Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно- розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право Росії і зарубіжних країн → 
« Попередня Наступна »
А.П. Коренев. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Частина Особлива. Видання друге, виправлене і доповнене. Підручник. - М.: МЮИ МВС Росії. «Щит-М»,. - 362 с., 1999 - перейти до змісту підручника

§ 2. Функції органів внутрішніх справ щодо забезпечення паспортно-реєстраційної системи

Паспортно-реєстраційна система є одним з ефективних засобів, що використовуються в цілях охорони громадського порядку, забезпечення державної і суспільної безпеки, боротьби з різними правопорушеннями. Для досягнення цих цілей органи внутрішніх справ здійснюють такі основні функції: оформлення реєстрації та зняття громадян з реєстраційного обліку; ведення адресно-довідкової роботи;

здійснення контролю за дотриманням громадянами, посадовими і юридичними особами законодавства, що регулює пересування , вибір місця перебування і проживання в межах Російської Федерації, а також законодавчих та інших нормативних актів про реєстраційному обліку населення; рішення правоохоронних завдань при здійсненні реєстрації та зняття громадян з реєстраційного обліку; облік при реєстрації осіб, які мають судимість; інформування населення про прийнятих правових актах , що стосуються реєстраційного обліку громадян.

Так, при реєстрації громадян за місцем перебування в житловому приміщенні, що не є їх місцем проживання, співробітники паспортно-візової служби ретельно перевіряють подані заявниками документи, оформляють і видають зареєстрованим громадянам свідоцтва про реєстрацію встановленого зразка або письмово повідомляють заявників про причини відмови в реєстрації, направляють листки прибуття в адресно-довідкові бюро та спеціальні картотеки для контролю за термінами перебування зареєстрованих громадян. Здійснюючи реєстрацію громадян за місцем проживання, співробітники паспортно-

176

візової служби проставляють у паспортах реєстрованих громадян відтиск відповідного штампа про реєстрацію або видають їм свідоцтва встановленого зразка (якщо реєстрація проводиться не за паспортом, а іншим засвідчують особистість,), або ж письмово повідомляють заявників про причини відмови. При цьому явка в паспортно-візову службу обов'язкове лише для осіб, які мають судимість, або в паспортах яких проставлені відмітки про обов'язок до сплати аліментів. Значний обсяг роботи виконується в підрозділах паспортно-візової служби у зв'язку лм зняттям громадян з реєстраційного обліку за місцем перебування та за місцем проживання.

Найважливішою функцією органів внутрішніх справ є здійснення контролю за дотриманням законодавства, що регулює пересування, вибір місця перебування і проживання в межах Російської Федерації, а також законодавчих та інших нормативних актів про реєстраційному обліку населення.

Контроль за дотриманням громадянами і посадовими особами встановлених правил паспортно-реєстраційної системи як один з видів адміністративної діяльності органів внутрішніх справ здійснюється переважно голосними методами. Однак деякі специфічні можливості розглянутої системи активно використовуються в діяльності оперативно-розшукових апаратів міліції.

Діяльність органів внутрішніх справ по контролю за дотриманням паспортно-регастраціонних правил, здійснювана при поєднанні гласних і негласних методів, являє собою сукупність організаційних і практичних заходів, спрямованих на виконання вимог паспортно-реєстраційної системи. У процесі реалізації цих заходів попереджаються правопорушення осіб, які проживають без документів або без реєстрації, а також осіб, в минулому вчинили злочини; виявляються особи, підозрювані у скоєнні злочинів і переховуються від органів правосуддя або проживають за підробленими або підробленими документами; проводиться розшук конкретних, відомих органам внутрішніх справ і безпеки осіб, які вчинили злочини, і т.д.

Організаційні та практичні заходи щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених правил паспортно-реєстраційної системи органи внутрішніх справ реалізують у тісній взаємодії з місцевими підрозділами Федеральної міграційної служби, органами безпеки, прокуратури,

177

установами державної статистики, військовими комісаріатами, житлово-експлуатаційними організаціями та громадськістю, а в прикордонних зонах - також з підрозділами і частинами органів прикордонної служби.

Так, наприклад, систематичний обмін відповідною інформацією між підрозділами паспортно-візової служби органів внутрішніх справ та підрозділами Федеральної міграційної служби істотно підвищує ефективність контролю за міграційними процесами та міграційною ситуацією в країні, дозволяє розробляти поточні і довгострокові прогнози внутрішньої і зовнішньої міграції, забезпечувати своєчасну захист прав і соціальних гарантій мігрантів, організовувати належний облік і реєстрацію біженців і вимушених переселенців, розробляти необхідні заходи щодо попередження випадків неконтрольованої міграції, вживати відповідних заходів щодо депортації (висилку) осіб, які незаконно прибули в Російську Федерацію, і т.д.

Така взаємодія, здійснюване в найрізноманітніших формах (наприклад, спільного планування та участі в реалізації практичних заходів, обміну досвідом), безсумнівно, дозволяє не тільки успішно вирішувати багато вузько специфічні завдання Федеральної міграційної служби, інших правоохоронних і інших державних органів, а й в цілому сприяє зміцненню правопорядку і, отже, паспортно-реєстраційної режиму в країні.

Безпосереднє забезпечення контролю за дотриманням пас-портно-реєстраційних правил покладається на керівників підрозділів паспортно-візової служби органів внутрішніх справ, які аналізують правозастосовчу практику; забезпечують планування, збір і аналіз практики застосування даних правил; розробляють пропозиції щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень у житловій сфері; контролюють виконання дільничними інспекторами міліції функціональних обов'язків по розглянутій лінії роботи; проводять інструктажі та наради з особовим складом органів внутрішніх справ та особами, відповідальними за реєстрацію; ведуть роз'яснювальну роботу серед населення.

У практичному вирішенні покладених на органи внутрішніх справ завдань з контролю за дотриманням паспортно-регист-раціонних правил важлива роль належить дільничним инспек-

178

Торам міліції, які несуть повну відповідальність за стан паспортно-реєстраційної режиму на обслуговуваних дільницях. У своїй роботі вони спираються на допомогу позаштатних співробітників міліції, добровільних народних дружин, громадських пунктів охорони порядку, вуличних, будинкових комітетів та інших сил громадськості.

Організаційні та практичні заходи щодо контролю за дотриманням паспортно-реєстраційних правил здійснюються усіма підрозділами органів внутрішніх справ в процесі повсякденної роботи і при проведенні цільових заходів. Заходи щодо забезпечення паспортно-реєстраційної режиму включаються в загальний план роботи органу. Залежно від конкретно сформованої обстановки вони повинні передбачати '. перевірку житлових приміщень, де можуть проживати громадяни без паспортів, за недійсними паспортами, без реєстрації, а також осіб, яким відмовлено в реєстрації або термін їх реєстрації закінчився; перевірку дотримання посадовими особами підприємств, установ та організацій, відповідальними за реєстрацію, а також юридичними особами правил паспортно-реєстраційної системи; вивчення характеру причин і умов, що сприяють порушенням цих правил, і розробку практичних заходів щодо їх усунення; проведення контрольних перевірок роботи дільничних інспекторів міліції щодо забезпечення виконання паспортно-реєстраційних правил на обслуговуваних дільницях; проведення роз'яснювальної роботи серед населення;

підготовку інформації до вищестоящих органів внутрішніх справ і інші компетентні органи про недоліки, виявлених в ході проведення заходів щодо забезпечення паспортно-реєстраційної режиму, і пропозицій щодо їх усунення.

