Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
В.А.Колосов, Н.С. Мироненко. Геополітика та політична географія: Підручник для вузів. - М.: Аспект Пресс, - 479 с, 2001 - перейти до змісту підручника

ГЕОГРАФІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Основні поняття Державний устрій стра-

ни тісно пов'язане з її адміністративно-територіальним поділом (АТД), так як і територіальні органи державної влади і управління, і органи місцевого самоврядування (якщо вони є) діють у межах певних територіальних одиниць.

Самоврядуванням називається відносно незалежна діяльність будь-якої громадської організації на основі правил (статусу, норм), прийнятих її членами, спільним веденням ними загальних для них справ, в тому числі на основі власного бюджету

Самоврядування грунтується на певних цінностях, переданих від покоління до покоління, і буває двох типів:

- виробниче, створюване колективами, провідними спільну діяльність і розділяють деяку політичну чи іншу програму;

- територіальне, якщо основою організації виступає територіальна спільність людей або територіальний коллектів8, об'єднаний спільними інтересами, пов'язаними зі спільним життям і діяльністю в межах території з законодавчо зафіксованими кордонами - адміністративно-територіальною одиницею (ATE) і, як правило, політичною культурою, носіями якої є більшість з них.

S Під територіальним колективом юристи розуміють сукупність людей, які постійно проживають на певній території, межі якої встановлені державним актом і в межах якої діє обирається її населенням орган державної влади та громадського самоврядування | Тра-нин, 1984, з 10 |.

411

Розділ II. Політична географія

Місцеве самоврядування - сполучна ланка між громадянським суспільством і державою. Воно необов'язково створюється на всіх рівнях: на деяких з них функціонують тільки державні органи. Місцеве самоврядування не є територіальним підрозділом держави, хоча на багатьох етапах історичного розвитку і в багатьох країнах, включаючи і Росію, правлячі режими хотіли перетворити його на повністю підконтрольні їм придатки на місцях.

На відміну від місцевого самоврядування, територіальні органи державної влади підпорядковуються відповідним органам адміністративно-територіальної одиниці (ATE) вищого рангу або ж центральним інститутам (міністерствам і т.п.); ними керують призначувані чиновники, а не представники населення.

Основа державного устрою країни - адміністративно-територіальний поділ має звичайно кілька ієрархічних рівнів. Оцінка оптимальності АТД залежить від принципового політичного вибору і характеру місцевого самоврядування.

Якщо законодавець віддає пріоритет представництву людей, особистостей, а не територіальних спільнот зі специфічними для кожної з них інтересами, то ступінь збігу адміністративних кордонів з реальним соціальним членуванням простору, їх співвідношення з системою розселення і т.п . не мають значення.

Не настільки важливі також чіткість ієрархії одиниць АТД, розмах їх відмінностей в людності й господарському потенціалі. Такий підхід, в ідеальній мірою відповідний теоретичним уявленням про громадянське суспільство, можливий лише за відсутності міжрайонних протиріч.

Зазвичай же А ТД повинно виконувати більш різноманітні функції.

- Забезпечення контролю центральної влади над місцями, що передбачає збір і передачу інформації «знизу вгору» і наказів центру «зверху доступність місць із загальнодержавного центру та регіональних центрів; протидія консолідації сепаратистських і регіоналістські сил, відносну легкість мобілізації сил і засобів у випадку воєнних дій та інших надзвичайних ситуацій і т.д.

- Забезпечення збору податків.

412

4. Географія адміністративно-територіального поділу ...

- Розміщення органів влади та державного управління, відповідного найкращому виконанню двох перших функцій.

- Забезпечення державного регулювання різних сфер життя суспільства.

- Стимулювання освоєння нових районів.

- Територіальна організація державних служб - санітарної, поштового, пожежної та ін

- Організація діяльності муніципального господарства.

- Формування основи демократичного місцевого самоврядування.

- Забезпечення представництва місць в центральних законодавчих і представницьких органах (одиниці АТД зазвичай служать основою для розподілу депутатських мандатів і нарізки мережі виборчих округів і т.п.).

Очевидно, що останні дві функції знаходяться в суперечності з першими чотирма. Виконання цих функцій вимагає, щоб А ТДосновивалось на вузловому районуванні, структурах типу «центр-периферія». Тому важливе значення набувають строгість ієрархії одиниць АТД, пропорції між ними в чисельності населення та економічний потенціал.

Одиниці АТД в унітарних державах не повинні бути настільки великими і сильними, щоб оскаржувати прерогативи центру. Не випадково, наприклад, в колишніх «малих» союзних республіках (Латвії, Азербайджані та ін.) в радянський час не було областей, хоча, скажімо, Гянджа (колишній Кіровобад) цілком міг би стати, як і до революції, обласним центром. Б той же час число одиниць АТД не може перевищувати якогось порогу, за яким управління втрачає свою ефективність; число одиниць першого порядку практично ні в одній країні не перевищує 50-55. Велику роль для АТД грає баланс місцевих інтересів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГЕОГРАФІЯ адміністративно-територіальний поділ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ "
 1. 3.3. Типи федерацій в сучасному світі і деякі особливості Росії як федеративної держави
  географія ями, асиметричні, з великим число суб'єктів і високою централізацією державної влади, що поєднується з розвиненими інститутами самоврядування в суб'єктах. Численність регіонів і асиметричність федерації - створення нових повноправних суб'єктів з територій або шляхом ділення «старих» штатів, особливо в районах нового освоєння, - традиційно використовувалися в
 2. 3.3. Типи федерацій в сучасному світі і деякі особливості Росії як федеративної держави
  географія 406 хаотичною трансформації централізованої федерації в аморфну договірну конфедерацію: так було в період підготовки Федеративного договору, та й після його підписання в 1992-1993 рр. ., коли регіонами в обмін на лояльність безладно роздавали пільги і вони проголошували себе республіками, але доцентрові тенденції в цілому виявлялися сильнішими. Ця асиметричність почасти
 3. 4,1. Виникнення і типи систем АТД та місцевого самоврядування в промислово розвинених країнах
  географія церкви. Вони стали здійснювати елементарні адміністративні функції - реєстрацію народжень, шлюбів і смертей, облік населення. В епоху Реформації і католицької реакції сформувався принцип «сш'и regio eius religio» - «хто править, той і вибирає релігію». Іншими словами, володар території визначав офіційне віросповідання своїх підданих і, таким чином, характер
 4. 4,2. Територія і місцеве самоврядування
  географія 424 федеративних державах нерідко тільки частина територіальних одиниць одного і того ж рівня визнається територіальними колективами, а інші ~ немає. Система територіальних колективів по-різному будується в різних суб'єктах федерації. Так, Аляска ділиться на відміну від інших штатів США не на графства, а на округи. Тільки приблизно в третині штатів континентальної частини США
 5. 4.3. Стійкість і мінливість адміністративно-територіального поділу: протиріччя між стабільністю адміністративних кордонів і динамізмом суспільного розвитку
  географія - змінами в ідентичності (самосвідомості) і потребах людей, їх ставленні до участі в управлінні муніципальними справами; - переглядом ролі держави у вирішенні соціальних проблем, появою нових підходів у його фінансуванні. У країнах різних типів ці проблеми виявлялися по-різному і на різних етапах історичного розвитку, проте, так чи че, вони носять універсальний
 6. 4.4. Реформи АТД: географічні передумови та наслідки
  географія У ФРН в надкоммунальние об'єднання входять більшість комун. Вони стають суб'єктами планування, їм передаються повноваження, вилучені з компетенцій комун. Для агломерацій, що займають більше 20% території країни, створюються «об'єднання міст», які замінять Крайз. Ці «двоступеневі» органи є одночасно і союзом комун, і комуною. Постійне відставання доходів від
 7. 4.5. Росія: геополітичні потрясіння і хвилі адміністративних реформ
  географія Реформи Івана Грозного (1547-1584) сприяли формуванню централізованої держави. Були організовані земства, завданням яких було не стільки самоврядування, скільки виконання указів згори. Але міста могли користуватися певною автономією, відкупившись від влади особливим щорічним податком. У роки опричнини - терору проти всіх, кого можна було підозрювати у прагненні до
 8. Контрольні питання
  географічні проблеми вивчення фінансових основ місцево-го самоврядування? 5. Проаналізуйте співвідношення географічних чинників стійкості і мінливості АТД на прикладі якої-небудь зарубіжної країни. 6. Який вплив чинила урбанізація на АТД і місцеве само-ня на різних етапах його еволюції і в різних типах країн? 4. Географія адміністративно-територіального
 9. 23. Поняття і характе-ристика унітарної форми державного устрою.
  Адміністративно-територіальні одиниці, які не можуть мати будь-якої політичної самостійністю. Місцеві органи управління в тій чи іншій мірі підпорядковані центральним органам державної влади і центральної адміністрації. Таким чином, унітаризм передбачає централізації-цію всього державного апарату, прямий або непрямий контроль над муніципальними органами,
 10. 88. Право комунальної власності: зміст, підстави виникнення.
  Адміністративно-комунальних одиниць (комунальну). У всякому разі, такий підрозділ випливає зі ст. 31 Закону України "Про власність". Однак слід зазначити, що у зв'язку з прийняттям Конституції України та набранням чинності-21 травня 1997 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" дане положення застаріло. Підставою для такого твердження служить закріплене в ст. ст. 142,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua