Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Д. Л. Родзинський. ФІЛОСОФІЯ В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ. Навчальний посібник. Москва, 2009 - перейти до змісту підручника

§ 5. Як народжується ієрархія релігійних світоглядів?

Пошук розумом людини блага як джерела вічного життя може послідовно або вибірково здійснюватися у всіх чотирьох сферах буття психіки людини, визначаючи собою видову ієрархію релігійних світоглядів.

Якщо розум шукає благо в духовній сфері, то народжується духовна релігія, де домінуючою цінністю виступає Бог, безособовий, абсолют або Ніщо. До подібних релігій відноситься брахманизм, веданта, буддизм, системи Платона і Плотіна, християнство та іслам.

Коли розум шукає благо в інтелектуальній сфері, то виникає інтелектуальна релігія, де місце Бога займає Закон, Дхарма, Логос або Дао.

Тут вища субстанція виявляє себе як раціональний початок, підкоряє своїй волі все ірраціональні сили світу і психіку людини. До інтелектуальних релігій відно-сятся системи карми-йоги, даосизму, філософські погляди стоїків і, звичайно ж, вчення Сократа.

У тому випадку, якщо розум шукає благо в фпзіческоіі сфері, утворюється язичницька релігія, що поклоняється вже не вищому онтологическому початку і не інтелектуальної субстанції, а однією або кількома стихіям природи, а може бути, і всій природі в цілому. Серед подібних релігійних систем ми зустрічаємо вчення Конфу ція, Міманса, фен-шуй, індуїзм, грецьку народну ре Лігію, вчення грецькихнатурфілософів і т.

д.

І , нарешті, якщо розум шукає благо в матеріальних предметах і речах, то подібні релігії іменуються фе тішізмом, ідолопоклонством, матеріалізмом. Сторін піком подібних поглядів виступає індійська школа чарваки або локаяти, китайська книга І-цзіп, грецькі атомісти - Левкіпп, Демокріт, Епікур, римлянин Лук 'Реций.

Таким чином, пошуки розумом блага визначають як тип світогляду - релігійне, так і ієрархію його видів - духовне, інтелектуальне, язичницьке і фетп шистського.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Як народжується ієрархія релігійних світоглядів? "
 1. § 3. Яка природа світогляду?
  Як у граничній формі свого самообмеження все різноманіття форм мінливого існування. Сукупно не схожих між собою світоглядів стає для Небуття гем дзеркалом, в якому воно, як в «панорамі», бачить всю свою проявленість. Світогляд, зобов'язаний своїй появі як Небуття, так і буття свідомості, отримало папмепова ня «побутуючої Небуття». Що в ньому від Неби ку? 'Го,
 2. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
  як вчення про істину, добро і красу. Джерела філософського знання. Проблема предмета філософії. Призначення і своєрідність філософії. Функції філософії. Основне питання філософії. Співвідношення філософії та інших форм духовного життя суспільства. Фізика і метафізика. Філософія і наука. Функції філософії в науці. Ознаки науковості у філософському знанні. Філософія і мистецтво. Ознаки
 3. § 2. Чим відрізняється філософія релігії від релігійної філософії?
  Як мінімум два фундаментальних відмінності релігійної філософії від філософії релігії, які умовно можна назвати «формальним» та «змістовним». Формальним їх відмінністю є хронологічний аспект, який незаперечно свідчить про першість у часі походження релігійної філософії. Велика частина давньосхідних, тобто єгипетських, індійських, китайських світоглядів
 4. Мухаммад Ікбал
  як «духовний батько нації» в Пакистані і найвидатніший справді мусульманський філософ 20 століття [11 , с. 51]. Критичне переосмислення всього мусульманського світогляду та обгрунтування докорінного реформування традиційного суспільства при ключової ролі в цьому процесі людини - в цьому пафос навчання Ікбала. Його релігійно-філософські погляди представлені в книзі «Реконструкція релігійної думки в
 5. Контрольні питання для СРС 1.
  Якому співвідношенні знаходяться «наука» і «техніка»? 4. У чому перевага наукового світогляду перед релігійним, зокрема-християнським? 5. У чому спільність, спорідненість наукового і християнського світоглядів? 6. Чи можна сказати, що наукове і релігійне світогляду грунтуються на певних міфах? 7. У чому причина виникнення глобальних, зокрема, екологічних, ядерних і
 6. § 6. Як народжується ієрархія наукових світоглядів?
  Яких інших формах знання не потребує. Розум, зайнятий пошуками істини в інтелектуальній сфері, «фокусує» свою увагу вже не на засадах, як це було в духовній сфері, а на послідовному процесі мислення, який, приймаючи універсальну циклічну форму, відкриває для себе область законів. Закон - це стійкий тип зв'язку явищ, що повторюються в часі, і тому він виступає
 7. § 1. Введення
  рождающемуся з нього раціональному знанню, то релігія в переважній більшості випадків спирається на почуття, вольову спрямованість і витікаючу з них глибоку внутрішню віру, що має у своїй підставі ірраціональне начало. Все це говорить про те, що по суті і філософія, і релігія зайняті одним і тим же - осягненням вищих основ буття, проте шляху до єдиної мети вони вибирають різні за своєю
 8. § 1. Введення
  рождающемуся з нього раціональному знанню, то релігія в переважній більшості випадків спирається на почуття, вольову спрямованість і витікаючу з них глибоку внутрішню віру, що має у своїй підставі ірраціональне начало. Все це говорить про те, що по суті і філософія, і релігія зайняті одним і тим же - осягненням вищих основ буття, проте шляху до єдиної мети вони вибирають різні за своєю
 9. § 5. Чому філософія претендує на найдосконалішу форму світогляду?
  Як вищим Благом, до якого прагнуть люди, так і шляхами, які вони вибирають для його досягнення. Вища мета - Благо може належати різним сферам буття: духовної, інтелектуальної, фізичної, моральної. Невідповідність між цілями та засобами або вибір неправильного нуги робить світогляд збитковим, а життя людини - нещасною. Постулювання Блага в одній з чотирьох сфер буття
 10. Канон в релігії і мистецтві.
  Як якийсь звід правил, зразків, що є зразком для наслідування, може бути не Глава 3. Релігія в системі культурного універсуму тільки релігійним, а й художнім. Канон мистецький та релігійний народжуються як цілісність, яку важко розділити, але є в кожному з них своя специфіка. Художній канон, за висловом А.Ф. Лосєва, є «кількісно-структурну модель» 185,
 11. КАСТИ
  ієрархію, у спілкуванні між кастами є суворі обмеження. Архаїчні касти (стану або соціальні ранги) існували в ряді стародавніх і середньовічних товариств (Ін. Єгипет, Індія, Перу та ін.) В Індії відокремлення груп людей з того чи іншою ознакою, освячують релігійною системою індуїзму, прийняло загальний характер. В Індії в 40-х рр.. 20 в. було 3,5 тис. каст і подкаст. Ієрархія каст в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua