Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Т.А. ГУСЕВА, А.В. Чуря. Коментар до Федерального закону "Про ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ" ВІД 8 СЕРПНЯ 2001 Г. N 129-ФЗ / Видання друге, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

Дії реєструючого органу , що здійснює державну реєстрацію реорганізації юридичної особи у формі перетворення

При отриманні документів для державної реєстрації реорганізації юридичної особи реєструючий орган вносить до книги обліку державної реєстрації юридичних осіб відомості про заявника, перевіряє зазначені документи на наявність в них необхідних відомостей (наприклад, відомостей про правонаступництво в передавальному акті, роздільному балансі).

У разі отримання неповного пакета документів або відсутності в передавальному акті відомостей про правонаступництво реєструючий орган має право винести рішення про відмову в державній реєстрації за формою N Р50001 з причини неподання необхідних для державної реєстрації документів. У рішенні зазначається вид документа, який не представлений в реєструючий орган відповідно до вимог ст. 14 Закону. У разі відсутності в передавальному акті відомостей про правонаступництво зазначений документ вважається неподання, реєструючий орган зазначає про це в рішенні.

При отриманні всіх необхідних документів та наявності в них необхідних відомостей реєструючий орган приймає рішення про державну реєстрацію юридичної особи, що створюється шляхом реорганізації, і про державну реєстрацію припинення діяльності перетвореного юридичної особи. Вносить до державного реєстру необхідні записи, в книгу обліку державної реєстрації юридичних осіб - відповідні відомості.

Роздруковує листи записів державного реєстру, включає їх в реєстраційні справи і видає (надсилає) відповідні свідоцтва та виписки з державного реєстру заявнику, представившему документи для державної реєстрації.

При отриманні реєструючим органом документів для державної реєстрації юридичної особи, що створюється шляхом реорганізації у формі перетворення, у разі, якщо місце знаходження юридичної особи, що створюється шляхом реорганізації, відрізняється від місця знаходження реорганізованих юридичної особи, реєструючий орган : 1)

приймає рішення про державну реєстрацію юридичної особи, що створюється шляхом реорганізації, і про державну реєстрацію припинення діяльності перетвореного юридичної особи 2)

вносить до державного реєстру необхідні записи, формує реєстраційну справу новоствореної юридичної особи, вносить до книги обліку державної реєстрації юридичних осіб відповідні відомості, включає в реєстраційну справу реорганізованого юридичної особи рішення про державну реєстрацію припинення діяльності перетвореного юридичної особи та лист запису; 3)

негайно (в день внесення запису) повідомляє про державну реєстрацію юридичної особи, що виник шляхом реорганізації у формі перетворення, до реєструючого органу за місцем знаходження новоствореної юридичної особи і надсилає на його адресу реєстраційна справа рекомендованим листом з описом вкладення.

При цьому з державного реєстру юридичних осіб формує файл, що містить всі відомості про юридичну особу, в порядку, розробленому при зміні місця знаходження юридичної особи, і направляє його у відповідний орган, по каналах зв'язку із застосуванням засобів захисту інформації, а також переносить зазначені відомості в архів.

Реєструючий орган за місцем знаходження новоствореної юридичної особи при отриманні зазначеної інформації (файлу або реєстраційної справи) одноразово і негайно повідомляє (використовуючи факс або захищені канали зв'язку) про це реєструючий орган, який направив реєстраційну справу юридичної особи , а також включає зазначену інформацію до державного реєстру; 4)

видає (надсилає) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи при створенні за формою N Р51001, свідоцтво про внесення запису до державного реєстру про припинення діяльності перетвореного юридичної особи за формою N Р50003 заявнику, представившему документи для державної реєстрації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дії реєструючого органу, що здійснює державну реєстрацію реорганізації юридичної особи у формі перетворення "
 1. § 10. Функція реєстрації Банком Росії емісії цінних паперів кредитними організаціями
  реєструються: випуски акцій кредитних організацій зі статутним капіталом 1000 млн. рублів і більше (включаючи в розрахунок передбачувані підсумки випуску) або з часткою іноземної участі (у тому числі фізичних та юридичних осіб з країн СНД) понад 50 відсотків; випуски облігацій кредитних організацій на суму 1000 млн. рублів і вище; випуски цінних паперів при реорганізації
 2. 26. Виникнення і припинення юридичної особи.
  Реєструючих органів обмежуються лише перевіркою дотримання засновниками вимог закону. Тому такий порядок виникнення юридичних осіб ще називають реєстраційним. За рішенням органів, зазначених у законі, а також в установчих документах юридичної особи, воно може бути припинено, реорганізовано чи ліквідовано. Реорганізація можлива у формі злиття, приєднання,
 3. § 8. Функція прийняття рішення про державну реєстрацію кредитних організацій та їх ліцензування
  дію та відкликає їх. Про порядок державної реєстрації кредитної організації та її ліцензування мова вже йшла докладніше, ми розглядали правовий статус кредитної
 4. Чи підлягають реєстрації колективні договори?
  Чинному законодавству та Генеральної угоди, а в разі виявлення порушень застосовувати необхідні заходи и межах наданих повноважень. Відповідно до ст. 9 Закону України * 0 колективні договори і соглашеніяхи галузеві та регіональні угоди підлягають повідомній реєстрації в Мінпраці, а колективні договори реєструються місцевими органами державної
 5. 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва
  діючої, що можливо як у добровільному порядку (за особистою заявою суб'єкта), так і в примусовому (судовому) порядку з підстав, передбачених законодавством. Вона є підставою для виключення суб'єкта підприємництва - юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та фізичної особи з Єдиного реєстру суб'єктів
 6. 1. Реєстрація фірмового найменування
  діючими федеральними законами про деяких інших видах комерційних юридичних осіб, а також поки що чинним Положенням про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженим Указом Президента РФ від 8 липня 1994 р. №
 7. 2. Припинення юридичної особи шляхом реорганізації
  дійсної що відбулася реорганізації. Так, відповідно до закону юридичні особи, що займають домінуюче становище на якомусь товарному ринку, у разі неодноразового порушення вимог антимонопольного законодавства можуть бути піддані примусовому поділу або виділення з їх складу самостійних організацій1. Реорганізація юридичних осіб оформляється або
 8. 2. Оформлення прав на товарний знак
  реєструється Патентнимвідомством на ім'я юридичної або фізичної особи, яка здійснює підприємницьку діяльність. На зареєстрований товарний знак видається свідоцтво, яке засвідчує пріоритет знака і виключне право власника щодо товарів, зазначених у свідоцтві. Для реєстрації товарного знака заявник направляє в Патентне відомство заявку, що містить
 9. 3. Державна реєстрація товариства
  дій щодо створення товариства, прийнявши на себе тим самим зобов'язання засновників, що виникли в ході підготовчої роботи. Відповідно до статті 13 Закону, акціонерне товариство підлягає державній реєстрації в органі, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, у порядку, передбаченому Федеральним законом про державну реєстрацію юридичних осіб. Однак такий закон
 10. Прийом, розгляд і реєстрація кореспонденції
  дій нотаріусами України ". На вхідних документах у правому нижньому куті першої сторінки проставляється реєстраційний штамп (додаток N 6). У штампі вказуються дата надходження документа та його індекс, який складається з порядкового номера за реєстраційним журналом та номера справи (наряду) за номенклатурою справ, в якій буде зберігатися
 11. 12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва
  органах в однаковому порядку. Виняток становлять лише окремі суб'єкти підприємництва (наприклад, банки), специфіка діяльності яких вимагає спеціального порядку їх легітимації. Відповідно до ст. 8 Закону України "Про підприємництво" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради
 12. 25. Філії та представництва юридичної особи.
  діє на підставі довіреності, одержаної від відповідної юридичної особи. «Про підприємництво» ст.8 Суб'єкт підприємницької діяльності має право відкривати свої філії (відділення), представництва без створення юридичної особи. Відкриття зазначених підрозділів не потребує їх державної реєстрації. Суб'єкт підприємницької діяльності повідомляє про відкриття
 13. § 2. Освіта і припинення юридичних осіб
  діяти в якості юридичної особи. Стаття 51 ЦК не передбачає ніяких винятків із загального правила про необхідність державної реєстрації юридичних осіб, тому можна вважати, що розпорядчий, а також явочний способи утворення організацій в Нині у Росії не застосовуються. Дозвільний порядок утворення юридичної особи припускає, що створення
 14. Створення та державна реєстрація житлових кооперативів
  дій засновників щодо створення кооперативу в загальному вигляді може бути визначена так: а) підготовка проектів статуту та інших рішень, необхідних для створення кооперативу; б) погодження розбіжностей і підготовка остаточної редакції цих документів; в) підготовка зборів засновників з питань, що належать відповідно до Кодексу до компетенції такого зібрання, а також визначення дати ,
 15. Реорганізація і ліквідація кооперативу
  діє тільки для кооперативів, діяльність яких регулюється статтями розділу V Кодексу. Однак і інші спеціалізовані споживчі кооперативи можуть бути обмежені в можливостях перетворення. Наприклад , допускається перетворення житлового накопичувального кооперативу тільки в житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив або в товариство власників житла, а в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua