Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Чи підлягають реєстрації колективні договори?Колективні договори відповідно до ст. 15
КЗпП підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади.
Реєстрація здійснюється відповідно до ИПоложеніем про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорови, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року (зі последую
1 Колот А. Механізм Формування фонду оплати праці візначає Колективний договір. З Профспілкова газета ', 1997. З-№ 10.

66

щімй змінами та доповненнями). Повідомна
реєстрація угод, колдоговорів проводиться з
метою забезпечення можливості для врахування їх умов
під час розгляду трудових спорів (індивідуальних і колективних), які можуть виникнути при
застосуванні норм цих угод (договорів), і засвідчити автентичність примірників і копій,
поданих на реєстрацію. У вказаній Постанові
Міністерству праці разом з іншими центральними
та місцевими органами державної виконавчої влади доручено здійснювати контроль за відповідністю галузевих і регіональних угод, колдоговорів чинному законодавству та Генеральної угоди, а в разі виявлення порушень
застосовувати необхідні заходи и межах наданих повноважень.

Відповідно до ст. 9 Закону України * 0 колективні договори і соглашеніяхи галузеві та регіональні угоди підлягають повідомній реєстрації в Мінпраці, а колективні договори реєструються місцевими органами державної
виконавчої влади.

Угода, колдоговір направляються на реєстрацію сторонами, їх підписали, в трьох примірниках
(перший, другий і копія).

Колективний договір, угода, що направляється на
реєстрацію, повинні:

а) не суперечити вимогам чинного законодавства і умовам угод більш високого
рівня, обов'язковим для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які їх підписали;

б) містити інформацію про джерела фінансування заходів щодо надання додаткових (порівняно з чинним законодавством)
соціальних пільг і гарантій: за рахунок власних
коштів підприємств, установ, організацій, галузі, місцевого бюджету тощо;

в) відповідати вимогам законодавства про мови
і викладатися за загальними правилами правопису.

Разом з угодою, колдоговором на реєстрацію-направляються всі додатки до них, все прото
<67

коли розбіжностей, а також інформація про склад повноважних представників сторін, які брали участь у колективних переговорах. Бажано також
повідомити реєструючий орган про те, чи створені на
підприємстві, в установі, організації профспілки,
в тому числі альтернативні .

Реєстрація проводиться в двотижневий термін з дня
одержання угоди, колективного договору. Чи не
пізніше наступного дня після реєстрації чи прийняття рішення про відмову реєстрації перший і другий
екземпляри угоди, колдоговору повертаються сторонам, які подали їх на реєстрацію. Копія цих документів зберігається реєструючим органом.

{
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Чи підлягають реєстрації колективні договори? "
 1. 3. Дотримання формальностей при поступку або ліцензування авторських прав
  підлягають узгодженню сторонами. Ті умови, які зумовлені нормативними актами як визначальні мінімальний рівень прав автора, можуть і не відтворюватися в такому замовленні. Недотримання письмової форми авторського договору саме по собі не робить даний договір недійсним, але тягне за собою наслідки, передбачені ст. 162 ГК. Іншими словами, якщо одна зі сторін буде
 2. 3. Засоби захисту права авторства
  підлягають також витрати на надання юридичної допомоги щодо захисту порушених авторських чи суміжних прав, на сплату мита при пред'явленні позову до суду і т. П. Набагато частіше, однак, збитки в розглянутій області виражаються в тій упущену вигоду, яка могла бути отримана в умовах нормальної реалізації прав і обов'язків учасників авторських правовідносин. Представляється, що в
 3. § 1. Поняття юридичної особи
  підлягають і громадяни-підприємці, і деякі неправосуб'ектние організації (тобто не мають статусу юридичної особи), наприклад, філії та представництва іноземних компаній. Вони також можуть мати свої печатки та банківські рахунки, але юридичними особами від цього не стають. Правова доктрина традиційно виділяє чотири основні ознаки, кожен з яких необхідний, а все в
 4. 9. Унітарна підприємство
  підлягають або перетворенню в товариства, товариства або виробничі кооперативи, або ліквідації. У період продовження їх діяльності відповідно до правилом абз. 2 п. 5 ст. 6 Закону про введення в дію частини першої ДК РФ їх засновники-власники несуть за їх зобов'язаннями додаткову відповідальність всім своїм майном, що істотно підвищує захищеність їх кредиторів.
 5. 5. Житлові фонди
  підлягають державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі. Однак деякі права на житлові приміщення державної реєстрації не підлягають. До їх числа відносяться права, що виникають з договорів комерційного та соціального найму житлового приміщення, а також із членства в житлових кооператівах1. Житловий фонд Росії, незалежно від приналежності, підлягає державному обліку в порядку,
 6. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  підлягають глибокому вивченню представниками теоретико-правового
 7. 2. Основні права і обов'язки громадян у сфері виконавчої влади закріплені в Конституції РФ.
  Реєстрації або пропис-ки або пересування і вибору місця проживання, ухилення від виїзду після закінчення визначеного їм терміну перебування, а також недотримання правил транзитного переїзду через територію СРСР тягне стягнення штрафу. Відповідальність несуть також посадові особи підприємств, уч-нов, організацій, що беруть в СРСР іноземних громадян. Неприйняття громадянами, які запросили
 8. 1. Форми здійснення виконавчої влади
  підлягають виконанню, але не позбавляють індивідуальним і колективним суб'єктам право оскаржити їм з-нать в установленому по-рядку, після оскарження акт може бути визнаний або правомірним після усунення в ньому недоліків або недійсним . При зупинці дії акта упр., Тобто тимчасового припинення його дії до повторного розгляду, проводиться тим органом, який не вправі скасувати
 9. Письмові докази
  підлягають підтвердженню тільки такими документами, а також на вимогу арбітражного суду. Справжні документи, наявні в справі, за заявами представили їх осіб можуть бути повернуті їм після набрання законної сили судового акта, яким закінчується розгляд справи, якщо ці документи не підлягають передачі іншій особі. Одночасно Із заявами зазначені особи подають належним
 10. § 7. Дія кримінального закону в просторі
  підлягають кримінальній відповідальності за законами даної держави. Зазвичай вони оголошуються персонами нон грата (небажаними особами) і висилаються за межі країни перебування. Однак дипломат, який учинив злочин на території Росії, може відповідати за кримінальним законам тієї держави, яку він представляв. Крім того, згідно зі ст. 32 Віденської конвенції про дипломатичні зносини
© 2014-2022  ibib.ltd.ua