Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

43. Соціальний процес формування права і правотворчість (нормотворчість). Стадії правотворчості (нормотворчості).


Правотворчість - це правова форма діяльності держави за участю громадянського суспільства (у передбачених законом випадках) по встановленню (санкционированию), зміни, скасування юридичних норм. Правотворчість виражається у формуванні, систематизації, прийнятті та оприлюдненні нормативно-правових актів (НПА).
Види правотворчості держави за юридичною силою актів:
Законодавча діяльність, тобто діяльність з підготовки та прийняття законодавчих актів (законотворчість).
У правотворчості України головну роль відіграє законодавчий орган держави - Верховна Рада. Вона має монопольної законотворчої компетенцією, тобто виключним правом на прийняття законів і колом повноважень щодо їх ухвалення, передбачених Конституцією та іншими законами. Її законотворчість - провідна частина правотворчості і основна конституційно-правова форма прийняття законів державою.
Підзаконних правотворча діяльність, тобто діяльність з підготовки та прийняття підзаконних актів (подзаконное правотворчість).
Правотворчество інших державних органів України (правотворчеством займаються практично всі державні органи) здійснюється на основі і відповідно до чинних законів, прийнятих Верховною Радою.
Головне призначення правотворчості - встановлення нових правових норм. Зміна і скасування застарілих правових норм сприяє затвердженню нових і, отже, вони входять до його складу як допоміжні прояви правотворчості.
Правотворческий процес - система взаємопов'язаних процедур (стадій) прийняття, зміни, як законів, так і підзаконних актів. Стадії правотворчого процесу, у свою чергу, можуть бути розбиті на ряд етапів.
Стадії правотворчого процесу:
Проектна стадія.
- Прийняття рішення про підготовку проекту НПА;
- розробка концепції проекту НПА та підготовка його тексту (або доробка проекту, внесеного в порядку правотворчої ініціативи), т.е . юридична формулювання волі народу (колективу) у вигляді норм права.
- Попередній розгляд проекту НПА правотворческим органом. Для розгляду проекту зазвичай залучаються зацікавлені державні органи, організації, громадськість.;
- Обговорення проекту НПА та узгодження його тексту з зацікавленими особами. Найважливіші законопроекти можуть бути винесені на всенародне обговорення.
Цей етап правотворення являє собою початкову стадію правотворчості.
Стадія прийняття проекту НПА.
Ця стадія властива колегіальному правотворчого органу - офіційне прийняття проекту після його обговорення. Колегіальні правотворческие органи (уряд, державні комітети та ін.) приймають нормативні акти простою більшістю голосів. Президент держави, міністри та інші органи одноособового керівництва затверджують свої акти (укази, накази, інструкції тощо) в персональному порядку. В Україні низка указів Президента потребують контрасигнації.
Цей етап правотворення характеризується активністю: вступає в дію суб'єктивний фактор і здійснюється власне «творчість права».
Посвідчувальний стадія:
- підписання нормативно-правового документа;
- присвоєння йому реєстраційного коду після включення до Єдиного реєстру нормативних актів України .
Інформаційна стадія:
- офіційне опублікування прийнятого НПА в засобах масової інформації, доведення його до відома виконавців.
Цей завершальний етап правотворення, який також має активний хар-р, явл-ся заключною стадією правотворчу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 43. Соціальний процес формування права і правотворчість (нормотворчість). Стадії правотворчості (нормотворчості). "
 1. Види і стадії адміністративного права
  соціально-економічної політики держа-ви б) розробляє комплексних прогноз соціально-економічного розвитку РФ, її регіонів і галузей економіки в) розробляє фінансовий баланс держави, забезпечує економічне обгрунтування окремих статей доходів і витрат Феде-рального бюджету г) проводить аналіз економічного стану країни д) формулює пропозиції щодо основ цінової
 2. 21. Романо-германська, англосаксонська, мусульманська правова сім'я
  соціальних відносин. Англосаксонська правова сім'я - Англія, США, Нова Зеландія, Канада, Австралія, Індія. В Англії, в період нормандського завоювання, існувало розрізнене, не пов'язане між собою локальне нормотворчість, засноване на місцевих звичаях. Починаючи з 10 в., Королівські судді починають формування єдиного для всієї країни права. Прийнято рішення приймаються за основу всіма
 3. 5. Співвідношення права і гос-ва. Етатистського і правове гос-во.
  Соціального призначення - полягає в забезпеченні регулювання гро. Відносин (право - засіб, гос-во - механізм регулювання). Держава і право невід'ємно пов'язані один з одним. 2. Відмінності - 1) якщо гос-во виступає як полит.-територіальної орг. суспільства, то право явл-ся системою регулювання поведінки людей у соціальному середовищі, 2) якщо гос-во забезпечує виконання
 4. 17. Соціологія права. Правова соціалізація. Громадська думка про право.
  Соціальних групах, про соціальні процеси, закономірності індивідуальної та групової поведінки. ТГП використовує результати соціологічних експериментів для підвищення соціальної ефективності норм права, способів вдосконалення державного апарату, пізнання вивчення рівнів правосвідомості, соц. структури. Сфера дослідження соціології права - аналіз механізмів соціальної дії
 5. 23. Поняття і стадії прав. регулювання. Общедозволітельний і дозвільний типи прав. рег-ня.
  Соціального забезпечення та винесення рішення про призначення йому пенсії на основі загальної юридичної норми. Винесення індивідуального приписи про призначення пенсії означає індивідуалізацію загальних правил стосовно до конкретній особі. За допомогою індивідуально-правового акта за учасниками регульованих відносин закріплюється відповідне суб'єктивне юридичне право і суб'єктивний юридичний
 6. 41. Поняття правопорядку. Гарантії законності і правопорядку.
  Соціальні; спеціально-соціальні - юридичні та організаційні. Загальносоціальні гарантії законності: Економічні Політичні Ідеологічні Спеціально-соціальні гарантії законності можна розділити на дві групи: Юридичні - передбачена законом система спеціальних засобів, за допомогою яких забезпечується створення якісних законів, їх дотримання і виконання; Організаційні -
 7. 1 . Економіка і соціальна структура
  соціально-економічними, політичними і правовими буржуазно-інформаційними передумовами. Становлення буржуазних структур в Росії проходило в більш стислі терміни з інтенсивним участю іноземного капіталу. Все це вело суспільство до великому і тривалому соціального напруження, перманентним протиріччям і конфліктів. Історична наука накопичила величезний фактичний та історіографічний матеріал
 8. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Соціально-правового контролю над економічною злочинністю в найзагальнішому вигляді є встановлення правового порядку в життя і діяльності суспільства. Він не пов'язаний, як правило, із застосуванням кримінально-правових норм. Кримінально-правова складова присутня тут лише в тій мірі, в якій виконує попереджувальну функцію при неефективності інших заходів. Як зазначає В.В.Лунеев, "...
 9. Ознаки кримінального закону:
  процесі правотворчості, яке є напрямом державної діяльності. Згідно з Конституцією, право законодавчої ініціативи належить тільки органам законодавчої, виконавчої чи судової державної влади Російської Федерації, а також законодавчим органам її суб'єктів. Законодавчими функціями володіють лише органи державної влади. Таким чином,
 10. 4.Питання вивчення народних рухів
  соціальні конфлікти відбувалися в Київській Русі і в цілому в домонгольський період російської історії. Характеризуючи народні рухи Стародавньої Русі І. Я. Фроянов відзначає складність їх характеру, вони часто не піддаються однозначній трактуванні. Нерідко в одних і тих же подіях були присутні елементи соціальних, політичних і релігійних протиріч. До перших автор відносить зіткнення в період
© 2014-2022  ibib.ltd.ua