Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Т. А. ГУСЕВА, А.В. Чуря. Коментар до Федерального закону "Про ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ" ВІД 8 СЕРПНЯ 2001 Г. N 129-ФЗ / Видання друге, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

Дії реєструючого органу , що здійснює державну реєстрацію реорганізації юридичних осіб у формі поділу

При отриманні документів для державної реєстрації реорганізації юридичної особи реєструючий орган вносить до книги обліку державної реєстрації юридичних осіб відомості про заявника, перевіряє зазначені документи на наявність в них необхідних відомостей (наприклад, відомостей про правонаступництво роздільному балансі).

У разі отримання неповного пакета документів або відсутності в роздільному балансі відомостей про правонаступництво при реорганізації юридичної особи реєструючий орган виносить рішення про відмову в державній реєстрації юридичної особи за формою N Р50001 з причини неподання необхідних для державної реєстрації документів .

У рішенні зазначається вид документа, який не представлений в реєструючий орган відповідно до вимог ст. 14 Закону. У разі відсутності в роздільному балансі відомостей про правонаступництво зазначений документ вважається неподання, реєструючий орган зазначає про це в рішенні.

При отриманні всіх необхідних документів та наявності в них необхідних відомостей реєструючий орган приймає рішення про державну реєстрацію юридичних осіб, створених шляхом реорганізації у формі поділу, а також рішення про припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації у формі поділу . Вносить до державного реєстру необхідні записи, вносить до книги обліку державної реєстрації юридичних осіб відповідні відомості. Роздруковує листи записів державного реєстру, включає їх в реєстраційні справи і видає (надсилає) відповідні свідоцтва, виписки з державного реєстру заявнику, представившему документи для державної реєстрації.

При отриманні реєструючим органом документів для державної реєстрації юридичної особи, що створюється шляхом реорганізації у формі поділу, у разі, якщо місце знаходження хоча б однієї юридичної особи, що створюється шляхом реорганізації, відрізняється від місця знаходження реорганізованих юридичної особи , реєструючий орган: 1)

вносить до книги обліку державної реєстрації юридичних осіб відомості про заявника, приймає рішення про державну реєстрацію юридичних осіб, створених шляхом реорганізації у формі поділу, а також рішення про припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації у формі поділу, 2)

вносить до державного реєстру необхідні записи, присвоює новоствореним юридичним особам ОГРН, формує реєстраційні справи, вносить до книги обліку державної реєстрації юридичних осіб відповідні відомості, включає в реєстраційну справу реорганізованого юридичної особи рішення про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи та лист запису; 3)

видає свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи при створенні за формою N Р51001, свідоцтво про внесення запису до державного реєстру юридичних осіб про припинення діяльності юридичної особи за формою N Р50003, виписки з державного реєстру заявнику, представившему документи для державної реєстрації; 4)

надсилає (в день внесення запису до державного реєстру) до реєструючого органу за місцем знаходження новоствореного юридичної особи її реєстраційна справа рекомендованим листом з описом вкладення. При цьому з державного реєстру формує файл, що містить всі відомості про створений шляхом реорганізації у формі поділу юридичну особу, в порядку, розробленому при зміні місця знаходження юридичної особи, і направляє його у відповідний орган, по каналах зв'язку із застосуванням засобів захисту інформації, а також переносить зазначені відомості в архів. Реєстраційна справа реорганізованого шляхом поділу юридичної особи залишається в органі реєстрації.

Реєструючий орган за місцем знаходження новоствореної юридичної особи при отриманні зазначеної інформації (файлу або реєстраційної справи) одноразово і негайно повідомляє (використовуючи факс або захищені канали зв'язку) про це реєструючий орган, який направив реєстраційну справу юридичної особи , а також включає зазначену інформацію до державного реєстру.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дії реєструючого органу, що здійснює державну реєстрацію реорганізації юридичних осіб у формі поділу "
 1. Дії реєструючого органу, що здійснює державну реєстрацію реорганізації юридичної особи у формі перетворення
  При отриманні документів для державної реєстрації реорганізації юридичної особи реєструючий орган вносить до книги обліку державної реєстрації юридичних осіб відомості про заявника, перевіряє зазначені документи на наявність в них необхідних відомостей (наприклад, відомостей про правонаступництво в передавальному акті, роздільному балансі). У разі отримання неповного пакета
 2. § 10. Функція реєстрації Банком Росії емісії цінних паперів кредитними організаціями
  У пункті 10 статті 4 Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)" говориться, що Банк Росії здійснює реєстрацію емісії цінних паперів кредитними організаціями відповідно з федеральними законами. Тут, крім банківських законів, маються на увазі: Федеральний закон "Про ринок цінних паперів"; Федеральний закон "Про акціонерні товариства"; Федеральний
 3. 26. Виникнення і припинення юридичної особи.
  Юридична особа вважається створеним з моменту його державної реєстрації. Відмова у реєстрації може бути оскаржена до суду. Ініціаторами створення юридичної особи відповідно до законодавства можуть бути як організації, так і окремі громадяни, які є власниками або уповноважені власником розпоряджатися майном, на базі якого створюється юридична особа. Для
 4. § 8. Функція прийняття рішення про державну реєстрацію кредитних організацій та їх ліцензування
  Раніше сам Банк Росії здійснював державну реєстрацію кредитних організацій. Не було єдиної системи та єдиного реєстру юридичних осіб. Утруднялася сама можливість ознайомлення з установчими документами будь-якої юридичної особи, в тому числі - кредитної організації. Це створювало відомі складності і для багатьох кредитних організацій і для багатьох клієнтів. Потім все ж був прийнятий
 5. Чи підлягають реєстрації колективні договори?
  Колективні договори відповідно до ст. 15 КЗпП підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади. Реєстрація здійснюється відповідно до ИПоложеніем про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорови, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року (зі последую 1 Колот
 6. 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва
  Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва - це визнання державної реєстрації не діючої, що можливо як у добровільному порядку (за особистою заявою суб'єкта), так і в примусовому (судовому) порядку з підстав, передбачених законодавством. Вона є підставою для виключення суб'єкта підприємництва - юридичної особи з Єдиного
 7. 1. Реєстрація фірмового найменування
  У числі об'єктів виняткових прав на засоби індивідуалізації ст. 138 ГК в першу чергу називає фірмове найменування юридичної особи. Дане найменування повинне мати юридична особа, що є комерційною організацією, тобто пренаступне одержання прибутку як основної мети своєї діяльності. Виключне право на фірмове найменування виникає у юридичної особи в
 8. 2. Припинення юридичної особи шляхом реорганізації
  Діяльність юридичної особи припиняється допомогою його реорганізації або ліквідації. Реорганізація юридичної особи здійснюється в таких формах, як: злиття декількох юридичних осіб в одне; приєднання одного або кількох юридичних осіб до іншого; поділ юридичної особи на кілька самостійних організацій; виділення зі складу юридичної особи (не припиняє при
 9. 2. Оформлення прав на товарний знак
  Товарний знак реєструється Патентнимвідомством на ім'я юридичної або фізичної особи, яка здійснює підприємницьку діяльність. На зареєстрований товарний знак видається свідоцтво, яке засвідчує пріоритет знака і виключне право власника щодо товарів, зазначених у свідоцтві. Для реєстрації товарного знака заявник направляє в Патентне відомство заявку,
 10. 3. Державна реєстрація товариства
  Створивши суспільство, затвердивши його статут і визначивши склад членів керівних органів, засновники, тепер уже в особі адміністрації суспільства, повинні звернутися до відповідного державного органу для його реєстрації. При її успішному результаті завершується процес створення акціонерного товариства, виникає нова юридична особа. Першим наслідком виникнення юридичної особи є перехід
 11. Прийом, розгляд і реєстрація кореспонденції
  Вся кореспонденція, адресована державній нотаріальній конторі, державного нотаріального архіву чи приватному нотаріусу, приймається особою, відповідальною за діловодство, яка розкриває всі конверти, за винятком тих, що мають напис "особисто", та перевіряє наявність документів і додатків до них. При відсутності в конверті документа або додатків до нього складається акт в
 12. 12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва
  У ст. 8 Закону України "Про підприємництво" в якості необхідної умови здійснення підприємницької діяльності названа державна реєстрація підприємництва. Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону "Про підприємства в Україні" підприємство вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Отже, реєстрація має
 13. 25. Філії та представництва юридичної особи.
  Стаття 31. Філії та представництва юридичної особи Юридична особа може відкривати філії та представництва в порядку, встановленому законодавством Союзу РСР або Української РСР. Керівник філії або представництва діє на підставі довіреності, одержаної від відповідної юридичної особи. «Про підприємництво »ст.8 Суб'єкт підприємницької діяльності має
 14. § 2. Освіта та припинення юридичних осіб
  Освіта юридичної особи. Залежно від характеру участі державних органів у реєстрації юридичної особи наука цивільного права традиційно виділяє наступні способи утворення юридичних осіб. Розпорядчий порядок характеризується тим, що юридична особа виникає на основі одного лише розпорядження засновника, а спеціальної державної реєстрації організації не
© 2014-2022  ibib.ltd.ua