Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Чи можуть бути визнані недійсними умови колективних договорів?Відповідно до ст. 16 КЗпП умови колективного договору, що погіршують, порівняно з діючими законодавством і угодами, положення
працівників, недійсні.

Відповідно до вітчизняного законодавства,
міжнародною практикою, колективні договори не
можуть погіршувати становище працівників, а можуть його покращувати. Це положення відоме під назвою принцип
ІП їауогет. Цей принцип має універсальне значення і діє при встановленні взаємин
"усіх джерел трудового права. Будь нормативний
акт, який знаходиться на більш низькому рівні в ієрархії джерел трудового права, може, як правило ло, лише поліпшувати становище працівників порівняно
з нормативними актами більш високого ранга.1

Однак в останньому десятилітті, як зазначає
І.Я. Кисельов, у зв'язку з посиленням економічних труднощів цей принцип піддається критиці і нападкам

'І.Я. Кисельов. З Закордонне трудове право. Підручник
для вузов.З М.: Видавнича група НОРМА-ИНФРА, М-,
1998.ЗС.19.

68

як негативний чинник, що перешкоджає гнучкості правового регулювання праці, адекватному відображенню
реалій і потреб ринкової економіки. У Німеччині, Франції, Греції в законодавстві та судовій практиці з'явилася тенденція до часткової відмови від цього принципу і допущення в певних
межах принципу іп реііз, тобто погіршення становища працівників порівняно з законодавством.

Окремі нормативно-правові акти України також передбачають можливість включення в колективний договір деяких умов, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством.
Так, наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України <0б оплаті праціїх колективним договором, в
виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не нижче собівартості) в тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна вартості оплати праці в грошовому вираженні, є звичайною
або бажаною для працівників, за винятком товарів,
перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. Закон говорить, що виплата заробітної
плати натурою допускається лише тоді, коли така виплата є звичайною і бажаною для працівників.
Але якщо бути відвертим і справедливим, то бажаної завжди є заробітна плата в грошовому вираженні, а на виплату натурою підприємства йдуть вимушено внаслідок фінансових труднощів і відсутності грошей. Це положення закріплено в Законі і
формально його не можна вважати недійсним.

Наведемо ще приклад. Відповідно до ст. 14 цього ж Закону норми колективного договору можуть допускати оплату праці нижче норм , встановлених Генеральною, галузевою або регіональною угодами, але не нижче державних норм і гарантій в
оплаті праці. Такі норми колективного договору можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємств терміном не більше шести місяців. І такі норми в колективному
договорі слід вважати дійсними.
69

Ст. 26 Закону Україна ИОб отпускахи передбачає, що в порядку, встановленому колективним договором, власник або уповноважений ним орган

у разі простою підприємства з незалежних від працівника причин може надавати відпустку без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням. Ці відпустки отримали назву Ивинужденниеи, оскільки працівника примушують до відпуску без
його згоди. Слід зробити висновок, що за відсутності колективного договору відпустку без збереження заробітної плати, передбачений ч. 2 ст. 26 Закону
ИОб отпускахи, надавати не можна.
Якщо колективний договір на підприємстві укладений, і в ньому передбачено право роботодавця

надавати відпустку без збереження заробітної плати в- зв'язку з простоєм підприємства (кризові явища в економіці, неплатежі, невиконання договірних
зобов'язань і т.д.), але не встановлено порядок його надання, то роботодавець і профспілковий комітет
повинні доповнити колдоговір становищем, в якому
зобов'язані викласти порядок надання такої відпустки і визначити, яку частину зарплати слід зберігати при наданні відпустки в таких випадках.
Під порядком надання відпусток слід розуміти вказівку в колективному договорі на термін надання відпусток, на осіб, які мають право проявляти

ініціативу у питаннях надання відпусток, і на
необхідність ознайомлення кожного працівника з наказом про надання відпустки без збереження зарплати і т.д.
Відповідно до п. 17 Постанови Пленуму Верховного суду України № 13 від 24 грудня 1999 ИО практику застосування судами законодавства про оплату

праціїх надання такої відпустки не повинно ставитися у залежність від подання працівником заяви
і термін перебування в цій відпустці не входить під час
оплачуваної простою, якщо це передбачено колективним договором.
Ситуація в країні з наданням вимушених

відпусток загострюється. Спостерігається збільшення кількості працівників, що у цих відпустках. Так, в
постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня 1999 р. № 358 ИОб підсумки роботи народного господарства в 1998 році відзначається, що продовжує ускладнюватися ситуація на ринку праці. Рівень офіційно

зареєстрованого безробіття з 2 , 3% на 1 січня
1998 підвищився до 3,7% на 1 січня 1999 р. значно зберігаються обсяги прихованого безробіття
в результаті перебування працівників у вимушених відпустках або на робочих місцях менше встановленого
часу (тижня). Одночасно з різким зростанням пропозиції робочої сили постійно зменшується попит на
неї: на початок 1998 р. на кожне вільне місце претендувало 20, а на 1 січня З вже 30 человек.1
Збільшується кількість позовних заяв до судових органів за визнанням названих відпусток незаконними та про стягнення заробітної плати.

В останні роки в багатьох колдоговори за бажанням всіх працюючих встановлюється норма про те, що

заробітну плату виплачують один раз на місяць, а не
кожні півмісяця. Таке положення слід визнати
недійсним доти, 'поки діє ст. 115
КЗпП, яка передбачає, що заробітна плата
виплачується працівником регулярно в робочі дні у
строки, встановлені колективним договором, але не
рідше двох разів на місяць через проміжок часу, не
перевищує 16 календарних днів.
« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Чи можуть бути визнані недійсними умови колективних договорів?"
§ 1. Поняття юридичної особи
 1. можуть мати свої печатки та банківські рахунки, але юридичними особами від цього не стають. Правова доктрина традиційно виділяє чотири основні ознаки, кожен з яких необхідний, а все в сукупності - достатні, щоб організація могла бути визнана суб'єктом цивільного права, тобто юридичною особою. 1) Організаційна єдність юридичної особи проявляється насамперед у
  § 1. Суб'єкти та об'єкти права власності
 2. можуть бути віднесені наступні. По-перше, всі юридичні особи, про яких йде мова, поділяються на комерційні та некомерційні організації і відповідно наділяються або загальної чи спеціальної правоздатністю (правосуб'ектностио). А це безпосередньо позначається на змісті належить їм права власності, межах і способах його здійснення. Хоча набір
  9. Унітарна підприємство
 3. можуть створюватися як федеральним власником, так і суб'єктами Федерації і муніципальними утвореннями (в тому числі спільно - на засадах спільної часткової власності засновників на їх майно). Казенні підприємства можуть створюватися тільки на базі федеральної власності за рішенням федерального уряду у випадках , передбачених законом про державних і муніципальних унітарних
  Зміст
 4. можуть бути передбачені в контракті? ... 123 Як відбувається розірвання трудового договору з ініціативи працівника? ... ... 124 Як бути у випадку, якщо працівник уклав трудовий договір, але фактично до виконання трудових обов'язків не приступив? ... ... ... 126
  Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
 5. можуть брати будь-які економічні чи соціальні рішення, які потім, де, оформлять юристи. Якщо ці рішення суперечать системі права, її основоположним засадам, ефективність таких економічних, соціальних рішень буде незначна або навіть, навпаки, виявиться соціально шкідливою. Наприклад, тривалий час існувало, та й зараз ще існує, протиріччя між трудовим контрактом як
  Глава дев'ятнадцята. правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 6. можуть відповісти на питання - чи відповідає поведінка правовим вимогам або, навпаки, відхиляється від цих вимог, чи правомірно воно, протиправно. І, звичайно, завжди треба відповідати на запитання: а що робити, якщо адресат норми справді від-клонящегося в своїй поведінці від правових вимог, якщо порушив правову норму, став правонару-шітелем? Яку відповідальність він за це повинен
  1 . Форми здійснення виконавчої влади
 7. можуть породжувати юридичних наслідків. Акти визнаються нікчемними, якщо не те є пряма вказівка за-кону або грубе порушення підв. адм. справ або порушений термін давності. Оспорімие підлягають виконанню, але не перешкоджають індивідуальним і колективним суб'єктам право оскаржити їм з-нать в установленому по-рядку, після оскарження акт може бути визнаний або правомірним після усунення в ньому
  Види і стадії адміністративного права
 8. можуть здійснюватися заходи щодо забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення: 1) адміністративне затримання 2) особистий огляд і огляд речей і товарів 3) вилучення речей і документів 4) відсторонення від керування транспортним засобом 5) огляд на стан сп'яніння 6) затримання транспортного засобу ст. 240 - 245 3. Складається з етапів: 1. підготовка справи до
  2. Революція 1905-1907 рр..
 9. можуть відбуватися відносно мирно або через збройне повстання. Першої за часом сталася народна революція 19051907 року. Історіографія її налічує більше 90 років. Багато чого вивчено, проаналізовано, оцінено в спеціальній літературі, а так само в опублікованих тисячах історичних документах та інших матеріалах. Крім фахівців-істориків про революцію писали публіцисти, письменники,
  Види позовів
 10. можуть поєднуватися в одній позовній заяві (наприклад, про розірвання угоди купівлі-продажу приміщення та звільнення приміщення покупцем). Перетворювальні позови спрямовані на припинення, зміна, а в ряді випадків і виникнення нового матеріального правовідносини. Судове рішення в подібному випадку виступає в якості юридичного факту матеріального права, яке змінює структуру
  могут сочетаться в одном исковом заявлении (например, о расторжении сделки купли-продажи помещения и освобождении помещения покупателем). Преобразовательные иски направлены на прекращение, изменение, а в ряде случаев и возникновение нового материального правоотношения. Судебное решение в подобном случае выступает в качестве юридического факта материального права, которое изменяет структуру
© 2014-2022  ibib.ltd.ua