Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В . В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

У якому порядку здійснюється прийом на роботу?Порядок прийому на роботу й процедура оформлення
трудових відносин визначається трудовим законодавством. Відповідно до Конституції України
яке б то не було пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих
переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору, залежно від походження, соціального чи майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства
у професійній спілці чи іншому об'єднанні
громадян, роду і характеру занять, місця проживання,
не допускається.

82

Трудовий договір може бути укладений як в усній,
так і в письмовій формі на розсуд сторін.

Закон не встановлює обов'язкової письмової
форми, за винятком деяких випадків, а саме;

при організованому наборі працівників; при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими
природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;

при укладенні контракту; у випадках, коли працівник
наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі; при укладенні трудового договору з неповнолітнім; при укладенні трудового договору
з фізичною особою; а також в інших випадках, передбачених законодавством України про працю.

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний пред'явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу, трудову книжку, а у випадках передбачених законодавством, також документ про
освіту (спеціальність, кваліфікацію) про стан здоров'я та інші документи. Так, наприклад, ст.
22 Закону України від 4 червня 1991 ИОб арбітражному суді і ст. 7 ст. 22 Закону України від 15 грудня 1992 Про статус суддів висувають такі
вимоги до працівників, які мають намір стати суддями, наявність вищої юридичної освіти, досягнення віку З 25 років, а також певний стаж

роботи за фахом.

Прийом на роботу оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним
органу про зарахування працівника на роботу. У наказі
(розпорядженні) має бути зазначено точне найменування роботи (посади), на яку прийнято працівника,
відповідно до класифікатора професій і штатним розкладом.

Фактичне припущення на роботу вважається укладанням трудового договору, незалежно від того, чи був
прийом на роботу оформлений належним чином.

У деяких, передбачених законодавством
випадках, трудові відносини оформляються за допомогою конкурсу. Так, наприклад, стст. 15, 22 Закону України ИО державну службу встановлюють, що при
83

ем на державну службу на посади третьої З сьомої категорій здійснюється на конкурс '
ної основі. Тому Кабінет Міністрів України постановою від 4 жовтня 1995 р. № 782 затвердив Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад державних службовців.

Як правило, керівник підприємства, установи, організації самостійно здійснює під-'
бор і прийом працівників, проте в певних випадках потрібна процедура узгодження. Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. № 1374 затверджено Порядок
призначення на посади та звільнення з посад
керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, на підставі якого керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій призначаються на посади
і звільняються з посад головами державних
адміністрацій за погодженням з відповідними
міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У якому порядку здійснюється прийом на роботу? "
 1. Зміст
  якому порядку можна оскаржити накладення дисциплінарного стягнення? ... У якому порядку знімається дисциплінарне стягнення? . Чи можуть за порушення трудової дисципліни застосовуватися заходи громадського впливу? Глава 10. Охорона праці ... Що слід розуміти під охороною праці? ...
 2. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  якій ділянці державного механізму стався збій в роботі і де потрібно замінити чи інша посадова особа. Іноді аналіз упущень показує, що допущені не просто помилки, а зловживання з боку тих чи інших посадових осіб, і це дає підставу для притягнення їх додатково до юридичної відповідальності. Республіка як форма правління супроводжується, як правило,
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  якому етапі воно знаходиться », що« будує »російське суспільство і т.п. Принцип історизму - основоположний принцип методології теорії держави і права - вимагає для сучасного юридичного знання розширити часовий діапазон вивчення державно-правової життя Росії. Втім, це стосується не тільки теорії держави і права, а й взагалі всіх галузевих юридичних наук. Але разом з тим,
 4. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  якомусь одному регуляторі, методі впливу. Навпаки, воно нескінченно багато саме різноманіттям регулятивних систем, відображає (опосередковує) всю багатогранність, складність людського буття. І в цьому зв'язку стає логічним більш докладно розглянути всю систему соціальних регуляторів, у тому числі і місце права в цій системі. Насамперед, виділимо і розглянемо ті регулятори, які
 5. Глава вісімнадцята. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ
  якомусь правовому обгрунтуванні. Вельми часто правова норма формулюється таким чином, що встановлюються винятки з правил - і тоді логічний аналіз повинен направлятися на з'ясування умов цього винятку. Логічний спосіб тлумачення в результаті призводить до визначення обсягу тлумачення - він може бути буквальним, або розширювальним, або обмежувальним. Приклад розширювального
 6. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  якій підставі. Багато акти законодавства, якими визначалася після війни гірка доля повертаються з полону, на основі яких здійснювалися депортації цілих народів Північного Кавказу, також були закритими. Тому норма Конституції Російської Федерації 1993 року про те, що «закон підлягає офіційному опублікуванню. Неопубліковані закони не застосовуються »(частина 3 статті 15
 7. Види і стадії адміністративного права
  порядок обліку, оцінки та реалізації конфіскований-ного безхазяйного майна, що перейшло за правом спадкування до го-сударству та скарбів ". Конфісковані предмети реалізуються в комісійних чи інших спеціально визначених для цього магазинах. Кошти, отримані від реалізації конфіскованих предметів, які стали знаряддям або непо-безпосередніх об'єктом правопорушення, перераховуються до бюджету
 8. 3 . Господарські аспекти діяльності приватного нотаріуса
  порядку, визначеному Мінпраці України. Приватний нотаріус має печатку із зазначенням посади, свого прізвища, імені та по батькові і округу діяльності. До печаток приватних нотаріусів передбачені певні вимоги, затверджені наказом Мін'юсту Україна від 07.02.94 р. № 7/5. Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується в повному розмірі.
 9. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин .
  порядку коштів в іноземній валюті за зовнішньоекономічними операціями; бере участь у веденні контролю за дотриманням порядку квотування і ліцензування експорту товарів і послуг; контролює ефективність використання кредитів в іноземній валюті, наданих Російської Федерації на основі міжнародних договорів та угод, здійснює інші функції, пов'язані з валютним і експортним
 10. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  якому ж напрямі повинна реформуватися база регулювання створення резерву військ. Насамперед, треба відмовитися від військової доктрини, яка передбачає призов до лав ЗС в особливий період майже всього чоловічого населення Росії. На цій основі необхідно реформувати принципи надходження (приписки) до складу ЗС РФ. Ці принципи мають передбачати: - добровільність і договірних надходження до
© 2014-2022  ibib.ltd.ua