Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Як забезпечується дисципліна праці?Забезпечення дисципліни праці на підприємствах, в
установах, організаціях вважається однією з головних
функцій керівників процесу праці. Цій проблемі в усі часи надавалося важливе значення, а в окремі періоди розвитку суспільства (початок 80-х років
т.ч.) організаційна сторона вважалася головною по відношенню до виробничої стороні економіки, що
не відповідало об'єктивним закономірностям. В
70-80 роки в законодавстві панувала позиція,
по якій трудова дисципліна повинна була забезпечуватися не матеріальними, а моральними методами З
переконанням, вихованням. І лише в 1988 році в ч. I
ст.140 КЗпП було внесено важливе доповнення, відповідно до якого трудова дисципліна на підприємствах, в установах,. організаціях повинна забезпечуватися створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи. Вважаємо, що в умовах господарської самостійності підприємств, конкуренції на
ринку продукції та послуг, коли матеріальні умови
виробництва є визначальними і реальна заробітна плата працівника залежить від збуту продукції,
створення належних умов праці здатне в набагато більшому ступені направити працівника на продуктивну працю, ніж переконання.

В цілому ж в юридичній літературі прийнято розрізняти три методи забезпечення трудової дисципліни:

а) переконання і виховання, б) заохочення, в) наказания1.
Основою забезпечення дисципліни праці є створення необхідних організаційних та економічних
умов для нормальної вигокопроізводітельной роботи. Такий висновок грунтується на змісті ст. 140 КЗпП.

Під нормальними умовами праці слід розуміти
закріплені в ст.88 КЗпП: справний стан машин,

'Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручнік.З X.:

Фірма ИКонсуми, 1998.З с.403.

253

верстатів і пристроїв; належна якість матеріалів та інструментів, необхідних для виконання
роботи, і їх вчасне подання; своєчасне постачання виробництва електроенергією, газом та іншими
джерелами енергоживлення; своєчасне обеспече-]
ня технічною документацією; здорові і безпечні умови праці (додержання правил і норм з тих-|
ніку безпеки, необхідне опалення, освітлення, и
вентиляція, усунення шкідливих наслідків шуму, з-I
випромінювань, вібрації та інших факторів, що негативно ска-;

зувати на здоров'я працівника та ін.) '

У трудових колективах повинна створюватися обстановка нетерпимості до порушників трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов'язки. До окремих несумлінних працівників
застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу (ч. II ст.140).

Е
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Як забезпечується дисципліна праці? "
 1. Зміст
  яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі права України? ... 8 Що являє собою предмет трудового права? ... ... 10 Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11 Який метод правового регулювання трудових
 2. 7. З історії російського лібералізму
  якою мірою вони захищають права та інтереси окремої людини і сприяють здійсненню цілей окремих суб'єктів »(В. В. Леонтович). З точки зору діяльності особистості головним для лібералізму є підприємницький дух і воля людини. Це, в свою чергу, може забезпечити принцип приватної власності і свобода всіх проявів людських можливостей (в рамках, природно, закону).
 3. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  як вузько-спеціальні морські торгові суди. Життя італійських купців була немислима поза корпорацій. Зі свого середовища вони обирали суддів-консулів. Звідси суди отримали назву Консульських. Надалі торгові суди виникли в ряді французьких міст, де проводилися традиційні ярмарки (Авіньйон, Арль, Безансон, міста Шампані). Судді призначалися Со-Ветом Короля. Усі суди були тимчасовими,
 4. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  як вузько-спеціальні морські торгові суди. Життя італійських 1 Фурсов Д. З історії арбітражного судоустрою та судочинства / / Вісник ВАС РФ. 1996. № 1. С. 105. купців була немислима поза корпорацій. Зі свого середовища вони обирали суддів-консулів. Звідси суди отримали назву Консульських. Надалі торгові суди виникли в ряді французьких міст, де проводилися традиційні ярмарки
 5. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  як похідний спосіб виникнення права власності, оскільки при націоналізації має місце правонаступництво (принаймні наступництво в правах). В основу розмежування способів придбання права власності має бути покладений критерій правонаступництва що ж стосується критерію волі, то він не у всіх випадках витримує практичну перевірку. Так, спадкоємець, який має право на обов'язкову
 6. 4. Фінансовий стан акціонерного товариства та дії профкому
  як для працівників, так і для самих новостворених акціонерних товариств. Багато підприємств, які були акціоновані примусово, всупереч волі їх адміністрації, просоюзних комітетів, знаходяться в несприятливому економічному становищі. Вони не змогли призупинити падіння обсягів виробництва і життєвого рівня своїх працівників. Поганий фінансовий стан акціонерного товариства, тим
 7. Які основні обов'язки роботодавця?
  Забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. У ст.141 КЗпП закріплені обов'язки власника або уповноваженого ним органу правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно дотримуватися
 8. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  як розкрито основні характеристики держави, сформульовано його розуміння, визначено її соціальне призначення, відмінність від догосударствепной організації суспільства, возника-ет завдання розглянути, як влаштована держава, тобто в яких конкретних формах існує і функ-ціонірует ця особлива політична, структурна, територіальна організація суспільства. Тільки після вивчення форми, тобто
 9. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих, конкретних суспільствах, враховуючи, зрозуміло, їх особливості, специфіку. Про це йшла мова вище, в першому розділі, коли обговорювалися предмет і методологія теорії держави і права. Тому читача дуже важливо познайомити з можливим і корисним застосуванням понять теорії держави і права, її пізнавальних, прикладних та
 10. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  як право. При цьому головна увага приділяється закономірного і випадковому в праві, основним правовим системам, іншим головним характеристикам права в цілому як соціального інституту. Походження ж права було розглянуто в главі третій цієї книги. Тривалий час на попередньому етапі вітчизняної юридичної думки право розглядалося в нерозривній єдності з державою як продукт і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua