Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

29. Характе-ристика, особливості та види мажоритарної виборчої систе-ми.


Важливе значення для функціонування політичної системи в зарубіжних країнах мають виборчі системи, від
характеру яких в значній мірі залежить склад центральних і місцевих представницьких установ, а також
результат виборів посадових осіб - від президентів до муніципальних чиновників. Виборча система являє собою сукупність встановлених законом правил, принципів і критеріїв, за допомогою яких визначаються результати голосування. Введення тій чи іншої виборчої системи завжди є результатом співвідношення політичних сил у суспільстві. Ті виборчі системи, які в основу визначення результатів голосування кладуть принцип більшості, називаються мажоритарними. Згідно з правилами мажоритарної виборець-ної системи, обраним по виборчому округу вважається той кандидат або список кандидатів, який отримав встановлену більшість голосів. Розрізняють два основних види мажоритарної системи: абсолютної більшості і відносної більшості. Відповідно до мажоритарної системою абсолютної біль-
шинства для обрання особи потрібна абсолютна більшість поданих по округу голосів (50% +1). Серед недоліків мажоритарної системи абсолютно-го більшості можна вказати: 1) голоси, подані за кандидатів, потерпілих вражений-ня, пропадають; 2) вона вигідна лише великим партіям; 3) вона нерезультативна: у разі, якщо жоден кандидат не отримає абсолютної більшості голосів або кілька кандидатів наберуть їх однакову кількість, питання про отримання мандата певним депутатом не визначений.
Гідність мажоритарної системи абсолютної більшості в тому, що вона дозволяє створити стабільний уряд.
Недолік: ця система не дає можливо-сти встановити відповідність між справжнім питомою вагою партій в політичному житті країни і їх впливом у парламенті. Однією з найпоширеніших є Мажоритарії-ная
система відносної більшості (США, Англія, Індія і т.д.). При цій різно-видности мажоритарної системи обраним вважається той кандидат (або список кандидатів), який набрав голосів більше, ніж кожен з його противників окремо, навіть якщо він набрав менше половини. Мажоритарна виборча система відносної біль-шості завжди результативна, оскільки хтось завжди набирає відносне блешні-ство. Гідність: в парламенті зазвичай буває міцна більшість, що забезпечує стабільність уряду. Мажоритарна система відносної більшості набула поширення тому, що вона дозволяє штучно створювати стабільні правитель-ства і парламенти. Політичне життя зарубіжних країн дає десятки прімеровнесо-відповідності між ступенем масовості опори політичних партій та їх представництвом у парламентах. На парламентських виборах 1983 року в Англії консервативна партія, зібравши 42,4% голосів, отримала 61% місць у палаті громад. Лейбористська партія відповідно 27,6% і 32%, а Альянс ліберальної і соціал-демократичної партії - 25,4% і.
.. 4%. Таким чином, норма представництва консерваторії-рів і лейбористів була завищена, а норма представництва Альянсу занижена більш ніж у шість разів. Зазвичай при мажоритарній избира-котельної системою відносної більшості вибори проводяться за унономінальним округах. У разі ж проведення виборів, згідно з цією системою, по поліномінальної округах голосування приходить в ще більшу суперечність з його результатами. Показовою в цьому відношенні практика обрання президент-ських вибірників в США, де кожен штат посилає стільки вибірників, скільки він обирає конгресменів. Перемагає той список кандидатів у виборщики, який набрав у даному штаті хоча б відносне блешні-ство голосів. Це призводить до явного спотворення волі виборців. Так, на президентських виборах 1980 Р. Рейган отримав 51,6% поданих голосів і 90,9% місць у колегії вибірників. Кандидат демократичної партії Дж. Картер відповідно 41,7% голосів і тільки 9,1% місць вибірників. Незалежний кандидат Д. Андерсон, зібравши 6,7% голосів виборців, не отримав жодного місця в колегії вибірників, хоча він при пропорційної системі міг би розраховувати на 36 вибірників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 29. Характе-ристика, особливості та види мажоритарної виборчої систе-ми. "
 1. 30. особ. пропор-Ціон. Избир систе-ми.
  Мажоритарних полягає в тому, що вони будуються не на принципі більшості, а на принципі пропорційності між напів-ченнимі голосами і завойованими мандатами. Застосований-ня пропорційних систем дозволяє домогтися відносної відповідності між кількістю голосів і кількістю манда-тів. При пропорційній системі створюються великі округи, від кожного з яких обирається кілька
 2. 3. Джерела конст.права зар.стран.
  Характер самого державного права. Основним джерелом конституційного (державно-го) права є конституції, але вони часто містять лише загальні положення і обходять мовчанням ряд найважливіших питань державного-кої життя, тим самим залишаючи їх вирішення на розсуд уряду та адміністрації. Саме такий характер носить конституція США 1787 року. Поряд з цим конституції багатьох
 3. 4. Основні види партійних сис-тем.
  Характерна наявність кількох політичних пар-тий. Соціальною основою багатопартійності є саме суспільство, що складається з різних соціальних та інших інститу-зованих груп з суперечливі-ми інтересами. Кожна соціальна та інша група може бути представлена на политиче-ської арені відповідною партією або партіями. Численні многопартій-ні системи можна поділити на
 4. 31. поняття та види референ-дума.
  Види референду-мов залежно від часу їх проведення, обов'язкової сили та інших
 5. 35. Сисетми обрання президен-та.
  Особливостей конституції можна намітити три системи обрання президен-та. 1. Прямі вибори президента застосовуються в багатьох президентських респуб-ликах, де, як правило, глава держави займає свій пост згідно з процедурою, що не передбачає участь парламенту (Мексика, Бразилія, Венесуела, Пана-ма, Парагвай, Перу, Колумбія, Коста-Ріка, Ю . Корея). Результати голосування за висунутих
 6. 58. Глава д-ви. Поняття, основні ознаки і види
  особливостями. По-перше, влада монарха юридично вважається непохідною від будь-якої іншої влади, органу чи виборчого корпусу. Монарх панує (обмежено або абсолютно) за власним правом і вважається джерелом всієї державної влади. Монарша прерогатива навіть у парламентарних монархіях пронизує всю державну систему; все державне управління здійснюється
 7. § 4. Умовні види звільнення від кримінального покарання
  характеристики особистості засудженого. Остання обставина, безперечно, заслуговує переваги. Що ж до передбачуваної (законодавцем і правоприменителем) ефективності коротких термінів позбавлення волі, то ця ідея не настільки вже безперечна і нешкідлива. Як відомо, кримінальне покарання (у тому числі і позбавлення волі) повинне застосовуватися в цілях: відновлення соціальної справедливості,
 8. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТІВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспіту)
  характерис тика. Основні законопроектні роботи в Галузі адміністративно го права. 7. Адміністративно-правові норми: Поняття, види та Особливості ° * структурами. 8. Основні положення Концепції адміністратівної реформи в Ук раїні. 9. Основні напрямки реформування адміністратівного права в Україні. 10. Дія адміністратівної норми в часі, в просторі та за колом ОСІБ. V Порядок Дії в Україні
 9. Розділ II. ОСНОВНІ Напрямки РОЗВИТКУ І Реформування АДМІНІСТРАТІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВО
  характерізується, умовно Кажучи, "Залишкова" Явища колішньої тоталітарно-бюрократічної держави, в якій Захоплення публічної влади домінувалі над інтересамі людини. Зважаючі на це, з метою послідовного Подолання ціх й достатньо глибока укоріненіх вад основні напрямки розвітку и Реформування адміністратівного законодавства звітність, підпорядкуваті Наступний першочергових потребам. 1. Зокрема
 10. Види і стадії адміністративного права
  характеристика. 2. Провадження по виконанню постанов по винесенню пре-дупреждения. 3. ... Про накладення штрафу. 4. ... Про оплатне вилучення предмета. 5. ... Про конфіскацію предмета. 6. ... Про позбавлення спеціального права. 7. ... Про виправні роботи. 8. ... Про адміністративний арешт. 9. ... Про адміністративне видворення за межі РФ. 1. Виконання постанов про накладення адміністративних взи-Скан
© 2014-2022  ibib.ltd.ua