Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Шаповаленко І.В .. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005 - перейти до змісту підручника

? 4. Інтелектуальний розвиток в юності

Характерний рівень когнітивного розвитку в підлітковому віці та юності - формально-логічне, формально-операциональное мислення. Це абстрактне, теоретичне, гіпотетико-дедуктивний мислення, не пов'язане з конкретними умовами зовнішнього середовища, існуючими в даний момент. До кінця підліткового віку загальні розумові здібності вже сформовані, однак протягом юності вони продовжують удосконалюватися.

Навчання в старших класах школи пов'язано зі значною зміною та ускладненням структури та змісту навчального матеріалу, збільшенням його обсягу, що підвищує рівень вимог до учнів. Від них очікують гнучкості, універсальності, продуктивності пізнавальної діяльності, чіткості, самостійності у вирішенні когнітивних завдань.

Спрямованість на майбутнє, постановка завдань професійного та особистісного самовизначення позначається на всьому процесі психічного розвитку, включаючи і розвиток пізнавальних процесів.

1 Пряжников Н.С. Престижно-елітарні орієнтації в професійному самовизначенні старшокласників / / Журнал практичного психолога. 1996. № 4. С. 66-73.

Глава XVII. Юність

271

Інтерес до школи й навчання у старшокласників порівняно з підлітками помітно підвищується, оскільки вчення набуває безпосередній життєвий зміст, пов'язаний з майбутнім. Також виникає виражений інтерес до різних джерел інформації (книгах, кіно, телебаченню). Посилюється потреба в самостійному здобутті знань, пізнавальні інтереси набувають широкий, стійкий і дієвий характер, зростає свідоме ставлення до праці і вченню. Індивідуальна спрямованість і вибірковість інтересів пов'язана з життєвими планами.

Відбувається в ці роки і вдосконалення пам'яті школярів. Це відноситься не тільки до того, що збільшується взагалі обсяг пам'яті, але й до того, що значною мірою змінюються способи запам'ятовування. Поряд з мимовільним запам'ятовуванням у старших школярів спостерігається широке застосування раціональних прийомів довільного запам'ятовування матеріалу. Старші школярі набувають метакогнітивні вміння (такі, як поточний самоконтроль і саморегуляція), які, в свою чергу, впливають на ефективність їх пізнавальних стратегій.

Удосконалюється володіння складними інтелектуальними операціями аналізу і синтезу, теоретичного узагальнення і абстрагування, аргументування і докази.

Для юнаків і дівчат стають характерними встановлення причинно-наслідкових зв'язків, систематичність, стійкість і критичність мислення, самостійна творча діяльність. Виникає тенденція до узагальненого розуміння світу, до цілісної і абсолютної оцінці тих чи інших явищ дійсності. Ж. Піаже констатував, що «логіка юнацького періоду - це складна когерентна система, відмінна від логіки дитини; вона складає сутність логіки дорослих людей і основу елементарних форм наукового мислення» 1.

Вікова особливість полягає у швидкому розвитку спеціальних здібностей, часто пов'язаних з обраній професійної областю (математичних, технічних, педагогічних та ін.) В результаті когнітивні структури в юності набувають дуже складну будову і індивідуальне своєрідність.

Описані зміни когнітивних структур служать передумовою виникнення здатності до інтроспекції, до рефлексії. Власні думки, почуття, вчинки індивіда стають

1 Піаже Ж. ЕВОЛЮЦІЯ інтелекту в підлітковому і юнацькому віці / / Жан Піаже: теорія, експерименти, дискусії. С. 237.

272 Розділ п'ятий. Онтогенетическое психічний розвиток людини ...

Предметом його уявного розгляду та аналізу. Інший важливий аспект інтроспекції пов'язаний зі здатністю розрізняти протиріччя між думками, словами і вчинками, оперувати ідеальними ситуаціями і обставинами. З'являються можливості для створення ідеалів (сім'ї, суспільства, моралі або людини), для порівняння їх з реальною дійсністю, для спроб їх реалізації.

Юнаки та дівчата схильні до формулювання широких філософських узагальнень, до теоретизування і висунення гіпотез, часто на обмеженому фактичному підставі, без знання передумов.

