Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоДоговірне право → 
« Попередня Наступна »
Рожкова М.А., Єлісєєв Н. Г., Скворцов О.Ю.. Договірне право. М.: Статут. - 525 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

5.2. Форма угоди по російському праву

Якщо цей підхід застосувати в російському праві і відсутність у процесуальних кодексах Російської Федерації приписів щодо форми угоди про підсудність заповнити матеріальними нормами, то у вигляді загального правила з п. 1 ст. 159 ГК РФ слід, що сторони можуть укласти угоду в довільній формі (усно або письмово). Якщо ж сторони підпорядковують свою угоду особливій формі (абз. 3 п. 1 ст. 160 ГК РФ), то ця форма в основному виконує функцію доказу факту укладення угоди і не є умовою його дійсності (п. 1 ст. 162 ГК РФ).

Із загального правила є виняток. Частина 2 ст. 249 АПК РФ, міжнародні договори про правову допомогу (1) вимагають, щоб угода, що змінює міжнародну підсудність, полягало в письмовій формі. Більш строгі вимоги до форми угод про міжнародну підсудності невипадкові. Як вже зазначалося, транскордонний вибір місця суду пов'язаний з набагато більш істотними наслідками, ніж у випадку зміни внутрішньої

80

територіальної підсудності. Письмова форма не тільки дозволяє отримати надійні докази факту укладення угоди, але й сприяє більш відповідального підходу до вибору місця суду, забезпечує ясне і певне вираження волі сторін на цей рахунок. Для порівняння зауважимо, що в швейцарському праві також встановлюються більш суворі вимоги для форми угоди про міжнародну підсудності. У той час як територіальна компетенція може бути змінена за усною домовленістю сторін з подальшим письмовим підтвердженням (п. "Ь" абз. 2 ст. 9 Федерального закону про підсудність), зміну міжнародної підсудності допускається тільки в письмовій формі (абз. 1 ст. 5 МПП Швейцарії) (2).

(1) Пункт 1 ст. 21 Мінської конвенції про правову допомогу; п. 1 ст. 23 Кишинівської конвенції про правову допомогу; п. 2 ст. 21 Договору з Республікою Малі від 31 серпня 2000 року; п. 2 ст. 20 Договору з Арабською Республікою Єгипет від 23 вересня 1997; п. 2 ст. 21 Договору з Республікою Іран від 5 березня 1996; п. 2 ст. 21 Договору з Республікою Грузія від 15 вересня 1995 р.; п. 2 ст. 21 Договору з Республікою Молдова від 25 лютого 1993; п. 3 ст. 21 Договору з Латвійською Республікою від 3 лютого 1993

; п. 2 ст. 21 Договору з Естонською Республікою від 26 січня 1993 р.; п. 2 ст. 21 Договору з Азербайджанською Республікою від 22 грудня 1992 р.; п. 2 ст. 21 Договору з Республікою Киргизстан від 14 вересня 1992; п. 2 ст. 21 Договору з Литовською Республікою від 21 липня 1992

(2) У сфері дії Луганської конвенції, що допускає в тому числі і усну форму угоди про міжнародну підсудності, зазначена норма Закону про МПП Швейцарії не застосовується.

Які наслідки недодержання письмової форми угоди про міжнародну підсудності випливають з норм російського права? Звернення до загальних положень ст. 162 ГК РФ дозволяє зробити висновок: недотримання письмової форми позбавляє сторони права в разі спору посилатися на підтвердження угоди та її умов на показання свідків, але не позбавляє їх права приводити письмові й інші докази, оскільки закон прямо не вказує, що порушення форми угоди тягне його недійсність. Однак п. 3 зазначеної статті містить особливе положення, згідно з яким недотримання простої письмової форми зовнішньоекономічної угоди тягне недійсність угоди. Виникає питання: чи можна угода про міжнародну підсудності в даному контексті вважати зовнішньоекономічної угодою?

Якщо звернутися до критеріїв зовнішньоекономічної угоди і застосувати їх за аналогією до угоди про міжнародну підсудності, то слід дати позитивну відповідь. Так, відповідно до Віденської конвенції ООН 1980 про договори міжнародної купівлі-продажу договір купівлі-продажу вважається міжнародним (1), якщо він укладений між сторонами, комерційні підприємства яких знаходяться в різних державах (п. 1 ст. 1). Угоди про міжнародну підсудності, як правило, укладаються між особами, які перебувають у різних державах, значить, за цим критерієм така угода є зовнішньоекономічними. Крім того, міжнародний характер матеріального договору може бути обумовлений іншими обставинами, наприклад, тим, що на території різних держав розташовуються пункти відправлення та призначення проданого товару, вчинення оферти і акцепту або укладення та виконання договору (2). Подібного роду міжнародні елементи також виявляються в угодах про підсудність, зокрема, якщо сторони наділяють компетенцією суди однієї держави і виключають компетенцію судів іншої держави.

(1) У даному випадку слово "міжнародний" можна ототожнити зі словом "зовнішньоекономічний".

(2) Див: Ерпилева Н.Ю. Поняття, форма та порядок укладання міжнародних комерційних контрактів / / Зовнішньоторговельне право. 2005. N 2 / / УПС "КонсультантПлюс".