Контроль за дотриманням паспортно-реєстраційних правил, що здійснюється органами внутрішніх справ, займає важливе місце в забезпеченні паспортно-реєстраційної системи. Його основне призначення полягає у виявленні порушень правових норм, що регламентують розглянуту систему. Проте слід мати на увазі, що в процесі такого контролю виявляються особи, які ведуть антигромадський спосіб життя, вчиняють хуліганські дії в квартирах і т.п. Своєчасне виявлення таких осіб дозволяє вжити щодо їх необхідних заходів і тим самим нерідко виключити можливість вчинення ними більш серйозних протиправних діянь. Отже, контроль за дотриманням паспортно-реєстраційної режиму

179

одночасно має велике значення і в профілактиці інших, не пов'язаних з паспортними правилами правопорушень, в тому числі злочинів.

Основним методом здійснення даного контролю є перевірки, які проводяться відповідно до планів роботи відповідних органів внутрішніх справ. У ході проведення таких перевірок звертається увага на місця можливого перебування порушників паспортно-реєстраційної режиму в житловому секторі; виявляються і беруться на облік власники будинків і квартир, систематично здають житлову площу особам сумнівної поведінки; проводяться обходи нежитлових приміщень (підвалів, котелень, горищ, сараїв і т.п.), які можуть використовуватися для проживання порушниками паспортно-реєстраційних правил. Подібні перевірки в житловому секторі за згодою громадян дозволяється проводити в період з б до 22 годин місцевого часу при наявності достовірних даних про порушення паспортно-реєстраційних правил.

Здійснюючи контроль за роботою посадових осіб, відповідальних за реєстрацію ^ співробітники органів внутрішніх справ перевіряють своєчасність і правильність реєстрації та зняття з реєстраційного обліку в домоуправліннях, гуртожитках, готелях, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах. Ці перевірки необхідно проводити особливо ретельно, оскільки ховаються злочинці і злісні неплатники аліментів нерідко прагнуть до проживання саме в тих місцях, де паспортно-реєстраційний режим не дотримується належним чином.

У процесі адміністративного нагляду за дотриманням вимог паспортно-реєстраційної системи застосовуються галузевої, територіальний види контролю. Галузевий контроль здійснюється шляхом послідовної перевірки паспортно-

1 Відповідно до постанови Уряду Російської Федерації від 17 липня 1995

№ 713 до таких відносяться посадові особи житлово-експлуатаційних організацій державного і муніципального житлових фондів; житлово-будівельних та житлових кооперативів, готелів, кемпінгів, туристичних баз, санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, лікарень, будинків-інтернатів для інвалідів, ветеранів, самотніх і літніх, готелів-притулків та інших закладів соціального призначення ; акціонерних товариств та інших комерційних організацій, інших державних і муніципальних організацій та установ, що мають житловий фонд на праві господарського відання або на праві оперативного управління.

180

реєстраційного режиму на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до якої-небудь галузі народного господарства і входять в систему конкретного міністерства, відомства. При територіальному контролі нагляд за дотриманням паспортно-реєстраційних правил здійснюється у житловому секторі населеного пункту, району, мікрорайону. Вибірковий контроль передбачає перевірку заяв і повідомлень громадян, а також адрес, за якими можуть проживати особи, які отримали відмову в реєстрації або термін реєстрації у яких закінчився.

Диференційований контроль дозволяє отримати повні і достовірні дані про стан паспортно-реєстраційної режиму, шляхом ретельного аналізу цих відомостей розкрити причини і умови, що сприяють порушень паспортно-реєстраційних правил, і тим самим підвищити ефективність і цілеспрямованість заходів з їх усунення. Результати контролю лягають в основу інформації про виявлені в ході перевірок найбільш характерних порушень, а також пропозицій щодо їх викорінення, які органи внутрішніх справ направляють до органів місцевого самоврядування, підрозділи Федеральної міграційної служби, в міністерства і відомства.

 Істотну роль у боротьбі зі злочинністю відіграють захисні засоби паспорта та інших документів, що засвідчують особу громадянина. Відомо, що злочинці часто видають себе за іншу особу, підробляють свої паспорти та інші документи шляхом витравлювання окремих записів і штампів та впису-ня інших даних про себе. Нерідко злочинці намагаються проживати за викраденим у інших громадян документів, переклеівая в них фотокартки, вносячи інші дані і т.п. Тому знання методів підробки паспортів, інших засвідчують особу і вміння їх виявити є важливим обов'язком працівників органів внутрішніх справ та інших осіб, відповідальних за забезпечення паспортно-реєстраційної системи.

 Так, наприклад, до захисних засобів паспорта відносяться ті, які притаманні власне бланку цього документа (централізований порядок виготовлення за єдиним для всієї країни зразком; використання для цього паперу і інших матеріалів, вироблених за спеціальною технологією; нумерація сторінок і захисна сітка на них; наявність на кожній сторінці серії та номера паспорта і тд.), а також ті, які застосовуються при його оформленні (наприклад, фіксування фотокартки власника рельєфною і гербовою печатками). Наявність у паспорта захисних

 181

 коштів обмежує можливість його підробки і дозволяє своєчасно виявити останні.

 В органах внутрішніх справ ведеться облік викрадених і втрачених паспортів з метою недопущення проживання по них злочинців та інших осіб, які переховуються від органів слідства та суду.

 Особи, винні в порушенні паспортно-реєстраційних правил, залежно від тяжкості скоєного можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

 Матеріали про порушення вимог паспортно-регист-раціонної системи, за загальним правилом, розглядають і накладають по них стягнення адміністративні комісії, що складаються при органах місцевого самоврядування; в Москві, Московській області та Санкт-Петербурзі таке право надано органам внутрішніх справ (міліції). Органи внутрішніх справ розглядають і вирішують справи про порушення правил в'їзду в прикордонну зону або проживання в ній.

 Запитання і завдання для самоперевірки

 1. Що таке паспортно-реєстраційна система і які її основні цілі?

 2. Які основні функції щодо забезпечення паспортно-реєстраційної системи виконують органи внутрішніх справ?

 3. Перелічіть і дайте характеристику видів паспортно-реєстраційної режиму.

 4. Що передбачають заходи щодо здійснення контролю за дотриманням правил паспортно-реєстраційної системи?

 5. Як здійснюється контроль за дотриманням паспортно-реєстраційних правил?

 6. Перерахуйте основні форми взаємодії органів внутрішніх справ з органами та підрозділами Федеральної міграційної служби Росії.

 182

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Функції органів внутрішніх справ щодо забезпечення паспортно-реєстраційної системи"
 1. § 1. Поняття і призначення паспортно-реєстраційної системи
    Найважливішими завданнями державних органів є зміцнення законності, охорона прав і законних інтересів громадян, забезпечення громадського порядку, державної та громадської безпеки. В успішному вирішенні цих завдань істотне значення має паспортно-реєстраційна система, тісно пов'язана з обліком і статистикою населення, з упорядкуванням внутрішньої міграції населення.
 2. 2. Реєстрація та облік автотранспортних засобів - причепів до них.
    Основним відомчим нормативним актом, який регламентує, порядок реєстрації автомототранспортних засобів на території Російської Федерації, є «Правила реєстрації автомототранспортних засобів і причепів до них в Державній інспекції безпеки дорожнього руху», затверджені наказом МВС Росії від 26 листопада 1996 р. № 624. 207 До об'єктів реєстрації віднесені
 3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
    1. Які завдання виконують органи внутрішніх справ? 2. Назвіть основні функції органів внутрішніх справ. 3. З яких структурних ланок складається система органів внутрішніх справ? 4. Дайте загальну характеристику організації роботи МВС РФ. 5. Яке місце в системі органів внутрішніх справ займає міліція? 6. Назвіть основні права міліції. 7. Назвіть основні
 4. Дії реєструючого органу, що здійснює державну реєстрацію реорганізації юридичних осіб у формі поділу
    При отриманні документів для державної реєстрації реорганізації юридичної особи реєструючий орган вносить до книги обліку державної реєстрації юридичних осіб відомості про заявника, перевіряє зазначені документи на наявність в них необхідних відомостей (наприклад, відомостей про правонаступництво роздільному балансі). У разі отримання неповного пакета документів або відсутності в
 5. У. Охорона товарних знаків на регіональному рівні
    На даний момент найбільшою реєстраційної системою регіонального рівня є система Європейського союзу. У 1988 ЄС випустив Директиву, спрямовану на зближення законодавства країн Співтовариства з питань товарних знаків. По даній Директиві було потрібно приведення законодавства окремих країн у відповідність з міжнародними стандартами. Зробивши цей крок в області
 6. Дії реєструючого органу, що здійснює державну реєстрацію реорганізації юридичних осіб у формі виділення
    При отриманні документів для державної реєстрації реорганізації юридичної особи реєструючий орган вносить до книги обліку державної реєстрації юридичних осіб відомості про заявника, перевіряє зазначені документи на наявність в них необхідних відомостей (наприклад, відомостей про правонаступництво роздільному балансі). У разі отримання неповного пакета документів або відсутності в
 7. Дії реєструючого органу, що здійснює державну реєстрацію реорганізації юридичної особи у формі перетворення
    При отриманні документів для державної реєстрації реорганізації юридичної особи реєструючий орган вносить до книги обліку державної реєстрації юридичних осіб відомості про заявника, перевіряє зазначені документи на наявність в них необхідних відомостей (наприклад, відомостей про правонаступництво в передавальному акті, роздільному балансі). У разі отримання неповного пакета
 8. Дії реєструючих органів, що здійснюють державну реєстрацію реорганізації юридичних осіб у формі приєднання
    При отриманні документів для державної реєстрації реорганізації юридичної особи у формі приєднання реєструючий орган вносить до книги обліку державної реєстрації юридичних осіб відомості про заявника, перевіряє зазначені документи на наявність в них необхідних відомостей (наприклад, відомостей про правонаступництво в передавальному акті). У разі отримання неповного пакета документів
 9. Лекція дев'ята. Право пересування
    Необхідним доповненням особистої недоторканності є свобода пересування. Заборона обивателю вибирати вільно й перетворювати на розсуд своє місце проживання, у відповідності з різними його потребами, становить настільки ж тяжке порушення його особистої свободи, як і пряме посягання на його недоторканність у формі особистого затримання. Паспортна система На грунті
 10. § 3. Організація роботи апаратів паспортно-візової служби органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав громадян на виїзд з Росії
    Робота з організації оформлення і видачі закордонних паспортів громадянам Російської Федерації покладено на апарати паспортно-візової служби органів внутрішніх справ, які забезпечують в основному оформлення та видачу закордонних паспортів громадянам Росії. Так, наприклад, у відповідні апарати (відділи віз і реєстрації - ОВіР) ГУВС Москви входять: - група по режиму, яка займається
 11. ПЕРЕДМОВА
    Особлива частина курсу «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ» нерозривно пов'язана з Загальною частиною курсу і становить разом з нею єдину дисципліну, досліджувану в освітніх установах середньої та вищої професійної освіти МВС Росії. Разом з тим Особлива частина має свою специфіку, яка полягає в тому, що в ній розглядаються конкретні напрямки
 12. Приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції
    Вся кореспонденція, адресована державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіву чи приватному нотаріусу, приймається особою, відповідальною за діловодство, яка розкриває всі конверти, за винятком тих, що мають напис "особисто", та перевіряє наявність документів і додатків до них. За відсутності в конверті документа або додатків до нього складається акт у
 13. Дії реєструючих органів, що здійснюють державну реєстрацію реорганізації юридичних осіб у формі злиття
    При отриманні документів для державної реєстрації реорганізації юридичної особи реєструючий орган вносить до книги обліку державної реєстрації юридичних осіб відомості про заявника, перевіряє зазначені документи на наявність в них необхідних відомостей (наприклад, відомостей про правонаступництво в передавальному акті). У разі отримання неповного пакета документів або відсутності в
 14. А.П. Коренев. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Частина Особлива. Видання друге, виправлене і доповнене. Підручник. - М.: МЮИ МВС Росії. «Щит-М»,. - 362 с., 1998

© 2014-2022  ibib.ltd.ua