«Думки ці представлялися моєму розумові з такою ясністю і вражаючою, що я навіть намагався застосовувати їх до життя, уявляючи, що я перший відкриваю такі великі і корисні істини.

Раз мені прийшла думка, що щастя не залежить від зовнішніх причин, а від нашого ставлення до них, що людина, що звикла переносити страждання, не може бути нещасливий, і, щоб привчити себе до праці, я , незважаючи на страшний біль, тримав по п'яти хвилин в витянутьгх руках лексикони Татіщева або йшов у комірчину і мотузкою шмагав себе по голій спині так боляче, що сльози мимоволі виступали на очах.

Інший раз, згадавши раптом, що смерть чекає на мене кожну годину, кожну хвилину, я вирішив, не розуміючи, як не зрозуміли того досі люди, що людина не може бути інакше щасливий, як користуючись сьогоденням і не думаючи про майбутнє, - і я дня три, під впливом цієї думки, кинув уроки і займався тільки тим, що, лежачи на ліжку, насолоджувався читанням якогось роману і едою пряників з кроновскім медом, які я купував на останні гроші .

Те раз, стоячи перед чорною дошкою і малюючи на ній крейдою різні фігури, я раптом був вражений думкою: чому симетрія приємна для очей? що таке симетрія? Це вроджене почуття, відповідав я сам собі. На чому ж воно грунтується? хіба у всьому в житті симетрія? Навпаки, от життя - і я намалював на дошці овальну фігуру. Після життя душа переходить у вічність; ось вічність - і я провів з одного боку овальної фігури межу до самого краю дошки. Чому ж з іншого боку нету такий же риси? Та й справді, яка ж може бути вічність з одного боку, ми, вірно, існували перш цьому житті, хоча і втратили про те спогад.

... Слабкий розум не міг проникнути непроникного, а в непосильну працю втрачав одне за іншим переконання, які для щастя мого життя я ніколи б не мав сміти зачіпати.

... Схильність моя до абстрактним роздумів до такої міри неприродно розвинула в мені свідомість, що часто, починаючи думати про найпростішої речі, я впадав у безвихідний коло аналізу своїх думок, я не думав вже про питання, займав мене, а думав про те, про що я думав. Запитуючи себе: про що я думаю? - Я відповідав: я думаю, про що я думаю. А тепер про що я думаю? Я думаю, що я думаю, про що я думаю, і так далі. Розум за розум заходив ... »(Толстой Л.Н. Отроцтво / /. Вибрані твори. М., 1985. С. 205 - 207).

Надалі в молодості інтелектуальний розвиток передбачає вихід на якісно новий рівень, пов'язаний з розвитком

Глава XVII. Юність

273

творчих здібностей і що передбачає не просто засвоєння інформації, а прояв інтелектуальної ініціативи і створення чогось нового: йдеться про здатність побачити проблему, поставити і переформулювати питання, знаходити нестандартні рішення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ? 4. Інтелектуальний розвиток в юності "
 1. Глава 14 особу в юності
  юності
 2. . II. Історія розвитку права інтелектуальної власності
  інтелектуальної
 3. $ 2. Соціальна ситуація розвитку
  розвитку. У 9-му класі середньої школи і ще раз в 11-му класі школяр неминуче потрапляє в ситуацію вибору - завершення або продовження освіти в одній з його конкретних форм, вступу в трудове життя і т.п. Соціальна ситуація розвитку в ранній юності - «поріг» самостійного життя. 1 Див: Божович A.M. Особистість і її формування в дитячому віці. 266 Розділ п'ятий.
 4. Меггс П. Б., Сергєєв А. П .. Інтелектуальна власність. - М.: МАУП, 2000. - 400 с., 2000
  інтелектуальної власності і коротко характеризуються його основні інститути - авторське і патентне право, правова охорона товарних знаків і інших засобів індивідуалізації, інститут комерційної таємниці та ін. Їх аналіз ведеться як з позицій вимог основних міжнародних угод у розглянутій області і прийнятого в світі розуміння головних проблем права інтелектуальної власності,
 5. 1. Трактування виняткових прав як інтелектуальної власності в чинному ЦК
  інтелектуальної діяльності, так і на прирівняні до них засоби індивідуалізації отримала в ГК узагальнене найменування "інтелектуальна власність". 1 Див: Дозорців В. А. Нова ера в охороні виняткових прав / / Право і економіка. 1995. № 15/16; Дозорців В. А. Коментар до схеми "Система виняткових прав" / / Дело и право. 1996. № 4 і 5. В інших законах такі результати творчого
 6. 4. Африканська організація з інтелектуальної власності
  інтелектуальної власності, в рамках якої створена єдина патентна служба для низки африканських країн. По суті справи, вона займається видачею патентів, що діють в кожній з цих країн
 7. § 2. Проблема періодизації дорослості
  інтелектуальної, ні моральної зрілості, ні високої професійної кваліфікації.) Стадія ранньої дорослості (молодості) характеризується отриманням виборчого права, повної юридичної та економічної відповідальності, можливістю включення в усі види соціальної активності. На цій стадії приймаються смисложізненние рішення, вибудовується стратегія (стиль життя), продовжується або
 8. А. Введення
  інтелектуальної власності існує два основних інституту міжнародного рівня та ряд регіональних організацій. Основними міжнародними організаціями є Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) та Світова організація торгівлі (СОТ). Найважливішою серед регіональних організацій є Європейський союз. Ці організації виконують дуже важливі функції. ВОІВ та СОТ
 9. Перші визначення загального співвідношення речей
  інтелектуальної природі, яка прагне все вчинки піднести до свідомості і не бажає нічого залишити в темряві простого відносини, не відає, що діється навколо.
 10. Д. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі
  інтелектуальної власності у своїх країнах, незважаючи на федеральний принцип державного устрою. Але НАФТА (Північноамериканська угода про свободу торгівлі) значно слабкіше документів ЄС в питаннях охорони інтелектуальної власності. У цій Угоді не передбачені повноваження Асоціації видавати свої директиви, а також створення централізованих патентного бюро і бюро по
 11. Г. Європейський союз
  інтелектуальної власності. Країни - члени ЄС і керівні органи ЄС у політиці охорони інтелектуальної власності ставлять ряд завдань: 1) посилення охорони інтелектуальної власності; 2) попередження використання прав на інтелектуальну власність у недобросовісній конкуренції; 3) гармонізація законодавства про інтелектуальну власність; 4) зниження рівня дублювання
 12. Оцінка інтелектуального розвитку.
  Інтелектуального розвитку тестованих за результатами рішення пред'явлених завдань, складається з 2-го і 4-го інтелектуальних тестів Айзенка, словесного тесту Дйзен-ка, методики "Виявлення загальних понять". За допомогою інтелектуальних тестів Г. Айзенка оцінюється узагальнений показник швидкості вирішення завдань (швидкості міркування), зібраності і завзятості, тобто бажання вирішити завдання. Цей узагальнений
 13. § 2. Виключні права як інтелектуальна власність
  інтелектуальна
 14. 2. Передумови формування проприетарной концепції прав на результати інтелектуальної діяльності. Історична передумова
  інтелектуальною власністю ". Іноді, правда, вживаються і інші поняття, такі як" охорона промислових прав "," право нематеріальних благ "або" право на духовне благо ". Однак до середини XX століття з усіх цих категорій формуються і найбільш часто використовуються три поняття: - виняткові права; - право промислової власності та - право інтелектуальної власності. Останнім
 15. Розділ V. Виключні права (Інтелектуальна власність)
  Розділ V. Виключні права (Інтелектуальна
 16. III. Міжнародні установи з охорони інтелектуальної власності
  інтелектуальної
 17. VI. Інші види Патентоспроможним інтелектуальної власності
  інтелектуальної
 18. 9. Право інтелектуальної власності як сукупність виняткових авторських, суміжних і патентних прав
    інтелектуальна власність "," промислова власність "і" право інтелектуальної (промислової) власності "міцно увійшли в міжнародний і національний побут. Однак треба враховувати, що ці категорії не є речове-правовими поняттями, а швидше побутовими синонімами таких понять, як" моє " , "власне", "створене мною" або "належне мені". Далі, речове-правовий режим
© 2014-2022  ibib.ltd.ua