неплатоспроможним, зміни змісту забезпечуваного зобов'язання). Право на відкликання гарантії має відповідати умовам угоди принципала і гаранта про видачу банківської гарантії. Якщо гарант, що володіє правом відкликання, реалізує його, то з моменту отримання бенефіціаром письмового повідомлення гаранта про відкликання гарантії зобов'язання гаранта, що випливають з неї, припиняються. Але якщо гарант не використав право на відкликання гарантії, а бенефіціар пред'явив до нього вимогу про виконання зобов'язання, що випливає з банківської гарантії, то гарант не має права її відкликати, оскільки його право на відгук присікається фактом пред'явлення вимоги бенефіціаром. Відгук гарантом гарантії, виданої на умовах безвідкличну, юридично нікчемний і не припиняє зобов'язання гаранта по ній.
Залежно від того, має чи не має бенефіціар право передавати іншій особі вимоги до гаранта, передбачені в банківській гарантії, банківські гарантії поділяються на передані і непередавані. За загальним правилом право вимоги до гаранта, що належить бенефіціару по банківській гарантії, не може бути передано іншій особі, якщо в гарантії не передбачено інше (ст. 372 ЦК). Передача права вимоги по банківській гарантії підпорядковується нормам гол. 24 ГК про відступлення права вимоги (цесії).
Умови і порядок передачі бенефіціаром права вимоги повинні бути обумовлені у самій банківській гарантії. Включення в банківську гарантію умови про можливість передачі бенефіціаром вимоги права третій особі має бути обумовлено в угоді гаранта з принципалом. Якщо гарантія всупереч угоді гаранта з принципалом видається бенефіціару з правом передачі вимоги з неї третій особі, то гарант втрачає право регресної вимоги до принципала, а сама банківська гарантія набуває абстрактний характер.
Обсяг зобов'язання гаранта по банківській гарантії визначено ст 377 ЦК, згідно з якою передбачене банківською гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром обмежується сплатою суми, на яку видана гарантія. Порядок і способи обчислення суми гарантійного зобов'язання можуть бути різними і включати умови про нарахування відсотків на основну суму.
На відміну від цього відповідальність гаранта перед бенефіціаром за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по гарантії не обмежується сумою, на яку видано гарантію, якщо в гарантії не передбачено інше (п 2 ст. 377 ЦК). Інакше кажучи, за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань перед бенефіціаром гарант несе відповідальність на загальних підставах. Порушення гаранта можуть виражатися в різних формах - затримка виплати всієї або частини суми по гарантії, необгрунтована відмова у виплаті і т. п. Оскільки зобов'язання гаранта носять грошовий характер, при простроченні у виплаті суми гарантійного зобов'язання на нього може бути покладена відповідальність, передбачена ст. 395 ГК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Форма, зміст і види банківської гарантії "
 1. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 2. Поняття і класифікація доказів
  Суд не може дозволити жодного справи, не встановивши його обставин. Завданням суду є захист прав і охоронюваних законом інтересів, і щоб вирішити цю задачу, суд у кожному випадку повинен встановити, чи існує насправді те право, про захист якого просить позивач; чи лежить на відповідачеві відповідний обов'язок; в чому саме вона полягає, тобто з'ясувати спірні правовідносини.
 3. 1. Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування
  Основні положення теорії судового доведення, розробленої фахівцями в галузі загальної теорії права, цивільного і кримінального процесів, однаковою мірою застосовні до сфери арбітражного судочинства, оскільки відображають принципові аспекти, пов'язані з діяльністю судів по встановленню фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи 1. У юридичній
 4. Явище організованої злочинності.
  Організована злочинність - найскладніша та найбільш небезпечна форма злочинності, яка зазіхає на політичні, економічні, соціальні та правові сфери будь-якого суспільства. Проблема організованої злочинності, як зазначалося на VIII Конгресі ООН з попередження злочинності, є другою за ступенем важливості транснаціональної проблемою після екології. Аналізуючи проблему організованої
 5. § 4. Умовні види звільнення від кримінального покарання
  Умовне засудження. Ідея про умовне засудження, в результаті якого вирок, що набрав законної сили, не міг бути негайно приведений у виконання або коли виконувався зовсім, була відома ще раннього законодавством багатьох держав, серед яких Росія - не виняток. Суть умовності невиконання вироку суду спочатку полягала або в наданні засудженим доказів
 6. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Цивільний кодекс УРСР був прийнятий 18 липня 1963 і введений в дію з 1 січня 1964 ЦК 1963 р. складався з преамбули і восьми розділів, що включають 572 статті. Найменування розділів: І-Загальні положення; II - Право власності; III - Зобов'язальне право; IV - Авторське право; V - Право на відкриття; VI - Винахідницьке право; VII - Спадкове право; VIII - Правоздатність
 7. 31. Види операцій комерційних банків з векселями
  Одним з провідних напрямків банківської діяльності є здійснення банками операцій з цінними паперами з їх випуску та обігу, в тому числі - здійснення операцій з векселями. Відповідно до ст. 21 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" вексель - це цінний бум & га, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця виплатити після настання терміну
 8. Список використаної літератури
  Агарков М. М. Зобов'язання по радянському цивільному праву. М., 1940. Агарков М.М. Основи банкового права. Вчення про цінні папери. М "1994. Александров Н.Г. Законність і правовідносини у радянському суспільстві. М., 1955. Алексєєв С.С. Предмет радянського соціалістичного цивільного права / / Уч. праці Свердловського юрид. инта. Сер. "Цивільне право". Свердловськ, 1959. Т. 1. Алексєєв С.С. Загальна
 9. § 1. Поняття угоди. Види угод
  Поняття угоди. Угоди-один з найбільш розповсюджені "юридичних фактів. Бет. 153 ГК визначається поняття угоди-це" дії громадян і юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків ". Таким чином, угоду характеризують такі ознаки: а) угода -це завжди вольовий акт, тобто дії людей; б) це правомірні дії; в) угода
 10. Зміст
  Глава I. Цивільне право - галузь російського права 4 § 1. Загальна характеристика галузі цивільного права. Предмет і метод регулювання 4 § 2. Принципи цивільного права 14 § 3. Структура галузі цивільного права. Функції цивільного права 16 § 4. Наука цивільного права 19 Глава 2. Джерела цивільного права 21 § 1 . Цивільне законодавство та його система. Інші джерела
© 2014-2022  ibib.ltd.ua