Заснований тільки на наведеній аналогією доказ на користь кваліфікації угоди про міжнародну підсудності в якості зовнішньоекономічної операції може здатися формальним. Але він може бути доповнений аргументом іншої якості - посиланням на істотність юридичних наслідків угоди і транскордонний характер цих наслідків. У сукупності це дозволяє стверджувати: не тільки за формальними ознаками, а й по суті угода про міжнародну підсудності відноситься до зовнішньоекономічних операціях в сенсі п. 3 ст. 162 ГК РФ. Отже, воно має укладатися в письмовій формі, а недотримання цієї форми тягне його недійсність. Цей висновок логічно випливає з чинного законодавства Російської Федерації, але він не в повній мірі відповідає потребам сучасної міжнародної торгівлі, в якій часто використовуються усні договори (див. про це подп. "Б" п. 5.4 ч. 5 цієї глави).

81

Втім, арбітражні суди Російської Федерації не схильні беззастережно робити висновок про недійсність угоди з причини недодержання письмової форми. Федеральний арбітражний суд Північно-Західного округу, відмовляючись визнати свою компетенцію щодо спору, підсудність якого, за твердженням позивача, визначалася угодою сторін, вказав на відсутність в договорі, з якого виникла суперечка, застереження про підсудність, а також на те, що не було надано доказів факту укладення угоди про розгляд спорів, що випливають з цього договору (1). Тим самим суд побічно висловив готовність досліджувати докази, що підтверджують наявність угоди, не пред'являючи до нього строгих вимог, які передбачені п. 3 ст. 162 ГК РФ.

(1) Постанова ФАС Північно-Західного округу від 25 жовтня 2005 р. у справі N А05-

3558/2005-23.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.2. Форма угоди по російському праву "
 1. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  форма приватного правозастосування, заснована на угоді сторін. У кінцевому рахунку рішення третейських судів в тій чи іншій мірі підконтрольні арбітражним судам при вирішенні питань про видачу виконавчого листа до стягнення. Те ж саме відноситься до діяльності органів адміністративної юрисдикції, наділених правом дозволу в попередньому порядку спорів у сфері цивільного обороту. В
 2. 2. Судоустройственние прінціпиарбітражного процесуального права
  форма приватного правозастосування, заснована на угоді сторін. У кінцевому рахунку рішення третейських судів в тій чи іншій мірі підконтрольні арбітражним судам при вирішенні питань про видачу виконавчого листа до стягнення. Те ж саме відноситься до діяльності органів адміністративної юрисдикції, наділених правом дозволу в попередньому порядку спорів у сфері цивільного обороту. В
 3. 3. Об'єкти авторського права
  формації ". Об'єктом авторського права є не тільки твір у Цілому, а й часть.проізведенія, яка є результатом творчої діяльності і може бути використана самостійно. У цьому зв'язку велике значення для розуміння сутності правової охорони творів має прийняте в літературі виділення у твори "юридично байдужих" і "юридично значущих" елементів
 4. 2. Знаки, якими може бути відмовлено в реєстрації
  форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, і т. п. Відповідно до Паризької конвенції можуть бути відхилені або визнані недійсними знаки, якщо вони "складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження товару чи дати їх виготовлення ". Якщо
 5. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  формах ця сутність держави проявлялась, який пристрій державно-організованого суспільства висловлює цю сутність. Також і з правом. Де дійсно знаходяться з усіма притаманними характеристиками, і насамперед формальною визначеністю, ті правила поведінки, які складають зміст права? Як це складалося історично і як могутня логіка теорії права виділила з усього
 6. Глава дев'ятнадцята . правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  форма, яку позначення ють як теодицеї. теодицею - це претерпевание страждань у цьому заради благополуччя, навіть «блаженства» у майбутньому. Релігійні догми теодиции широко відомі: претерпевание жнива-ний на землі в ім'я блаженства в загробному житті. Це один з основних біблійних мотивів, пояс-няющій і встановлює, чому треба зазнавати ті чи інші страждання. Він зворушливо і
 7. Суб'єкти міжнародного права
  форма письмового послання від визнає держави. Йдеться про важливу зовнішньополітичному акті держави, якими вона вважає доцільним вступити в юридичні відносини з визнаній стороною і встановити з нею дипломатичні відносини. Такими сторонами можуть бути знову виникаючі держава, нація чи національно-визвольний рух. Таким актом визнання стали: Заява
 8. Міжнародний договір - основне джерело міжнародного права
  формам міжнародних актів. Не будучи юридично обов'язковими, ці акти мають значної морально -політичною силою. Як приклад можна вказати на резолюції Генеральної асамблеї ООН, регіональних організацій та акти, прийняті учасниками Наради з безпеки і співробітництва в Європі (нині ОБСЄ). Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р. визначає такі
 9. 1. Поняття цивільно-правового зобов'язання. Види зобов'язань
  форма економічного обороту, опосредующая динаміку цивільних прав та обов'язків. Центральне місце в зобов'язального права займає поняття зобов'язання. Легальна дефініція цивільно-правового зобов'язання дана в п. 1 ст. 307 ГК РФ: в силу зобов'язання одна особа (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію, як то: передати майно,
 10. 1. Поняття і джерела екологічного права
  формації, ліцензування, платежів за природокористування. Враховуючи специфіку правового регулювання відносин з використання та охорони окремих природних об'єктів, в структурі екологічного права виділяється особлива структурна одиниця - підгалузь права. До підгалузей екологічного права ставляться земельне , гірське, водне, лісове, фауністичне, атмосферний право, які в свою
© 2014-2022  ibib.ltd.ua