Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

42. Джерела права. Джерела права України.


Юридичні джерела (форми) права - вихідні від держави або визнані їм офіційно-документальні форми вираження і закріплення норм права, що надають їм юридичне, загальнообов'язкове значення.
Юридичні джерела (форми) права поділяються на:
- нормативно-правовий акт;
- правовий прецедент;
- нормативно-правовий договір;
- правовий звичай;
- правова доктрина;
- релігійно-правова норма;
- міжнародно-правовий акт.
Нормативно-правовий акт - офіційний акт-документ компетентних органів, що містить норми права, забезпечувані державою (конституції, закони, укази президента, постанови та ін.)
Правовий прецедент - акт-документ, що містить нові норми права в результаті вирішення конкретної юридичної справи судовим або адміністративним органом, якому надається загальнообов'язкове значення при вирішенні подібних справ у майбутньому.
Нормативно-правовий договір - спільний акт-документ, що містить нові норми права, які встановлюються за взаємною домовленістю між правотворчими суб'єктами (результат двосторонньої або багатосторонньої угоди) з метою врегулювання будь-якої життєвої ситуації, і забезпечується державою.
Правовий звичай - акт-документ, що містить норми-звичаї (правила поведінки, що склалися в результаті багаторазового повторення людьми певних дій), які санкціоновані державою і забезпечуються ім.
Правова доктрина - акт-документ, що містить концептуально оформлені правові ідеї, принципи, які розроблені вченими з метою удосконалення законодавства, усвідомлені суспільством і визнані державою як обов'язкові.
Релігійно-правова норма - акт-документ, що містить церковний канон або іншу релігійну норму, яка санкціонується державою для надання їй загальнообов'язкового значення і забезпечується ім.
Міжнародно-правовий акт - спільний акт - документ двох або кількох держав, що містить норми права про встановлення, зміну або припинення прав і обов'язків у різноманітних відносинах між ними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 42. Джерела права. Джерела права України. "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  джерело адміністра тивного права / / Держава і право. - 1998. - № 2. 44. Державний контроль у сфере віконавчої власти. Наукова Доповідь / За заг. редак. проф. В.Б.Авер 'янова. К., 2000. 45. Додін Є.В. Адміністративна відповідальність у світлі Консти туції України / / Юридичний вісник. - 1997. - № 3. 46. Додін Є.В. Аміністратівно деліктологія в системі юриди чеських наук / / Рад. держава і
 2. 5. Декабристи
  джерелах формування їх волелюбних ідей. Виявилося, що декабристи говорили про сильний вплив на них французьких просвітителів, англійських публіцистів, революційних подій початку 1820-х років в Європі, але майже не згадували про Французької буржуазної революції. Не зробило на них вирішального впливу і російське просвітництво. Потужним поштовхом до появи воль-нодумческіх і ліберальних
 3. 1.Економіка і соціальна структура
  джерел він переконливо довів, що аж до першої світової війни в землеробському ладі Європейської Росії напівкріпосницького порядки ще превалювали над капіталістичними. У 70-х роках XX століття ця проблема знов піддалася набагато більш глибокому і грунтовному аналізу. Деякі історики (академік Ковальченко І.Д. та ін.) дійшли висновку, «що у внутрішньому ладі поміщицького
 4. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  джерело революції. Будь розвивається суспільно-економічна формація багатоукладність. Важлива органічність поєднання традиційних укладів з найбільш передовими. Для Росії, навпаки, був характерний різкий розрив і замкнутість укладів (порівняно розвинений промисловий і фінансовий капіталізм і жахлива відсталість-аграрного сектора економіки). Нерівномірність розвитку капіталізму по регіонах
 5. Драма «розселянення»
  джерел, початок чого поклали збірники документів «Документи свідчать. З історії села напередодні і в ході колективізації. 1927-1932 »(1989) і« Кооперативно-колгоспне будівництво в СРСР. 1923-1927 »(1991), серед наукових робіт виділяються насамперед статті В.П. Данилова в періодичній пресі, збірниках та окремих виданнях. Деяким питань колективізації та її наслідків
 6. 7. Джерела адміністративного права.
  Джерелом адміністративного права розуміють зовнішню форму вираження його норм. Відомо, що за своїм змістом адміністративно-правова норма відрізняється від норм інших галузей права тим, що регулює відносини управлінського характеру. Нормами адміністративного права визначаються межі відповідного поведенід органів виконавчої влади, їх службовців, громадян, а також громадських
 7. 70. Суверенітет держави. Зовнішній і внутрішній суверенітет гос-ва. Проблема суверенітету сучасної держави.
  Джерела і носія влади; - суверенітет нації - повновладдя нації, яке реалізується через її основні права - це гарантована законом міра свободи нації, яка здатна забезпечити її існування і розвиток; - державний суверенітет. Державний суверенітет нації і народу взаємопов'язані в демократичній державі. Україна як суверенна держава втілює в собі ці
 8. Законодавство про нотаріат
  джерелом нотаріального процесуального права є постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. Йдеться про затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату від 22февраля 1994 р., про декрет "Про приватизацію земельних ділянок" від 26 грудня 1992 р., про декрет "Про державне мито" від 21 січня 1993 р., про порядок посвідчення заповітів і довіреностей,
 9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  джерело права? / / Рад. юстиція. - 1991. - № 14. - С. 2-4. Алексєєва Л. Судовий прецедент: свавілля або джерело права? / / Рад. юстиція. - 1991. - № 14. - С. 2-7. Гнєздов О. Судові доручення в міжнародному цівільному процесі / / Право України. - 2001. - № 6. Гусєв Є. Визначення міжнародної підсудності цивільних справах за участю іноземців на підставі договорів про правова допомога / / Радянське
 10. 5. Значення судової та арбітражної практики в застосуванні і подальшому вдосконаленні цивільного законодавства.
  Джерелах цивільного права набули питання судової практики. У цьому аспекті необхідно, по-перше, відзначити наступні принципові і визначальні моменти: українська правова система не відноситься до країн з системою загального права, і тому прецедент не є джерелом права в Україні, по-друге, система судоустрою в Україні представляє багаторівневу систему загальних і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua